Съдържание Цялата книга на една страница

6 – Как да обичаме своя партньор сексуално

КОГАТО използвам термина „живот, изпълнен с любов“, някои обикновено си мислят, че ще говоря за секса. В нашата култура често се бърка любовта със секса, въпреки че те не са взаимозаменяеми понятия. Едно малко момиче правилно схвана това, когато й бяха казани фактите от живота. „О – каза тя разочаровано, – мислех, че ще ми обяснявате любовта. Аз вече имам познания за секса!“ Очевидно любовта е онази част, която дава значение и обогатява удоволствието от секса. Изследванията показват, че от 168 часа на седмицата една нормална двойка рядко прекарва повече от 1 или 2 часа във физическо общуване. Това, което правите през седмицата, определя качеството на вашия любовен живот.

За да се развие обаче любов за цял живот, вие и вашият партньор трябва да установите положително полово общуване. Идва ми наум песента на стария Джони Мърсър: „Ти трябва да наблегнеш на положителното, да елиминираш отрицателното и да се затвориш с желаното…“ Ето това се надявам да изпълните след съветите в тази глава. Дори вече да имате добро общение, то може да бъде по-добро. Пълноценният полов живот ще обогати целия ви брак и това е в кръга на вашите възможности!

Нека да започнем с положителното. Вие имате основание да очаквате повишено сексуално удоволствие с всяка измината година. Някои хора се страхуват от загубата на младежката си енергия или се боят, че сексуалният им живот ще стане скучен и безинтересен от много повтаряне. Работата не стои така. Хора, които израстват заедно в любов, намират, че тяхното полово общуване им носи смисъл и радост през цялото време. В средна възраст, а и след това преизобилната полова енергичност може да бъде заменена със зряло, чувствено, умело извършване на полово общуване с влюбения партньор, чиито реакции са ви добре познати. Препоръчвам ви да четете тази глава с очакване за положително полово общуване, на което вие и вашият другар можете да се наслаждавате в брака.

Но вие вероятно се безпокоите за отрицателните неща във взаимоотношението ви. Ако трябва да ги елиминирате, първо е необходимо да ги разберете. Физическото желание с половото му изразяване несъмнено е най-сложният аспект на любовта в брака. Съществуват много вероятни причини за затруднения, а разрешаването на проблемите се усложнява от мълчанието, подозрението, гнева, обидата, неразбирането, страха или вината, които често се крият в сянка. Физиологичните механизми на сексуалното изразяване са сложен комплекс и могат да бъдат засегнати по всяко време, но когато пречките се премахнат, те действат заедно и плавно, без излишни усилия, за да възбудят вълнуващи трепети, водещи до пълно задоволяване и приятно отпочиване.

Божият план за физическо свързване в една плът е удивителен! Насочвам ви за допълнителни обяснения към нашата книга „Предназначени за удоволствие“1. Обаче вие трябва да разберете доколко сексуалното преживяване е свързано с негативни неща: процесът на полов контакт включва три фази на физическа реакция, които са свързани, но и лесно разграничими. Това са желание, възбуда, оргазъм. Можем да използваме метафората на д-р Хелън Каплан, според която трите фази имат общ генератор, но всяка от тях има различна орбита на действие. Сексуалното желание идва от специалната нервна система в мозъка; възбудата се поражда от рефлекса на гениталните кръвоносни съдове, а оргазмът зависи от рефлекса на определени генитални мускули. Тези два генитални рефлекса се управляват от различни рефлексни центрове на гръбначния мозък.

Проблемите възникват, когато някое „копче“ във вашата система изключи някоя от тези физически реакции. Водещи терапевти се опитват да определят и да водят борба срещу специфичните причини за негативните задръжки във всяка една фаза. Както д-р Каплан обяснява: „Една група причини като че ли „духа фитила – загасява“ процеса на оргазъм; други видове конфликти могат да „прекъснат жицата на ерекцията“, докато друга група промени вероятно причиняват намеса в мозъка относно либидото.“2

Например страхът и враждебността са две главни пречки във фазата на желанието. Сексуалното безпокойство, породено от различни причини, поврежда фазата на възбудата. Прекалената себевзискателност съкращава продължителността на оргазма. Това не е една бърза диагноза за сексуалните проблеми, а само ни напомня, че половото общуване е винаги едно огледало на други области от вашия живот, разкрива вътрешни страхове и безпокойства и почти винаги служи като барометър на цялостното взаимодействие между вас и партньора ви, като може да варира в зависимост от това, как се развиват останалите страни на вашия брак. Негативните чувства в брака често се отразяват най-напред в половия живот на двойката.

Скоро видях една двойка, която се беше записала за консултация, тъй като съпругата не беше в състояние да се наслаждава на половото общуване. Стана очевидно, че истинският проблем беше нарасналата враждебност на съпругата поради нещо малко, което трябваше да се подобри в сексуалното умение. След кратко време, когато въпросът беше осъзнат от двамата партньори и оправен, двойката ми съобщи, че сега половият им живот е по-добър от всякога.

Друг мъж ми каза: „Съпругата ми и аз имаме добър, макар и не превъзходен, полов живот. Но когато възникне някакъв друг проблем, ние използваме секса като наказание срещу другия.“ Той добави с тъжна усмивка: „Вие трябва да проведете семинар върху това, как не трябва да използваме секса!“

За съжаление лошите чувства лесно рефлектират в акта, който Бог беше планирал да събере двама души в една плът. Сексът може да бъде използван да нагруби, да разочарова, да отхвърли, да „върне тъпкано“ на другаря, когато човек не осъзнава какво всъщност върши или какво е причинило това „прекъсване“. Разбира се, това често се прави преднамерено и обмислено.

Сексуалните проблеми понякога отразяват вашето самочувствие или отрицателно отношение към секса, което вие трябва да забравите. Много сексуални проблеми произтичат от пренебрегването на основни медицински факти и могат лесно да бъдат излекувани чрез правилни съвети. Всеки от споменатите негативи може да съкрати някоя фаза на половата отзивчивост, така че желанието да е потиснато, да се появят физически смущения, оргазмът да изглежда безнадеждно недостижим. Това от своя страна поражда нови негативи, които създават по-нататъшни затруднения в любовта на брачната двойка.

Ето защо аз наблегнах на това, че трябва да се стремите към положителни полови отношения с вашия другар. За да направите това, вие се нуждаете от три неща: 1) вярна медицинска информация; 2) библейско разбиране за секса, което премахва страха и фалшивите задръжки; 3) правилен личен подход към половото общуване във вашия собствен брак.

1. Пълна, сигурна медицинска информация

Никой човек не е роден експерт! За щастие много хора днес осъзнават важността на всичко, което Бог е дал за сексуална наслада. Моята препоръка към вас е да прочетете нашата книга „Предназначени за удоволствие“ или да прослушате заедно касетата „Сексуални умения и сексуални проблеми в брака“3.

Тези материали съдържат голямо количество медицински инструкции, обяснения и съвети, които не могат да бъдат включени в тази книга. Например вие ще научите как да разрешите най-често срещания полов проблем и специално как да доведете партньора си до сексуално освобождаване. Голямо предимство е да слушате касетите заедно, като спирате, за да обсъждате. Това ще отвори вашето общуване по този деликатен проблем и за доста от вас ще бъде по-добро, отколкото една брачна консултация.

Вие сте длъжни да бъдете напълно информирани както за себе си, така и за партньора си. Няма причина да не бъдете чудесен любовник (казвам това и за съпруга, и за съпругата). Само се уверете дали знаете всичко, което трябва да знаете. Когато мистерията около този физически процес се изясни, вие ще можете да разберете и разрешите негативните неща във вашето полово общуване.

2. Библейска представа за секса

Повечето погрешни становища са изградени в ранната възраст, но разбирането на Божието становище за секса, което идва директно от Писанията, може да донесе свобода на уплашените и затормозени хора. Евреи 13:4 заявява факта, че брачният съюз е почтен и леглото неосквернено. Гръцката дума, която е преведена като „легло“, е което означава сексуално общуване.

Онези викторианци, които считали секса за нещо неприлично и отвратително, което съпругът върши, а съпругата понася, са били далеч от истината, но те са оставили в наследство това погрешно мнение, което все още съществува. Кралица Виктория писала до своята дъщеря: „Животинската природа на хората е твърде ужасна за мен.“ Има викторианци, които са на същото мнение днес и възпитават децата си (и синовете, и дъщерите) в отвращение от секса. Резултатът е тежко страдание в брака и за двамата партньори.

Една съпруга ме запита в отчаянието си: „Как мога да помогна на съпруга си да приеме секса като нещо добро… че моето тяло трябва да бъде докосвано, че той трябва да го гледа и да му се наслаждава? Зная, той е бил възпитаван, че сексът е нещо мръсно и грешно, че е нещо, от което трябва да се срамуваме и да го вършим на тъмно. Той е любезен и разумен. Но аз желая той да ме обича сексуално.“

Друга съпруга ми разказа за възпитанието, което е довело нея и съпруга й до ръба на развода. Тя каза:

Аз не знаех нищо за секса, освен че майка ми не го одобрява. И така аз взех една медицинска книга от лекаря точно преди да се омъжа. Не можех да повярвам на това, което прочетох! Мисълта, че брачните двойки вършат такива неща, беше толкова трудна за приемане, че без малко да разваля годежа. Но аз обичах годеника си много и затова се омъжих. Прекарах медения си месец, като се опитвах да избягвам полов контакт. Когато се върнах, аз се опитах да разговарям с майка си за това. Тя не можеше да скрие отвращението си, че нейното малко момиче се занимава с такова отвратително нещо като секса. Тя ме увери, че повечето мъже очакват това, но то никога няма да бъде удоволствие за мен. Първите няколко години аз търпях това и исках да отговоря бързо, за да може това да свърши колкото е възможно по-скоро. След раждането на нашето бебе, казах на съпруга си, че не желая повече полови контакти. Аз все още го обичах, но не по този начин. Мразех дори мисълта за секс. Той се опита да бъде мил и внимателен с мен, но между нас се породи напрежение и раздразнение. Дойде време, когато той ми каза, че ако аз не се променя, всичко ще бъде свършено. Опитахме и с брачна консултация, но това беше неприятно преживяване. Най-после дойдохме при християнски съветник, който започна да ми разкрива какво учи Библията относно секса в брака. Аз разбрах колко далече е било моето отношение от истината и осъзнах, че мога да разчитам на Бога да ме промени. Съпругът ми и аз се прегърнахме в онази нощ, плакахме и се молихме на Бога да ни помогне да се обичаме сексуално. Това беше началото на нещо добро. Аз се уча какво означава сексуалното задоволяване. Съпругът ми и аз сме толкова близки.

Библията ясно ни казва, че сексуалният израз на любов между съпрузите е Божий план. Както казва авторът на Посланието към евреите, то е неосквернено, не е грешно, не е мръсно. Това е място на голяма почит в семейството – пресвятото място, където съпругът и съпругата се срещат лично да отпразнуват своята взаимна любов. Това е време, предназначено да бъде свято и пълно с наслада. Неинформираните хора считат викторианското гледище за библейско, тъй като мислят, че Библията забранява всички земни удоволствия. Разбира се, че не! Всъщност Библията е далеч „по-либерална“ към секса, отколкото естествените хора си представят. Според Божията гледна точка между съпруга и съпругата има пълнота на преживяванията. Всеки от тях има еднакво право над тялото на другия. Всеки от тях има не само свобода, но и отговорност да доставя удоволствие на другия и в замяна да получава удоволствие.

Тези основни принципи за насладата от секса в брака се намират в I Коринтяни 7:3-5. Библейските учители ги наричат принципа на потребността, принципа на властта и принципа на навика.

Принцип на потребността. Библията ни казва не като предложение, а като заповед да задоволяваме сексуалните потребности на нашия другар, тъй като и двамата имаме същите нужди. Когато съпрузите се хванат здраво за този принцип и започнат да правят всичко, което могат за задоволяване потребностите на партньора си, те със сигурност ще изградят едно вълнуващо взаимоотношение.

Принцип на властта. Библията ни казва, че когато се оженим, ние оставяме правото си над собственото си тяло и прехвърляме тази власт върху нашия другар. Този удивителен принцип е показател за това, че Бог е планирал женитбата за цял живот. Очевидно той изисква висше доверие. Хората трябва да разберат този принцип, преди да решат да се женят. В деня на сватбата те се отказват от правото си върху своето тяло. Ние бързо научаваме, че най-лесният начин да нараним другаря си е да откажем да отдадем физическите си чувства. Но ние нямаме това право! Казано накратко, тялото на съпругата сега принадлежи на съпруга. Тялото на съпруга сега принадлежи на съпругата. Това означава, че трябва да обичаме тялото на другаря си и да се грижим за него като за наше собствено. Следователно неоснователни изисквания са напълно изключени.

Принцип на навика. Библията ни казва, че не трябва да мамим нашия партньор, като се въздържаме от полово общуване, освен по взаимно съгласие за кратък период от време. Защо? Защото ако престъпим тази заповед и измамим партньора си чрез отбягване на обичайното полово общуване, ние със сигурност ще отворим нашия брак за сатанински изкушения. Нашият Създател знае това, ето защо Той ни казва да водим редовен полов живот с нашия собствен другар. Това е библейски, а не спорен въпрос. Това е неразделна част от брачния живот.

За да приложим тези принципи относно секса на практика, аз ви предлагам да положите всички усилия да снабдите своя другар с добро полово задоволяване, като обичайна част от вашия съвместен живот.

3. Правилния подход

Предполагам, че започнахте да гледате на секса във вашия брак като на една възможност за истинско любовно общуване чрез даване и получаване по задоволителни и за двамата начини. Не се безпокойте за огъня и пламенните искри; трепетите ще дойдат по-късно, когато овладеете висшето изкуство на любовта. Засега се концентрирайте върху най-същественото: физическа и емоционална близост и положителна реакция, която може да включва сексуално освобождаване.

За да се постигне реална близост, трябва да видите вашия полов живот в контекста на цялостното ви взаимоотношение. Една жена от нашия семинар ме запита: „Какво може да направи една съпруга християнка с християнин съпруг, когато той желае единствено секс и не го е грижа за нищо друго. Той забравя нейния рожден ден, не се грижи за нейните емоционални нужди и няма никакво духовно ръководство над семейството.“ Урокът е очевиден. Секс без любов със сигурност предизвиква отблъскване, а не отзивчивост у вашия партньор.

Нещо, което винаги разваля близостта, е критиката. Ще разберете, че е невъзможно да постигнете приятни физически изживявания, ако не престанете да критикувате и не започнете да изразявате по най-добър начин любовта си, грижата и желанието да угодите на другаря си и да посрещнете неговите или нейните нужди. Не сте длъжни да изнасяте лекции на вашия партньор върху библейските заповеди, които току-що дискутирахме, или да настоявате за изпълнението им. Ако вашият другар ви разочарова, вие трябва да внимавате да не би да покажете с дума или с действие, че той е несполучил човек. Дори едно дребно изпускане на езика може да развали нещо, градено със седмици. Затова изказвайте своята висока оценка на вашия партньор. Думите са изключително важни в тази ситуация. Едно критикарско изречение на съпруга към съпругата, в която и да е област, може да прогони желанието, което тя може би е имала през деня. От друга страна, една похвала или одобрение (колкото по-специфично е, толкова по-добре) ще създаде учудваща и за двамата близост в половото общуване.

Съпругът може да започне да показва на съпругата по други начини, че я обича. Да й даде романтична ласка във време, когато не се подготвят за полово общуване… възхитени погледи… нежно потупване… усмивка и намигване от другия край на стаята… малки знаци на внимание, които ще й покажат, че тя е много специален човек в неговите очи. Съпругата може да направи същото за съпруга си.

Всичко това подготвя почвата за сексуалното преживяване. Може да бъде наречено „предварителна игра“. Изследванията показват, че без времето, прекарано заедно в такава игра, сексуалният интерес спада. Така прекараното време създава близост в половото общение. То трябва да бъде приятно, пълно с наслада и отмора. В нашето забързано време може да планувате и да отделите специално време един за друг. Мислете за това като за нещо съкровено във вашата спалня.

Когато сте останали насаме, светът не трябва да съществува за вас. Трябва да имате ключ на вратата си и да го използвате. Уверете се, че децата са заспали, и вземете мерки против всякакво прекъсване. Трябва да можете да се концентрирате напълно един към друг в една отморяваща, приятна и романтична атмосфера. Чувал съм съпруги да казват: „Как да изкажа на съпруга си нуждата от романтичност и нежност преди половия акт? Това се случва рядко, а без него сексът не ми харесва.“

Една скорошна анкета на женското въображение и фантазия показа, че жените си мечтаят най-вече за романтика, а не за самия секс и най-вече за романтичната прелюдия със своя съпруг.

Съпрузи, вашите съпруги се нуждаят от романтична прелюдия към половото общуване. Може би не осъзнавате колко много съпругите ви желаят това и какво означава това за тях. Жените трябва да бъдат възбуждани както физически, така и емоционално. Те се наслаждават на близостта и интимността в секса, радват се на нежното докосване и ласките по цялото им тяло, но дадени не механично, а с внимание.

