Културата

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Кратък исторически анализ от Кийт Де Майо

Историята и културата се намират в непрекъснато развитие, чиито корени и източници са в човешкия разум. Действията на хората се определят от техния мисловен свят. Това важи както за ценностната им система, така и за творческата им способност. Резултатите от мисловния свят стават реалност във външната материална действителност чрез езика и ръцете на хората. Така е с длетото на Микеланджело, така е и със сабята на диктатора. "Защото, каквито са мислите в душата му, такъв е и той" (Притчи 23:7).

Човек не е просто продукт на силите, които го заобикалят. Той има разум, вътрешен свят. Вътрешният мисловен свят определя външното поведение. За да разберем къде се намираме в съвременния свят - в нашите интелектуални представи, в културния и политически живот- трябва да проследим тези насоки в историята и най- вече във философията, науката и религията. Бихме могли да се върнем назад във времето до епохата на древноизточните култури по долините на реките Тигър и Ефрат; Нил; Инд и Ганг, но ще започнем с римляните, защото римската цивилизация е непосредственият предшественик на съвременния западен свят.

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА