в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

21. ЕВРЕЙСКИЯТ НАРОД – ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА БОГА

Френският крал Людвиг ХІV се обръща към гениалният математик и физик Блез Паскал с въпроса дали може да му покаже нещо от историята, което по научен, логичен и рационален път не може да бъде доказано и да бъде прието като чудо. „Еврейският народ, Ваше Величество“ бил краткият отговор на Паскал.

   Историята се повтаря двеста години по-късно. Германският император Вилхелм Първи пита своя канцлер Отто фон Бисмарк дали може да му приведе най-силното доказателство за съществуването на Бога. „Еврейте, Ваше Величество, еврейте“! бил краткият отговор на „железният“ канцлер.

   Ще се постарая да обясня защо Паскал и Бисмарк мислят така за евреите, като  отговоря на следните два въпроса: 1) В какво се състои уникалния характер на евреите? и 2) Какво е дал еврейският народ на света?

Ето някои от уникалните качества на еврейския народ:

1) Името на страната. С преименуването на Яков на Израел (Битие 32), се получава и името на народа, който произлиза от този човек. Това име, преведено на български означава „Бог господства, Бог владее“. И така името на страната на този народ е дадено не от човек, а има божествен произход.

2) Историята на Израел започва с един човек, Авраам, когото Бог избра и призова преди 4000 години. Така че Бог е поставил началото на този народ. 

3) След 2,400 години еврейският език преживя своето възраждане и стана официален език на един модерен народ. Това е един лингвистичен феномен, който не се среща никъде другаде в света.

4) Пророческите обещания и тяхното изпълнение правят Израел като Божий часовник за съдбата на всички останали народи. Самата страна, в която този народ живее, му е дадена от Бога, с Божието обещание да бъде негово вечно притежание.

5) Нито един народ в историята на цялото човечество не е имал съдбата два пъти да бъде изгонен от своята страна и да бъде разпръснат до всички крайща на света… и след много години отново да бъде върнат в своята страна. За да може при такива обстоятелства един народ да оцелее е възможно единствено с Божия намеса. Да нямаш държава 1900 години и след това отново да създадеш такава – подобен феномен историята не познава. Оцеляването на еврейският народ е историческо чудо, нямащо равно на себе си. Ето защо Марк Твен с право казва: „В какво се крие тайната на безсмъртието на този народ? Единствено възможният отговор гласи: Тайната на безсмъртието на евреите е единствено Сам Бог“

6) Историята на човечеството не познава по-голяма репатрация от тази на еврейте, които през последните 60 години се върнаха в своята страна от 144 държави на света. Някога Наполеон бе казал: „Един народ, който плаче за загубата на своята Родина от пред 1800 години и не я забравя, такъв народ никога няма да изчезне. Този народ трябва да бъде сигурен, че ще се върне отново в Родината си“. И това става пред нашите очи.

7) Няма друг народ в света, когото Бог да назовава с името „Мой народ“, когото Той избра и обича и когото постави като условие за получаване на благословение. Защото Бог казва: „Който теб благославя, него Аз ще благословя“ (Числа 24, 9). Но няма и друг народ в света, който през цялата човешка история да е мразен толкова много, както евреите.

8) Уникално е, че от 13 милиона евреи по цялия свят, само 5,5 милиона живеят в Израел. Останалите 7,7 милиона живеят разпръснати в 144 страни.

9) Уникален е фактът, че този твърде малък народ е дал 27% от всички лауреати на Нобелова награда в света. А има толкова много народи, които нямат и един единствен нобелов лауреат! Тази малка страна от само 22,000 кв. км. се нарича страна на книгите, защото в Израел се издават годишно над 4000 заглавия. В Израел има над 3500 археологически места. Официалната статистика на ООН подрежда евреите като най-интелигентният народ на света.

10) Стигаме до най-впечатляващата уникалност на Израел – столицата Йерусалим, който е най-старият постоянно населяван град в света. Йерусалим дължи своето значение и уникалност като световен град единствено на Божественото откровение, което е дадено в него и от него е проникнало в целия свят и продължава да залива света.

11) Едно друго уникално свойство, което никой друг народ на света не притежава: Истинският Бог и Неговото Слово – БИБЛИЯТА – се откриват на света чрез еврейския народ и чрез този народ Сам Бог се изяви света.

