Съдържание Цялата книга на една страница

13 – Рецепта за великолепен брак

АКО сте прочели и възприели принципите на живот в любов, които обсъждахме дотук, то вие сте готови за моята рецепта за великолепен брак.

Рецептата включва поредица от практични действия за съпрузи и съпруги; те не са сложни, но са резултатни. Тя се нарича „НАЙ-ДОБРОТО“ и представлява четири положителни елемента, които ще променят, който и да е брак. Това не са четири стъпки, които трябва да се опитат веднъж, а четири мерки, които трябва да се вземат едновременно и да се повтарят постоянно. Ако е необходимо, те могат да бъдат изпълнявани от всеки партньор поотделно. В много случаи единият от вас ще трябва да направи първата крачка без някакво обещание за единодействие от другия. Така че, ако искате възможно най-добрия брак с другаря си, който сте избрали, тогава дайте на партньора си най-доброто:

Б лагословение

Н азидание

С поделяне

Д окосване[1]

1) Благословение

Вероятно никога не сте мислили, че благословението в брака може да бъде представено като практически елемент. Принципът на благословението е библейски и на християните им е заповядано да го практикуват, най-вече като отговор към някого или като предизвикателство. Научаването на това важно умение за отговор ще ви преведе през трудните моменти, които се появяват във всеки брак, и ще донесе мир на развълнуваните води на вашето взаимоотношение. Практикуването на благословението слага край на потока от остри думи, които развалят толкова любовни отношения, и това е само началото на полезните неща за вас.

Думата благословение в Новия Завет (еnlоgiа) е основана на 2 гръцки думи; еn, което означава „добро“ и lоgоs – „дума“. Първият начин да благословиш твоя брачен партньор и да говориш добре за него или за нея, е да отговаряш с добри думи, дори когато речта на партньора ти става груба, упрекваща или наскърбителна. Господ Исус ни даде добър пример, който сме съветвани да следваме: когато го ругаеха, в отговор Той не ругаеше, а когато страдаше, не изрече заплахи, а остави себе си на своя Небесен Отец. По същия начин, казват Писанията, трябва и ние да живеем. Съпругата, описана в Притчи 31 гл., получава похвала, защото е благоразумна и доброжелателна. Яков предупреждава за навика от устата ни да излизат и благословения, и проклетии, като че ли сме извор, който излива смесица от чиста и горчива вода. А ап. Петър ни съветва, ако обичаме живота и искаме да видим „добри дни“, ние ще пазим езика си от изговаряне на каквото и да е зло.

За да изпълните всичко на практика, вие имате силата да благославяте вашия брак чрез думите, които казвате на вашия партньор. Можете да благославяте и като се научите кога да мълчите.

В Писанията се намират още три страни на благословението. Вие благославяте, като отдавате практически благодеяния, просто като вършите добри неща за някой човек. Кога за последен път сте направили нещо мило за вашия партньор само за да му доставите удоволствие – не от задължение, а като дар на благословение? Това трябва да бъде ежедневно част от вашия брак.

Вие благославяте, като показвате благодарност и оценяване. Каквото и добро да откриете у вашия партньор, кажете му го гласно. Благодарете на партньора си и на Бога.

Накрая вие благославяте, като призовавате Божието благоволение в молитва. Колко се молите за вашия партньор? И на каква база? Така че на вас да ви бъде по-удобно? Или молитвата е за доброто и благословението на партньора ви?

За да обобщим, вие благославяте вашия партньор и брак по следните четири начина: 1) чрез вашите добри и любящи думи, които говорите на него и за него; 2) чрез вашето поведение на практика, което показва любяща благост към него в дребни и големи дела; 3) чрез предаване вашето отношение на благодарност и оценяване към него; 4) чрез вашата молитва към Бога за него. Добри думи… любезни действия… и застъпническа молитва за вашия партньор.

