Съдържание Цялата книга на една страница

15 – Как сами да спасите брака си

ТАЗИ глава е предназначена за специална група читатели – онези, които желаят да спасят своя брак на всяка цена, дори ако трябва да го направят сами, без помощта на техния партньор. Фактически партньорът им може усилено да се стреми към развод.

Ако вие сте от тази група, тогава действително ще ви считам за специални. Първо, чрез вашата позиция вие показвате посвещение на неизменността и свещенността на брака, което Бог зачита. Второ, имате кураж да застанете с лице към вашите собствени проблеми, вместо да бягате от тях или да се криете зад фалшива гордост. Трето, вие показвате зрелост, при която дори и да нямате отговор, можете да решите да обичате със силна любов, което е трудно и реалистично, разумно и целенасочено, напълно посветено на доброто на партньора ви.

Християнският психиатър Пол Мейър смята, че има „само три избора за всеки човек, чийто брак не е щастлив: 1) развод – безотговорен избор; най-големият провал; 2) пасивност спрямо брака, без да се работи за подобряването му – друго незряло решение, но не чак толкова безотговорно както развода; 3) зряла готовност да изгражда един интимен брак – единственото разумно решение“.1

Във вашия случай е дошъл часът на истината, тъй като партньорът ви вероятно вече е изключил втората възможност и избрал първата, без даже да помисли за третата. Въпросът е, какво ще правите вие? Да се поддадете на натиска на светския начин на мислене и на моментните емоции? Или ще направите избор, базиран върху увереността във вечните истини на Писанията?

Въпросът е на много по-високо ниво, отколкото някой може да си представи. Един избор води до горчивината и разрухата на развода, също както и пропуснатите възможности за благословение. „Разводът е по-болезнен от смъртта – каза ми една жена с пресипнал от болка глас, защото никога не свършва реално.“ Д-р Мейър счита, че когато двойките бягат от своите проблеми, като се развеждат и женят за други, „тогава нещастниците стават четирима вместо само двама… Защо се разпространява нещастието? – пита той. – Несполучливите бракове са заразни! Много психологични изследвания показват, че когато двойки с невротични семейни взаимоотношения се разведат, независимо от добрите им намерения, те почти винаги се свързват със същия тип невротични взаимоотношения, които са имали преди.“2

Когато изберете пътя на безвъзвратното посвещение на вашия другар и на вашия брак, независимо колко затруднени изглеждат вашите взаимоотношения, вие ще намерите избора, който води към любовта агапе, мир и личностно израстване. Това са само някои от наградите, тъй като възможностите са много добри и вие ще можете да се радвате на благословенията, които Бог е искал да подари на вашия брак още от самото начало.

Не искам да кажа, че лекуването на един брак е лесен процес, когато единият партньор оказва съпротива. Но в крайна сметка, имате ли някакъв по-лесен избор? Разкъсаната връзка е болезнена, каквото и да правиш за нея. Както апостол Петър посочва в неговото Първо послание, много по-добре е да страдаш (ако изобщо трябва да страдаш) за това, че си вършил добро, отколкото за това, че си вършил нещо лошо. Той пояснява, че Божието благоволение осиява върху онзи, който търпеливо страда, ако е необходимо, за да извърши Неговата воля. Посрещането на вашите брачни проблеми по библейски е плодоносно, а не безполезно и каквато и болка да изпитате, ще бъде по-безвредна от дълготрайните последствия на развода.

„Думата развод трябва да бъде изхвърлена от речника на хората, които се женят“, казва една жена, чийто брак е възстановен, защото Божият начин е много по-добър за всеки, който е готов да го опита.“

Друга жена, размишлявайки върху бурните събития от последната година, които са я тласнали към емоционално и духовно израстване, докато е „обикнала съпруга си отново“, казва: „Знаете ли, всичко това ми беше от полза. Сега аз съм друг човек. Това беше смиряващ процес, но си заслужава!“

Един мъж разказва: „По времето, когато се опитвах да спечеля любовта на моята съпруга и да запазя семейството ни, понякога толкова ме съсипваше отблъскването, че не чувствах нищо друго, освен решимост да върша каквото Библията казва и да оставя резултатите на Бога. Единственото нещо, в което бях сигурен, беше, че Бог някак си ще обърне нещата за мое добро, защото го е обещал в Неговото Слово. Аз никога не съм си представял любовното преживяване, което Той в действителност ни даде. Наистина Той прави много повече, отколкото можем да поискаме или да помислим!“

Тези разкази за отминали проблеми са окуражаващи, но аз разбирам, че чувствата, които изживявате в момента, съвсем не са приятни. Много други са били там, където сте вие сега, и могат да потвърдят това, през което вие минавате: шок, нараняване, отхвърляне, емоционално объркване, изкушение в огорчение и, разбира се, натиск от всички страни, което понякога ви кара да се откажете.

Моето сърдечно намерение в тази глава е да ви помогна да проясните вашите мисли, да стабилизирате емоциите си и да се научите да се държите по един постоянен, целенасочен начин, което ще спаси вашия брак и ще донесе по-голям обхват на любовта във вашето взаимоотношение.

И така, ако сте готови да се посветите на брака си, като се облегнете на вечните принципи и обещания на Божието Слово, можете да го вземете присърце и да позволите надеждата да порасне пропорционално на вашето посвещение.

Обратното на това което светът вярва, един човек може да спаси брака. Фактически повечето хора, които съм съветвал, влизат в тази категория. Даже когато идват и двамата, обикновено единият влачи другия, чиито думи трябва да бъдат измъквани от устата, и само единият реално се интересува от изхода.

Брачният консултант Ан Кристин Керъл казва: „Ако мислите, че няма надежда, защото вие сте единственият във вашата връзка, който се интересува от сплотяването на брака, вие грешите!“ Тя добавя: „В моя опит повечето разстроени бракове получават нов живот, нова жизненост главно от загрижеността единствено на едната страна.“3 Това също е и моя опитност. Виждал съм много семейства спасени, когато само единият партньор прилага библейските принципи с пълно посвещение на другаря и на брака.

Някои бракове не са били спасени обикновено поради това, че единият е убеден, че нищо не може да промени партньора му, че отдавнашният проблем на алкохолизма или финансова безотговорност или каквото и да е не може да бъде разрешен, така че той или тя се отказват. Понякога желанието на единия от партньорите за развод развива такава здрава емоционална привързаност у другия човек, че връзката не се прекъсва и брака се спасява. Често обаче желанието за развод се изпарява, докато делата се отлагат, и неверният партньор благодари на посветения си другар за твърдата му позиция и за запазването на брака. В някои случаи единият партньор, притискан от семейни и „верни“ приятели, затаява дълбоко в себе си огорчение към другия, окуражаван в злобата от родителите и дори понякога от църковни членове, така че усилията за помирение може да бъдат безполезни.

Но в голямото мнозинство от случаи изходът зависи пряко от способността на посветения партньор да се отнася търпеливо в съответствие с библейските принципи, отредени от Автора на брака. Така че в буквален смисъл всичко зависи от вас. Вие не трябва да очаквате партньорът ви да извърши нещо конструктивно за брака, ако той или тя иска да напусне.

Проясняване на вашите мисли

Когато Библията казва „Препашете се през чреслата на вашите мисли“ (I Петрово 1:13), това означава да държим мисловните си сили в състояние на будна готовност за подходящи действия. Ти трябва да направиш това без отлагане. Господ често предоставя възможност за едно тихо, необезпокоявано библейско изучаване и молитвено размишление върху Божия план за твоята ситуация. През това време може също да научиш някои важни неща за себе си. Когато един съпруг напусна дома си, неговите родители с обич помогнаха на съпругата, като гледаха децата за няколко седмици, докато тя умствено и духовно се подготви за предстоящите предизвикателства.

Една млада съпруга имаше намерение да разтрогне брака си, но една приятелка от нейния клуб я доведе при Господа. „В началото знаех само два стиха от Писанията – каза съпругата, – но те бяха точно тези, от които се нуждаех: Бог не е човек, та да лъже (Числа 23:19) и: За Бога няма невъзможно нещо (Лука 1:37).“

„Имайки тези истини за основа, аз започнах да изучавам Библията, като усърдно се стараех да извлека Божието намерение за брака и всичко, което Той казва за него. Аз разбрах за себе си, че ако съм се подчинявала на Него, щях да съм отдадена на моето семейство и на моя съпруг, макар че той се беше увлякъл по друга жена и бяхме пред прага на развода.