12) И на края още едно уникално свойство: този народ трябва да противостой на непрекъснати ракетни нападения, да преживява самоубийствени атентати, да бъде непрекъснато заплашван, ежедневно да живее в несигурност и страх от тероризъм навсякъде и по всяко време. При такива едни условия народът на Израел трябваше да постави основите на своята държава и да я изгради. При тези тежки условия евреите можаха да превърнат пустинята в плодородна градина (за разлика от други народи, които превърнаха държавата си от плодородна страна в пустиня!) и да достигнат икономика, жизнен стандарт и социално дело, изравнявайки се с нивото на най-високо развитите страни в света.

Вторият въпрос: Какво е дал Израел на света?

Този народ даде едно ново направление за развитието на света през последните 2000 години и то в най-важната област на човешкото битие. Ще започна с най-великия принос за всички времена, който еврейският народ дари на света:

  1. Личността и делото на ИСУС ХРИСТОС

    Не трябва да забравяме, че никоя личност през цялата световна история не е променила човечеството така, както личността на Господ Исус Христос. А Той беше евреин. Какво донесе евреинът Исус Христос на света?  Три от най-важните неща с няколко думи: Той даде на света на първо място истината, една нова ценностна система, както и промяна в социалния живот на човечеството. Пред личността на евреинът Исус Христос са се прекланяли велики личност в света: Сър Францис Бейкън, Нютон, Пастьор, Карл фон Линей, Фарадей, Паскал, Лорд Келвин, Максуел, Кеплер, както и най-великият гений на всички времена – Леонардо да Винчи. 

   2) Чрез евреите светът получи Библията. Много суперлативи отличават тази прастара Книга. Библията е най-често превежданата,   най-издаваната Книга в света:  тя е ненадминат бестселър на всички времена. Библията променя човека из основи към добро, както и цялостния социален и морален облик на цялото човечество. Един баща подарил Библия на сина си със следното посвещение: “Синко! Или тази книга ще те държи далеч от греха или грехът ще те държи далеч от тази книга.”

   3) В продължение на 4000-годишната си история Израел е дал на човечеството велики имена, които са допринесли твърде много в световната съкровищница на науката и културата. Ще спомена само някои от тези имена; а) В областта на религията: Павел от Тарс, Моисей и Давид; б) Повече от 52% от носителите на нобелова награда в областта на медицината са евреи; в) Петте водещи ядрени физици в света са били евреи. Те създадоха една нова епоха в световната история, т.н. век на атомната енергия. 36% от носителите на нобелова награда в областта на физиката са евреи; г) 40% от Нобеловите лауреати в областта на икономиката, 19,5% в областта на химията, 12% от наградите за мир и 10% за литература са евреи.  д) Ще спомена само едно име, което коренно промени историята на човечеството: Карл Маркс по майчина и бащина линия произхожда от семейство на равини. Той е най-значителния философ и политик на 19-я век. Днес все още ¼ от света носи последствията от неговата философия и политическо мислене. е) На политическата сцена са се появявали много известни евреи, които са оставили дълбоки следи в световната политика. Бенджамин Дизраели и бил избиран два пъти за министър-председател на Великобритания. Дизраели е принадлежал към онези евреи, които не са се срамували от своя етнически произход, а са били горди с това. На една подигравателна забележка относно неговия произход, Дизраели отговаря на един високопоставен политик така: “Сър, когато Вашите предшественици са били езически племена, моите прадеди са служели като свещеници в храма на живия Бог”. 

    В областта на културата, науката, икономиката, търговията и спорта: Хайнрих Хайне, Стефан Цвайг, Артур Рубинщайн; Йохан Щраус, Чарли Чаплин; Кирк Дъглас; Майер Ротшилд; Зигмунд Фройд, Сесил де Мил, Самуел Голдуин; Борис Бекер.

   Процентно погледнато няма друг народ в света с толкова Нобелови лауреати както евреите – факт, който достатъчно ясно говори за приноса на този народ за цялото човечество.

   Този кратък поглед върху същността и историята на еврейския народ, ни задължава да направим извода, че зад същността, уникалните качества и оцеляването на този народ стои Бог. А това е и силно доказателство за съществуването на Бога. 

    

   Повече по въпроса за еврейския народ читателят може да намери в моята книжка „Какво е дал Израел на света?“

Представяйки еврейския народ в тази светлина, веднага трябва да отбележа, че всеки народ в този свят има стойност в Божието лице, защото Бог обича всеки човек и Той показва любовта си по многообразен начин, за което вече стана дума.

   Разбира се, че може да се постави въпроса защо Бог е избрал имено еврейския народ и него нарича „Мой народ“? На този въпрос едва ли някой може да отговори. Бог е суверен и ние хората не винаги можем да разберем Неговите мисли и постъпки.