Благославянето в неговата пълнота ще извърши чудеса, когато се приложи в брака ви. Независимо как се държи с вас вашият партньор, отговорът ви трябва да бъде благославянето. Писанията ни казват, че Господ закриля и почита съпруга или съпругата, които винаги прилагат библейските принципи. Обещани са ви добри дни като резултат на благославянето. Господ е обещал да те пази и да слуша молитвите ти. И като благославяте партньора си, вие се отдръпвате от пътя, за да може Бог свободно да действува в живота му.

Ако всичко това помага на един затруднен брак, помислете колко добър може да стане той, ако и двамата започнат да се благославят един друг!

2) Назидание

Назидание, библейски термин често използван в Новия Завет, който се отнася до изграждане на индивидуалности. Въпреки че християните могат да бъдат назидавани чрез проповядване, аз не препоръчвам този смисъл на назиданието на вашия брачен партньор. Когато веднъж предложих на една съпруга да започне да назидава своя съпруг, тя каза уплашено: „Да не искате да кажете, че трябва да му проповядвам?“

Аз побързах да я уверя, че не съм имал предвид проповядване; че под назидание разбирам изграждане личността на съпруга, насърчение във всяка област на живота, повдигане на самочувствието му така, че да се засилва способността му да обича и да дава от себе си.

Елизабет Барет Браунинг изразява сбито, с няколко думи принципа на назиданието в писмото си до мъжа, за когото е щяла да се омъжи: „Увеличавай любовта си, за да се увеличава моето достойнство.“ Когато говорим за назидание, ние имаме предвид една растяща любов, изразена в положителна насока, която повдига достойнството на възлюбения. Това е голям дар, който можете да дадете на вашия партньор.

Ние можем да оценим психологическите подзначения на назиданието, като разгледаме корена на думата. Английската дума за назидание идва от латинската аеdеs, чието оригинално значение е огнище или камина. За повечето от нас думата камина предизвиква асоциации за уютна топлина, любовно единение и вероятно особен покой. Огнището е било център на всички дейности в древните времена, единственото място на светлина и топлина в дома, място, където е бил приготвян ежедневният хляб. Разбира се, това е било място, където хората са се събирали заедно, утешавали са се, подкрепяли са се от грубостите на живота.

В съвременния брак процесът на назидание заема подобно място по важност в емоционален смисъл. Като изучаваме Новия Завет, ние виждаме, че в пасажите за назиданието се преплитат три златни нишки: Насърчение на личността, даване на вътрешна сила, установяване на мир и хармония между личностите. Например:

„И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание“ (Римляни 14:19).

„Всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му“ (Римляни 15:2).

„Затова насърчавайте се един друг, както и правите“ (I Солунци 5:11).

I Коринтяни 8:1 обобщава същността на назиданието: „Любовта назидава.“

А как вие изграждате вашия другар? Внимателното изучаване на новозаветните принципи и примера на Песен на Песните показва, че съпругът и съпругата имат свои собствени начини за назидание. Накратко, съпругът назидава съпругата си, като я възхвалява. Съпругата назидава съпруга си чрез любящата си отзивчивост към него.

В Ефесяни 5 гл. се заповядва на мъжете да се грижат и обичат жените си. Това се изпълнява поне отчасти чрез гласна похвала и насърчение. Съзнанието за нейната хубост зависи преди всичко от това, какво мисли нейният съпруг за нея. Тя се нуждае да бъде подхранвана емоционално чрез похвали, а не да бъде критикувана, особено в онези области, където се чувства най-несигурна и уязвима. Тя има нужда да бъде обгърната с любов публично, а показател за това е поведението на съпруга й към нея пред обществото. Можете да бъдете сигурни, че една истински красива жена непременно е била закриляна и обгръщана с любов от съпруга си, който е показал чувствителност към нейните специални потребности.

Помнете, че назиданието изгражда и никога не руши. Така че любовта дава на вашия партньор свобода да расте и да се развива като личност без страх от провал и наскърбителни упреци.

Някои съпрузи, които са успели да се отърсят от критикуването, все още не са научили изкуството да хвалят съпругите си. Казано е: „Най-добрият начин да правиш комплименти на съпругата си е често да ги правиш.“ От друга страна, взаимоотношенията умират и поради това, което не казвате. Те просто пресъхват!

Назиданието започва в мисловния живот, където се прилага. Филипяни 4:8: „Ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте“ (в англ. – с това да се занимава твоя ум). Мислете за качествата, които считате за привлекателни у вашия партньор – всяко положително качество, което притежава. Нека думите на устата ви да се управляват от този принцип: Тези думи ще изградят ли, или ще разрушат? След това се запитайте: Какво мога да кажа на партньора си точно сега, което да назидава, изгражда, насърчава, подсилва и донася мир?

Според Библията, съпругата назидава съпруга си най-добре чрез поведението си към него. В пълния смисъл на думата в гръцкия Нов Завет на съпругата е казано да уважава, да се възхищава, да благоговее, да почита, да зачита, да се прекланя, да цени, да възхвалява и дълбоко да обича своя съпруг. Това е представено като нейно постоянно задължение и оригиналният език на Библията посочва, че тя ще бъде лично облагодетелствувана, като прави това.

Бог е проектирал брака така, че съпругът да е зависим от одобрението на своята съпруга, високо оценяване, което тя показва към всичко, което той й дава, и изразяването на уважение към неговата мъжественост. Обидно е, когато съпругът критикува съпругата си. Също толкова обидно е, когато съпругата критикува това, което нейният съпруг върши за нея.

И съпругът, и съпругата имат страхотна нужда от насърчение чрез дума, специално внимание, зрителен контакт и нежен допир, за да ги крепи като развиващи се, уверени личности. Психолозите наричат това „лечебно внимание“. Ние го наричаме „назидание“.

Новозаветната гръцка дума за „назидавам“ ни напомня за един съществен факт. Това е оjkоdоmео, комбинация от 2 думи – оjkоs, което значи семейство, дом или къща, и dеmо, означаваща градя. Докато вие се назидавате и изграждате един друг, вие същевременно градите заедно дом. Никога домът ви няма да бъде такъв, какъвто трябва, докато не практикувате назиданието.Вие пръв започнете това!

3) Споделяне

Ние вече обсъждахме този трети елемент от изграждането на великолепен брак. Бихте могли да се обърнете отново към 9 и 11 гл. Аз бих желал да наблегна още веднъж на няколко точки. Колкото повече начини на общение намерите един с друг, толкова по-силна ще стане любовта ви. Споделянето трябва да обхване всички области на живота ви – вашето време, дейности, интереси, отношения, идеи, скрити мисли, духовния вървеж, семейни цели и намерения и т.н.

Споделянето изисква да отдадете себе си, да слушате партньора си, а като живеете живота заедно, да развивате чувствителност към моментите, предоставящи възможности за задълбочаване на любовта между двама ви.

Представете си това като едно смело и рисковано откривателско пътешествие заедно, тъй като вие ще откривате интересни нови територии в другия чрез споделяне на все по-задълбочено ниво.

Това също е библейски принцип. Съпругът и съпругата трябва да станат една плът. Книгата Деяния на апостолите ни казва, че всички вярващи бяха едно сърце и една душа, даже имотите им бяха общи. Ако това споделяне е могло да стане сред група хора, колко по-голяма е възможността за получаване на единство в сърце и душа между двама души, които искат да изградят любов в техния брак!

4) Докосване

Ако дотук сте чели внимателно тази книга, вие вече ще знаете какво значение има физическият допир за всяко човешко същество. Ние сме създадени от Бога със стотици хиляди микроскопични нервни окончания по кожата, предназначени да усещат и да приемат любовния допир. Нежното докосване ни подсказва, че сме обичани. То може да уталожи нашите страхове, да успокои болката, да донесе утеха или да ни даде блажено задоволство от емоционална сигурност. Като (възрастни) зрели хора, докосването продължава да бъде съществено средство за общуване с онези, които обичаме – съзнателно или не. Нашата потребност от любвеобилен допир е нещо естествено и нормално и ние никога няма да я превъзмогнем.

Но след като допирът е толкова приятен и ценен, защо е необходимо да съветваме двойките повече да го практикуват? Отговорът се крие в нашата култура. Западната цивилизация е високо сексуална, но не гледа благосклонно или изобщо отделя допира от секса. Това се отнася особено за мъжете, тъй като в днешно време има само три вида допир, които са приемливи – ръкостискане, спортове на агресивния контакт и половото общуване. Мъжете са склонни да се обръщат към секса всеки път, когато чувстват някаква нужда от близост. Не е за учудване защо специалистите считат, че прекаленото ни отдаване на секса в това общество в действителност е израз на нашата дълбока, незадоволена потребност от топлотата, сигурността и интимността на несексуалния допир.

Онези от вас, които започнат да практикуват в своя брак физическия допир във всичките му приятни несексуални форми, ще открият, че може да имат полово общение малко по-рядко, но ще му се наслаждават много повече. Сгушване и притискане, спане в близост един до друг, споделяне на чувства чрез обикновено докосване ще задоволят много от емоционалните нужди, които се надявате, че сексът ще снабди. В същото време този образец на чувствителна близост осигурява една усладителна прелюдия към цялостното сексуално взаимоотношение, като приготвя емоционално пътя към чудесното време, прекарано заедно.

Трябва да подчертая, че дори ако приложите всички останали принципи, които съм ви дал в тази книга, това няма да ви ползва много, докато не се научите да се докосвате един друг често и с радост по несексуални начини. Физическият контакт е много съществен при изграждане чувството на любов. Може да приемете това като сериозно предупреждение, че в повечето случаи брачната изневяра не е чак толкова търсене на секс, колкото е търсене на емоционална интимност. Писанията посочват, че докосването на жена разпалва любовен пламък, който трябва да бъде нещо естествено в брака. Ако желаете да разгорите този пламък във вашия собствен брак, тогава започнете да показвате любовта си чрез физически допир.

Благославяне… Назидание… Споделяне… Докосване… – рецепта от четири точки за великолепен брак! Но рецептите са полезни само когато се вземат по указания. Като домашен лекар съм разбрал, че някои от моите пациенти не вземат рецептите или не следват техните предписания. При следващата визита, когато няма подобрение, истината излиза наяве.

При вашия личен случай, ако добавите тези четири елемента към брака си според указанията, вие скоро ще усетите невероятно подобрение. Често чувам следните думи от устата на щастлив съпруг или съпруга: „Тя действа! Рецептата „Най-доброто“ наистина действа!“

За да сте сигурни, че прилагате правилно тези принципи, аз искам да ви дам допълнителна помощ за всеки един елемент. Този път ще започнем с най-простия – докосването, – а ще завършим с по-предизвикателната част от рецептата – благославянето.

Двадесет и пет предложения за докосване

 1. Когато се срещат, младите хора едва издържат да стоят отделени. Повечето семейни двойки са забравили каква наслада носи физическата близост! Така че отделяйте време нощем (най-малко веднъж седмично) да се научите да се наслаждавате на несексуално галене на тялото. Определете си среща напред във времето. Предвкусвайте удоволствието и покоя заедно.
 2. Споделете си къде искате да бъдете докосвани и вида допир, който ви доставя удоволствие. Обикновено лекото докосване е най-трепетно. Бъдете изобретателни в начините на галене.
 3. Помнете целта – да установите добър емоционален климат на топлина, любов и привързаност, а НЕ да започвате полово общуване. Ако по-късно достигнете до секса, защото и двамата го искате – добре. Но вие се нуждаете да се научите да се наслаждавате на несексуалния допир.
 4. Показвайте си един на друг как предпочитате да ви държат. Целувайте партньора си по начин, по който вие искате да ви целуват – не да критикувате предишното, а да споделите нещо, което вашият партньор не е усещал преди.
 5. Употребявайте лосион или бебешко масло при галене на тялото; използвайте някакъв гел, когато докосвате по-чувствителните области на тялото. Физическото галене трябва да бъде приятно.
 6. Опитайте с галене (не гъделичкане) на краката си. За почти всички хора това е приятна и неопасна форма на общуване с допир. Някои хора мият, подсушават и мажат нежно и бавно един на другиму краката си.
 7. При тези процеси много е важна чистотата.
 8. Някои вечери се къпете или вземайте душ заедно. Нека това ви стане едно безгрижно и чувствено занимание.
 9. Американците вършат всичко с бързане, включително и любенето. Но за да изучите изкуството на изразяване топли чувства, ще трябва да позабавите ход. Ако това, което правите, се приема добре, отделете време да му се наслаждавате. То може да се превърне в най-добрата част от деня ви.
 10. Галете гърбовете си. Обърнете специално внимание на задната част на шията точно на линията на косата и областта непосредствено над кръста.
 11. Утвърждавайте едно позитивно отношение (отношение на „да“, вместо „не“). Ако някои ласки или избраното място не ви е особено приятно, внимателно насочете партньора си към това, което желаете. Никога не казвайте: „Престани да правиш това!“ или нещо подобно. Поведението ви трябва да предразполага.
 12. Общувайте с топлота. Научете се да бъдете наясно с вашите собствени чувства и тези на вашия партньор. Съсредоточете се в изразяване на вашата любов посредством докосването. Милвайте лицата си в здрача, като чувствувате все по-осезателно своя партньор, и изразявайте любов чрез допира на пръстите.
 13. Направете така, че и двамата да имате равни възможности да давате и да получавате. Радвайте се да доставяте удоволствие един на друг.
 14. Когато галите, нека докосването ви бъде бавно, нежно, внимателно, като изразявате колко много се наслаждавате на тялото на партньора си – на всяка частица от него. Когато хората имат негативно самочувствие от някоя част на тялото си, за тях е по-трудно да общуват свободно със своя партньор. Помогнете на другаря си да осъзнае, че всяка част от неговото или нейното тяло е приятна, привлекателна и желана от вас.
 15. Развивайте положително чувство към собственото си тяло, дадено ви от Бога. Това е библейско! Разсъждавайте върху Псалм 139. „Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен; чудни са твоите дела. И душата ми добре знае това“ (139:14).
 16. Общувайте гласно по време на упражненията, като си казвате един на друг какво специално ви харесва и как се чувствате от това.
 17. Спете през нощта с колкото е възможно по-малко дрехи. Дрехите са само препятствия, когато се докосвате.
 18. Практикувайте да дишате заедно, в ритъм, като лежите и двамата обърнати на една страна, единият – притиснат към гърба на другия, ръката му – върху корема му, за да прецени дишането и да уеднакви ритъма. След това си сменете местата и опитайте отново.
 19. Старайте се да си лягате по времето, по което вашият партньор си ляга всяка вечер.
 20. Отделяйте всяка вечер по 15-30 минути да лежите прегърнати в мрака, преди да се унесете в сън. Шепнете си, като споделяте съкровени мисли и дребни приятни преживявания от деня. Избягвайте спорните и негативни теми. Това е време за изграждане на интимност и отдаване на сън. Ще свикнете да си споделяте неща, които при други случаи не бихте споменали. В прегръдката на другия обидите и разочарованията от деня изчезват. По това време може да се молите заедно или просто да си отпочивате в уюта на физически чувстваната любов.
 21. Създайте си приятен навик да бъдете в някакъв физически контакт, докато заспивате, например докосване на ръката или крака.
 22. Започвайте деня с няколко минути на ласки, притискане, преди да станете от леглото. Съпругът може да каже на съпругата си колко добре изглежда и колко му е приятно да е близо до нея. Съпругата може да се сгуши в прегръдката на мъжа си и да му каже, че й се иска да не се разделят тази сутрин. Просто бъдете близо един до друг и се наслаждавайте на нежния физически контакт. Това ще направи разбудената от будилника утрин далеч по-приятна, така че отделяйте от времето си няколко минути за това, макар и на двамата да ви се налага да ставате и да тръгвате за работа.
 23. Дръжте се често за ръце. Мислете различни начини, на които може да се наслаждавате просто като си държите ръцете, и различните чувства, които ще предадете.
 24. Научете много начини за физически контакт през седмицата. Докосвайте се, когато разговаряте, и поддържайте зрителен контакт. Сядайте близо един до друг в църквата. Целувайте се дори когато нямате повод за това. Прибавяйте разнообразие към вашите целувки, допир и любовно потупване.
 25. Докато гледате телевизия, сядайте близо един до друг и използвайте времето за малко физическо общуване. Една разумна съпруга би се сгушила до съпруга си, когато той реши да гледа футболен мач, даже и ако изобщо не я интересува програмата. Тъй като много хора прекарват доста време пред телевизора, то не бива да бъде пропиляно, щом като поне физически са заедно.

И една последна дума за докосването – дори да практикувате всичко друго от тази книга, но не се докосвате често и с любов, от вашия брак ще липсва тръпката на романтичната любов. От вас зависи да добавите искрата.

Творческа гледна точка за споделянето

1. Нека да отправим поглед към двама възлюбени, чиято любов е устояла, благодарение на споделянето.

Ние разговаряхме надълго и нашироко… за справедливостта между влюбените и за това, как да стане любовта ни устойчива. Мислим, че това, което излезе от нашия разговор, не беше нищо по-малко от главната „тайна“ на устойчивата любов – споделянето.

„Да видим – казвахме си ние – какво е това, което привлича двама души към близост и любов? Разбира се, че съществува мистерията на физическото привличане, но над нея стоят нещата, които те споделят. Ние и двамата обичаме ягоди, кораби, колита (порода кучета – б.пр.), поезия и всичко красиво. Всичко това ни свързва. Тези общи неща просто съществуват, но това, което трябва да правим сега, е да споделяме всяко нещо. Всичко! Ако някой от нас харесва нещо, другият трябва да разбере какво е то. Всяко нещо и за единия, и за другия. По този начин ще създадем хиляда нишки – големи и малки, които ще ни свържат в едно. Тогава ще станем толкова близки, че ще бъде невъзможно, немислимо за някой от нас да предположи, че би могъл да създаде такава близост с някой друг. И нашето доверие един към друг ще бъде основано не само върху любов и вярност, но и върху факта за хиляди споделяния – хиляди нишки, сплетени в нещо неразделимо.“

Докато разговаряхме, нашият ентусиазъм нарасна. Почувствахме, че пълното споделяне е тайната към вечната любов. И, разбира се, ние бихме могли да се научим да харесваме всяко нещо, стига да желаем. Със споделянето ние ще създадем не само едно невероятно приятелство, но и ще запазим магията на влюбването. И от година на година ще става все по-дълбоко. Ние ще станем по-близки вероятно от всяка друга двойка. Каквито и бури да дойдат, каквито и промени да донесат годините, скалата на близостта, изградена от всички наши споделяния, ще устои.1

2. Сега преценете творчески къде можете да споделяте във вашия брак. Погледнете на вашия съвместен живот в тези четири области:

 • Обща земя. Помислете за всички неща, които действително споделяте сега. Как можете да им се наслаждавате още повече?
 • Поделена земя. Части от вашия живот, най-вече работата и отговорностите, могат да бъдат поделени. Освен това можете да имате различни интереси, от които вашият партньор никога няма да бъде пряко заинтересован. Как можете да прехвърлите мост между двете пропасти, за да споделите вашите отделни светове? Чрез общуване? Чрез пълно разбиране и окуражаване?
 • Нова земя за единия. Какви интереси можете да започнете да проявявате поради това, че вашият партньор ги харесва? Ако развиете нов ентусиазъм, за да си подхождате с другаря си, животът ви ще стане по-интересен от всякога.
 • Нова земя за двамата. Какви нови, всепоглъщащи интереси можете да създадете заедно? 

