Съдържание Цялата книга на една страница

3 – Дали планът все още действа?

ПОВЕЧЕ от един милион разводи ще разцепят американските домове и тази година.

Около 75% от семейните съюзи в тази страна ще се нуждаят от брачна консултация за известно време.

Най-малко 40% от всички брачни двойки може би ще се разведат.

Дали тези предположения, базирани върху последните статистики, означават, че планът на Създателя вече не действа? Дотук ние подробно разгледахме постановяването на брака в Битие 2:24 с цялата мъдрост, но бихме могли да предположим, че това е било дадено на един съвършен свят за невинни хора, които все още не са били вкусили забранения плод на греха. Може ли божественият модел за брак да се приложи действително вън от Едемската градина? Или взел ли е Бог предвид как са се изменили нещата оттогава досега? Ревизирал ли е планът си за брака, за да подхожда на преобладаващите обстоятелства?

Днес често възникват такива въпроси, когато хората говорят за развода. Ето как една жена изразява това в писмо до редактора на християнско списание:

Тъй като съм се омъжила за неподходящ мъж, направила ли съм грешен избор, трябва ли да продължаваме да бъдем заедно, за да „оправим“ това? Четири години сме се молили нашите чувства да се променят, нашият брак да се промени. Ходили сме при съветници и в семейни домашни групи. Но разбираме, че от ден на ден охладняваме все повече един към друг. Вместо да продължаваме да се унижаваме след 5-годишен брак, ние решихме да се разведем. От две злини това е по-малката, макар че това решение е болезнено. Виновна съм, благодаря за особеното отношение на църквата. Бог ще ме разбере…

Друга жена даде следното обяснение на християнски семинар за брака: „В крайна сметка Бог ми е дал мозък. Ако разбера, че съм направила грешка при избора на брачен партньор, тогава разводът ще бъде едно решение.“ Явно тя си мисли, че Бог ще разбере нейните усилия да се избави от неуспешния брак като го елиминира напълно – както се заличава грешка върху листа с контролната работа.

Трябва да погледнем този въпрос от друг ъгъл. Дали Бог все още очаква от хората, живеещи в този грешен свят, да изпълняват брачната заповед, дадена в едни идеални условия?

Господ Исус Христос е отговорил на този въпрос. В Марк 10:2-12 и в Матей 19:3-12 Исус коментира божественото становище за женитбата. Като четете Неговите думи, ще видите истината в чиста форма, неопетнена от изопачаванията на човешките сърца.

И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне жена си? В отговор Той им каза: Какво ви е заповядал Мойсей? А те рекоха: Мойсей е позволил мъжът да напише разводно писмо и да я напусне. А Исус им рече: Поради вашето коравосърдечие ви е написал тая заповед; обаче в началото на създанието Бог ги е направил мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще бъдат една плът; така че не са вече двама, а една плът. И тъй онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. И вкъщи учениците пак Го попитаха за това. И Той им каза: Който си напусне жената и се ожени за друга, прелюбодейства против нея. И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодейства (Марк 10:2-12).

Фарисеите дойдоха при Исуса с надеждата да го въвлекат в бурен спор относно развода. В онези дни е имало последователи на три различни школи за тълкуване на еврейските закони, които са търсели приемливи причини за развода. Техните дебати се въртели около Второзаконие 24 гл. Там Мойсей е регулирал съществуващата практика на разводи, като е ограничил причините за безчестие и неблагоприличие до най-сериозната им същност. Внимателното изучаване на Стария Завет показва, че прелюбодейството не се е считало за основателна причина за развод (Числа 5:11-31 дава специални указания относно прелюбодейството). Това „безчестие“, „оскверняване“ или „неблагоприличие“, което Мойсей описва като единствена причина за развод, се отнася за кръвосмешение, блудство или прелюбодейство. В Новия Завет Исус нарича това безчестие прелюбодейство. На български това звучи така: „Който напусне жена си освен по причина на прелюбодейство и се ожени за друга, той прелюбодейства; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодейства“ (Матей 19:9). Така че Исус не посочва блудството, а прелюбодейството като причина за развод.

Ето няколко примера за това как евреите по времето на Исус погрешно са тълкували Мойсеевата заповед относно развода. Последователите на Шимон твърдели, че всеки акт на блудство представлява оскверняване, за което Мойсей говори. Последователите на Хилел определят безчестието или оскверняването в най-широк аспект. Съпругата може да е загорила супата. Това е безчестие. Тя може да говори твърде високо вкъщи. И това е безчестие. Може да се е появила на обществено място с непокрита глава. Отново безчестие, ако съпругът реши да го сметне за такова. Това означава, че и най-малкият пропуск би могъл да се счита като основание за развод. Последователите на най-свободомислещия равин Акиба изкусно решават въпроса с твърдението, че всяка съпруга, която не намери благоволение в очите на съпруга си, е безчестна и може да бъде оставена – безусловно позволение за развод.

Забележете, че фарисеите отиват една стъпка по-нататък и не зачитат посочената от Мойсей причина изобщо, когато питат Исуса: „Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина?“ (Матей 19:3) – попитаха те. „Позволено ли е на мъж да напусне жена си?“ (Марк 10:2).

Начинът, по който Исус отговоря на фарисеите, ни показва какво трябва да бъде нашето собствено отношение към брака и развода:

1. Той отхвърли разпалваните „религиозни“ пълномощия на онези дни и техните многобройни оправдания за развод.

2. Той се съсредоточи върху Писанията като единствен авторитет.

3. Той се върна към първоначалния план за женитбата в Битие, като го счете за единствена правилна тема на обсъждане. Матей е записал, че най-напред Исус отговори на фарисеите по този начин: „Не сте ли чели поне Битие 1:27 и 2:24, вие, които винаги парадирате с вашите знания върху Писанията.“ Или, с други думи: „Защо не се обърнете към първоначалното учение за брака и да намерите отговор?“

Съвсем ясно Исус счита тези два пасажа от Битие като божествена наредба за брака – първата и последната дума, – която остава все така ефективна и днес, дори в пълния с грехове свят. Исус дава да се разбере, че отстъпката за развод, дадена от Мойсей във Второзаконие 24:1, не беше просто обяснение за всеки, който иска да разбере Божия план и намерение относно брака. „Каза им: Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така“ (Матей 19:8).

Отначало не е било така! С тези думи Исус ни връща към началото, където намираме инструкции за брака и насоките, които трябва да следваме. Нека внимателно да вникнем в единственото допълнение, което Божият Син добави към закона в Битие: „Онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва“ (Матей 19:6; Марк 10:9).

Това прибавя три важни факта към нашето основно разбиране за брака:

1. Сам Бог е събрал мъжа и жената заедно. Мъжът и жената се женят по свой избор, но след като направят това, Бог ги съединява, като превръща „двамата“ в „едно“.

2. От Божествена гледна точка бракът е неразделим съюз, който никой съд по земята не може да разтрогне. Как може парче хартия да промени това, което сам Бог е направил? Единствено смъртта може да раздели двама, които са свързани в брак.

3. Всеки индивид, който се опита да раздели това, което сам Бог е съединил, извършва акт на арогантно незачитане на Божията воля. Всеки, който е решил да направи това, трябва да живее с резултатите от своето действие.

Да обобщим: Исус казва на хората, които търсят всякакви оправдания за развод, че всичките им твърдения са грешни. Мнението на Бога и тогава, и днес е неизменността на брака и почитането му в личния ни живот.

Ако някой днес отхвърли тези заключения като несъстоятелни, то аз само ще цитирам думите на Господа Исуса: „Защото ако се срамува някой от Мене поради думите Ми в този блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца си със светите ангели“ (Марк 8:38).

Как стои въпросът с развода във вашия живот? Ако се опитвате да изградите взаимоотношение на обич в своя брак или се опитвате да премахнете, да се отървете от проблемите в брака си, дори най-малката мисъл за развод ще въздейства неблагоприятно върху вашите усилия. Поддържането на идеята за развод, дори като най-последна възможност, напълно ще затрудни усилието, което иначе би подобрило брака ви. Това ще саботира вашите опити да подобрите взаимоотношенията си и в дома ви ще се получи една нерадостна ситуация. Мисълта за развод като един евентуален изход предизвиква пукнатина в отдаването ви един на друг. Макар нищожно малка пукнатина, тя може фатално да се разрасне чрез многото сили, действащи за разрушаването на домове и семейства.

Мрачните статистики, показани в началото на тази глава, се дължат отчасти и на непрестанните опити на Сатана да подкопае дома и семейството – най-ценната институция на земята. Те могат да бъдат обяснени с широко разпространената идея, че ако бракът не върви, може да бъде разтрогнат и да се направи друг опит с нов партньор; както видяхме, под влияние на Сатана се прокарва една напълно небиблейска гледна точка.

Има друга фундаментална причина за съществуващата брачна дисхармония, която трябва да осъзнаем, докато работим за достигане на истинско любовно взаимоотношение. Предлагам да прочетем задълбочено Битие 3 гл., в която се описва непослушанието на мъжа и жената към Бога; тяхното падение от състоянието на невинност в греха и смъртта; Божието обещание за изкупление и изгонването на тази двойка от Едемската градина да живеят с морална отговорност при нови и трудни условия.

В 3 гл. ще намерите произхода на греха и срама, на себичността, егоизма и разделението, подкопаващи магнетичната любов и единение, на които Адам и Ева в началото са се наслаждавали.

Както някога така и сега всяка двойка си слага смокинови листа и крие зад дърветата собствените си дела. Ние всички имаме склонност да се отдръпваме един от друг, да се разделяме, да се съсредоточаваме върху своите собствени потребности и желания, за да живеем за себе си, да обвиняваме най-близките си, за да се защитим или оправдаем, и да правим това, което не задоволява Бога.

Грехът поражда измамливия глад не за единение и общуване, а за индивидуализиране на грешната ни природа. Разбира се, Сатана с радост окуражава тази наклонност. Не забравяйте, че грехът слезе на земната сцена при първия брак и още в първото семейство се породи разделение и омраза. Ето къде започна Дяволът своята омразна работа и точно поради това вие никога няма да имате здрав, щастлив и хармоничен брак просто така, от само себе си.

Егоцентричността води до разделения между съпруга и съпругата. Ние сме свидетели на това навсякъде около нас, а и по телевизията постоянно го показват. Например ето какъв диалог се появява често в телевизионните сериали:

Млад съпруг се връща вкъщи неимоверно щастлив от новината, че има прекрасна възможност да подобри професионалната си кариера като бейзболист, като играе в Порто Рико за няколко месеца. Той е радостен, че ще може да вземе и съпругата със себе си.

Младата съпруга отговаря студено: „Защо трябва да искам да ходя в Порто Рико?“

Съпругът (невярващ на ушите си) заеква: „Но…но…Сюзън, ти си моя съпруга!“

Сюзън отговаря ядосано: „Да, но аз имам свой собствен живот!“

Последствията от Битие 3 гл. ясно са отразени в този разговор. Промъкващото се разделение понякога въздейства и върху широко известни фамилии. Много хора бяха разочаровани, когато прочетоха във вестник, че олимпийска звезда, която беше станала тема на деня след забележителна победа, се развежда. Той и съпругата му дотогава бяха предизвиквали възхищение заради съвместните си усилия да работят заедно години наред за постигане на победа. Пресата отбелязваше, че тези млади мъж и жена законно се развеждат след седемгодишен брак, защото „чувстват, че животът през последната година се е променил и всеки един от тях желае да се съсредоточи върху своя собствен живот“. Вероятно това семейство все още може да бъде спасено, но забележете причината за тяхната раздяла: Така че всеки един от тях да може да се съсредоточи върху своя собствен живот! Отново виждаме резултатите от Битие 3 гл.

Във втора глава ви разказах за Керъл и Дийн, една християнска двойка, която претърпява всички видове яростни атаки срещу своя брак както отвътре, така и отвън. Натискът за раздяла е бил неимоверен. Нека да го анализираме и да видим как една грешка води след себе си друга. Във всеки момент е липсвало разбиране или приложение на библейските принципи, които помагат и поправят такива ситуации.

1. Преди всичко те не са се привързали един към друг през тези години като са пренебрегвали любовното общуване. Любовните преживявания между съпруга и съпругата постоянно трябва да се поддържат и растат.

2. Това е оставило емоционална празнина, която друга жена с радост е запълнила, с надеждата Дийн да се раздели със съпругата си и да се омъжи за него.

3. Последвалият грях от прелюбодейството на Дийн атакува тяхното взаимоотношение като една плът.

4. Керъл прави грешка, като обсъжда брака си с приятелка, която постоянно критикува Дийн и кара Керъл да се раздели със съпруга си.

5. Тази приятелка й дава небиблейски съвет, изтъквайки развода като необходимост поради прелюбодейството.

6. Физическото и емоционалното отдръпване на Керъл от съпруга й през това критично време спомага за дълбокото разделение между тях и оставя всичко в ръцете на другата жена, която продължава да преследва Дийн.