Те искат съпругът им да зачита цялото им тяло, а не да ги погали само по гърдите и половите органи с цел по-бързо възбуждане.

Физическата страна на любовта почива върху човешката потребност от близък личен контакт, особено нуждата да бъдеш докоснат с топлота, нежност, внимание и грижа. Мъжете също имат тази нужда от топлина и внимание за по-пълно сексуално задоволяване, но те са много по-малко склонни да го признаят или да го осъзнаят. Терапевтите са стигнали до извода, че мъжете често не разбират тази нужда и искат полов контакт, когато всъщност реалното им желание е физическо потвърждение на любовната близост.

Съпрузи, които се интересуват само от физическото задоволяване, трябва да знаят, че дори заради тяхното пълно удоволствие от половото освобождаване трябва да имат най-малко двадесет минути предварително сексуално възбуждане. Ние понякога наричаме оргазма климакс (върховен момент) и това трябва наистина да бъде така – най-високата точка на вълнение и възбуда от всичко преживяно. Как достигате висока точка? Като се катерите до нея. Климакс е гръцка дума, която означава стълба. Вие се придвижвате към климакса с бавно, прогресивно издигане, което преминава в най-високата точка с бързо, трепетно освобождаване – нещо като скоковете във вода, с дългото бавно изкачване и след това вълнуващия плонж от върха.

Така че, когато се съберете, отделете време да се отърсите от ежедневните проблеми. Отделете време за събуждане на желание. Отделете време да се наслаждавате на физическата близост и чувственост. Отделете време да се обичате един друг с думи. Не бива да се безпокоите дали ще кажете нещо умно или оригинално. Вашият партньор няма да бъде отегчен от повтарянето отново и отново на едни и същи любовни думи, когато си личи, че са от сърце. Отдайте се на удоволствието.

Когато двойките се стремят да достигнат оргазъм, без да зачитат времето за наслаждаване един на друг, сексът се превръща в работа, а не в удоволствие. Не забравяйте, че оргазмът продължава само няколко секунди. Емоционалното задоволяване и удовлетворение продължава през целия процес. Някои жени са ми казвали, че те не винаги желаят или се нуждаят от оргазъм по време на половото сношение, но съпрузите им не могат да разберат това и считат за неуспех, ако не са го постигнали.

Неотдавна беше проведено разискване върху някои моменти, за които съпругите считат, че могат да развалят удоволствието от половото общуване. Съпрузите могат да използват този списък, за да видят има ли области, където техните умения могат да бъдат подобрени.

 • По време на предварителната любовна игра съпругът стимулира съпругата си механично, а не спонтанно.
 • Съпругът е заинтересован повече от усъвършенстване на физическите умения, отколкото от постигането на емоционална интимност.
 • Съпругът изглежда горящ от желание съпругата му да изживее оргазъм, което да го представи като превъзходен любовник, а не за да й достави на нея удоволствие или тя да се наслаждава от секса независимо дали е достигнала до оргазъм или не.
 • Съпругът не успява да стимулира физически съпругата си да достигне отново оргазъм след сношението, въпреки че тя желае това.
 • Съпругът се повтаря и става отегчителен в подхода си.
 • Съпругът не е чувствителен към предпочитанията на съпругата.
 • Съпругът изглежда страшно сериозен в секса. 

И така, съпрузи, ако искате да породите любов в брака си, ще трябва да избягвате тези разпространени грешки в подхода и уменията. Стремете се да доставяте удоволствие на съпругата си, вместо нетърпеливо да я подтиквате към полово освобождаване. Ако тя мисли, че я насилвате, ще започне да се страхува от възможността за неуспех, вместо да се отморява и да се предава на физическа наслада. Не е необходимо да питате съпругата си дали е получила сексуално удовлетворение. Повечето жени намират този въпрос за затормозяващ. Просто дайте на съпругата си цялостно стимулиране за допълнително разтоварване след сношението. Ако тя не чувства нужда от това, тя може внимателно да ви го каже. Много жени, които харесват физическото (с ръце) стимулиране, се страхуват да не отегчат съпруга си и това да му бъде скучно. Покажете на съпругата си колко много се радвате, когато й доставяте удоволствие и пълно задоволяване. Ако тя е уверена в това, ще се чувства свободна да ви покаже кое й доставя удоволствие при различни случаи.

