Любовта достига до другите

И тази заповед (отговорност, поръчение, заръка) имаме от Него: Който обича Бог, да обича и брат си (вярващия)” (І Йоан 4:21). Ти си Божието специално дете. Това казва Той във Второзаконие 7:6. Ако се държиш подобаващо на това откровение, това ще започне да променя света. Ще влизаш в супермаркета с усмивка на лице, ще си вземеш количка за напазаруваната стока и ще си мислиш: „Всичко, до което се докосна, е благословено! Алилуя! Благословени са, че аз съм тук днес! Слава!” Движиш се в магазина усмихнат, щастлив, чувстваш се специален където и да отидеш.

Когато започнем да осъзнаваме колко сме специални и започнем да се държим в съответствие с Божията любов, тогава можем да спечелим света за Исус. Любовта ще се разраства като горски пожар. Нищо обаче не би ни ползвало, ако ходим навсякъде и тръбим, че сме християни, а след това се държим троснато с хората. Говориш, че си християнин, а когато се изпречи кола на пътя ти, започваш да мърмориш: „Хайде, де, мърдай! По-зелено от това няма да стане! Не разбираш ли, че бързам за църква? Ще закъснея заради теб, скапаняк!” Такива неща правим понякога. Готов ли си наистина да уловиш победата? Тогава се протегни в духа, вземи победата и кажи: „Дяволе, достатъчно дълго си ме водил с лъжи и страх. Аз съм специален човек и в името на Исус съм предопределен да имам победа, защото Бог ме обича, дяволе, и ти нищо не можеш да направиш по въпроса!” Божията любов, която е вътре в теб, ще те освободи от всеки страх и ти няма да се боиш да достигаш до другите с тази любов.

Бог иска от теб наистина да вярваш, че ще върши по-велики дела чрез теб, понеже Исус отиде при Своя Небесен Баща. Вярваш ли в действителност, че Бог ще те употреби? Той ще ти даде само толкова, колкото вярваш. Затова не бива да се страхуваш да направиш тази крачка. Не мога да изброя колко често съм стояла на канарата на вярата, точно на ръба да направя нещо смело, а Бог ми казва: „Хайде, Джойс, давай! Аз ще върша велики неща чрез теб, давай!” В такива моменти съм се втурвала с пълна сила и Бог нито един път не ме е разочаровал. Знаете ли защо не се страхувам да направя нещо, дори и да се проваля? Защото знам, че Бог ме обича. Той ме обича и знае, че аз също Го обичам, и чрез Неговата благодат съм посветила живота си на Него.

Ако и вие сте направили това, обичате Бог и Той ви обича, то тогава не съществува нищо на света, което може да бъде проблем за вас и което да не успеете да преодолеете. „Кой може да ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото както е писано: Убивани сме заради Тебе цял ден; считани сме като овце за клане. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.” (Римляни 8:35-39). Може би не разбираш до каква степен Бог иска ти да си свободен. Той страда, когато ти си нещастен. Има дни, в които се събуждаш и си в лошо настроение през целия ден. Мисля, че знаеш за какви дни говоря! Подритваш котката си, караш се на децата, не можеш да търпиш съседите, дори и лицето ти е толкова намръщено. „По цял ден само работя, работя, работя и няма кой да ме оцени.” Знам как постъпваш, защото съм постъпвала точно така. Когато децата се върнат от училище си мислиш: „Няма ли начин да останат в училище по-дълго време, докато си свърша работата?” Знаеш ли, че това наранява Бог?

Нямам намерение да те накарам да се чувстваш зле, като ти казвам това. Единствената ми цел е да те накарам да осъзнаеш, че ако повярваш, че Бог те обича, тогава ще започнеш да откликваш на тази любов, а тя от своя страна ще те изпълни и ще започне да прелива от теб към всички други. Ще освободиш нежността да извира от теб и ще живееш в благост. Ако възприемеш факта, че Бог те обича, тогава ще дойде до теб изцеление, успех и посрещане на всичките ти нужди. Защо? Защото ще започнеш да се отпускаш в любовта на Бог. Основната причина, поради която Бог не може да ни даде нещата, които иска да ни даде, е, че ние сме толкова заети в опитите си сами да ги придобием, че Той не успява да ни хване, за да ни ги даде. От теб Бог иска да се отпуснеш в Него и да Го обичаш, да Му позволиш да те обича и само да приемаш. Дяволът не може да спре действието на Бог, ако ти Го обичаш, защото ако си влюбен, ти ще бъдеш себераздаващ се. Не можеш да обичаш, без да даваш.

Последната част от Второзаконие 7:6 казва: „…Вас избра Господ, да бъдете Негов специален народ.” Бог е призовал и теб. Точно сега твоите основни задължения може да са в дома ти, свързани със семейството, но това не отменя призива на Бог върху живота ти. Ако наистина искаш да си на разположение за Бог, можеш да бъдеш използван от Него. Преди това обаче, трябва да имаш правилната основа, а тя е да познаваш Божията любов. Не хабете всичката си духовна сила в съсредоточаване върху себе си и в посрещането на личните ви нужди. Кажете на Бог с прости и кратки думи своите потребности и след това развивайте вярата си, като посрещате нуждите на другите хора.

Исус се молеше и търсеше лицето на Своя Баща, за да се укрепи и да посрещне нуждите на всички онези, които отиваха с вяра при Него. След това Той проповядваше Словото, полагаше ръце върху хората, а те приемаха чудеса. Той не стоеше в някой ъгъл, опитвайки се през цялото време да повярва на Бог за нещата, които искаше. Необходимо е да кажеш на Бог от какво се нуждаеш, но това да става по-скоро като посочване на факти. Основната цел на твоя живот трябва да бъде, да посрещаш нуждите на другите хора. Истинското преуспяване, правилно обяснено, е възможността да употребиш Божиите способности в посрещането на всяка нужда, която застане на пътя ти. Божията любов ще те направи способен да поставяш нуждите на другите хора преди твоите. Мислиш ли, че Бог те обича достатъчно, за да те направи силен да се обърнеш и да обичаш тези, които не са толкова приятни за обичане – сърдитите, мрачните, неблагодарните? Не се изисква много, за да обичаш някой, който те обича. Това не е трудно. Всеки закоравял грешник е способен на това. Но когато обичаш неприятните, постоянстваш и не спираш да ги обичаш, не спираш да ги обичаш и отново не спираш да ги обичаш, тогава Божията любов ще ги промени. Може да ти отнеме година, може да ти отнеме пет години, може да ти отнеме дори двадесет и пет години, но си струва. Теб колко дълго те чака Исус?

Бог обича и теб, както и всички тези хора около теб. Спасени или грешни, Той ги обича и иска да употреби теб като съд, чрез който да излива Своята любов. Затова не се страхувай да направиш крачката. Божията любов те освобождава от всеки страх и осъждение и те е направила способен да обичаш. Бъди твърдо решен и постоянен в изявяването на Божията любов. Като начало започни просто да бъдеш дружелюбен с хората. Нека това бъде твоята работа – да бъдеш дружелюбен и да благославяш хората от Тялото Христово. Кани ги на гости или на вечеря. Подай ръка за поздрав или се усмихни. Бог има неща, които ти ще извършиш за Него. Той иска да те използва по начини, по които не може да използва никой друг по лицето на земята. Има хора, на които единствено ти можеш да послужиш. Никой друг не може да достигне до този определен човек освен теб. Искай Бог да ти покаже начини, по които да достигнеш другите с Неговата любов, и Той ще те научи.

Бог те обича!