Любов, доверие и вяра

Понеже (ако сме) в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която (се усилва, изразява и) действа чрез любов” (Галатяни 5:6, с пояснителни добавки).

Повечето от нас прекарват голяма част от времето си в опити да придобият вяра. Знаем, че без вяра е невъзможно да бъдем угодни на Бог (Евреи 11:6), затова упорито опитваме да имаме повече вяра. Тя обаче идва от сърцето и може да се придобие само чрез отношение на взаимна любов с Бог. Аз не мога да ви научa на вяра, но мога да ви научa на принципите на вярата и да ви предизвикам така силно да закопнеете за вяра, че да направите всичко, което е по силите ви, за да я имате. Тя идва само чрез откровение от Бог. Спрете да се опитвате така усилено да получите вяра и да угодите на Бог, и започнете да прекарвате това време и усилия в общение с НегоОбичайте Го и Му позволете да ви обича във вашите ежедневни задължения! „Защото с вяра ходим (настройваме живота си и определяме поведението си според нашето убеждение или вярваме относно взаимоотношенията ни с Бог, с доверие и свята ревност; така ходим), а не с виждане” (ІІ Коринтяни 5:7, с пояснителни добавки). Веднъж, докато четях този пасаж, Бог заговори на сърцето ми. Аз се опитвам да ходя чрез вяра. Във всяко отделно нещо в живота си искам да постъпвам чрез вяра; ІІ Коринтяни 5:7 казва, че настройваме живота си и определяме поведението си според нашето убеждение относно взаимоотношенията ни с Бог.

С други думи, ще съм способна да ходя чрез вяра единствено въз основа на това, което вярвам за моето взаимоотношение с Бог. Човек, който вярва, че е неправеден, не е способен да ходи чрез вяра. Такъв, който счита себе си за жалък червей в калта, когото Бог не обича, не може да ходи чрез вяра.

Много хора се опитват да живеят чрез вяра, без да имат основата в сърцето си. Галатяни 5:6 говори за това, че вярата действа чрез любов. Бог вложи това в сърцето ми: „Всички смятат, че това Слово означава, че ако не обичат другите хора, тяхната вяра няма да подейства. Не това е значението на този пасаж. Истинският смисъл е, че ако те не знаят колко много ги обичам, тогава вярата им няма да действа.” Вярата не действа без любовта. Но тук не става въпрос за твоята способност да обичаш другите, а за това – доколко позволяваш на Всемогъщия Бог да те обича. Има голяма разлика между това да си способен да обичаш, и да си способен да позволиш Бог да те обича. Да се довериш на Бог и да ходиш чрез вяра означава да се облягаш на Него и да Му се доверяваш за всяко нещо. Не можеш да имаш това отношение към някого, ако не си убеден, че той те обича. Никога няма да си способен да се довериш на Бог, ако първо не разбереш, че Той те обича. Ако в действителност знаеш колко много Бог те обича, няма да ти е трудно да приемеш изцелението си, няма да ти е трудно да приемеш снабдяването на твоите нужди… Не получаваш, защото не вярваш напълно, че Бог наистина ти дава това, което ти е потребно. Може би си мислиш: „Искам да вярвам в това, но как да го постигна?”

Ти имаш любовта на Бог вътре в теб и всичко, което ти е необходимо, е да започнеш да я разпознаваш, когато Бог ти я изявява. Библията казва: „Обичаме Го, защото първо Той възлюби нас.” (І Йоан 4:19). Не би било възможно да обичаш Бог, ако преди това не си уверен във факта, че Той пръв те е възлюбил. Всичко е вътре в теб, в сърцето ти. Бог те обича! Ти си чудесен! Ти си прекрасен! Ти си скъпоценен! Бог те обича! Никой на земята не може да те обича така, както Бог те обича. Не ти е нужен никой друг освен Бог, но Той поставя различни хора в живота ти. Истината е, че дори да не съществуваше никой друг освен теб и Бог, ти би се справил добре. Бог щеше да бъде твоят най-добър приятел. Той щеше да бъде твоят партньор. Той би бил твоята майка и твоят баща, ако нямаш такива.

Бог те обича толкова много! Ето защо можеш да Му вярваш за всичко. Възлюбил те е толкова силно и това ти дава увереност, че сам Той иска да имаш всичко, което ти е потребно. Докато ти обаче, не осъзнаеш, че сам Бог иска да ти даде всяко нещо, не би могъл да имаш достатъчно вяра, че да получиш каквото и да било. Вярата действа, като позволиш Бог да те обича, а не чрез твоята способност да обичаш някого. Позволи Му да го направи за теб и непрекъснато Му говори: „Боже, знам, че ме обичаш. Славя Те и величая Твоето име!” Един път някой попитал Смит Уигълзуърд дали прекарва дълги часове в молитва, а той отговорил: „Много рядко се моля повече от тридесет минути, но и много рядко прекарвам тридесет минути, без да се моля.” Веднъж казал, че ако прекара повече от петнадесет минути, без да има общение с Бог, смятал за необходимо да се покае.

Ние от своя страна се опитваме да започнем нещата отзад напред. Нищо не можем да направим да се случи поради нашите добри дела. Бог те благославя, защото те обича. Всяко едно нещо Той дава по същия начин, по който ти даде спасение. Човек не може да предизвика спасението на член от семейството си или на когото и да било чрез своите дела. Позволи Бог да те обича. Когато видиш този човек чрез Божията любов, ти вече ще си готов да го обичаш. Библията ни говори, че ако започнем да обичаме неспасените и престанем да се опитваме да ги спечелим чрез своите думи и всички наши начини, тогава ще ги привлечем към Исус. Божият Дух е Този, Който ще привлече семейството ти към Исус чрез Неговата любов. Ти не би бил способен да обичаш другите, ако първо не позволиш Бог да те обича. Ефесяни 2:8 казва: „Защото чрез подарената благодат (Божието незаслужено благоволение) сте спасени…” Осъзнавате ли, че не сте направили абсолютно нищо, за да заслужите спасението си?

Повечето от нас сме били толкова окаяни в деня, когато Исус ни е спасил, и то определено не е било поради нашите добри дела или способностите ни да вършим каквото и да било правилно. Причината за спасението ни е само една: „Защото Бог толкова ни възлюби, че даде Своя Единороден Син за нас, за да не погине нито един, който повярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16).

Благодатта може да се определи като Божията готовност и желание да употреби всичките Си способности в твоя живот, за да посрещне всяка твоя нужда. Точно както Бог по благодат ви даде достатъчно вяра, за да бъдете спасени, Той също така поради Своята любов ви дава достатъчно вяра да Му се доверите, че Той е вашият Изцелител, да повярвате, че Той е вашият Снабдител.

Ако вярата, която Той е поставил в теб за твоето спасение, беше достатъчна, за да те спаси от всичките ти грехове, същата тази вяра е вътре в теб, за да посрещне всички останали нужди на целия ти живот. Ако повярваш, че Бог те обича, и наистина осъзнаваш този факт, тогава ще можеш истински да Му се довериш. Ти ще бъдеш напълно убеден в истинността на Божието Слово. Ти ще знаеш, че Той никога не би те излъгал, защото те обича. „Вярата е пълното упование на цялото ти човешко естество на Него (Бог) в абсолютно доверие и увереност в Неговата сила, мъдрост и доброта.” (Колосяни 1:4). Когато позволиш на Бог да те обича, от своя страна и ти ще се научиш да Го обичаш, да Му се доверяваш и със сигурност ще имаш вяра. Бог те обича!

следваща глава Свободен от страх