Любовта е взаимоотношение

И ние сме познали (разбираме, разпознаваме, схващаме чрез наблюдения и от опит) и сме повярвали (привързали сме се, доверили сме се и сме положили упованието си) в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва (живее) в любовта, пребъдва в Бога, и Бог живее в него.” (І Йоан 4:16, с пояснителни добавки).

Какъв е начинът да осъзнаем и да разберем Божията любов в по-голяма дълбочина? Без значение колко много Той те обича, ако не осъзнаваш и не разбираш Божията любов, тя не би ти била от полза. Добре знаеш колко приятно е усещането, когато някой в действителност ти покаже истинска любов! Ти изпитваш невероятна топлота и всичко е толкова чудесно, че си способен да извършиш невъзможното само, защото знаеш, че някой те обича. Бог те обича и Той желае да ти показва тази любов. От теб Той иска да прекарваш време с Него всеки ден. Имаш ли в действителност такова взаимоотношение с Бог? Фактът, че преди много време си повярвал в Господа, не означава, че се наслаждаваш на пълноценно общение с Него. Когато сутрин си отворя очите, първото нещо, за което си мисля, е Бог. Когато си лягам вечер, аз заспивам с мисли за Него и Той е в съзнанието ми през целия ден. Няма нищо в целия свят, което да желая повече, отколкото да служа на моя Бог и да съм Му угодна. Струва си да се откажеш от всичко, което имаш, но да достигнеш тази цел. В нас има празнота, поставена от Бог, която единствено Той може да запълни. Нищо друго, за което ти копнееш или мечтаеш, не може да изпълни това място. Може би си казваш: „Това вече го знам. Аз съм приел Исус.” Но приемаш ли Исус във всеки момент, във всеки ден и във всяка ситуация? Приемаш ли Божията любов?

Бог те обича и ти си специален за Него. Ние сме създадени, за да общуваме с Бога. Това е най-съкровеното Му желание и Неговата съвършена воля за живота ти. Всяка сутрин Той поглежда от трона Си към нас и казва: „Добро утро, обичам те!” Преди време една моя приятелка имала видение, докато се молела. Тя видяла как всеки ден Бог влиза в домовете на хората. Той влизал с готовност да общува и да разговаря с тях. Вземал си стол и сядал до масата. Те се събуждали, приближавали към Него… и Го подминавали. Непрекъснато Му повтаряли: „След малко, Боже. Изчакай така съвсем малко, докато свърша и тази работа, и тогава ще говорим. По-късно ще си общуваме. По-късно, Боже, по-късно!” Момичето било съкрушено от това видение, защото когато идвал краят на деня, Бог си тръгвал опечален от домовете, защото никой не се приближавал, да поговори с Него.

Никога не бъдете прекалено ангажирани! Ако нямате време да се молите и да прекарвате време с Бог, значи сте прекалено заети. Отделяйте време, за да кажете на Бог колко Го обичате. Когато всичко останало отмине и дойде краят на този свят, няма да има нищо друго, освен Бог. Само Бог! И ако нямаш изградени взаимоотношения с Него, ще е малко късно тепърва да започваш. Това не значи, че няма да отидеш на небето, а че пропускаш възможността да живееш победоносен живот сега.

Предлагам ви да си отделите една година, в която да позволите на Бог да ви обича. Престанете да се опитвате със собствени сили да действате чрез вяра и бъдете Божият мъж (жена) на вяра и сила. Спрете и постъпете като малките деца. Сгушете се в скута на вашия Баща и просто Му позволете да ви обича. Вие не можете да Му отвърнете с любов, ако преди това не Му позволите да ви обича. В І Йоан 4:16 се казва: „И ние сме познали (разбираме, разпознаваме, схващаме чрез наблюдения и от опит), и сме повярвали (привързали сме се, доверили сме се и сме положили упованието си) в любовта, която Бог има към нас…” Когато се събуди тази сутрин, помисли ли колко много те обича Бог?

Обикновено, когато се събудим, не ни се прави абсолютно нищо. Затова е необходимо да употребим устата си, за да активираме плътта си и да позволим на човешкия дух да се издигне и да върши чудесни неща. Затова, когато станеш сутрин, кажи: „Татко, благодаря Ти, че ме обичаш толкова много. Благодаря Ти, че изпрати Исус, за да умре за мен. Благодаря Ти, Татко, че Святият Дух е с мен. Благодаря Ти, че възкресенската сила обитава в мен. Благодаря Ти, че където и да отида днес, ще съм за благословение. Боже, Ти ме обичаш. Ти ме обичаш тук, в малкия ми дом. Ти ме обичаш! Аз съм Твоето специално дете, аз съм зеницата на окото Ти и Ти ме обичаш.”

Трябва да се насърчаваш с подобни думи, за да стигнеш до осъзнаването и разбирането, че си обкръжен и потопен в любовта на Бог. Библията говори, че Бог има твоята снимка, татуирана на дланите на ръцете Си (Исая 49:16). Мога да си Го представя как казва: „Погледни! Виж това! Тя не е ли красива? Обичам я толкова много. погледни Моите деца, тук, на дланите на ръцете Ми.” Той те държи в ръцете Си като постоянен белег, че те обича и копнее да общува с теб. Бъди благодарен на Бог и развий взаимоотношение с Него. Понякога е необходимо да паднеш на лицето си в молитва пред Бог и да благодариш, че си спасен. Спри за момент с ежедневните си работи и просто Го обичай.

Продължаваме да четем в І Йоан 4:16-17, където се казва: „Бог е любов; и който пребъдва (живее) в любовта, пребъдва в Бога, и Бог (живее) в него. В това (единство и общение с Него) се усъвършенства любовта в нас, и имаме увереност в Съдния ден…” Да знаеш, че Бог те обича, води до пълно доверие в Него и увереност в Неговата вярност. Всяко едно благословение идва тогава, когато позволиш Бог да те обича – по-силна вяра, победа над греха, изцеление, преуспяване и радост. Всичко това идва, ако позволиш на Бог да те обича. Често приемаме нещата точно обратно, като си мислим: „Аз трябва да обичам Бог!” Вярвам, че ти първо трябва да позволиш на Бог да те обича. Не смятам, че ще си способен да изразиш любовта си към Бог, ако първо не Му позволиш да те обича.

Мога искрено да ти кажа да общуваш с Бог и да ти докажа колко необходимо е това, но как ще го направиш? Когато Бог ми каза да започна да общувам с Него, аз седнах на дивана и попитах: „И сега какво, Боже?” Точно така! Аз не знаех как да общувам с Бог, защото тогава все още не знаех колко много ме обича Той. Как е възможно да изразиш своите чувства към хората, да ги обичаш истински и да изразяваш уважението си към тях, ако не си сигурен дали те обичат? Ти би се страхувал да не се изложиш пред тях. Чувстваш се удобно единствено с тези, които знаеш, че те обичат и приемат.

Пред моя съпруг мога да кажа и да направя неща, които не бих се осмелила да направя пред никой друг, защото знам, че той ме обича. Така е и с Бог. Затова, направи първата крачка и започни. Дай на Бог възможност и Той ще те научи как да общуваш с Него.

Точно сега можеш да си зададеш въпроса: Удобно ли се чувствам с Бог?

Бог те обича!

следваща глава Любов, доверие и вяра