Разгръщане

Събрани заедно, всички тези усилия от 80-те години на 20 век разпалват пламъците на движение за единен свят по един невиждан начин, като съдействат ню ейдж събитията да станат по-многобройни и концентрирани. В последвалите години плановете на строителите на Водолея като Джон Прайс и Барбара Хюбърт значително набират сили и заедно с окултистите стават все по-открити и войнствени срещу християните, които стоят в своя път.

Дик Сатфен (Dick Sotphen), основателят на “Ню ейдж активисти”, разкрива враждебната и измамна природа на тази битка на последното време. Сатфен се хвали:

Едно от най-големите преимущества, които имаме като нюейджъри, е, че щом окултната, метафизична и ню ейдж терминология бъде премахната, ние ще имаме концепции и техники, които ще са много приемливи за цялото общество. Така че ще можем да си сменим имената и да демонстрираме сила. Правейки това, ние отваряме ню ейдж вратата за милиони, които по правило не биха откликнали. От друга страна, новородените християни, нашите най-гласовити противници, свързват всичко с кръвта на Христос и с Библията… Но нашата движеща сила ще стане толкова велика, че обединените усилия на всички противници не биха могли да ни спрат, освен ако не го направят политически. Законите са единственият начин, по който може да се спре израстването на ню ейдж вътре в съзнанието на нашето население… Активисти на ню ейдж, насърчавам ви като личности да обхванете семействата си, приятелите си и колегите си и да влеете ню ейдж концепциите и ню ейдж съзнанието във всяка област от вашия личен свят, от офиса до бридж клуба, от класната стая до Малката лига.

Очевидно нюейджърите си имат план. Те се стремят да проникнат и завземат всеки сегмент на обществото със своите окултни вярвания и не възнамеряват да се оттеглят. Те ще продължат своето занимание, докато тяхната цел за нов световен ред не бъде постигната – и “проблемът” с християнството не бъде елиминиран.

За щастие те ще успеят само за кратко време. Както ще видим, Бог има Свой собствен план за единство и той не е този, представен от Ашер. Божието единство се основава на истина, а не на измама. Неговият план е съвършен и ще просъществува през вечността.