Съдържание Цялата книга на една страница

4 – Любовта – решаване на загадката

Двойката, която седи срещу мен на бюрото, е дошла от другия край на Щатите за съвет. Хол, добре сложен мъж, който вече има успех в избраната професия, говори от името на двамата: „Д-р Уит, моля помогнете ни, ако можете. Ние сме отчаяни.“

След няколкочасов разговор, аз забелязах колко рядко Хол поглеждаше към съпругата си Джини. А тя, красива блондинка с топъл глас и приятна усмивка, изглеждаше покорна в негово присъствие. Понякога проблясваше искрица светлина в нейните сини очи, но тя никога не беше насочена към съпруга й. Те изглеждаха като любезни непознати, дотолкова чужди, че дори липсваше враждебност; свързани в най-интимната връзка, а по-далечни даже от стените на моя офис. По дух бяха на двете срещуположни страни на света.

Те изглеждаха като хора, сполучили в живота. Бяха привлекателни, финансово задоволени, добре образовани, с подходящи професии и което е най-важно, познаваха и обичаха Исуса. Бяха се запознали в университета, разбрали, че имат еднакви духовни цели и решили да се оженят след известен период на молитва. Отстрани бракът им изглеждаше идеален. Но аз виждах пред себе си двама крайно нещастни хора, борейки се да издържат поне до следващата седмица заедно.

„Ние мислехме, че сме се оженили по Божията воля – тъжно обяснява Хол. – Изучавали сме какво учи Библията относно женитбата и знаем, че разводът е недопустим за нас като християни. Но какво да правим? Ние просто не се обичаме.“

По-нататъшната дискусия изясни това становище. Двамата се уважаваха и зачитаха като личности и всеки желаеше доброто на другия. Но това беше всичко. Какво липсваше?

„Чувства, д-р Уит“ – съгласиха се и двамата. – Ние не изпитваме емоциите, които придружават любовта. Не чувстваме никакъв трепет от това, че сме заедно. Липсва ни стремеж да се докосваме един друг. Нямаме желание да разговаряме за нашето минало или да правим някакви планове за бъдещето.“

„Ние нямаме претенции, не спорим – казва Хол. – Но също така не се и наслаждаваме един на друг.“

Когато вечер останат двамата сами, появява се някаква досада. Хол счита, че при полово общуване Джини не е достатъчно пламенна, въпреки че и двамата изживяват редовно сексуално освобождение. Той мисли, че му липсва желание да седне близо до нея и да я прегърне. „А бих искал да го направя“ – казва той.

Джини намира Хол за себичен и мрачен. „Но той е добър в много отношения – казва тя. Той ми помага в къщната работа. Води ме навсякъде, където поискам. Казва ми, че съм отлична съпруга. И въпреки това знам, че не мога да му угодя. Например той мисли, че изглеждам ужасно, преди да съм гримирана. Ако ме обичаше, щеше ли да прави разлика? Винаги съм вярвала, че истинската любов прикрива недостатъците.“

„В действителност тя е твърде съвършена, твърде хубав човек – казва Хол. – Може би затова аз чувствам, че тя никога не би разбрала какъв начин на живот съм водил, преди да стана християнин.“

„Ние не сме на една и съща вълна – заключава Джини с тъга. – Бракът въобще не е това, за което съм си мечтала. Чувствам се разочарована и обезсърчена почти винаги.“

„Може би сме се самозалъгвали – свива рамене Хол. – Нашите най-добри приятели обичат да бъдат заедно. Но не е така с нас. Не знам какво може да се направи за това сега. Ние сме женени, а сме отчаяни. Просто не се обичаме.“

Аз чувам често такива оплаквания. Най-срещаните фрази са: „Ние не се обичаме повече.“ Или безжизнените заключения: „Моят съпруг (съпруга) не ме обича повече.“ Но в учудващо много случаи самотни хора ми казват, че никога не са се обичали, дори при самата женитба.

