Бог те обича!

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16). Бог желае да има семейство и затова ни направи Свои деца. Той не иска от нас да постъпваме като бебета, а да се държим като Негови деца.

Бог иска да зависим само от Него, да разчитаме на Него, да се облягаме на Него, да Го обичаме и да Му позволим да ни обича. Бог желае да Му се доверим и да се обръщаме към Него винаги, когато имаме нужда. Той копнее да има лична връзка с теб. Повечето от нас приемат Йоан 3:16 твърде общо.

„Да, наистина Исус умря заради целия свят!” Ние обаче, не сме някаква група долу на земята, за която Исус е умрял. Той умря заради всеки един от нас. Той умря заради теб! Дори и ти да беше единственият човек по лицето на цялата земя, Той пак щеше да умре само заради теб. Той умря за теб! Бог те обича толкова много. Възлюбил те е с вечна любов. Един ден, докато пътувах с колата си, Бог говори на сърцето ми и каза: „Джойс, ти си зеница на окото Ми.” Аз дори не знаех, че подобен стих съществува в Библията. Дяволът веднага дойде в мислите ми и прошепна: „Не е ли това прилив на гордост? Ти за каква се мислиш?” Аз съответно си казах: „Не бива да допускам такива мисли.”

Ние не сме склонни да допуснем, че сме специални, че сме надарени и че сме различни. Всеки един от нас е отделен индивид, създаден от нашия Баща, за да бъде различен от този до него.

Докато си мислех за това, Бог ми показа картина на жена, стояща в супермаркет пред огромен щанд с ябълки. (В английския език думата, употребена за „зеница”, означава „ябълка” – бел. пр.) Тя оглеждаше всяка една ябълка поотделно и когато откри тази, която беше най-добра, се протегна и я взе. Това, което Бог ми показваше, беше че аз съм най-добрата Му ябълка. Аз съм специална. Това не изглежда съвсем правилно, но вие трябва да разберете, че Бог казва това не само на мен, но на всеки един от нас. Това не означава, че Той смята само мен или теб за нещо повече, а че всеки един от нас е специален. Това е в Неговото писано Слово, а то е за всеки един от нас. Ти си зеницата на Божието око.

Тогава аз не приех онова, което Господ ми говори, защото незабавно бях усетила осъждение заради хубавото мнение, което придобивах за себе си. Два дни по-късно обаче, аз отворих Библията си на Псалм 17:8 и този стих направо ме порази. „Пази ме като зеница на око; скрий ме под сянката на крилата Си.” Тогава си казах: „Това действително е бил Бог. Аз съм зеницата на окото Му.” Дълго време след това се чувствах толкова специална всеки път, когато мислех върху този стих. Всеки човек има жажда, копнеж и желание в сърцето си да бъде обичан. Бог ни е създал с такава необходимост.

Много хора вярват, че Бог обича света, че обича Исус, но им е трудно да проумеят, че Бог обича самите тях. Библията учи, че Той ги обича точно толкова, колкото обича и Исус. Бог обича и теб точно толкова, колкото обича и Исус. Библията казва в Йоан 5:20 „Защото Отец обича Сина и Му разкрива всичко, което Сам върши; ще Му покаже и по-велики дела, за да се чудите вие.” С други думи Бог казва: „Аз извършвам всичките тези велики неща чрез Исус и дори още по-велики отново чрез Исус, за да се чудите вие.” Ние четем тези Писания, но много често пропускаме това, което Бог желае да направи за нас. Знаете ли, че е добре да се чудите, да се удивявате на нещата, да изпитвате страхопочитание пред Бог за това, което Той върши? Той иска от нас да погледнем на великите неща, които прави чрез Исус, и да се удивим, казвайки: „Боже, невероятно е това, което правиш чрез Исус!” След това иска от теб да отвориш Библията си на Йоан 14:12, където Исус казва: „Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отца.” Бог ще върши същите тези неща и чрез теб, и дори и по-велики, защото Исус отиде при Своя Отец. Вярвате ли в това? Наистина ли вярвате, че Бог ви обича и е готов да ви употреби?

Един ден, докато изучавах Словото, Господ започна да ми служи, като ми каза: „Джойс, Аз върша толкова много неща за хората всеки ден, защото ги обичам, а те изобщо не забелязват това. Те не могат да разпознаят Моята намеса. Ще ти дам един пример. Всяка сутрин, когато заповядвам на слънцето да изгрее, Аз го правя заради Джойс, заради Бети, заради Боби, заради… (тук постави твоето име).” Спри за момент и размишлявай върху това. Слънцето изгрява всеки ден заради теб. Да, слънцето! А ние го приемаме за даденост. Знаем си, че слънцето ще изгрее и на следващия ден. То обаче изгрявазаради теб. Когато дъждът се излива във времето си, той вали заради теб. Когато пада сняг, той пада заради теб. Ето колко много те обича Бог! Второзаконие 7:9 казва: „И така, да знаеш, че Господ, твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и спазват заповедите Му.” Смяташ ли, че хиляда поколения ще ти бъдат достатъчни да схванеш Божията любов? Разбираш ли, че Той е вечен Бог и ти не можеш да изчерпиш Бога. Много от нас мислят, че сме изчерпали и изтощили Бог с нашите неуспехи и провали, но това не е така. Любовта не може да бъде изчерпана и ти не можеш да накараш Бог да не те обича повече.

Любовта не е нещо, което Бог прави. Любовта е Неговата същност. Той е любов. Дори и най-закоравелия грешник, който някога се е раждал по лицето на земята и явно е заплюл Господа в очите с думите: „Не желая да имам нищо общо с Теб; добре ми е и съм доволен, че ще отида в ада”, и него Бог обича. Как тогава да не обича тези, които са били избрани и отделени за осъществяването на Божиите цели? Може би ти си приел Господа в сърцето си и Го обичаш, но моят въпрос към теб днес е доколко вярваш, че Бог те обича? Посланието към теб е толкова просто: Бог те обича. Това е най-важната основа, която Бог трябва да постави в теб, за да можеш да разбереш всичко останало.

Няма значение какви други неща учиш или колко упорито изследваш всичко за Бога – ако не можеш да приемеш факта, чеБог те обича, няма да успееш да стигнеш много далече. Божията любов лично към теб е основата за твоята вяра, за твоята свобода от греха и за твоята способност да навлезеш в служение към другите, без да имаш страх. Ще приемеш ли любовта Му към теб? Бог те обича!