Вземането на това решение не направи нещата в началото по-лесни емоционално, но то ми показа ясен път за действие, а сложността на ситуацията намаля, защото аз не бях вече объркана! Аз отказах да подпиша документите за развод. Бях събрала доказателства за другата жена и за изневярата на моя съпруг. Унищожих ги всичките. Повече не се нуждаех от тях.“

Професор от Чикагския университет описва тази дилема с познатия цитат: „Липсва ни език да учим кое е право и кое грешно.“ Но за християнина, вярващ в Библията, който се намира в такава изпълнена с емоции ситуация, няма такъв проблем. Езикът на Бога относно развода е достатъчно ясен за всеки читател. Например:

„Защото, казва Господ, Израилевия Бог, Аз мразя напускане и оногова, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. Затова внимавайте в похотите си да не би да постъпите невярно“ (Малахия 2:16).

„А Той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, който ги е направил, направил ги е отначало мъжко и женско, и е казал: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът.“ Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва“ (Матей 19:4-6).

Докато се опитвате да получите яснота в мислите си относно вашата семейна ситуация, погледната в светлината на учението на Писанията, аз ви предлагам да препрочетете първите 5 глави на тази книга и да изследвате Писанията, които се занимават с брака. Нека ви припомня още веднъж вечния принцип, върху който почива дадената библейска консултация:

Божията воля за всяка брачна двойка е да се обичат един друг с едно всепоглъщащо духовно, емоционално и физическо привличане, което продължава да расте през техния съвместен живот на земята.

Трябва да бъде кристално ясно, че Бог възнамерява да обрисува в тебе и твоя другар любящата връзка между Христос и Неговата църква и да бъдеш нащрек относно заместителите, които понякога се промъкват във вакуума на затруднените взаимоотношения. Очевидно изневярата и разводът са пътища, които се отклоняват от Божия план и благословение. Но когато се отдадете на възстановяване на любовта във вашия брак, можете да бъдете сигурни, че силата на Неговата воля в този процес ще бъде задействана за вас.

Важно е да запълните ума си с положително библейско съдържание – библейски съвети, проповеди и поучения; добри книги и касети с библейско изучаване; приятели, които ще ви поддържат при вашето посвещение на брака ви. Трябва да приемате истини от онези, които са предадени на неизменността на брака – така, като казва и Библията. И не слушайте никого друг! Изградете си ясно виждане по този въпрос, както Притчи 4:25-27 заповядват:

„Очите ти нека гледат право напред. И клепачите ти нека бъдат отправени право пред тебе. Обмисляй внимателно пътеката на нозете си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. Не се отбивай ни надясно, ни наляво. Отклони ногата си от зло.“

Ти трябва да утвърдиш това пълно умствено отдаване на истината или ще бъдеш залят от вълните на човешките мнения и лоши съвети, понякога от привидно религиозни хора.

Един млад мъж дойде при мен смутен, тъй като му бяха казали да не прави нищо за връщането на неговата съпруга. Казано му било да се съсредоточи върху общуването си с Бога. Аз му казах: „Това е вярно, но ти ще угодиш на Бога само когато правиш това, което Библията казва, че трябва да правиш. Ти трябва да бъдеш напълно в унисон с Божието Слово. Ние нямаме никаква друга перспектива в този живот. Когато сме в пълна хармония с Божието Слово, тогава можем да си почиваме и Бог е свободен да работи с нас. Той винаги действа с нас на базата на информацията, която имаме от Неговото Слово. Така че колкото повече познаваш Словото на Бога относно брака, любовта и Неговото отвращение от развода, толкова по-подготвен ще бъдеш да оставиш Бог да върши докрай делото си и да имаш пълнотата на Неговия път в живота си.“

„Аз трябва да заема позиция по въпроса за външното въздействие – каза ми една съпруга. – Всички са загрижени да ми дават съвети за моя брак. Не бих желала да го обсъждам с хора, които имат небиблейско гледище, или хора, които се опитват да ме настроят срещу моя съпруг; или такива, които ме карат да се самосъжалявам и поддържат слабост в мен. Повече не мога да си позволя да съм заобиколена от светски приятели. Те рутят устойчивостта ми, срутват и съпруга ми. Може да имат добри намерения, но водят в грешна посока. Искам да съм с хора, които ще стоят с мен и ще ме подкрепят, ако се препъна.“

Когато умът ви е улегнал, мислите изяснени и посвещението направено, ще разберете, че повече не се облягате на благоволението на външни събития и не реагирате на всяко възникнало обстоятелство с нова болка и объркване. Вместо това вашата гледна точка става: „Ще продължа, независимо от обстоятелствата, защото това е Божият начин. Аз мога да разчитам на Неговата мъдрост и мога да уповавам на Него за резултатите от действията, базирани върху Неговото Слово.“

„Моята позиция спрямо брака вече не се основава на това, какъв ще бъде изходът– каза ми една жена. – Хората настояват да оставя съпруга си, да се откажа от него, тъй като е направил живота ми жалък. Казват ми, че заслужавам някой по-добър, че няма да ми е трудно да намеря някой друг, който да ме обича. Моят отговор е, че бракът е свещен, неотменим, че аз съм се посветила на брачния обет, аз съм една плът с моя съпруг и така ги шокирам! Казвам им, че дори ако краят на нашия брак не е щастлив, пак няма да съжалявам за позицията, която съм заела. Ще зная, че съм взела правилно решение и съм следвала единствено възможния за мен курс. Ще съм направила всичко, което бих могла.

Но упованието ми не е в това, което правя. То е в Бога и Неговото Слово. Той има съвършен, любвеобилен план за моя живот и е достатъчно мъдър и мощен да го изпълни, ако аз се съюзя с Него чрез следване на Неговите съвети. Така че аз ще продължавам да се покорявам на Нему в моя брак и ще оставя резултатите на Него. Спокойна съм за това.“

Стабилизиране на вашите емоции

Като лекар аз често познавам кога един брак има трудности, защото моите пациенти идват при мен за нещо, което да облекчи тяхната силна изнервеност. Една жена, чийто съпруг беше много увлечен по друга, дойде при мен убедена, че е на границата „да изгуби ума си“. Тя се страхуваше, че няма да може да го преживее и беше поръчала на свекъра и свекърва си да държат децата далеч от другата жена, ако нещо се случи с нея. Нейната душевна болка действително беше страшна.

Месеци по-късно аз бях удивен от промяната в тази жена – пъргава, самоуверена, привлекателна, уравновесена в мисленето и говоренето, тя изглеждаше, като че ли има пълен мир. Въпреки че нейните семейни проблеми не бяха изцяло решени, но съпругът й се беше завърнал у дома и те работеха заедно за изграждането на истинско любовно взаимоотношение.

„Преди да можеше да ми каже, че ме обича, даже преди да се беше върнал у дома, той беше впечатлен от промяната в мен – обясни тя.– Той беше толкова объркан, че мирът и стабилността, които аз бях намерила, го привлякоха много силно към мен. (Тя отвори Библията си.) Знаете ли, че Притчи 5:6 казва, че пътищата на блудницата са непостоянни? Моят съпруг разбра това! Контрастът с духовната зрелост, която аз имах, спечели неговото уважение и го накара да желае да бъде с мен.“

„Как си обясняваш тази промяна в теб?“ – попитах аз, въпреки че бях сигурен в отговора.

„Господ ме промени чрез Божието Слово – каза тя. Като че ли потъвах и Словото беше спасително въже. Аз прекарвах часове всеки ден с Библията. Като начало Господ ми показа, че съм била такава съпруга, каквато трябва да бъда. Аз престанах да се чувствам измамена и несправедливо третирана; дори не можех да обвинявам моя съпруг, че е търсил друга, за да го направи щастлив, след като аз самата не съм била каквато трябва. Разбрах, че трябва да се променя и Словото ми показа как.

След това Господ ми показа, че не мога да изпитвам огорчение към другата жена. Горчивината се стопи. Изпитвах любов. И през цялото време обещанията на Словото Божие ме стабилизираха, даваха ми устойчивост да посрещам всеки нов ден. Когато понякога нещо се случеше, което приличаше на безпощадно връщане назад, аз можех спокойно да отида при Словото, да го изучавам и да разбера новия урок, на който Той ме учеше.