Като консултант аз трябва да се занимавам с трагичните резултати при лишените от любов бракове. Липсата на любов е станала причина много християни да бъдат въвлечени в прелюбодейство или пък да търсят липсващата им любов някъде другаде. В много трагични случаи нещата завършват легално морално, като напълно разбива цялото семейство. Без да навлизам в подробности, мога да ви уверя от опит, че и мъжете, и жените изпитват безпределен копнеж за любов в брака и понякога самите те са шокирани от това, което могат да направят, за да намерят заместител. Разбира се, един християнин никога не бива да бъде завладян от чувствата си – в брака или в която и да е област на живота. Но брак без чувства е страшно непълен и многото двойки, които съм съветвал, са почти винаги обезпокоени от липсата на любов. Ето защо по мое мнение не е достатъчно само да напишеш книга за брака. Виждам нуждата от фокусиране върху любовта в брака – пълния спектър от любов, включително емоционалния глад, който Бог е вложил в нас. Знаем, че любовта включва неописуема гама от чувства, като се започне от трепетите и се стигне до сладостното упоение. Това може да бъде и влудяващо удоволствие, и топла подкрепа. Те придават колорит и красота на брачния живот. Те ни даряват с щастие и добро самочувствие дори при наличието на външни проблеми. Но отсъствието на тези чувства оставя болезнена празнота, която иска да бъде запълнена. Ние не бива да пренебрегваме чувствата на любов и копнежите, които те пораждат. Само когато ги опознаем и задържим по градивен начин, само тогава те ще заемат подходящо място в нашия живот, без да владеят над нас.

Следователно в практичния семеен живот ние трябва да осъзнаем значението на любовта заедно с придружаващите я емоции. Но също така трябва да отделим истините относно любовта, както направихме, когато разсъждавахме върху основите на брака. Неяснотите и митовете трябва да се премахнат. Бих желал внимателно да разграничите лъжата и истината в любовта. Моля ви, запитайте се: В моя любовен живот, въз основа на истината или на фалша действам аз?

Всеки може да види, че нищо не започва с такива големи надежди и блестящи очаквания, а толкова често угасва, както романтичната любов в брака. Днес това се потвърждава от съотношението между разводите и браковете – на всеки два брака се пада по един развод. Но защо толкова често любовта се проваля? Със сигурност причината е, че „любовниците“ просто нямат представа какво е любов; те не знаят как да обичат, а в много случаи никога не са се отдавали на любовта. Държанието и отреагирането на много брачни двойки се влияе не от истината, а от техните собствени погрешни представи за любовта.

Откъде идва това неразбиране? Основно Бог е любов и обвързва истината за любовта със Своето слово – Библията. Сатана е анти-любов така, както е и антихрист, и разпространява идеи, които изопачават и разрушават любовта чрез световната система, която той контролира.

Има три главни източника на погрешни идеи за любовта. Вие можете да ги считате като инструкции за анализиране на вашите собствени идеи за любовта и да определите техния източник, където е възможно.

Объркани впечатления. Всеки човек има натрупани известни впечатления относно любовта, включително и случайни мнения, взети оттук-оттам, като се започне още от най-ранно детство. Някои от тях са извлечени от семейна практика или философии. Например За За Габор, член на многобрачния клан Габор, досега се е омъжвала седем пъти. Пред репортер тя изразява семейна философия: „Досадни жени вечно ме питат защо аз и моето семейство имаме толкова много съпрузи. Те не могат да разберат, че освен влюбване има и разлюбване. Когато разлюбиш, по-добре е да смениш партньора и да останете приятели, отколкото да живеете заедно, а омразата ви един към друг да расте.“

Смесицата от неопределеност и неясни впечатления, които повечето хора натрупват, обяснява отчасти защо хората гледат на любовта като на необяснима загадка. От една страна, то е поради това, че тяхната собствена гледна точка за любовта е объркана и неясна: любовта трябва да бъде загадка! Нещо повече, ако любовта е нещо нелогично с цялото му тайнствено вълнение, то и човек може да бъде извинен за нелогичното си държание в това състояние.

