Наслаждавай се на нов живот

Ако никога в живота си не си поканил Исус да бъде твой Господ и Спасител, бих те призовала да направиш точно това сега. Можеш да се молиш с тази молитва и ако си наистина искрен в сърцето си, ти ще преживееш нов живот в Христос.

Небесни Татко, аз вярвам, че Исус Христос е Твоят Син, Спасителят на света. Вярвам, че Той умря на кръста заради мен и понесе всичките ми грехове. Беше в ада заради мен и триумфира над гроба и смъртта. Вярвам, че Исус възкръсна от мъртвите и сега седи от дясно на Теб. Имам нужда от ТЕБ, Исусе. Прости греховете ми, спаси ме и ела да живееш в мен. Искам да бъда новороден.

Сега вярвай, че Исус живее в сърцето ти. Греховете ти са простени, заради Христос си примирен с Бог и когато умреш, ще отидеш в Небето. Намери си добра църква, която поучава Божието Слово и започни да израстваш в Христос. Нищо в живота ти няма да се промени без познаването на Божието Слово. Йоан 8:31-32 казва: „Ако пребъдвате в Моето Слово, тогава наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината, а истината ще ви направи свободни.” Насърчавам те да се хванеш здраво за Божието Слово, да Го поставиш дълбоко в сърцето си и според ІІ Коринтяни 3:18, ако гледаш на Божието Слово, ще бъдеш променен съобразно Христовия образ. Пиши ми, за да ми кажеш дали си приел Исус и дали искаш безплатни материали – как да започнеш новия си живот в Исус.

С много обич: Джойс