Както знаете, когато всичко това започваше, аз трябваше да имам някого, на когото да мога да телефонирам по всяко време на денонощието, за да разговаряме, тъй като бях така уплашена, наранена, отчаяна. Но дойде време, когато се научих да отивам право при Бога. Искаше се време да достигна до това, но то е най-голямото благословение за мен от цялото това преживяване. Научих, че всичко, от което се нуждая, е Господ!“

Свидетелството на тази жена посочва пътя към емоционалната стабилност за всеки, който се нуждае от това, а повечето хора, които са разделени в семейството си, се нуждаят от Него неимоверно много.

В статия от едно списание – „Лети с помощта на уредите“ Глория Оукс Пъркинс сравнява миговете на изпитание и емоционална нестабилност в живота на вярващите, с облаците, мъглата и бурите, през които минава пилотът на самолета. Отговорът и при двата случая е да летиш изцяло с помощта на уредите.

„Когато нямам никакъв визуален контакт със земята, когато не се вижда хоризонтът, стабилност може да се постигне единствено, като разчиташ на това, което онези скали ще ти кажат – пише тя.– Което е истина за пилотите в небето, същото се отнася и за вярващите в трудностите на живота, когато нормалните условия за стабилност изглежда са изчезнали в облаци от мъка и объркване. Рано или късно всеки вярващ минава през период(духовно и емоционално), когато ще трябва да „лети с помощта на уредите“.

Когато пилотира в гъста мъгла, пилотът не може да бъде сигурен за посоката, докато не се довери напълно на своите уреди. Когато лети при гръмотевични бури, непременно ще настъпи объркване и мракът вътре в облаците ще заплашва да го дезориентира. Понякога ще му се струва, като че ли отива надолу или нагоре, или се обръща обратно. Но той не може да разчита на чувствата си. Може да има доверие единствено на показанията на скалите, така че пилотът трябва да се доверява на контролните уреди в бурно време и да концентрира ума си върху индикаторите.

Паралелът с християнина който изпитва трудности е ясен. Неуправляемите чувства… могат да причинят катастрофа, ако човек не пази стабилността си чрез фактите на Божието Слово… Всяко обещание в Словото Божие е като скала, която дава информация, за да го стабилизира в специфичната ситуация…С ежедневната практика човек се научава да не се паникьосва, а да вярва в съответната истина от Библията, която подхожда специално за неговите обстоятелства. Някои се научават от опит да не се борят с чувствата си, а да отвърнат погледа си от тях и да гледат към „уредите“ на Словото Божие, на което изцяло може да се разчита.

Други откриват, че ако се задържат в най-бурното време, независимо колко е разрушително, здраво закрепили ума и сърцето си с великите истини на Словото и с очи, отправени към самия Бог, накрая ще прорежат градоносните облаци и ще полетят отново в ясната, спокойна атмосфера.“4

Това е начинът, по който можете да постигнете емоционална стабилност, независимо от ситуацията.

Как да се обичаме

Нека разгледаме поведението, което трябва да имате, за да спасите брака си. Вашето предизвикателство е да се научите да обичате партньора си по такъв начин, че да ви се отговори с любов. Помнете, че ще бъдете обичани, когато обичате, а не като се напрягате да получите любов. Така че внимавайте как обичате. Да обичаме другаря си по Божия начин не означава да се лепнем за него, да се оплакваме или да поставяме изисквания. Ако сте мрачни, ядосани или правите темпераментни изявления, това само ще развали усилията ви. Да обичаме другаря си по Божия начин не означава да играем игри, като се опитваме да възбудим ревност или несигурност, като си играем на дребнавости и отмъщения или някакви други подходи, които може да сме използвали в пубертета, но които са крайно неподходящи в брака.

Препоръчвам ви да прочетете I Коринтяни 13 гл. Четете я отново и отново, за да научите моделите на поведение, които характеризират искрената любов, която Бог може да използва при лекуването на брака. Запълнете ума и духа си с тези основни методи на поведение, така че да могат да преобразят вашите отношения и да променят действията ви.

Една жена запитала своя съпруг: „Как да ти покажа, че те обичам?“ Отговорът бил: „Можеш да бъдеш добра с мен по всяко време, а не само когато си в настроение. Можеш да се отнасяш към мен като с много специален човек. Би могла да ми покажеш, че ме обичаш, като имаш респект и не се опитваш да вземаш надмощие.“

А друга жена изрази своето желание по този начин: „Аз искам само съпругът ми да казва винаги, че ме обича и одобрява. Но не само с думи, а и с целувки, внимание, разбиране и закрила. Струва ми се, че всъщност това е начинът, за който Библията говори – да ме обича по начина, по който Исус Христос обича Църквата!“

Ние всички жадуваме за любов. И искаме осезателно доказателство, че сме обичани. Но все някой от семейството трябва да вземе инициативата и да започне да практикува обичта. Когато се трупа неразбиране върху неразбиране, това издига стени между съпруга и съпругата и създава трудности. Робърт Луис Стивънсън говори самата истина, като казва: „Ето ни повечето от нас, седнали на прозореца на нашето сърце и ревем да дойде някой и да ни обича. След което затваряме прозореца, чието стъкло е боядисано от гордост, раздразнение или самосъжаление, така че никой не може да надзърне във вътрешната самота.“

Напълно е възможно като двама самотници да плачете отвътре за любов, а в същото време да не сте наясно какви са желанията и чувствата ви. Има само един конструктивен отговор. Трябва да решите да обичате вашия партньор, отначало едностранно, и да показвате това, като задоволявате не само неговите (нейни) потребности, но и желанията.

Накратко, ще трябва да прилагате всички принципи, които разгледахме в предишните глави относно петте начина на любов и как да обичаме. Най-лесният начин за утвърждаване на успешен навик да се отнасяме с любов е да следваме предписанията на рецептата „НАЙ-ДОБРОТО“ от глава 13 на тази книга.

На един от нашите християнски брачни семинари в Южните щати, една семейна двойка на средна възраст дойде при Гей и мен. Те бяха широко усмихнати и явно щастливи. Първите думи на съпругата бяха: „Ние искаме просто да видим хората, на които дължим албума от касети „Живот в любов“, който спаси нашия брак!“ Един след друг, с грейнали лица, те обясняваха как са се били отказали от брака си, пълен с проблеми, които изглеждали непреодолими. Но после един християнски съветник им дал нашия албум с касети, и те за пръв път намерили надежда. Внимателно следвали нашите предложения стъпка по стъпка и открили, че те действат. Съпругата бръкна в чантата си, извади от несесера си едно картонче и ни го показа. На него тя беше скицирала „НАЙ-ДОБРО“ с няколко подточки под всяка точка. Тя каза: „Аз преглеждах това много пъти дневно и все още го използвам ежедневно, за да ми напомня как да обичам. Нашият брак сега е толкова добър – аз не искам да се връщам отново към стария модел на поведение, който почти го беше разрушил!“

Това трябва да се превърне във ваше ежедневие – да обичате вашия партньор чрез благославяне, назидаване, споделяне и докосване. То не само поражда любов в отговор, но и ще съживи вашите собствени чувства на любов, ще ги поддържа живи. Получава се така, тъй като чувствата се определят от действията, а не обратното. Ако се отнасяш към някого така, като че ли го обичаш, чувствата неминуемо ще последват не след много време. И като се държите по положителен начин чрез плана „НАЙ-ДОБРОТО“, вие ще избегнете емоционалната вцепененост, която в противен случай би се появила в резултат на продължителното отблъскване от страна на вашия другар.

Даже докато прилагате останалите съвети от тази книга, ако сами се опитвате да спасите вашия брак, вие сте в особено положение, което изисква специални мерки и допълнителни консултации. Например как да показвате любовта си, когато партньорът ви е увлечен по някой друг? Или се е преместил от дома? Или посреща враждебно вашата любов? Или напълно ви пренебрегва?

Специалният съвет, който имам за вас, ще обърне всички светски мнения на 180 градуса и ще е противоположен на вашата природа. Но ако искате да спасите брака си, не можете да си позволите да се подавате на гордост или да се превъзнасяте. Няма да можете да изпълните този съвет със свои сили, защото само човек с духовни източници чрез познаване на писаното Божие Слово и пребъдващ в присъствието на Господ Исус Христос, може постоянно и ефективно да върши каквото трябва.

Духовният принцип, който трябва да разберете и да се хванете здраво за него, е следният: „И той (Господ) ми рече: Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И тъй с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила…защото когато съм немощен, тогава съм силен“ (II Коринтяни 12:9, 10).