Горните редове могат да подтикнат вашето мислене, като планирате творчески по-значимо споделяне във вашия брак. Ето как Рик и Силия – една двойка, женени от години, са преразгледали своя подход към споделянето:

„Ние трябваше да започнем с признанието, че има някои страни от нашите характери, които никога няма да бъдат съвсем свързани“ – казва Рик. „Аз обичам да пробягвам 1-2 мили на ден – колкото по-горещо е слънцето, толкова по-добре. Сили обича да седи на сянка, с ролки на главата, и някаква книга с поезия. Аз чета сериозни четива, докато тя – каквото й попадне. Аз съм учен-изследовател, а тя е начална учителка. Но в разговор ние можем да споделяме дори нашите различия. Ние започваме да споделяме повече за работата и интересите, които всеки от нас има. И все повече се гордеем съзнателно с другия. Сили изработва красиви предмети на изкуството и аз настоявам да ги употребяваме в нашия дом. Знам, че тя уважава моята работа в метеорологията и аз й разказвам за нея, защото тя винаги изглежда заинтересована. От друга страна, тя донася вкъщи проблемите си от класната стая и ние обсъждаме кой е най-добрият начин за разрешаването им. Често се молим заедно за децата, които имат проблеми. Удивително е колко близки могат да станат двама души, като си споделят своите различни светове.“

„Аз се заинтригувах от фотографията – казва Сили, – защото това е едно любимо хоби на Рик. Той толкова много ме е учил, а това задоволява нуждата ми от творчество. В този процес сме направили много изнурителни излети с него, защото обичаме да фотографираме красотите на планинските пътеки. Сега заедно учим нещо ново – каране на ски в различни местности. Друг свят, в който присъстваме двамата, е класическата музика.“

„Тази зима Сили предложи да четем заедно трилогията на Толкин „Господарят на ринга“ – по една глава всяка вечер – казва Рик. – Това беше чудесна идея да споделяме един с друг удоволствието от тези книги.“

„Рик никога не се е интересувал много от игрите на маса – усмихна се Сили, – но се научи да ги играе, защото аз ги харесвам.“

„А Сили си върна услугата, като се присъедини към мен в организирането на нашите финансови дела в определена система, което изисква много писане – добавя Рик. Сега ние вършим домакинската работа и подреждането на двора заедно, а не отделно и си говорим, докато работим. Споделянето започва да ни става навик – хубав навик. Колкото повече го правим, толкова повече го желаем.“

Планът за споделяне на всяка двойка ще бъде различен. Само бъдете сигурни, че имате план. Естествената наклонност е да си вървите в различни пътища. Споделянето помага да създадете една непоклатима любов.

Девет начина за назидание

 1. Вземете твърдо решение никога повече да не упреквате своя партньор с дума, мисъл или дело. Това може да ви се струва невъзможно, но не е. То просто е решение, подплатено с дела, докато ви стане навик, който не бихте променили дори и да можете.
 2. Изучавайте своя партньор. Бъдете чувствителни към областите, където вашият партньор се чувства непълноценен, и помислете за начини как да го изградите най-вече в това отношение.
 3. Всеки ден мислете за положителните качества и поведение, които цените у вашия партньор, и които ви възхищават.
 4. Постоянно изказвайте похвали и високо оценявайте вашия другар. Бъдете мили, внимателни, щедри. Вие назидавате с казаната дума.
 5. Опознайте талантите, способностите и данните на вашия партньор. Показвайте респект към работата, която той или тя върши.
 6. Съпрузи, показвайте на съпругата си публично и насаме колко е ценна за вас. И не изразявайте възхищение от друга жена. То никога не е назидателно за вашата съпруга. Вниманието ви да бъде съсредоточено върху нея!
 7. Съпруги, показвайте на съпруга си, че е най-важната личност във вашия живот – винаги. Търсете неговото мнение и ценете неговото отсъждане.
 8. Откликвайте един на друг и физически, и с лице. Лицето е най-изразителната и отличителна част от една личност. Вашият другар иска да ви вижда усмихнати, с искрици в очите.
 9. Винаги изказвайте най-голяма любезност един към друг. Вие трябва да бъдете МВЛ (Много Важна Личност (б.пр.).) и във вашия собствен дом! 