Това популярно мнение за любовта като тайна, в която да не се бъркаме, беше изразено от сенатора Уилям Проксмаер, когато федералното правителство отпусна парична сума за научно изследване на любовта. Той направи такъв коментар: „Двеста милиона американци желаят някои неща да останат тайна и на първо място в списъка на нещата, които не искаме да знаем, е как мъжът се влюбва в жената и обратно.“

Погрешни заключения, основани върху личен опит. Разбрал съм, че много хора действат на основата на погрешни впечатления, извлечени от техни собствени преживявания. Проучванията показват, че един доста голям брой хора считат себе си за опитни. Един социолог, който е анкетирал повече от хиляда души, заключава, че голямо мнозинство е започнало с увлечение в тринадесетгодишната си възраст и е имало още едно или повече „истински любовни преживявания“ до двадесет и четвъртата си година. Но тези преживявания често довеждат до другите два вида неправилни разбирания за любовта, до едно определено състояние, завършващо с емоционално падение. Такива индивиди са склонни да развият болезнено безпокойство спрямо любовта или неверие в доброто вместо истинска мъдрост за бъдещето. Личният опит дава понякога съмнителна, винаги ограничена информация и води до погрешни заключения, които не са полезни за изграждането на трайни любовни взаимоотношения.

Деформирано мислене, дължащо се на влиянието на местната култура. Не може да се прецени точно колко деформираното отношение към любовта е повлияно от въздействието на културата – филмите, телевизията, различните видове реклама, списания, романи, преобладаващи отношения на приятели, думи и примери от популярни припеви и др. Тях едва ли бихме могли да класифицираме като благонадеждни източници на истина и мъдрост, но техният неуловим и властен ефект върху нас не може да бъде отречен.

Докато хората са погълнати от тези погрешни убеждения относно любовта, научните и интелектуалните среди в голямата си част стоят настрана. С малки изключения повечето психоаналитични, психиатрични и психологични книги и учебници не споменават думата любов. Дори Британската енциклопедия не е поместила статия върху този предмет. Но един психиатър, осъзнавайки нуждата от вярна информация за любовта, е написал: „Любовта е търсена от всеки и навсякъде. Към нея съществува постоянен интерес, тя винаги е желана. Може ли да се намери? Ние мислим, че да, ако е разбрана достатъчно добре и се търси правилно…“1

Разбира се, ние всички се нуждаем от точна информация и ясно разбиране относно това, което е наречено най-желаното и най-неуловимото чувство – толкова желано, че браковете, лишени от него, се превръщат от скучни в жалки; толкова неуловимо, че някои хора прекарват целия си живот в търсенето му, оставяйки след себе си следи от разбити взаимоотношения.

Целта на тази книга е да ви предам основните принципи и знанията, от които се нуждаете, за да изпитате пълнотата на любовта във вашия собствен брак. Библията е основният източник на нашия материал. Всъщност тя е единственият авторитетен, напълно точен източник на познания за любовта, който може да се намери някъде.

Сега, като разглеждаме четирите основни истини, които могат да реформират вашето отношение и да преструктурират вашия подход към любовта, вие трябва да разберете следното: Това, което вярвате за любовта – истинско или фалшиво, в момента върши три неща за вас. То (1) влияе на вашия брак; (2) формира вашето поведение и реакции към вашия другар; (3) спомага за разрешаване на вашето бъдещо щастие и емоционално състояние. Толкова е важно това, което вярвате. Колко по-добре ще бъде да вярвате в истината!

Всеки от следващите принципи може да ви помогне да възродите любовта в брака си или да обогатите любовните преживявания, които имате със своя партньор. Всеки принцип коригира някакво общо неразбиране за любовта, което може да ви е повлияло в миналото. Разгледайте ги внимателно. След това ще ви покажа как те помогнаха на двойката, която ви представих в началото на тази глава.

1) Аз мога да науча какво е любов от Словото Божие. То е нещо разумно, а не неразумно. Аз мога да разбера любовта и да раста в познаването й през целия си живот.

Вероятно никога не сте се замисляли, че всъщност цялата Библия е историята на една любов, от която можем само да се поучим – историята за Божията неувяхваща любов към едно, много често, нелюбящо човешко племе. Това е последователна любов. Ние виждаме как Бог се интересува, крепи, грижи се и прави всичко възможно за тези, които обича; винаги се стреми да приближи към себе си мъже, жени, момчета и момичета. Ето един стих, който звучи като обяснение на това:

„Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост“ (Еремия 31:3).