Непременно бъдете чувствителни към предпочитанията на съпругата си. Може би ще бъде трудно за нея да изкаже направо какво й харесва и какво не в секса. Ако се престраши да сподели, а вие не го вземете предвид, тя ще се почувствува отблъсната и разочарована.

И накрая, не бъдете прекалено строги и сериозни при половото общуване. Най-добре ще е да създадете една спокойна, уютна обстановка в спалнята, без да изключвате и смях по време на контактуването. Понякога сексът може да бъде забавен и весел.

Задайте си въпроси за вашето любовно общуване. Всеки отрицателен отговор ви открива възможност за подобряване в тази област.

 • Положително ли е?
 • Отморяващо ли е?
 • Приятно ли е?
 • Романтично ли е?
 • Задоволява ли ви физически?
 • Задоволява ли ви емоционално? 

Разгледахме какво желае съпругата от общуването. Съпругът силно желае отзивчивост от съпругата си. Тя може да му даде този красив дар и да зарадва сърцето му. Обаче като съдя по случаите и консултациите ми с мъже, много жени не разбират колко важно физически и психологически е сексуалното контактуване с техните съпрузи. Те не осъзнават колко зле може да се отрази отбягването на секса и липсата на отзивчивост върху цялостния им брачен живот. На безразличната съпруга бих дал следното предупреждение: Когато няма физическа интимност между вас и съпруга ви, каквато и емоционална и духовна близост да съществува, тя ще отпадне.

Ето как един съпруг изрази болезнените си чувства вследствие липсата на отзивчивост у съпругата му. Той пише:

Съпругата ми и аз се нуждаем от помощ. Чувствам, че всичките ни неприятности идват от една причина. Съпругата ми не желае да имаме сношение, а аз не приемам това. Тази ситуация съществува през всичките 18 години на нашия брачен живот. Най-често имаме контакт веднъж месечно. Това обикновено става след много дни отчаяни опити от моя страна да получа отговор от нея, което не е любовно преживяване за нея, а задължение. Аз я обичам. Тя е чудесна съпруга, майка и другар, с изключение на това, че не ме обича физически. Страхувам се да не би причината да е във факта, че тя не обича мене и не иска да е отзивчива към мене. Много пъти съм си задавал въпроса: Защо все още си женен? Но нямам отговор. Не зная какво да правя.

Сега ние не говорим за буйна, страстна отзивчивост на съпругата, а само за положително откликване. Когато съпругата откликва, тя дава отговор чрез думи и действия на любовните действия на съпруга си. Отговорът може да бъде внимателен, прост и любящ. Може да бъде ентусиазиран, но не е нужно да е драматичен. Но съпругата трябва да посрещне съпруга си с разтворени обятия и топлота. Липсата на отговор означава, че пренебрегвате някого, който се доближава до вас, и не може да има по-лошо отношение към човек, който се грижи за вас. Безразличието е враг на любовта. Така че аз ви съветвам да отговаряте на съпруга си по тези прости начини (като помните, че различните спонтанни отговори ще му доставят удоволствие) и да приемате половото общуване с него като възможност да породите повече любов в брака ви.

Направени са няколко проучвания за определяне скритите емоционални фактори, които пречат за отзивчивостта на партньора. Най-напред е установено, че неспособността на жената да достигне оргазъм е свързана с чувството, че на „обекта на любов“ не може да се разчита. Обобщаването на данните показва, че способността за оргазъм у жената е свързана с чувството на зависимост от общението със съпруга й. С други думи, съпругата, изпитваща висша форма на оргазъм, има доверие в съпруга си, а тази, която не достига до тази степен, се страхува, че съпругът й може да я унижи. Тъй като тя не може да му се довери, мисли, че трябва да разчита на себе си. Тя смята за невъзможно да разчита на него в сексуалния живот и да се отпусне спокойно в неговите обятия. Нейното дълбоко вкоренено опасение ограбва способността й да откликне пълноценно на съпруга си. По-нататъшното обучение показва, че след време, когато тези тревоги утихнат, възможността за сексуална отзивчивост нараства.

Какво означава това за съпруга, който копнее съпругата му да стане сексуално отзивчива? Ако той желае от нея страстен отклик с красиво отдаване и потопяване в любовния акт, то трябва да й даде сигурно доказателство за своята любов с постоянно посвещение на нея. Когато той я убеди, че тя няма да бъде унизена, тогава ще види нейната засилваща се отзивчивост.

