в момента четеш
Културата Кийт Де Майо 

Ранните Християни

Християните се покланяли на Исус Христос като на единствения безкраен Бог. Те не допускали каквато и да е намеса в системата на доктрините си и считали всички други богове за фалшиви.Християните имали Библията, Божието откровение като стандарт, според който можели да преценяват не само нормите си на поведение, но и всички други неща. През 313 г. Сл. Хр. Християнството станало узаконена религия с Медиоланския едикт на Константин, издал през 315 г. и едикт за свободното организиране на християнски молитвени събрания. Малко по- късно, през 381 г. След Втория Вселенски Събор на епископите в Константинопол, християнството в своята никейска форма, било обявено за официална държавна религия на империята.

следваща глава Средновековието