Старият Завет ни разказва за любовта между Бог Йехова и израилтяните, любов, често уподобявана на любовта на един съпруг, който е готов отново да приеме съгрешилата си съпруга.

Обсегът на откровението в Новия Завет се разширява до степен на една забележителна картина на Божията любов към всички хора – любов без граници. Господ прави жертва, за да ни доведе до Неговата вечна грижа. Ние го виждаме в лицето на Исус – Човекът, готов да мине през смъртта, за да направи всичко за тези, които обича. Йоан 3:16 ни казва кои са те: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот!“

Ако трябва да обобщим всичко, което можем да научим за любовта чрез Божието Слово, може би ще го изразим просто така: Любовта прави винаги най-доброто за обекта на любовта. Това представлява и прави любовта, и тук няма нищо мистериозно.

Но вероятно мотивите за тази любов са загадъчни. Кое е това, което ни кара да вършим всичко за този, когото обичаме? Отговорът, отново базиран върху библейски принцип, е, че любовта открива уникална ценност у възлюбения и избира да утвърждава винаги тази ценност. Любовта е избор.

Разбира се, можем да научим много повече за любовта от Писанията. Ако се вгледаме в ежедневния живот на Господ Исус Христос, ние ще видим как Той показва съвършена любов във всяка една ситуация. В Ефесяни 5 гл. ние намираме описание на начините, по които Исус Христос показва любовта си към църквата, и това ни е дадено като идеален образец за брачна любов. А I Коринтяни 13 гл. показва същността на любовта, особено когато е изпитвана. Ние научаваме, че истинската любов винаги е избор, подкрепен от дела.

Така че ние не бива да бъдем неинформирани относно любовта. Можем да се поучаваме от Божието Слово – единствения правилен източник на знания за любовта. Вие и аз трябва да разберем любовта, за да я изградим в нашия брак и това е напълно възможно, тъй като имаме Писанията.

2) Любовта не е нито лесна, нито проста. Тя е изкуство, което трябва да изучавам и животът ми да се изпълни с нея. Аз мога да се науча как да обичам.

Този принцип коригира едно всеобщо неразбиране за любовта, разпространено предимно сред юношите, които мислят, че любовта е най-простото нещо в света, че е лесно да обичате и не изисква нито мислене, нито усилия. С други думи, не е необходимо да изучавате любовта, нито дори да мислите за нея. Въпросът е да правите това, което идва по естествен път.

Истината е, че любовта струва нещо. Тя изисква много от обичащия, дори когато дава чиста радост. Ако правите това, което естествено идва, почти винаги ще бъркате. Любовта е изкуство, което трябва да се научи, както и дисциплинираност, която да се утвърждава. Бихме могли да сравним изкуството на любовта с изкуството на музиката или коя да е област в живота, която изисква обучение. Аз прекарах години в изучаване изкуството на медицината, след това учих как да прилагам теорията на практика. Но по-важно е, че толкова много желаех да се науча да практикувам медицина, че бях готов да вложа всичко, което имах, за да го постигна. Много години по-късно подходих към изкуството да обичам съпругата си по същия начин!

Ако желаете да усъвършенствате изкуството на любовта и да бъдете възнаграден с вълнуващ щастлив брак, трябва да научите принципите за изграждане на любовта в брака си и да ги практикувате ежедневно. Най-вече трябва да желаете да се учите и да сте готови да изпълните живота си с това. От опит мога да кажа – заслужава си усилията.

Как да учим? Пак ще кажа – Библията има информацията, от която се нуждаем. Най-задълбочените уроци върху изкуството на любовта към другаря ви се намират в Песен на Песните от Соломон, които ще дискутираме в гл. 12. На много места в Библията се дават директни указания относно любовното изкуство. Ние ще разгледаме доста от тях. Реалните житейски проблеми не са откъснати от Божието Слово и вие ще разберете, че Библията ви дава всичко, от което се нуждаете, за да станете специалист в любовта – като съпруг и съпруга.

3) Любовта е активна сила, която мога да контролирам със собствената си воля. Аз не съм безпомощен роб на любовта. Аз имам избор.

Много е важно да схванем този принцип на фона на пропагандната вълна, която твърди, че любовта е неконтролируемо чувство, което идва и си отива като едно своенравно врабче, което каца, където не го желаят, и тръгва, накъдето настроението го тласне. Повечето от филмите и телевизионните програми, които представят най-различни срещи и раздели, се основават на предпоставката, че любовта е чувство, което просто идва или пък не идва, или идва, а после си отива, така че нищо не може да се направи за възвръщането му, след като веднъж си е отишло.

Истината е, че любовта е активна сила, която трябва да бъде контролирана от собствената ти воля. Вие не сте просто „пленник на любовта“, както се казва в песните. Ако сте християнин, с Божията любов в сърцето си можете съзнателно да изберете да обичате, можете да вършите това, което е необходимо за възстановяване на любовта в брака ви, можете да се възпротивите на заробването от преливащи емоции.

4) Любовта е силата, която ще произведе любов, когато се науча да я раздавам, вместо да се напрягам да я привлека.

Многобройните реклами днес учат хората, че трябва да знаят как да бъдат привлекателни, за да ги обичат. Казва им се, че ще привлекат любовта, ако изберат подходяща паста за зъби, парфюм, крем за бръснене, шампоан или дезодорант. С други думи, списъкът от тези продукти почти ти гарантира, че ще ти доведе евентуален любовник, който ще почука на вратата ти или ще те спре на улицата. Нашето ориентирано към средствата за масова информация общество измерва привлекателността на любовта в три измерения – популярност, сексапилност и употреба на подходящи продукти.

Но само Божието Слово разкрива истинската тайна на това да бъдеш желан и обичан от брачния си партньор. Тя включва да се научиш да даваш любов, вместо да се стремиш и да се напрягаш да я привлечеш – много голяма тайна, която твърде малко хора знаят. И едно предупреждение – много грешки са правени в името на любовта. Трябва да се научиш как да даваш любов по библейски, така че да задоволиш нуждите и желанията на своя партньор. Библията ни показва как да обичаме мъдро и истински.

Франк Райт, публицистът от Палм Бийч, е написал стотици спонтанни любовни думи за своята съпруга, някои от които са публикувани в малката книга „Привет, мила!“ Този пример показва как любовта произвежда любов, когато я даваме свободно (и мъдро). Съпругът пише: „Колкото по-дълго сме женени, толкова повече разбирам, че щастието в брака не се появява току-така, случайно. Нека винаги да си държим ръцете и да си казваме, че се обичаме. Нека не вземаме нищо в залог. Нека да „даваме“ и да „отстъпваме“ на драго сърце. Това е, което ние правим и то действа, нали?“ Останалата част от бележките илюстрира факта, че даването на любов поражда романтични любовни емоции. Той добавя: „Тази сутрин размишлявам за някои неща. Как да отскочим донякъде, след като се наобядваме? Да приготвим багажа и просто да се усамотим в някое романтично кътче в почивните дни, и да запазим това като наша тайна!“

И да обобщим:

ÿ       Истинската любов не е мистериозна или неосъзната.

ÿ       Истинската любов не е лесно, просто вършене на това, което идва по естествен път.

ÿ       Истинската любов не е неконтролируемо чувство.

ÿ       Истинската любов не е резултат от опити да я привлечем.

ÿ       Аз мога да разбера какво е любовта чрез Божието Слово.

ÿ       Аз мога да науча изкуството на любовта.

ÿ       Мога да избера да обичам.

ÿ       Мога да предизвикам любов, като първо аз я дам и я дам мъдро.

ÿ       Любовта открива уникална ценност у любимия.

ÿ       Любовта винаги утвърждава ценността на възлюбения.

ÿ       Любовта постоянно върши най-доброто за възлюбения.

ÿ       Любовта е активна сила, която трябва да бъде контролирана от волята.

ÿ       Любовта винаги е избор, подкрепен от дела.

ÿ       Любовта ни коства нещо дори когато даването е чиста радост.

Всъщност дотук дискутирахме как причината и чувството работят заедно за изграждане на любовно взаимоотношение между съпруга и съпругата. Докато повечето хора считат чувството за най-важно, надявам се, че вие открихте, че това, което мислите за любовта, ще контролира вашето държание и желаните чувства ще дойдат в резултат на правилното мислене и правилните действия.

