Съдържание Цялата книга на една страница

Наслаждавай Му се завинаги

Уестминстърското събрание, състояло се в Единбург на втори юли, 1648 година, е одобрило Подробният катехизис, чийто първи въпрос е: „Какво е най-главното и най-висшето предназначение на човека?” В отговор там е написано: „Най-главното и най-висшето предназначение на човека е да прослави Бога и пълноценно да Му се наслаждава завинаги”.

В предишната книга[1] разгледахме Божията слава като края на всичко. В настоящата ще се постараем да се запознаем с това как Бог се наслаждава в Своето творение и как човекът се наслаждава в Него.

Това, което ни остава, е да започнем тази тема. Всеки един от нас може да я продължи само индивидуално.

С предаването на тази книга за печат нашата молитва е да бъдем ефективни като още един от многото гласове в този критичен момент, които призовават невястата на Христос към простотата, която е в Него.

 

                                   Kимел, Индиана

мaрт, 1990 година

 

 

След шестото отпечатване на книгата на английски език и преводите й на други езици оставаме смирени и удивени от начина, по който Святият Дух благоволи да я използва по целия свят.

 

Maлкълм Уебър, Ph.D.

Гошен, Индиана

януари, 2003 година

 

О, Исус, най-прекрасен Цар,

неустоим си Ти,

и неизказан в сладостта Си,

в Теб радост все струи!

Щом Ти дойде в сърцето ми,

истината заблестя,

и мит са земни суети,

щом в Теб е любовта.

O, Исус, светлина за нас!

Фонтан с живот и огън!

Далеч от радостта във тоз свят,

от нашите стремежи, –

О, нека всички разберат,

Ти кой Си, с възхищение,

и в търсене на Теб, горят

със повече копнение.

О, нека благославят Те

С любов устните ни

и образът прекрасен Твой

да грее в дните ни.

(Бернар от Клерво)[1] Става дума за „От вечността за вечността” от същия автор, все още неиздадена на български език. Книгата е относно суверенността на Бога – бел. пр.