В светлината на този принцип, който действа в живота на християнина винаги, когато се прилага, съществува подготовка, която трябва да извършите при целенасочените си усилия да спасите вашия брак.

1) Готовност за най-лошото, като знаете, че имате доволно благодат

При проблемните бракове обикновено партньорът, който желае да напусне, или е увлечен по друг(а), или допуска връзка с някой друг. Затова, когато при мене дойде човек със семейни затруднения, едно от първите неща, които питам, е: „Партньорът ви замесен ли е с някой друг?“ Обикновено ми отговарят с неохота: „Да, някак си…“

„Добре – казвам аз, – какво бихте направили, ако другарят ви прелюбодействува с друг(а) ?“

„Ами – може да бъде отговорът – чак дотам не се е стигнало!“

След това обяснявам, че той или тя трябва да бъдат готови за такъв случай. Една съпруга си беше втълпила, че нейният съпруг (активен християнин) не би могъл да стигне толкова далеч – до прелюбодейство с друга жена („приятелка“ християнка). Когато истината излезе наяве, беше двойно по-убийствено, защото тя беше напълно неподготвена да се справи с това.

Една друга жена започна да се подготвя емоционално и духовно за изневярата, след като беше чула съветите на Гей на семинара. След време съпругата ни телефонира да ни каже, че скоро след семинара съпругът й признал, че имал дълга любовна история със секретарката си. „Толкова се радвам, че бях подготвена – каза съпругата. – Той искаше да остане при мен, но му се струваше безнадеждно, след като знам истината за миналото. Аз бях слушала касетите „Живот в любов“ много пъти и бях способна да се справя със ситуацията със спокойствие, любов и простителност. Вече бях насочила ума си върху по-важното – спасяването на нашия брак. И ще го направя!“

Вероятно прелюбодейството е най-лошият грях, който човек може да си представи, че другият може да извърши. Разумно е да бъдеш подготвен практически, емоционално и духовно за най-лошото. Тогава всички останали проблеми ще бъдат лесни за оправяне, ако те са „всичко“, с което трябва да се бориш. Приготви се за изневярата, като съзнаваш, че прелюбодейството е грях като всички други грехове и тъй като Бог може да прости на този човек, защо да не можеш и ти! Ти трябва да простиш, за да бъдеш свободен да обичаш, да живееш и да се развиваш като личност.

В книгата си „Ключът към любящото сърце“, Карен Мейнс много картинно описва връзката между простителността и любовта:

„Ключът за отваряне вратата на заключените стаи на нашите сърца е прощението. Това става единствено когато сме го опитали (…имам предвид да си завладян от реалността на прощението, да си в състояние да се докоснеш, да вкусваш и да вдишваш от неговите резултати); тогава намираме ключалката превъртяна обратно, вратата – широко отворена, прозорците – също, стаята – необитавана, пламъците – горящи в камината. И ето че откриваме – най-после нашето сърце е освободено за любов. Станало е това, което Творецът е планирал – място за любов с огромен капацитет.“

След като сте простили, трябва да се приготвите да се справите с продължението на тази история и да решите точно как ще я овладеете, дори да повтаряте наум как ще реагирате на някаква ситуация, която може да възникне. Трябва да сте готови да отвърнете с любов, даже ако изневярата продължава. Това не означава, че я оправдавате или не обръщате внимание. Но още в началото на процеса на разрешаване брачните проблеми, трябва да дойдете до ясното съзнание, че не можете да поправите другаря си независимо колко усърдно се стараете. Вашата единствена възможност е да станете съпруг или съпруга, каквито Бог е заповядал в Писанията да бъдете, и да прилагате всеки принцип на поведение от Словото Божие в ежедневните предизвикателства на вашето положение. Вие можете добре да спасите вашия брак. Без никакво съмнение ще се наслаждавате на Божието благословение и благоволение.

Какво ще промени вашия другар? Понякога промяната идва от личното опознаване на Писанията. Един християнин се отказал от своето блудство и се завърнал у дома, тъй като чрез лично изучаване на Библията той осъзнал колко ниско е паднал в греха и колко ужасни могат да бъдат резултатите. Неговата съпруга ми каза: „Мислех, че си е дошъл у дома, защото ме обича. Но той призна, че се е върнал поради послушание на Божието Слово. Отначало това силно засегна моята гордост. Съпругът ми каза: Бог ми е обещал да ме научи да те обичам както трябва. Тогава аз осъзнах колко съм била глупава с наранената си гордост. Благодарна съм на Господа, защото това е най-добрият начин за нас да започнем изграждането на истинско любовно взаимоотношение. Ако беше се върнал само защото в момента му изглеждам по-привлекателна, тогава нямаше да бъде трайно. Сега и за двама ни силата и надеждата да възстановим нашия брак почива върху Господа.“

А как стоят нещата, когато партньорът не се обръща за съвет към Словото Божие? В този случай той (или тя) трябва да види у теб жив, действен пример за прилагане на Божиите истини при всяко положение. Никога не оставяй впечатлението, че се държиш по този начин само за да промениш другаря си. Ти правиш това, защото Бог е казал така.

В сериозно застрашените семейства обикновено съпругът е, който си отива и се връща у дома, като вероятно прекарва част от времето с друга жена. Въпреки че не е много приятно, но аз съветвам понякога съпругите да приемат това положение за временно, като че ли това е по-приемливо, отколкото пълната раздяла, водеща да разтрогване на брака.

По тази причина на съпруга ви се дава свобода да бъде и в двата свята през времето, докато се опитва да изживее своята фантазия. И ако вие извършвате вашия дял у дома, ясният контраст неизбежно ще изпъкне. „Защото от устните на чуждата жена капе мед и устата й са по-меки от дървено масло. Но сетнините й са горчиви като пелин, остри като изострен от двете страни меч. Нозете й слизат в смърт… тъй че тя никога не намира пътя на живота. Нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде водят“ (Притчи 5:3-6).

Рано или късно това ще стане ясно на вашия съпруг. Вие имате възможност, ако той се връща у дома дори за малко, да му покажете истинската сладост без горчивия вкус, който да остава след това, и милата, сигурна ведрина и спокойствие, които само Христос може да даде. Вашето поведение може да му напомни за голямата радост и достойнство да остане като глава на семейство в контраст със социалната, духовната деградация, която Библията обещава на мъжа, който хвърля жребия си на блудница. Вие няма да постигнете това, като опитвате, а като бъдете любяща, мила съпруга, каквато Бог е определил да бъдете.

Ето защо настоявам при моите консултации всички мъже и жени да избягват раздялата, независимо колко сериозни са техните проблеми. (Единственото изключение е в случайно действително физическо нараняване, при което раздялата да бъде изискана от закона.) Докато и двамата живеете в едно домакинство, вие имате ежедневната възможност да включите в действие мощните библейски принципи. Не подценявайте вашето предимство. Вие сте в позиция да обичате така неизменно, че въздействието върху вашия партньор ще се засилва с течение на времето. Когато прилагате постоянно вечните понятия във вашето ежедневно общение, времето работи във ваша полза при възстановяването на любовта в брака ви. Ако живеете разделени, тогава трябва да извличате полза от всяка обща нишка, която имате – например децата или работата, за да покажете любов във вашето поведение и отношение.

Правилото е да му изявявате разликата, когато е у дома; направете така, че да е радостен да бъде там! Една жена описва как се е държала със своя съпруг, който бил затрупан от финансови проблеми и се е колебаел между дома и апартамента на друга жена. „Аз бях готова да оставя на съпруга си всичко, което бяхме натрупали (най-вече дългове) – усмихва се тя. – Но другата жена го притискаше да напусне дома ни, и му казваше, че ще може да отделя известни средства за децата ни. Помислих си – той има една жена, която го притиска. Няма нужда от две такива. Така че го оставих на мира, оправих се, без да му искам пари, и не вземах пари от неговите сметки. Първоначално той ме беше поставил мислено в центъра на неговите финансови проблеми, докато другата жена беше олицетворение на свободата му – фантазия за необезпокоявано начало. Но скоро след това се промени. Той видя, че съм на негова страна, заинтересована от него и уповаваща на Господа да се грижи за децата и за мен финансово. В противовес на това, тя искаше скъпи мебели и дрехи от най-представителните магазини. Е, не беше приятно да нямам ново палто, а да виждам нея със скъпо спортно яке последен модел. Но трябваше да не обръщам внимание. Знаех, че няма да продължи дълго. И така стана. Сега той е у дома – завинаги. Нашият брак е върху нова, солидна основа.“

Ако в подготовката дойде най-лошото, което би могло да атакува вашия брак, винаги трябва да помните, че хората, пленени от изневярата и въвлечени в извънбрачна история, страдат от един вид временна невменяемост. Те не мислят ясно, често се държат по напълно безотговорен начин и изглеждат извън границите на нормалното поведение. Трябва да разберете, че това се случва. Даже то трябва да бъде прието и разрешено с вашата собствена емоционална подготовка. Както една жена каза: „Докато моят съпруг беше „вън от строя“, аз не се опитвах да го разубеждавам. Не го съдех, нито подигравах или изобличавах. Просто го приемах такъв, какъвто беше. През този период аз използвах времето на изчакване, за да раста в Господа. За щастие той се нормализира и сега е много по-мъдър от преди.“

Когато съпругата изневерява с някой друг, обикновено се изнася от дома за постоянно или настоява съпругът й да напусне къщата. Аз съветвам съпруга да не се мести. Няма начин той да бъде изпъден от неговия дом, ако поведението му е въздържано и разумно.