Едно от тези проучвания показа също, че жените, изпитващи върховен оргазъм, са имали бащи, които не са били пасивни към тях – бащи, които сериозно са се грижили за тях и тяхното благополучие. Тези бащи не са били либерални, а напротив, поставили са стандарти и добре определени правила за предпазване на дъщерите им в годините на израстването.

Очевидно вие не можете да промените начина на възпитание у съпругата си, но можете да й дадете това, от което се е нуждаела от своя баща – силна, любяща опора от човек, който е водач, покровител и пример за нея. Ако тя повярва, че вие се грижите действително за нейното благополучие и ако ви уважава като глава на вашия дом, имате големи шансове да видите удивително увеличаване на нейната сексуална отзивчивост след време. (Което предполага, че ще се държите с нея и като любовник във вашето любовно общуване.)

Тези от вас, които са чели Ефесяни 5 гл., разбират, че тези научни познания произхождат от съвета, който Бог дава на съпруга да има постоянна, пожертвувателна любов, покровителска любов, грижовна, милосърдна любов. Това не е нещо, което правите само за да получите Божието одобрение. То е действено! То довежда до такъв брак, какъвто Бог иска за всеки съпруг и съпруга – брак, който включва изгарящо сексуално желание както у жената, така и у мъжа.

Какво да кажем за съпруг, чиято отзивчивост към съпругата му не е наред поради някаква причина? Съпругата, чийто съпруг е безразличен, трябва да отговори на следното: Уважавате ли съпруга си като глава на семейството, като ръководител, като баща на децата ви и като любовник? Ако му покажете чрез думи, действие или отношение, че не го уважавате в никоя област от неговия живот, вие ще намалите неговото желание към вас. Това е и библейски принцип, а също принцип, приет от светски специалисти в областта на половата терапия. Когато самочувствието на съпруга е накърнено поради неуважението на съпругата, техният полов живот страда.

Помислете и върху това: Злоупотребявали ли сте с вашето полово общуване преди? Използвали ли сте секса като инструмент за манипулиране или като оръжие срещу вашия съпруг? Отблъсквали ли сте го поради прищявка? Отказвали ли сте физическа близост през вечерите? Била ли сте нечестна с него, да си играете с него? Потъпквали ли сте неговата сексуалност чрез раздразнение, критикарство или нелепост?

Трябва да знаете, че вашият съпруг е психологически уязвим и нараним в областта на секса така, както е и физически уязвим. Ако сте накърнили чувството му за мъжественост и сте породили комплекс за малоценност у него, ще трябва да започнете отново всичко и да го приповдигнете с вашата нежност, чувствителност, уважение и грижовност.

Въпреки че говорихме как цялостното взаимоотношение може да влияе върху вашата сексуална хармония, вярно е също и обратното – някакъв сексуален проблем понякога въздейства върху целия ви брак по начин, който не може и не бива да се пренебрегва. Не са рядкост семейства, в които съпругата никога (или почти никога) не е достигала оргазъм. Това заплашва любовните взаимоотношения, като се превръща в проблем, и се появява верижна реакция на отрицателни емоции.

Ето какво се случва обикновено. Съпругата започва да се чувства неудачник, тъй като, както и да се опитва, не може да предизвика физически отклик. Разбира се, колкото по-усърдно се старае, толкова повече естественият рефлекс на оргазма й се изплъзва. Това понижава самочувствието й и самоувереността й като жена. Също така тя усеща неодобрението или разочарованието на съпруга си и половият акт става за нея все по-болезнен емоционално. Тя започва да отбягва секса. Ако съпругът й настоява, тя се чувства използвана и на сцената се появява негодувание. Ако той се опитва да я ухажва с комплименти и ласки, тя не може да повярва, че той е искрен поради чувството си на малоценност. Тя мисли, че той има скрити мотиви, за да бъде добър с нея.

Самоувереността на съпруга като мъж е разклатена най-напред от чувството за неуспех, като не може да доведе съпругата си до сексуално освобождаване, още повече се разклаща, когато тя започне да не харесва и да отбягва секса и той чувства, че тя повече не се интересува от него. Той се пита дали тя изобщо го обича. Раздразнението идва, когато той разбере, че тя не се опитва да намери разрешение. Отблъскването на съпруга от съпругата поражда страхотна депресия. Съпругът прави всичко възможно да се съобрази с жена си, като вярва, че това ще подейства, но отблъскването продължава. Разгневен и обезкуражен, той казва: Защо да опитвам повече?

