Съдържание Цялата книга на една страница

15

Що за човек беше Саул? Кой беше този, който се превърна във враг на Давид? Божият помазаник. Освободителят на Израил. А сега известен повече със своята лудост. Да забравим лошите слухове. Да забравим язвителните подмятания. Да забравим сегашната му репутация. Да погледнем фактите. Саул беше една от най-великите фигури в човешката история. Той беше земеделец, селско момче, беше висок, строен и красив. Той беше кръстен в Божия Дух. Произхождаше от добро семейство; в неговото родословно дърво бяха някои от най-великите личности в цялата история на човечеството. Авраам, Израил, Мойсей – това бяха неговите прадеди. Спомняш ли си историята на еврейския народ? Авраам беше техният родоначалник. Мойсей освободи народа си от робство. Исус Навин им даде земята, обещана им от Бога. Съдиите се грижеха да не би това да се разпадне във всеобщия хаос.

Това беше предисторията, преди появата на Саул. Това беше онзи Саул, който сплоти израилевия народ в обединеното царство. Саул обедини хората и основа царството. Малцина са успявали да извършат това. Той създаде армия от нищото. Печелеше битките със силата на Бог, поразяваше враговете отново и отново така, както малцина са правили това. Запомни това, запомни също и факта, че той беше потопен в Святия Дух. Нещо повече, той беше и пророк. Духът дойде върху него със сила и власт. Той извърши и предсказа безпрецедентни неща и всичко това беше със силата на Духа, Който почиваше върху него. Саул беше всичко онова, което днешните хора се стремят да станат… да се облекат със силата на Святия Дух… и да са в състояние да направят невъзможното… за Бога.

Саул беше надарен с власт лично от Бог. Той беше Божий помазаник и Бог се отнасяше с него като с такъв. Той обаче беше пропит също и от ревност, беше способен на убийство и желаеше да живее в духовна тъмнина.

Можем ли да си извлечем някаква поука от тези противоречия? Да, и тя би разбила на парченца много от твоите представи за сила, за велики хора под Божието помазание, а и за Самия Бог. Много хора се молят за Божията сила. В продължение на години. Тези молитви се увеличават всяка година, звучат мощно, сърдечно, благочестиво и изглежда без всякакви скрити мотиви. Скрити под тези молитви и усърдие се спотайват амбиции, жажда за слава, копнежът да ни считат за духовни великани. Човекът, който се моли с такава молитва, би могъл и да не разбере, че такива неща се коренят в неговото сърце… в ТВОЕТО сърце.

Понякога, когато хората се молят с такива молитви, тяхната вътрешна същност е празна. Те имат твърде малък духовен ръст. Молитвата за сила е най-бързият и най-краткият път за заобикаляне на вътрешния растеж. Има огромна разлика между външното подпечатване със силата на Духа и вътрешното изпълване с духовен живот. В първия случай въпреки силата, скритият в сърцето човек може да остане непроменен. В последния случай това чудовище е напълно унищожено.

Ето нещо интересно за Бога. Той чува всички тези молитви за сила, които пламенните хора отправят към Него (във всяко поколение) и им отговаря! Много често Той отговаря положително на тези молитви за сила, за власт. Понякога Той казва “Да!” на някои много недостойни съдове. Той дарява сила на недостойните хора? Своята сила? Дори тогава, когато те отвътре са купчина мъртвешки кости? Защо Бог прави такива неща? Отговорът е толкова прост, колкото и шокиращ. Понякога Той дава на недостойните съдове такава голяма доза сила, защото това евентуално би трябвало да разкрие на всички истинската вътрешна голота.

Спомни си това, когато чуеш някой да казва: “Ти имаш нужда от сила!”

Запомни: Понякога Бог дава сила на хора поради неясни причини. Човек може да е паднал най-дълбоко в греха и външният му дар да действа все така прецизно. Дарбата от Бог, дадена веднъж, не може да бъде взета обратно. Дори в присъствието на греха. И тъй, някои хора, водейки такъв начин на живот, все пак СА Божии помазаници… в Божиите очи. Саул беше живото доказателство за този факт.

Подаръците не могат да бъдат взети обратно. Ужасно, нали?

Ако си млад и никога досега не си се сблъсквал с тези неща, можеш да бъдеш сигурен, че в близките 40 години ще бъдеш свидетел и на това. Много надарени със сила хора, по всеобщо мнение призвани да бъдат лидери в царството на Бог, вършат най-тъмните и отвратителни деяния. От какво се нуждае този свят: от надарени мъже, облечени външно със сила? Или от съкрушени и вътрешно променени?

Запомни, че има хора, които са били изобилно надарени със сила от Бога да предвождат армии, да побеждават врагове, да вършат могъщите дела на Бога, да проповядват и пророкуват с несравнима сили и красноречие… И да хвърлят копия… И да мразят другите хора… И да нападат другите хора… И да кроят планове за убийство… И да пророкуват голи… И дори да се съветват с врачки…

следваща глава 16