Съдържание Цялата книга на една страница

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценка и използване на коментари

В цялата книга ние постоянно повтаряхме, че у вас ще възникват въпроси и проблеми, които ви принуждават да правите консултации с добри коментари и анализи. Ние не молим да ни извините за това. Добрият коментар е нещо като подарък за църквата, така както е добрата служба, добрата лекция или добрата касета със запис.

Нашата цел в тази глава е проста. След няколко въвеждащи изречения за това как да преценим дали един коментар или анализ е на добро екзегетично ниво, ние ще ви дадем списък на един или два добри коментара за всяка от библейските книги. Съществува и един проблем, произтичащ от това, че всеки ден се издават нови, понякога отлични коментари и анализи по отделни книги от Библията. Ние даваме списък на това, което е било на наше разположение при написването на тази книга. Новите коментари, които се издават, могат да бъдат оценени от вас на основата на процедурата, която ви даваме по-долу.

Оценка на коментарите

Ако сте сериозен изследовател на Библията, вие ще имате сигурност и успех във вашата работа само ако притежавате добри коментари върху всички книги от Библията. Еднотомният коментар по всички книги не би трябвало да ви задоволи. Такъв еднотомник обикновено се пише, за да ви научи да правите сами всичко това, което ние се опитахме да ви научим в тази книга. Еднотомниците дават краткия исторически контекст, след което бегло очертават значението на текста. Разбира се, те си имат своята стойност, но всичко това вие спокойно можете да намерите например в Eerdman’s Bible Handbook.

Вие се нуждаете от коментари главно поради три причини: (1) нуждаете се от помощ за източника и информация за историческия контекст; (2) нуждаете се от отговори на някои по-специални въпроси по съдържанието на книгата; (3) нуждаете се от прецизно дискутиране на трудните текстове и възможните им значения, подкрепени с аргументи.

Как да оценяваме коментарите? Първо, не ги оценявайте на основа на вашето съгласие или несъгласие с автора. Ако коментарът е наистина добър и вие сте направили добра екзегетика, то мненията би трябвало да съвпадат. Но това съвпадение не бива да бъде критерий за стойността на коментара.

Не преценявайте един коментар по това дали ви импонира или не. Смисълът на един коментар е екзегетиката; какво означава текстът, а не да прави хомилетика или да ви посочва какво означава това в наши дни. Можете да използвате подобни книги, за да откриете как да употребите даден текст в настоящето. Като проповедници, ние самите гарантираме за ползата от подобни книги по отношение на насочването на нашите мисли към настоящата епоха.

Има поне седем критерия, които можете да използвате при оценяването на един коментар. Не всички те са от един вид и не всички имат еднаква значимост, но всички ще ви бъдат в помощ да разберете какво един библейски текст казва.

1. Дали коментарът е екзегетичен, хомилетичен или комбинация от двете. Не забравяйте, че вие се нуждаете само от екзегетика. Ако даден коментар съдържа и херменевтични предложения, това би могло да ви бъде от полза, но всъщност основното, от което се нуждаете, са отговорите на вашите въпроси по съдържанието, а те са преди всичко екзегетични.

2. На кой превод се основава коментара – на гръцки, на еврейски или на английски? Не би било лошо да се ползва коментар, основаващ се на преводна версия, но само ако авторът познава текста на оригиналния език, на който той е написан и използва тези си познания като основа за своите коментари. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ – можете да използвате повечето от коментарите, основаващи се на еврейски или гръцки текст. Понякога ще ви се налага да „заобикаляте“ еврейския или гръцкия текст, но обикновено можете да правите това с минимум загуба. Третият критерий е НАЙ-ВАЖНИЯТ.

3. Когато текстът има повече от едно възможно значение, дали авторът разглежда всичките възможни значения и дали оценява и дава аргументите за своя избор. Вижте 1 Коринтяни 7:36, който има поне три възможни значения, за които авторът трябва да споменава, да дава възможни „за“ и „против“ и да обяснява своя избор – в противен случай коментарът няма да е изчерпателен. Останалите четири критерия са също важни, ако се стараете да извлечете цялата възможна полза от коментара.

4. Обсъжда ли авторът някои (всички) особено важни проблеми, свързани с текста? Вие разбрахте какъв е смисълът на това в глава 2.

5. Обсъжда ли авторът историческата основа на идеята на текста на особено важните места в текста?

6. Дава ли ви авторът онази библиографска информащия, която ще ви бъде от полза, ако решите да изучавате въпроса по-задълбочено?

7. Дали уводната част на коментара ви дава достатъчно информация за историческия контекст, за да можете да разберете историческите обстоятелства, свързани с описваните събития? Най-добрият начин да разберете всичко това е да вземете някой от трудните текстове в дадената книга и да видите колко полезен е коментара, който ви се дава и най-вече, доколко добре разглежда всички възможни значения. Коринтяни 11:10 или 7:36, 1 Тимотей 2:15, Битие 2:17, Исая 7:14-17 и т.н.

Последният критерий, разбира се, е колко добре авторът е обединил своята информация за разбирането на текста в неговия контекст.

Някои коментари, които са „златна мина“ за исторически и библиографски сведения, за нещастие са неспособни да обяснят значението, което авторът е имал предвид в първоначалния контекст. Преди да дадем списъка, нека припомним. Не започвайте изучаването на Библията от коментара! Прибягвайте до коментара едва след като свършите своята работа; в края на краищата вие правите консултация с коментара само за да си отговорите на тези въпроси, които са възникнали по време на изучаването. В същото време коментарът ще ви насочи към въпроси, които вие сте пропуснали да си зададете, а е трябвало.

Искаме да ви предупредим накрая, че списъкът, който ви даваме, не винаги представя онази теологична гледна точка, с която ние сме съгласни. Ние не ви препоръчваме дадените в коментарите заключения, а само обсъждането на въпросите, за които стана дума по-горе. Използвайте ги внимателно. Тук препоръчваме евангелски коментари само в случай, че по наше мнение те са най-полезни за вас от екзегетична гледна точка.

Старият Завет

Понастоящем единственият сборник от коментари, който удовлетворява изброените условия и ни дава евангелистки и теологичен поглед върху текстовете, е The Expositor’s Bible commentary (ЕВС, 12-томен). На път са да бъдат издадени две подобни серии: The New International Commentary (NICOT) и The Tyndale Old Testament Commentaries (ТОТС). The Word Biblical Commentary (WBC), който също предстои да излезе, е сбор от евангелистки и неевангелистки коментари и всеки от тях трябва да се оценява според своите достойнства. Отделните коментари, включени във всички тези серии, са публикувани поотделно и можете да ги намерите. The Tyndale Old Testament Commentaries е може би най-доброто от многотомниците, което можете да намерите засега. Има и еднотомници от коментари върху Библията, които са едно допълнение за вашата библиотека. Такива са: New Bible Commentary Revised (1970), International Bible Commentary (1979) и Evangelical Commentary on the Bible (1989).

Нов Завет

Много хора ще получат ценна помощ от книгата на Уилиам Баркли „Ежедневно изучаване на Библията“, която обхваща целия Нов Завет в седемнадесет тома. Баркли е добър изследовател и материалите му се четат лесно. Но, за по-подробно или по-специфично изследване, ние ви препоръчваме да се обръщате и към други автори, някои, от които са изключителни.