Божията любов ще те промени

В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение (изкупителна жертва) за греховете ни.” (І Йоан 4:10).

Бог наистина ни обича, но не смятам, че ние разбираме с каква любов Той ни е възлюбил. Бог ми показа чрез сериозно изследване на този въпрос, че ако ние наистина знаехме в духа си колко много Бог ни обича, то тогава бихме били много по-различни от това, което сме.

Размишлявай върху любовта на Бог към тебТова ще те промени. Ако не харесваш нещо в себе си, знанието, че Бог те обича, ще ти помогне да го промениш. Как се чувстваш, когато знаеш, че някой те обича? Чудесно, нали! Нима се чувстваш грозен? Бог ми показа, че някои от хората, които ще прочетат тази книга, се мразят. Ти мразиш нещата, които правиш, и не си приел факта, че си ново творение – непрекъснато воюваш със старото си естество. Докато живееш с негативни мисли за себе си, като не се харесваш и дори се мразиш, без да си способен да осъзнаеш колко си специален, не можеш да се държиш като специален. Библията казва: „Понеже както мисли в сърцето си, такъв е той” (Притчи 23:7). Всичко се дължи на факта, че ти не си осъзнал, че Бог те обича. Голяма сила има в разбирането на това, колко много Бог те обича. Бог иска от теб ежедневно да имаш време с Него. Това ще те промени. Ако не поставиш Бог на първо място, ти Му определяш позиция, в която Той не може да направи за теб нищо от това, което иска. Личното време, което прекарваш с Него, като Го обичаш и Му позволяваш да те обича, ще ти даде възможност да израснеш и да бъдеш духовно силен човек.

Мнозинството от хората са много мързеливи и не предпочитат да имат такова време с Бог. Много повече би им харесало някой друг да го направи вместо тях. Не си измисляйте оправдания. Всеки, който чете тази книга и не общува с Бог, но сега се чувства убеден в това, което пиша, трябва да знае, че дяволът ще дойде веднага с мисли, подобни на тази: „Ти имаш толкова други отговорности и задачи, които да свършиш…” Аз знам как става това. Дяволът измисля едно след друго хиляди извинения. Но ти погледни сериозно на Бог и извикай към Него. Божието Слово и общението с Него ще те промени. Бог ти е дал силата, направил те е способен. Павел казва във Филипяни 4:13 „За всичко имам сила (справям се с всяко нещо, с което се захвана) чрез Христос, който ме укрепява”. С други думи, не съществува нищо, което да не можеш да направиш чрез силата на Исус Христос.

В момента, в който Бог ти посочи даден проблем, ти трябва да застанеш в Божията сила и да се справиш с проблема, защото Бог е извоювал победата за теб. Ако приемеш Божията любов към теб, като не позволиш на измамния дявол да те заблуждава, че не можеш да се справиш, тогава ще започнеш да побеждаваш. Сега може да се държиш непристойно, но ти си способен да постъпваш различно, ако повярваш, че си ново създание, че си променен вътрешно. Не би се променил и не би се държал различно, ако не се изправиш и не заявиш: „Слава да бъде на Господа! Аз съм специален, аз съм свят. Бог ме е избрал. Той ме е очистил чрез Кръвта на Агнето. Аз ще направя каквото трябва и не ме интересува, дяволе, колко грешки ще допусна и колко пъти ще трябва да го повторя. Бог е достатъчно силен да ме изправи и да ме подкрепи да продължа. Той може да поправи всяка моя грешка!

Кой проблем би ти надделял, ако знаеш, че Бог те обича? Няма такъв. Над всеки проблем ще имаш победа. Би ли искал да бъдеш победител? Тогава отговори на този въпрос – искаш ли да има какво да побеждаваш? Само така ще пораснеш! Ако никога нямаш проблеми и не се налага нищо да преодоляваш, как тогава ще упражниш вярата си? Използвай всеки проблем, който застава на пътя ти, като възможност за израстване. Открий какво би направил Бог поради любовта Си към теб. Ако се уповаваш на Бог, позволиш Му да те обича и ти от своя страна Го обичаш, тогава ще забравиш всички безплодни опити да оперираш във вяра и просто ще се отпуснеш в Него.

Ако Го обичаш и Го оставиш да те обича, ще ходиш изпълнен с Духа. Тогава никакви обстоятелства не могат да те съборят, защото ходиш в любовта на Бог. Когато бях кръстена в Святия Дух първите три седмици ходех като опиянена от Божията любов. Хората постоянно ме питаха: „Какво не ти е наред? Толкова си различна. Не мога да повярвам, Джойс! Какво ти се е случило?” Същите хора дойдоха при мен след три седмици и ме попитаха: „Какво стана с живота ти?” Не беше необходимо да им казвам каквото и да било, за да им покажа, че в живота ми е настъпила промяна. Те можеха да забележат сами. Ако живееш в Божията любов, усмивката ще бъде непрекъснато на лицето ти. Ще бъдеш красив. Ще си изпълнен с енергия и сила. Ще си способен да служиш на хората, защото ще бъдеш така зареден от Святия Дух, че всяка нужда, която имаш, ще бъде посрещната.

Изповядай: „Бог ме обича! Алелуя! Бог ме обича! Аз съм Неговото скъпо дете! Бог ме обича!” А сега тръгни напред – направи голяма крачка на вяра и бъди уверен. Бог наистина много те обича!