В действителност и двамата копнеят за любов и за уверение в любов от другия. И двамата обаче искрено са убедени, че не са обичани.

Тези от вас, които се намират в такава ситуация, трябва да разберат, че това е двоен проблем, породен в период от време, така че не можете да очаквате моментално разрешение. Вашето становище, че положението е безнадеждно, стои между вас и разрешението. След като веднъж бариерите от постоянно обезсърчение, отхвърляне и чувство за неуспех са премахнати, умелите сексуални стимули ще осигурят сексуалното освобождаване като естествен резултат. Така че и двамата трябва да се отвърнете от съсредоточаването върху тези няколко секунди на полов климакс и да се научите да се наслаждавате на цялото любовно преживяване, с всичката му топлота и близост. Оргазмът може да бъде краят на преживяването, но целта ви трябва да е да доставяте удоволствие един на друг, за да задоволите емоционалната нужда от любов, която и двамата имате – нуждата да бъдете приети такива, каквито сте.

Вие веднага трябва да започнете да се приближавате един към друг по пътя на физическото сближаване. Когато се появи проблем, вие се отдалечавате един от друг. Така че сега се съберете чрез топло физическо общуване, като се прегръщате, сгушвате, държите за ръце, както от времето на младежките ви години. Винаги, когато имате възможност, сядайте близко един до друг. Спете сближени един до друг. Една двойка, която съветвах, заздравиха своя брак, като решиха да спят голи и прегърнати, докато работеха върху разрешаването на проблемите си. За известно време насочете вниманието си към половото общуване и избягвайте много дискусии върху проблема ви. Същевременно започнете да изучавате физическите връзки, описани в книгата „Предназначени за удоволствие“.

Съпрузи, направете стъпки в положителна посока към задоволяване нуждите на партньора си. Вашата съпруга копнее да бъде насърчена, приповдигната и похвалена. Тя иска да се чувства максимално близо до вас. Това ще стане, когато я обикнете по библейски начин. Съпругът може винаги да удовлетвори най-дълбоката нужда от любов у съпругата си, като я обича както Христос обича нас. А когато съпругата отвръща на тази любов, тя е готова да откликне и сексуално.

Любовта на съпруга се сравнява с топло палто, което той намята върху раменете на съпругата си. Докато тя се чувствува обкръжена и подслонена под тази любов, може изцяло да му се отдаде. При такава сигурност тя може да възприеме себе си като жена и да оцени своята женственост. Тогава тя ще бъде в състояние да повери себе си на съпруга си в половото общуване така, както птицата се отдава на въздуха и рибата на водата.

Ние, съпрузите, може да не сме способни напълно да оценим дълбоките копнежи, които въздействат върху съпругите ни, но ако ги обичаме с покровителствена любов, описана в Ефесяни 5:28-29, тогава ще видим резултатите! Нашите съпруги отразяват любовта или липсата на любов от наша страна.

Когато се приближавате един към друг физически и емоционално, трябва също така да се сближавате и духовно. Ако споделяте мнения относно библейски истини и се молите заедно, това ще ви помогне да подготвите пътя за сексуално удовлетворение като естествен резултат от духовното единство. След това ще разберете, че вашето сексуално единство може да ви доведе още по-близо до Бога, така че вие често ще имате желание да се молите заедно след края на любовното общуване. Любовта произвежда любов във всички посоки!

Като се подсилят с практически знания за физическите умения, принципите, описани в тази книга, ще ви направят способни да изградите любов във вашия брак по пътя на секса чрез установяване на физическа и емоционална близост, което е добро и угодно. Помнете, че това усещане за близост се развива най-добре в атмосфера на сигурност и стабилност. При това положение вие си давате възможността да бъдете красиви, разнообразни и непредсказуеми, открити, отворени и приемащи. Опитайте. Ако се боите да опитате поради страх да не бъдете наскърбени, разберете това: цената на живота е винаги рискът на болката.

Когато разберем как да градим другите видове любов в брака, ще видим, че всички те подсилват сексуалните взаимоотношения. Както д-р Каплан казва: „Най-силното средство за възбуждане на полово желание, открито досега, е любовта.“