ОСВОБОЖДЕНИЕ

В харизматичните среди думата “освобождение” се използва за изобразяване процеса на освобождаване на отделна личност от действието и силата на демоничен дух. Прави се разлика между това да бъдеш “угнетяван” от (повлиян от) и да бъдеш “обладан” от (под контрола на) демоничен дух.

Ако личността в процеса на едно нормално съветничество не отговаря на Словото или реагира по неоправдано враждебен и негативен начин при споменаване на името Исус, кръвта на Исуса, Божията любов; или ако усетиш чрез Духа, че в тази личност и около нея има нещо неестествено злостно, съществува реална възможност личността да е подвластна на демоничен дух. Докато съществуват последствията от Грехопадението и нарушаването на Божиите заповеди (Второзаконие 27), изразяващи се чрез всички видове проблеми, грях и болести, не всичко е резултат на директно демонично угнетяване и обладаване. В някои случаи на съветничество ние воюваме духовно (Ефесяни 6:12; 2 Коринтяни 10:3-4), обаче в освобождението конфликтът е много по-директен.

ИЗПИТВАЙ ДУХОВЕТЕ

1. “Никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус!, и никой не може да каже: Исус е Господ!, освен със Святия Дух” (1 Коринтяни 12:3).

2. “По това познавайте Божият дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос е дошъл в плът, е от Бога; а всеки дух, който не изповяда, че Исус Христос е дошъл в плът, не е от Бога” (1 Йоан 2:3).

3. Всичко, което противоречи на Божието Слово не е от Бога. (Второзаконие 13:1-5; Второзаконие 18:20-22; Лука 24:25; Галатяни 1:8).

СТИХОВЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

“В шест беди ще те избави; дори в седмата няма да те досегне зло” (Йов 5:19).

“Ще благославям Господа на всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми… величайте Господа с мене и заедно нека възвеличим името Му. Потърсих Господа; и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави” (Псалм 34:1-4; 6-10).

“Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия… Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор… Няма да се боиш от нощен страх…” (Псалм 91:1, 3, 5).

“И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име демони ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват” (Марк 16:17-18).

“И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички демони и да изцеляват болести. И ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните” (Лука 9:1,-2).

“А Той им рече: Видях Сатана да пада от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди” (Лука 10:18-19).

“Защото, макар и да живеем в плът, ние не воюваме по плът. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости” (2 Коринтяни 10:3-4).

“Бъдете трезви, бъдете бдителни; защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.” (1 Петрово 5:8-9).

ПРОЦЕДУРА НА СЪВЕТНИЧЕСТВО

1. Отхвърли всякакъв окултизъм.

Всичко свързано с магия, спиритизъм, астрология, идоли и т.н. трябва да бъде напълно осъдено от съветвания.

2. Изповядай греха.

Да станеш християнин и да бъдеш такъв включва пълно покаяние – не само изявяване съжаление за извършените грехове, но покаяние, тоест пълно отвръщане от греха, егоистичния материализъм и безбожния живот.

3. Приеми Исус Христос като свой единствен Спасител и Господ.

(Увери се, че този, който съветваш е спасен).

4. Не влизай в бурни спорове с дявола.

Смъмри го с авторитетното име на Исуса и изпълни въздуха с хваление. Начертай защитна линия с кръвта на Христос около себе си и тези, на които служиш. Вър­жи демоничните сили (Матей 18:18).

следваща глава ОТСТЪПЛЕНИЕ