Съпругът трябва да бъде подготвен да спечели съпругата си отново. Но тя никога не бива да остава с впечатлението, че той върши това от задължение. Единствено любовта има сила да надделее над бушуващите емоции, които са довели невярната съпруга до това положение.

Например еднократното неблагоразумие на една съпруга, която редовно ходи на църква, става публично достояние. Дълбоко засрамена и емоционално объркана, тя напуска съпруга си и се премества в апартамент, където с чувство на вина, предизвикателност и самотност тя продължава да се вижда с другия мъж. Съпругът й получава съчувствие от всички близки и приятели от църквата. Но невинен ли е той за случилото се? Може би не я е обичал както трябва, преди да се стигне до изневярата? В почти всички случаи потърпевшата страна трябва да понесе известна отговорност за разбиването на брака. В тази ситуация необичайното поведение на съпругата се е развило след загубата на тяхното дете. Съпругът осъзна, че той вероятно не е показал достатъчна чувствителност и разбиране по това време. С една дума, той не е успял да посрещне нейните нужди и желания.

Сега той беше поставен пред избор. Той можеше да я остави да си върви или да я спечели обратно (както направи Осия в Стария Завет), като я възстанови на предишното й почтено място. Аз му припомних два библейски принципа от Ефесяни 5 гл. Първо, той и това момиче бяха интимно свързани независимо дали живеят заедно или отделно. Както църквата е тяло Христово, в известен смисъл съпругата е тялото на съпруга си. Общественото мнение, нейното временно неблагоразумие и глупаво държание не биха могли да променят този вечен факт. Второ, „който люби жена си, себе си люби, защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него“ (Ефесяни 5:28-29).

Аз посъветвах този съпруг да възлюби отново съпругата си, като я подхранва емоционално и се грижи за нея по всички възможни начини по време на този катаклизъм в нейния живот. „Ако се държиш с нея, като че ли си много благороден и проявяваш благоволение, няма да стигнеш доникъде – предупредих го аз. Трябва да я убедиш, че я обичаш, че в твоите очи тя е много по-ценна и достойна от всяка друга жена, че имаш нужда от нея и не можеш да живееш без нея.“

На друг съпруг приятелите казваха да се моли на Бог да върне съпругата му, а след това да не прави нищо, а да разчита на Бога да извърши нещо свръхестествено.

„Но твоето семейно взаимоотношение трябва да изобразява отношението между Христа и Църквата – посочих му аз. – Исус Христос не си остана при Отец. Той дойде на земята от любов към нас и даде всичко, което имаше, за да установи общение с нас. Погледни, Библията казва да обичаш жена си, както Христос възлюби Църквата. Това означава една действена, последователна любов от твоя страна.“

Аз казвам на всеки съпруг, който се опитва да възстанови брака си, че трябва да разбере: единственото нещо, което ще засегне отчуждената му съпруга, е да показва убедително и постоянно, че той наистина я желае. Че той не се опитва да я спечели отново, защото така е правилно или е най-добре за децата, или защото Бог го насочва към това. Той трябва да я убеди, че я иска за себе си. Той е осъзнал, че качествата, които тя притежава, са най-желателни за него. Той чувства, че сега е способен да бъде такъв, какъвто трябва. И той е нетърпелив да й покаже, че може и ще я обича.

Забележете, че съпругът трябва да спечели своята съпруга наново, като започне да я обича и да я следва, когато е необходимо. Съпругата трябва да спечели своя съпруг отново, като му отговаря с любов при всяка възможност. Това е в унисон с библейските роли и отредената природа на съпруга и съпругата още от Сътворението.

Съпруг, който е убеден в изневярата на съпругата си, не бива да иска повече информация за случая. Достатъчно е да приеме факта за нейното неблагоразумие. Колкото повече знаете, толкова по-трудно ще бъде да го понесете емоционално.

Както д-р Карлфред Броудрик отбелязва: „В отговор на правото на неинформирания партньор да знае „всичко“, разкаяният съпруг(а) много често описва подробностите толкова картинно и детайлно, че трудно могат да се забравят.“5

Напоследък консултирам двама съпрузи, всеки от тях решен да изгради ново взаимоотношение със съпругата си след случай на невярност от нейна страна. Но и двамата бяха направили груба грешка да обсъждат историята до най-големи подробности и след това се измъчваха от получената информация.

Като общо правило трябва да има честност между съпрузите и в отговор на пряк въпрос случаят трябва да се признае, но не бива да се разкриват подробности. Кажете на партньора си, че тази тема е твърде болезнена за обсъждане и много повече сте заинтересовани от любовта, която вие двамата можете да имате във вашия брак. Освен ако не ви запитат, никога не изповядайте някоя история от миналото, която може да шокира вашия партньор. В случая изповедта не е добродетелна откровеност, а жесток акт, който носи тежест и предизвиква болка у вашия другар. Запазете знанието за себе си, изповядайте вашата неправда на Бога и разчитайте на Неговото опрощение.

В тази оживена дискусия за начина на справяне с прелюбодейството в брака аз в никакъв случай не подценявам този грях или пък не признавам голямото страдание, което той причинява. Но християните трябва да бъдат най-големите реалисти в света и подкрепени от Христовите източници да посрещат и да разрешават най-сложните проблеми на човешките взаимоотношения. Някои изследователи твърдят, че повече от 50% от американците прелюбодействат. Според моите наблюдения, като домашен лекар от 25 години, това заключение звучи твърде консервативно! Но аз искам да наблегна, че еднократното прелюбодейство или дори връзка за кратко време не бива да разтрогва вашето семейно взаимоотношение. Ако се съгласим с наблюденията на д-р Мейър, следва, че докато раните, причинени от блудството, достигат много надълбоко, то зрелите хора имат удивителна способност да прощават един на друг. Д-р Мейър казва: „Пациенти са ми казвали, че никога не са предполагали, че ще могат да простят на своя другар, ако той (или тя) някога извърши прелюбодейство, докато това не се е случило в действителност. И тогава те остават удивени от способността си да простят. Те осъзнават колко е силно желанието им да възстановят интимното общение със своя другар.“6

И така, когато се изправите пред изневяра на вашия партньор, помнете, че Господ има достатъчно благодат за вас – не само да понесете или да приемете ситуацията, но също и да се справите.

2) Подгответе се да бъдете „съвършени“, като знаете, че имате доволно благодат

Тази информация може да ви се стори шокираща, но ако искате да спасите вашия брак, вие не можете да бъдете само един „добър“ съпруг или съпруга. Вие трябва да бъдете съвършени във вашето поведение към партньора си. Трябва да правите и да бъдете всичко, което Библията препоръчва за вашата роля в брака, да бъдете много чувствителни и да избягвате всичко, което ще даде аванс на вашия партньор. И най-малкото невнимание в думи или действия ще даде основание на него (или нея) да се отдръпне от брака. Тъй като раздразнението и преосмислянето са два от ключовите моменти в мисленето на неверния партньор, дори една забележка може да разгори пламъците на стари дрязги и да даде материал за ново осмисляне, което партньорът си изработва за извинение на своето поведение.

Една съпруга каза: „Трябваше да мине известен период от време, докато докажа на моя съпруг, че съм се променила. Той все очакваше, когато се връща, да срещне или моя гняв или скръбното ми мълчание. От години аз все изпадах в някакво настроение, и той не знаеше как ще ме свари. Сега той започва да разбира, че нещо ново е станало и нещата не са, както са били.