Библейски съвети за благославянето

Не връщайте зло за зло или обида за обида, а благославяне, защото за това сте призвани, за да можете да наследите благословение. Защото:

„Който желае да обича живота и да види добри дни,
нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо
говорене.
Нека се отклонява от злото и върши доброто.
Нека търси мир и се стреми към него.

Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към техните молитви.

Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло“

(I Петрово 3:9-12).

Това новозаветно писание с цитирания от апостол Петър пасаж от Псалм 34:13-17 е много ясно. Бог е призвал всеки християнин към живот на постоянно благославяне на другите чрез (1) думи; (2) държание. Това означава постоянно да благославяме членовете на нашето семейство и най-напред нашия брачен партньор. Благославянето с думи и дела се изисква от нас най-вече като отговор на всяко зло държание или обидна реч. Като прилагате това във вашия брак, разбирате, че никога нямате каквото и да е оправдание да говорите на партньора си презрително, гневно или измамно. Лошото държание на вашия партньор никога няма да ви извини в Божиите очи за вашето. Ако вие не благославяте, Бог казва, че устата ви ще ви донесе повече неприятности на вас; вие ще се лишите от благословенията, които Той е планирал за (теб) вас. И обратно, Неговото лице ще бъде отвърнато от вас (т.е. нищо, което опитвате във вашия брак, няма да успее).

Отплатата за благославянето е също така ясно изказана: Бог ще погледне на това, че ние сме благословени от Него (независимо какво прави нашият партньор); че ние ще обичаме живота и преживеем добри дни; че Той ще бди над нас с особена закрила; и че той ще чува и ще отговаря на нашите молитви.

Ние имаме възможност да избираме между няколко начина на живот. Често се колебаем между тази и онази пътека, като се чудим какъв ще бъде изходът. В този случай ние знаем. Ако изберем дисциплинираната пътека на благославяне в нашия брак (пътека, по която твърде малко хора вървят!), това ще промени напълно живота ни, ще му даде смисъл. Ние знаем това, защото Бог го е казал.

Пътят е прост, макар и предизвикателен, и може да бъде следван от всеки, който използва духовните източници на Господ Исус Христос. Ето и насоките:

Негативни:

1) Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене.

2) Отвръщай се от злото.

Позитивни:

3) Върши добро.

4) Търси мир и го следвай.

По-подробни съвети могат да се намерят в Римляни 12 гл.:

„Благославяйте ония, които ви гонят; благославяйте и не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри. Никому не връщайте зло за зло; премисляйте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъстявайте, любезни, но дайте място на Божия гняв, защото е писано: „На мене принадлежи възмездието, аз ще сторя въздаяние, казва Господ.“ Но „ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жаден, напой го. Защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му“. Не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто“ (Римляни 12:14-21).

Накратко:

 • Благославяй и не кълни оня, който ти създава неприятности.
 • Разбирай се с партньора си.
 • Живей в хармония със своя другар.
 • Не мисли, че си по-добър(а) от партньора си.
 • Не действай с гордост и самомнение.
 • Не връщай зло за зло (дори в най-незначителната подробност).
 • Внимавай да вършиш това, което партньорът ти счита за право.
 • Доколкото зависи от теб, живей с мир в твоя брак.
 • Никога не си връщай.
 • Постоянно върши добри неща на твоя партньор, независимо как ще ти отвърне.
 • Не се оставяй да бъдеш победен от злото. Вместо това побеждавай злото чрез добро!


[1] В англ. език от първите букви на тези четири думи се получава думата „НАЙ-ДОБРО“.