Свободен от страх

В любовта няма страх (никаква заплаха не съществува), а съвършената (завършената, зрялата) любов пропъжда страха (всяка следа от ужас), защото страхът носи със себе си (мисли за) наказание и който се страхува, не е достигнал до съвършенство (пълната зрялост) в любовта.” (І Йоан 4:18, с пояснителни добавки). Животът ни върви добре, когато имаме вяра и увереност, че Бог ни обича, когато Му се доверяваме. Точно тогава, изведнъж нещо ни атакува. Най-големият крадец на нашата вяра са обстоятелствата – онези лоши неща, които ни се случват. Не ти е никак трудно да вярваш, че Бог те обича, докато обстоятелствата не се променят така, че да изглежда противоположното.

В такъв момент се намесва дяволът със страх и осъждане, за да те отдели от единственото, което може да те освободи – Божията любов. „И какво сега – казва той, – смятах, че Бог те обича. Защо тогава ти се случват неприятни неща? Трябва да си направил нещо много лошо. Явно Бог ти е много сърдит.” В такъв момент човек губи увереността си в Бог, а Той не може да ти помогне, ако не Му се доверяваш. Не можеш да си уверен, т. е. изпълнен с вяра, ако не знаеш, че Бог те обича. Ако поемеш товара на страха и осъждението, които ти изпраща дяволът, губиш представа колко много Бог те обича.

В І Йоан 4:18 се казва една много силна истина: „Съвършената любов изпъжда страха.” Размишлявах върху това Слово дълго време, опитвайки се да го разбера, докато един ден Бог просто го постави в сърцето ми. Съвършената любов изгонва страха, а Бог е тази любов. Така че, когато знаеш колко съвършена е тази любов към теб, няма нищо на света, от което да се боиш. Не е възможно да изпитваш страх, ако имаш личното откровение, че Бог те обича. Невъзможно е да се страхуваш от неуспех и провал, ако знаеш, че Бог те обича. Не можеш да се провалиш, ако уповаваш на Бог!

Единственият начин да се провалиш, е, да разчиташ на себе си. Ако си уверен в Божията любов, няма да се страхуваш от неуспехи. Ако знаеш, че Бог те обича, няма да се боиш от отхвърляне. Божията любов е от такава величина, че покрива всичко. Смяташ ли, че същият този Бог, Който те спаси и те освободи, ще те осъди? Сатана е обвинителят. Това, което Бог прави, е да те изобличи за греха и да ти покаже изходен път. Това, което дяволът прави, е да те осъди за греха и да ти покаже, че няма изходен път. Ще добавим и поясненията към стиха: „В любовта няма страх (никаква заплаха не съществува), а съвършената (завършената, зрялата) любов пропъжда страха (всяка следа от ужас), защото страхът носи със себе си (мисли за) наказание и който се страхува, не е достигнал до съвършенство (пълна зрялост) в любовта” (І Йоан 4:18).

Повечето хора смятат, че смисълът на този пасаж е – ако можеш да ме обичаш достатъчно, тогава няма да се боиш от мен, или че ако си способен да обичаш някого достатъчно много, тогава страхът ще си тръгне от твоя живот. Това обаче съвсем не е така. Значението на този пасаж е, че ако ти позволиш на Бог да те обича, тогава няма да се страхуваш! Затова трябва да позволиш Бог да те обича, ако искаш в живота ти да няма никакъв страх. Сега приеми чрез вяра Божията любов лично към теб. Направи го. Протегни се с вяра и приеми цялата Божия любов към теб. Много скоро след като Бог ми даде това откровение за съвършената любов, която пропъжда всеки страх, трябваше да приложа на практика това знание. Ние имахме кола, която ни създаваше много проблеми. Смятахме, че скоростната кутия е развалена, но понеже беше много скъпо да я заменим (около петстотин долара), а ние не разполагахме с толкова пари – просто си карахме колата, без да я поправяме.

Онази сутрин Бог ми каза: „Джойс, обичай Ме през този ден и Ми позволи Аз също да те обичам. Нищо друго не трябва да правиш. Не е нужно да бъдеш жена с велика вяра. Всичко, което е необходимо, е да Ме обичаш и да Ми позволиш от Своя страна и Аз да те обичам. Позволи Ми да те обичам през цялото време.” Аз си свърших задълженията и се насърчавах в най-святата вяра, хвалех Господа и Му пеех измислени от мен песни, прекарвах си времето страхотно, когато внезапно чух, че моят съпруг е в гаража. Но той трябваше да е тръгнал за работа още преди четиридесет и пет минути! Той отвори вратата и каза: „Не мога да превключа колата на никоя друга скорост освен на първа. Ще трябва да я закараме на ремонт.” Затворих вратата и се разсмях. Аз не съм възнамерявала да се смея, но просто така се случи. Радостта започна да извира от духа ми и тогава Бог ми показа, че имам такова отношение само, защото преди това Му бях позволила да ме обича. Ако позволиш на Бог да те обича, това ще отвори вратата на вярата у теб. Аз просто започнах да се смея, а това беше вяра.

Авраам се засмя, подтикнат от вяра. Когато Бог дойде при него и му каза, че ще му даде син, Авраам се засмя, казвайки: „Слава! Наистина го вярвам!” Сара обаче, която също се засмя, го направи, подтикната от своите съмнения и неверие. Бог я изобличи, а към Авраам нямаше такова отношение. Бог не смъмри Авраам, макар че и той се разсмя, защото съществува и смях на вяра. Дяволът застава срещу теб и използва глупави и смехотворни прийоми, но ти познаваш своя Бог толкова добре, че вместо да се изплашиш, започваш да се смееш. Ти знаеш, че Бог те обича и Той контролира всичко.

И така, докато се смеех за скоростната кутия, Бог проговори в сърцето ми с тих и спокоен глас, който същевременно беше толкова мощен. Три пъти ми каза: „Ако такова е отношението ти към Мен, Джойс, Аз никога няма да те разочаровам!” Сякаш думите Му проникнаха в атмосферата на моя дом: „Няма да те разочаровам! Няма да те разочаровам!” Ако се осланяш на Бог, позволиш Му да те обича и Го обичаш в замяна, тогава ще забравиш всички насилствени опити да действаш чрез вяра.

Единственото, което се иска от теб, е да Му позволиш да те обича и ти също да Го обичаш, а останалото Той ще го осъществи. Божията любов ще се умножи в теб и ще прогони всеки страх.

Бог те обича!