Това може да звучи твърде сухо и далеч не романтично, но в действителност сочи пътя към нежните любовни преживявания за теб и твоя другар и ще донесе задоволеност и вълнуващи трепети, които ще удовлетворят и най-романтичната натура. Когато от любовните вълнения се изключи причината, резултатът не е любов, а похот, сляпо увлечение или празна сантименталност. А кой желае това в своя брак? Ако са мъдри, християните ще изградят целия си живот върху истината. Колко по-важна е тя за любовта и семейството.

Хол и Джини, които споменахме в началото на тази глава, имаха искрено желание да градят живота си върху истината. Но както разбрахте, техният главен проблем беше свързан с невярното разбиране за любовта. В последвалите разговори Хол установи, че вината е у него, а не у Джини, въпреки че не можа да посочи причината. „Предполагам, че това е грях, непокорство или глупост от моя страна – каза Хол, – защото знам, че бих могъл да накарам Джини да се влюби в мен, ако просто й дам нещо, на което да откликне. Но чувствам, че Джини не е подходящата жена, жената, която Бог има за мен, и въпреки че не съм за развода, във всичките ми фантазии съществува друго място, друго време и друго момиче.“

Аз помолих Хол да вземе списъка с библейските принципи, който вие току-що прочетохте, и да прецени своите собствени действия според концепциите, които му бях обяснил. В резултат очите на този млад човек се отвориха.

Той разбра, че има няколко дълбоко втълпени му, но неправилни представи за любовта, които бяха останали от живота му преди да повярва и от многобройните романтични приключения, които беше преживял. Той все още мислеше за любовта като за мистериозно преживяване, наситено с пикантни чувства, които идват просто така. Когато се оженил за Джини, която била авторитетно, запазено християнско момиче, той очаквал трепетните чувства просто да се появят отново без никакви усилия от негова страна. Kогато след време те не се появили, той започнал да негодува и вместо да се научи да бъде любящ, той тръгнал от консултант на консултант, опитвайки се да намери някой, който като с магическа пръчка да предизвика любовта. Хол се съгласи, че въпреки че беше примерен съпруг, погледнато отстрани, той не беше дал на съпругата си това, от което тя се нуждае и желае. Той искаше една съпруга, която да го развълнува, но не искаше да премине през процеса, който щеше да предизвика това. Никога не беше взел решение да обича Джини, тъй като е негова съпруга; никога не беше осъзнал или потвърдил уникалната ценност на съпругата му за него. Не беше направил опит да научи изкуството на любовта. Вместо това чакаше тя да възбуди любов у него.

„Въпреки че по-рано не разбирах някои от тези неща – каза Хол, – аз знаех, че съм отговорен за Джини както Христос за църквата. Знаех, че съм длъжен да обичам по начин, по който Той обича църквата. Но аз използвах израза „подходяща жена“ като вратичка за измъкване, като извинение за моята себичност. Исках да се самозаблудя, тъй като знаех, че Божията заповед в Битие да оставя всичко друго, да се привържа и да бъдем една плът се отнася за момичето, за което съм женен, а не за някакво друго, което бях създал в мечтите си!“

Хол беше готов да прави каквото му кажа. Изучаването на изкуството за любовта щеше да премине през детайлите, които са включени в останалата част на тази книга. Но той можеше да започне с избора да обича съпругата си, с отдаване на нея, разчитайки, че добрите чувства ще дойдат с промяната на неговото държание.

„Бог има възпламеняващо действие, което ще породи романтика у тебе, като вършиш тези неща, които предизвикват ответна любов у нея – обясних му аз. – Ако се научиш как да я обичаш по библейски и правиш това, след шест месеца вие ще бъдете силно влюбени един в друг. Опитай и ще видиш.“

Хол и Джини имаха вълнуващ живот, като започнаха да прилагат на практика онези неща, които възпламеняват трайно любовно преживяване. Във вашия случай аз ви предлагам да преминете през списъка, както Хол направи. Дайте си сметка наум в каква ситуация сте относно изредените положения. А другите положения? Помнете, че като повярвате в тях, приемете ги като свои и действате въз основа на тях, вие се приготвяте за ефективна употреба на практическите инструкции, които се намират в тази книга.