Когато говорим за „съвършено“ поведение, ние трябва да разберем факта, че Господ е, който прави това възможно, като осигурява образец, цел и сила за основна промяна в нашето държание и отношение. Една съпруга, чиито мъж е алкохолик, каза: „Години наред аз се опитвах да манипулирам ситуацията и да променя със свои сили съпруга си. По природа съм много волева и готова да се боря за това, което искам. Но един ден просто се отказах. Спомням си как се разплаках във ваната и започнах да се моля. Господи, знаеш, че не мога да се справя със собствения си живот. Предавам го на Теб, тъй като разбрах, че не мога да контролирам нищо.

И това беше повратната точка за нашия брак. За двама ни! Промяната дойде бавно. Но аз имах възможност да излея сърцето си пред моя съпруг и да му кажа колко много се нуждая от любов и да бъда на първо място в неговия живот. И той съвсем сериозно ме разбра. Вече имаше ново основание да се откаже от пиенето. Един приятел му помогна да постъпи на лечение за алкохолизъм, и вече стават 7 години, откакто не е пил. Той отново се превърна в чудесния съпруг, за когото се бях омъжила. Аз всеки ден благодаря на Бога за трезвеността на моя съпруг и за достойнството, любовта и уважението, които имаме един към друг сега. Но преди да се случи това, трябваше първо Господ да ме промени.“

Когато се учите да обичате вашия партньор с любов, която може да спаси брака ви, трябва да следвате три правила:

Първо, постоянно да вършите всичко, което може да достави удоволствие на вашия другар, и да удовлетворявате неговите (или нейните) нужди и желания. Обичай партньора си по такъв начин, който да бъде изтълкуван като любов. Изучавай от какво се нуждае твоят партньор. Една съпруга ми каза: „Аз работех във фирмата на съпруга си и мислех, че много му помагам и силно го впечатлявам с моята мъдрост и работоспособност. След като нашите семейни проблеми се задълбочиха твърде много, разбрах, че той изобщо не се е нуждаел от това. Сега аз си стоя у дома и се превръщам в това, от което той се нуждае – не развихрена работничка, а жена, която тихо да го обича и вярва в неговата способност да оправи нещата.“

За да угодите на партньора си, понякога трябва да предприемете драстични действия. Жив пример за това е онази съпруга, която имала безкрайни спорове със своя съпруг относно летенето със самолет. Той бил ентусиазиран пилот, а тя се ужасявала от летенето. Но когато работата опряла до спасяване на брака, тя сама отишла на летището и започнала курс по летене, като уповавала на Господа да премахне страховете й. Днес тя също е пилот и имат брак, по-добър от когато и да било. Тя казва: „Аз открих, че духовното израстване ми дава куража, необходим да се променя.“

Второ, постоянно да показвате на своя другар уважението и почитта, които изисква Библията, независимо дали той (или тя) заслужава това или не. Аз не мога да отмина това. Всички съвети в Писанията относно брака са основани на този принцип. Изучавайте новозаветните пасажи по този предмет и особено Ефесяни 5 гл., Колосяни 3 гл., I Петрово. 3 гл. Съпругът, независимо от своето поведение, е глава на семейството и трябва винаги да му се оказва уважение. На съпругата, без значение на държанието й, като пълноправен наследник на благодатта на живота, й е отредено мястото на най-висока почит и специална привилегия от страна на съпруга й. Както се казва, с нея трябва да се държат като с фина императорска ваза, а не като със старо боклукчийско кошче!

Трето, напълно избягвай да критикуваш своя другар. Приемай всичко, каквото партньорът ти прави или не прави, без коментар или превзетост, особено ако таиш тайно неодобрение.

Новият Завет отново ни доставя достатъчно указания. Например в Колосяни 3 гл. четем:

„Облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте си един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте призовани в едно тяло, и бъдете благодарни“ (Колосяни 3:12-15).

3) Имайте готовност да бъдете отхвърлени, като знаете, че имате доволно благодат

Какво да кажем, ако бъдете отблъснати, когато се опитвате да изпълнявате тези принципи на любовта? – Само това, че Исус Христос беше съвършен и пак беше отхвърлен! Не бива да се изненадваме, когато това се случи с нас. Но не се отказвайте от усилията си поради отблъскването. Един съпруг ми каза как изпратил в Деня на Свети Валентин[1] букет цветя с картичка, от него и тяхното малко момиченце, на напусналата го съпруга. Когато се върнал вечерта у дома, цветята го очаквали на стъпалата пред къщи – върнати с презрение. По-късно, като му телефонирала на работата, той й казал: „Аз исках само да знаеш, че те обичам. Омразата, която сега изливаш върху мен, не може да промени това. Аз открих, откакто сме разделени, че любовта ми към теб е много по-голяма, отколкото съм си представял.“

Тя била смаяна от това, че той отвърнал на нейното отблъскване с любов. Казала: „Но ти не би искал да живееш с жена, която не те обича?!“

Той отговорил: „Мила, любовта е нещо, което не пораства за една нощ, особено когато е била третирана по начин, по който и двамата сме се държали в миналото. Ти не можеш да купиш любовта. Ти не се раждаш с нея. Тя е нещо, което се изработва и изгражда съвместно. Ние даже не сме опитали все още.“

Една щастлива съпруга ми написа бележка с благодарност за моя съвет, който й дал кураж да настоява за брака си. „Едно малко нещо, което ми казахте, означаваше толкова много. Вие казахте: „Какво като вашият съпруг не ви казва, че ви обича!“ Знаех, че сте прав. Наистина това не беше толкова важно.“

Тази жена разбра, че изтърпяването на някакво отблъскване си заслужава в стремежа да имаш съживен брак.

Аз съм разговарял с много жени, които ми казват, че когато не чувстват любовта на съпруга си, Бог им показва Своята неизказана любов. „Като че ли си под лъчите на слънцето и просто чувстваш топлината на Неговата любов“ – бяха единодушни няколко съпруги. Една млада жена отиде още една крачка напред в своите усилия. Било й мъчително да се облича вечер преди излизане, като знае предварително, че няма да се държат с нея, както тя е копняла. Така че тя си създала навик да си мисли за Господ Исус като за приятел и придружител през вечерта. „Това ми помогна невероятно много – каза тя. Аз изглеждах най-добре за Него, държах се най-добре за Него и винаги чувствах Неговото присъствие с мен!“

Казано накратко, вие трябва да дадете любовта на вашия другар библейски, емоционално и физически, независимо дали получавате отговор или не. Това е напълно възможно чрез любовта агапе. Една жена, чийто съпруг беше увлечен по друга жена, каза: „Аз се опитах да му покажа, че моята любов към него не зависи от поведението му към мен. Все още му показвах чувствата си. Понякога му казвах, че го обичам независимо как се държи сега и че Господ желае ние да бъдем заедно. Изпращах му картички със съобщения, които изразяваха, че се интересувам от него, докато сме разделени. И знаете ли, когато се помирихме, разбрах, че ги е запазил всичките!“

Аз помолих някои съпруги, които бяха преминали през такива преживявания, да ми дадат техния списък от препоръки за жени, които се опитват да спасят брака си. Ето някои отлични предложения:

 • Вашето общение не може да расте, докато се съмнявате в посвещението си на брака. Направете вашето посвещение!
 • Когато съпругът ви не ви дава любовта си, доверете се на Господа да снабди вашите емоционални нужди. Той няма да ви остави!
 • Отдавайте на съпруга си почит, любов и библейско уважение, дори ако неговите действия не заслужават това. Приемайте го с топлота, независимо от всичко. Колкото по-безнадеждно е вашето положение, толкова повече любвеобилното ви държание ще се приеме като искрено.
 • Не се опитвайте да промените съпруга си. Само го обичайте!
 • Не се опитвайте да правите това сами! Господ е с вас!
 • Не се огорчавайте от никого, свързан с тази ситуация. Никога не настройвайте децата си срещу баща им. Прощавайте!
 • Не искайте някое семейство или приятели да вземат страна срещу вашия съпруг.
 • Не обсъждайте интимни семейни проблеми. Не давайте материал за клюки. Доверявайте се на Господа, на вашия съветник или може би на някой близък приятел християнин, на когото можете да разчитате за дискретност.
 • Избирайте библейския си съветник мъдро. Никога не обсъждайте проблемите си с приятел от другия пол.
 • Прекарвайте колкото е възможно повече време с Божието Слово.
 • Концентрирайте се върху себе си за поправяне на вашите грешки и молете Господ да ви покаже как да се промените, вместо да се занимавате с грешките на партньора си.
 • Не се разделяйте. Насърчавайте съпруга си да стои у дома независимо от всичко.
 • Не давайте развод на съпруга си. Правете всичко, което е по силите ви, да го отложите или да го предотвратите. Ако трябва да се консултирате с адвокат, дайте му да разбере, че това е само заради финансовата ви закрила и за децата ви. Намерете адвокат християнин, който да ви помогне да запазите брака си.
 • Прекарвайте времето си с хора, които ще насърчат вашия духовен растеж.
 • Не прекалявайте с вниманието към децата си. Те имат нужда от вашата любов и стабилност, докато баща им го няма, но също така и от дисциплина. Ще ви бъде трудно да изградите ново любовно взаимоотношение с вашия съпруг, когато се завърне у дома, ако децата са неконтролируеми.
 • Не се опитвайте да се защитавате от клюки или критики. Дръжте си езика зад зъбите. Бог ще се бори за вас, а вие пазете мира си.
 • Помнете, че най-невинното нещо, което кажете, ще бъде преувеличено. Избягвайте разпуснатото говорене и не слушайте „приказки на ухо“.
 • Ако правите нещо (малко или голямо) за разделянето на семейството ви, вие вървите срещу Божията воля. Нека това да ви бъде ръководство за всяко решение.
 • Не очаквайте съпруга ви да се промени за един ден, когато се върне у дома.
 • Най-тежко може да ви бъде, когато сте се помирили, а всичко като че ли клони към връщане при старите навици. Не правете това!
 • Надявайте се на всичко, вярвайте на всичко, всичко претърпявайте. 

Книгата на пророк Осия в Стария Завет ни дава добър образец за любов без ограничения, която непременно ще обнови съпруга или съпругата, независимо от големите препятствия. Това важи особено за съпруг, чиято съпруга го е напуснала заради друг. Прочетете следния преразказ на любовната история на Осия и молете Бога да ви даде сили чрез Неговото Слово.

Любовната история

на Осия

(Преразказана в първо лице, драматизирана експозитивна проповед на д-р Джон Рийд, професор по практична теология, Теоложката семинария, Далас. Използвана с разрешение)

Аз съм наречен пророка на разбитото сърце, но бих предпочел да ме запомнят като пророка на любовта и надеждата. Аз съм Осия – пророк на Бога на Израил, моето отечество.

Елате с мен в моя дом в Самария, в самите й поли. Там – ето зад оня дъб – е Гомер – моята съпруга. Аз я обичам така, както обичам себе си. Вие ще я обикнете също. До нея седи нашият син – Израел. Сега той е на осемнадесет, хубав и строен – млад мъж със сърце за Господа. В краката на Гомер е Рухама, нашата дъщеря. Виждате ли как блести гарвановочерната й коса? Тя е същинско копие на майка си. Точно преди половин година тя навърши шестнадесет. А ето и Амий, нейният брат, петнадесетгодишен, все така топъл и бълбукащ като пенливия ручей, който се чува наблизо.

Ние сме щастливи и спокойни. Но не винаги е било така.

Аз започнах моето служение като пророк преди около 30 години по време на царуването на Еровоам II. Това бяха години на благоденствие. Керваните, които пътуваха между Асирия и Египет, плащаха такси в съкровищницата на Еровоам и продаваха у нас стоките си. Но те оставяха също и своите синове, дъщери и богове. Тези богове и боговете на древните ханаанци и на Езавел закоравиха сърцата на моя народ. Олтарите, които бяха издигнати за жертвоприношение за грях, се превърнаха в места за грях.

Ако се разходите по моята земя днес, ще видите образи и олтари из всички зелени горички. Моят народ притежава много овце и говеда. Някои мислят, че Ваал, така нареченият бог на плодородието, дава агнета, телета и плодове. Всеки град има високо място, където се покланят на Ваал. Има високо място и недалеч оттук – в днешни дни вие никога не сте далеч от високо място в Израил! Понякога през нощта ние чуваме ударите на свещеническата музика и смеха на проституиращите жрици. Миналата седмица един мъж и една жена, които живеят през три къщи от нас, пожертваха своето малко момченце на Ваал.

Може би се чудите как народът на Йехова може да затъне в такива неправедни пътища. Това е, защото Божиите свещеници са се отделили от Него. Те се наслаждават в греховете на хората, лочат и облизват устните си за още. Затова „Каквито свещениците, такива и хората“. Тъй като свещениците са нечестиви, такъв е и народът. Неминуем е Божият съд. Моята прекрасна страна я делят само няколко години от премазването й от желязната пета на Асирийската военна мощ.

Да, преди 30 години Бог ме постави пророк в Израил. Моят баща Веирия и моята почтена майка са ме учили от ранна възраст да се боя от Йехова – Единия истинен Бог на Израил. Те ме научиха да мразя обожествения телец на Еровоам I. Ние се молехме ежедневно. Ежедневно бленувахме да се завърнем в Ерусалимския храм. Всеки ден пеехме Давидовите песни и жадувахме за идването на Месия.

Моето служение винаги е било трудно. Първите десет години от него съвпаднаха с буйната ми след двадесетгодишна възраст. Проповедите ми бяха огнени. Кръв капеше от сърцето ми за моя народ. Аз бях презиран и не ми обръщаха особено внимание. Когато станах на тридесет и две, Бог ме раздвижи и аз прекарах много дни в молитва и размишление. Чувствах се самотен и се нуждаех от някого.

Първите слани бяха попарили листата на дърветата, когато аз отидох с моите родители на посещение в дома на Девлаим. В забързаното ежедневие на моето служение аз не бях виждал семейството им от няколко години. Ние бяхме увлечени в житейски разговори, когато на вратата се появи млада жена – Гомер, дъщерята на Девлаим. Аз я помнех като хубаво и разглезено дете. Но сега тя беше предизвикателно красива жена. Лицето й, като от слонова кост, беше обградено от буйната й гарвановочерна коса. Аз бях омаян от нейната поразяваща хубост и не можех да отместя погледа си от нея.

Когато се връщахме у дома през онзи ден, баща ми и аз разговаряхме за много неща. В ума ми все още беше образът на израилтянката с гарванова коса. Приятелството на моя баща с Девлаим се разрастваше и аз често ходех с него до тях. Аз бях странно привличан от Гомер. Девлаим и баща ми разговаряха непрекъснато. Един ден татко ме изуми с предложението: „Осия, моето желание е да се ожениш за Гомер.“ Аз не се съмнявах, че обичам Гомер. Но нещо у нея ме тревожеше. Като повечето млади жени през това време, тя имаше слабост към скъпите дрехи, бижута и козметика. Това го приех като част от женската й природа. Но тя изглеждаше неестествено за годините си опитна в светските пътища.

И все пак аз я обичах. Волята на баща ми беше да се оженя за нея. Знаех, че моята изгаряща любов към Йехова ще я възвърне от всяко безпътство. Бог ме увери също, че действително Гомер е неговият избор за мен.

Аз я обгърнах със страстта на пророк. Бог ми беше дал поетична дарба и аз обсипвах Гомер с любовни слова.

Тя отговори на моята любов. Ние застанахме заедно под окичения с цветя свод на еврейския брачен олтар и дадохме обет за вечна любов към Бога и един към друг. Ние слушахме прочитането на Божиите закони за брака. Беше ни припомнено, че нашата женитба е символ на женитбата между Йехова и Неговата съпруга Израил.

Аз заведох Гомер в моя дом. Четяхме заедно Песен на Песните от Соломон. Ядохме от сладките плодове в градината на любовта. За мен тя беше освежаваща като първата смокиня на сезона. Гомер изглеждаше задоволена от любовта на Бога и на Осия. Аз очаквах с надежда бъдещето.

Скоро след годишнината от женитбата ни, Гомер ме дари със син. Аз потърсих лицето Господно и разбрах, че неговото име трябва да бъде Израел – име, което винаги да напомня на Израил, че Божият съд наближава. За мен това беше ясно напомняне за времената, в които живеем.

С раждането на Израел Гомер изглеждаше променена. Тя стана по-далечна и чувствен пламък припламна в погледа й. Аз помислих, че това е реакция от отговорността за грижата към нашия син. Това бяха напрегнати дни. Известие от Бога ме изгаряше и аз виках по цялата земя.