7. Църковните водачи не съветват Дийн правилно съобразно прощението и възстановяването след неговата открита изповед на греха пред църковното настоятелство.

8. Като резултат Дийн е бил завладян от чувство за вина, която му пречи да приеме правилни стъпки към подновяване на любовта и доверието в брака.

9. Това е нанесло също така поражение върху способността му да израства като християнин. Чувството за вина след изповядването на греха и покаянието има сатанински произход и е предназначено да попречи на духовния растеж.

10. Разбираемо е, че Дийн се е почувствал неудобно сред хората в църквата, които го одумват и критикуват. Той започва да отбягва събранията.

11. Някои църковни водачи правят грешка, като изтъкват развода като неизбежен за тази двойка. Това допълнително обърква Керъл във време, когато е имала нужда от съвет как да действа библейски в тази ситуация.

12. Тъй като Керъл не е простила на съпруга си и не е забравила миналото, както Библията съветва, те двамата се заплитат безнадеждно в проблеми, които могат да бъдат разрешени бързо само с добри съвети.

13. Всички тези фактори с емоционалната болка и объркване принуждават Дийн да търси изход чрез отдръпване, физическо отдалечаване от съпругата си, с цел да разберат дали още се обичат един друг. Рядко раздялата подпомага затруднения брак и няма вероятност да докаже каквото и да било за любовта. Сближаването в брака е библейско. Разделянето е сатанинско. Това може да звучи много опростено, но е напълно в синхрон с Писанията относно семейството. Надявам се ще си припомните това правило в трудни ситуации.

И Дийн, и Керъл разбраха, че чувствата им ги заблуждават, че не могат да разчитат те да ги водят. Почти навсякъде те чуваха думата развод. Натискът, който се оказваше върху тях, ги подтикваше към раздяла вместо към единство. Но когато те откриха основния принцип на брака, че в Божиите очи съпругът и съпругата са едно и трябва да станат едно, те бяха в състояние да възродят любовното си взаимоотношение и да възстановят брака си. Днес те имат голямата възможност да помагат на други двойки, които преминават през подобни трудности.

Както виждате, съгласно Новия Завет е възможно да се възвърне първоначалното райско положение в женитбата. Ние можем в голяма степен да се върнем към идеала в нашите взаимоотношения и трябва да го направим, ако искаме брак, изпълнен с любов. Въпреки че поради грехопадението винаги съществува склонност към себичност, ние можем отново да постигнем себеотдайната любов, единството, радостната свобода в общението, което Адам и Ева отначало изпитваха. Чрез източниците на Господ Исус Христос християните имат не само образец за идеална женитба, но също целта, за да изпълняват този образец, както и сила за това.

В началото ние зададохме въпроса: Ревизирал ли е Бог Своя план за женитбата, за да го пригоди към условията в греховния свят? Видяхме, че отговорът е категорично НЕ. Напротив, Той очаква от нас да ревизираме поведението си, за да подхожда на Неговите определения за брака, за наше собствено добро и благословение, и Той знае, че ние можем да направим това поради новия живот в Христа.

Разбира се, аз пиша, като имам предвид положението, в което сте сега. Каквито и минали грешки в брака и развода да имате, помолете Бог да ви прости и приемете това, като знаете, че сте оневинени. Той винаги се занимава с нашето настояще и вие имате всички възможности да вървите напред по нов път, „като забравям задното и се простирам към предното“ (Филипяни 3:13). С поглед към Исуса и с ум, нагласен според Словото, вие можете да обновите живота си с вашия партньор от този момент нататък.

Вярвам, че вие ще намерите ново разрешение за вашия брак, за да превъзмогнете външното влияние, което ви кара да виждате себе си отделно от вашия другар, с нова решителност да направите всичко възможно да изградите любовно взаимоотношение в съгласие с Божия план; с нова увереност, че е възможно да подобрите вашия брак и да го формирате според първоначалния план.

Един човек беше казал: „Идеалите са като звездите – ние няма да можем да ги докоснем с ръцете си, но като ги следваме, както мореплавател в морската шир, ние ще достигнем нашето предназначение.“

Ние няма да постигнем съвършенство в нашия брак, но като следваме Божествения образец от Битие 2:24, ще открием трепета и вълненията, които Той е предвидил за нас. Ние ще изпълним целта, която Той е поставил пред нас – да покаже Своята любов на нуждаещия се свят чрез примера на нашия живот.