Скоро Гомер беше отново бременна. Този път се роди дъщеря. Аз узнах от Господа, че тя трябва да бъде наименувана Ло-Рухама. Това беше странно име и ме безпокоеше доста, тъй като означаваше „Не придобила милост“. Защото Бог каза: „Няма вече да покажа милост към Израилевия народ и никак няма да им простя.“

След това нещо Гомер започна да се отдръпва от мен. След като сложеше децата да легнат, тя често излизаше и не се връщаше преди зазоряване. Ставаше дива, непокорна. Търсех всякакъв начин да я завърна към себе си, но напразно. Около осемнадесет месеца по-късно се роди трето дете, момче. Бог ми каза да го нарека Ло-аммий, което значи „Не люде мои“. Бог каза на Израил: „Вие не сте мои люде и аз не съм ваш Бог.“ Нож ми се заби в сърцето. Знаех, че той не е мой син и сестра му не беше плод на моята любов. Бяха дни на дълбоко отчаяние. Не можех да пея Давидовите песни. Сърцето ми беше разбито.

След като Ло-аммий беше отбит, Гомер си замина от мен и не се върна. Аз станах и баща, и майка на трите деца.

Душата ми беше разстроена. Моето служение беше като парализирано от своеволието на моята съпруга. Молитвите ми като че ли потъваха безследно. Но тогава Йехова ме призова. Аз разбрах, че Бог ще използва моето преживяване като илюстрация на Неговата любов към Израил.

Любовта ми отново пламна към Гомер и аз разбрах, че не мога да се откажа от нея. Аз я търсех по цяла Самария. Намерих я в една порутена къща на един похотлив, развратен израилтянин, който нямаше средства да я издържа. Аз й се молих да се върне. Тя отблъсна всичките ми молби. Със съкрушено сърце аз се върнах при децата, жалеех и се молех. Сърцето ми беше стоплено от един план. Аз отидох на пазара и купих храна и дрехи за Гомер. Купих й бижута и козметика, които тя така силно обичаше. След това се срещнах насаме с любовника й. Той беше недоверчив, като мислеше, че съм дошъл да го нараня. Когато му казах плана си, лукава усмивка се плъзна по лицето му. Аз не можех да заведа Гомер у дома, но любовта ми не ми позволяваше да я гледам в лишение. Затова щях да задоволявам всичките й нужди и тя щеше да мисли, че това е от него. Ние си стиснахме ръцете за пазарлъка. Той тръгна натоварен от провизиите към дома. Аз го последвах, като се криех из сенките.

Тя го посрещна с радост и го обсипа с любов. Каза му да почака отвън, докато тя си смени мръсните скъсани дрипи с новите дрехи. След време, което ми се стори безкрайни часове, тя се появи отново в сияйно великолепие като онази Гомер, която бях видял първия ден в дома на нейния баща. Нейният любовник се приближи към нея, за да я прегърне, но тя го възпря. Чух я да казва: „Не, със сигурност дрехите, храната и козметиката не са от теб, а от ръката на Ваал, който дава всички тези неща. Аз съм решила да изразя своята благодарност към Ваал и да му служа като жрица на високото място.“

Аз останах като попарен. Не можех да помръдна. Видях я да се отдалечава. Тя приличаше на немирната телица, която бях виждал като малък в бащиното ми стадо. Не можеше да й се помогне и тя затъваше все по-силно. Колкото повече се опитвах да я поправя, толкова тя се отдалечаваше от мен. Обезумял от мъка, аз се затътрих към дома при моите безсънни дни и нощи на объркване и скръб.

Гомер се отдаде на безразсъдно увлечение в ролята си на жрица на Ваал. Тя всеотдайно проституираше с разюзданите поклонници на мерзкото божество.

Моето служение се превърна в болезнено странстване. Станах обект на подигравки. Като че ли наказанието за греха на Гомер и на целия мой народ се беше стоварило върху мен.

Аз прибягнах до Йехова. Баща ми и майка ми помагаха в отглеждането и възпитанието на трите деца. Те отговаряха с любов и послушание. Станаха като балсам от Галаад за нараненото ми сърце. В продължение на години аз разгласявах Божиите намерения по цялата страна. Всеки ден се молех за Гомер и любовта изпълваше сърцето ми.

Тя беше моят сън в нощта и толкова реална, че като се събудех, имах чувството, че току-що ме е напуснала отново.

Времето течеше, но жреците на Ваал я държаха здраво в лапите си.

И какво се случи преди около една година. Полъхът на пролетта започваше да докосва земята ни. По време на утринните ми размишления като че ли Бог ме подтикна да изляза сред народа на Самария. В мен се събуди някакво предчувствие. Започнах да бродя по улиците.

Скоро бях вече до пазара на роби. Това беше едно омразно за мен място. Тогава видях един жрец на Ваал да води жена към мястото за продан на роби. Сърцето ми замря! Това беше Гомер! Беше една ужасна гледка, но беше Гомер! Чисто гола тя застана в сектора. Но никой мъж не я зяпаше похотливо. Тя беше изнурена, измършавяла, тънка като цигарен дим. Ребрата й стърчаха под кожата. Косата й беше спластена и прошарена от бели нишки, а в очите й проблясваше лудост. Аз заплаках.

И тогава гласът на Божията любов нежно зашепна в сърцето ми. Аз спрях смутен. Наддаването стигна 13 сикли сребро, преди напълно да разбера Божиите намерения. Аз наддадох на 15 сикли сребро. Настъпи тишина. Глас от края на тълпата каза: „15 сикли и един кор ечемик.“

„Петнадесет сребърника, един кор и половина ечемик“ – извиках аз. Наддаването приключи.

Докато се промъквах към сектора за роби, приглушено мърморене от недоверие се носеше сред тълпата. Те познаваха мен, познаваха и Гомер. Промъкнаха се напред в очакване. Сигурно щях да я ударя жестоко за нейното безпътство. Но моето сърце преливаше от любов.

Аз застанах пред Гомер и извиках към хората: „Бог казва на вас: Ако Израил не отмахне прелюбодейството си, ще я съблека гола като в деня, когато се е родила, ще я направя като пустиня и безводна земя и ще я уморя от жажда.“

Извиках към търговеца от близкия дюкян: „Донеси онази бяла мантия в края на рафта.“

Платих му цената, която поиска. След това нежно обгърнах изтощеното тяло на Гомер с мантията и й казах: „Гомер, ти си моя съгласно естественото право на съпруга. Сега си моя и защото съм те купил с цена. Ти повече няма да се отделяш от мен или да блудстваш. За известно време трябва да си ограничавана и тогава отново ще бъдеш възстановена в пълната радост на женствеността.“

Тя въздъхна и прималяла се отпусна в прегръдките ми. Аз я хванах и проговорих на моя народ: „Израил ще остане за дълго време без цар или княз, без жертва или жертвеници. След това Израил ще се завърне и ще потърси Господа своя Бог и Давид – нейния цар. Тя ще се върне трепереща при Господа и Неговите добрини в последните дни. И където беше казано за Израил „Ло-рухама – Не придобила милост“, ще се каже Рухама – Придобила милост. Защото Божията любов няма да те остави, но ще те следва през всичките ти дни. И където Израил беше наречена „Ло-аммий – Не люде мои“, ще се каже „Аммий – Люде мои на живия Бог“, тъй като ще ви простя и ще ви въздигна наново.“

Върнах се у дома с моя крехък товар. Хранех Гомер, за да се възстанови. Ежедневно й четях Божиите писания. Учех я да пее песента на покаяние от Давид. След това ние пеехме песните на Давидовото радостно хваление на Бога. Сред песните аз я възстанових за Бога, за нашия дом, за нашите деца.

Не виждате ли колко красива е тя? Аз винаги съм я обичал, дори когато беше затънала в безпътството си, защото моят Бог я обичаше. Гомер отвърна на Божията любов и на моята любов. Тя не ме нарича „Господарю мой“, а „Съпруже мой“. А устните й никога вече не изговарят името на Ваал.

Сега моят народ слуша моето послание с нова отзивчивост, тъй като аз съм пророк, който е бил развълнуван от една велика истина. Бях стигнал в дълбините на моята същност, до познание за горещата любов на Бога към грешниците. Как настоятелно ги търси Той! Как предано ги приканва към Себе Си![1] Празник на влюбените