в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

19. БОГ СЕ ОТКРИВА НА СВЕТА ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИТЕ БИБЛЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

Определение.Пророчеството е сигурно предсказание на бъдещо събитие, което предсказание не се осъществява чрез средствата на човешкото познание, мъдрост или прозрение, а винаги е плод на свръхестествено откровение.
Чрез пророчеството Бог доказва Себе Си като единствен и върховен Господар над пространството и времето.

   Библията – Книга на пророчествата.

   Една трета от Свещеното Писание има пророчески характер. От общо 6,408 пророчества досега са се изпълнили 3,268. А това показва, че Авторът на Библията е извън времето и е вечен,  контролира настоящето и знае бъдещето. Това качество притежава единствено истинският Бог.

Този факт е много силно доказателство поне за четири неща:

Първо, че Бог е Авторът на Библията и тя има  боговдъхновен

произход; Второ, че изпълнените досега пророчества са гаранция, че ще се изпълнят и всички останали; Трето, че Бог съществува;

Четвърто, че библейският Бог е истинският Бог.

   Дори само това качество на Библията е достатъчно, за да я отличи от всяка друга книга на този свят и да покаже, че тя има богочовешки произход. Някои от тези пророчества се изпълняват пред нашите очи – например репатрацията на евреите и възстановяване на еврейската държава, предсказано от пророк Иезекиил преди 2,600 години.

   Целта и същността на библейските пророчества свидетелстват за Бога

   Пророчествата не се дават, за да се спекулира с тях, нито пък са за задоволяване на любопитството, да се правят сензации или да се плашат хората със страшни неща, които престоят да се случат. В никакъв случай това не е целта на пророчествата.

   Бог дава пророчествата със строго определена цел. Ще цитирам по тази тема някои мисли от книгата на проф. В. Гитт „Писано е“:

1) Чрез пророчествата Бог разкрива някои от Своите качества, като любов, състрадание, милост, справедливост, коректност и др. Бог известява предварително това, което Той възнамерява да извърши с човека, давайки по този начин възможност на човека да се подготви за това което ще стане. Да си спомним например важни събития като потопа, Содом и Гомора, разпръсването на Ираел и неговото завръщане и др.

2) Чрез пророчествата се поражда и укрепва вярата и се стига до познание на истината. Христос конкретизира това така: „Отсега ви казвам, преди да се е сбъднало, та, кога се сбъдне, да повярвате, че съм АЗ“ (Иоан 13, 19). След като се породи вяра, тогава човек трябва да признае заедно с пророк Иеремия, който се обръща към Бога с думите: „Ти си по-силен от мене – и надви“ (Иер. 20, 7). И най-върлият атеист може да капитулира пред величието на Бога, ако иска да повярва в Него. 

3) Прецизното изпълнение на библейските пророчества е силен аргумент за истинността и уникалния характер на Библията. Истинността на Библията е автоматично доказателство за съществуването на истинския Бог.

4) Чрез пророчество Бог известява плана Си за спасението на човеците. „Тъй казва Господ: пазете правосъдие и вършете правда; защото е близко Моето спасение и откровението на Моята правда“ (Ис. 56, 1). Тези пророчески думи са били казани 600 години преди да дойде спасението и се открие правдата и те се изпълниха в лицето на Христа.  Правдата и спасението дойдоха и се предлагат на всички хора: „Всеки, който призове името на Господа, ще се спаси“ (Рим. 10, 13). И това спасение е единствено в името на Господ Иисус Христос: „И в никого другиго няма спасение; защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“ (Д.А. 4, 11-12).

5) Пророчествата – призив за бдителност. Така както това пророчество се изпълни с изключителна точност, така ще се изпълни и друго пророчество, казано от автора на книгата Откровение: „Ето, ида скоро, и отплатата Ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му“ (22, 12).  В прочутата 24-та глава на Евангелието на Матей Христос казва какви ще са белезите, по които ще познаем кога ще се изпълни това пророчество. Препоръчам на читателя да прочете тази глава, за да се убеди, че всички тези събития стават пред нашите очи. А това показва, че Второто идване на Христос е близо. Никакво съмнение не може да има, защото, „Когато започне това да се сбъдва, изправете се тогава и повдигнете главите си, защото се приближава избавлението ви“ (Лука 21, 28). И още:  „Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат“  казва Христос (Мат. 24, 35). Всички тези думи са достатъчен повод да не забравяме и предупреждението на Спасителя: „Бъдете, прочее и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий“ (Лука 12, 40).

6) Чрез пророчество на вярващите се дарява поглед към небесата и им се известява, че там те ще бъдат заедно с Бога: „И чух висок глас от небето да говори: ето скинята на Бога с човеците и Той ще живее с тях; те ще бъдат негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, ни болка няма да има вече“ (Откр. 21, 3-4).

7) Библейските пророчества започват с Христа (Битие 3, 15) и завършват с Христа (Откр. 22, 20). Целият Стар Завет чрез повече от 300 пророчества ни насочва към Христос. Новият Завет започва и завършва с Христос. Така Христос е „Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният“ (Откр. 22, 13). Това е великата цел на библейските пророчества. Ето някои от тези пророчества: Христос ще се роди от девица (Ис. 7, 14); ще се роди във Витлеем (Михей 5, 2); ще бъде от рода на Давид (Иеремия 23, 5); делото на Голгота (Ис. 53) и т.н.

8) Чрез пророчествата се показва по категоричен начин, че не съществува друг Бог, освен истинският Бог, Който се е открил в Библията. А това означава, че божествата на всички останали религии са лъжливи. Това потвърждава и Библията: „Защото всички богове на народите са идоли“ (Пс. 95, 5). Всъщност това е и една от основните цели на пророчествата – чрез тях се показва, че библейският Бог е единствено истинският Бог. Той Сам потвърждава това чрез пророк Исаия: „Приведете доказателствата си, казва Царят Иаковов. Нека представят и ни кажат, какво има да стане; нека възвестят нещо, преди да е станало…или нека ни предскажат за бъдещето. Кажете какво има да стане в бъдеще и ние ще знаем, че вие сте богове…но вие сте нищо, и делото ви е нищожно; гнусота е оня, който ви избира“ (Ис. 41, 21-24).

9) Пророчествата притежават едно изключително свойство и преследват много важна цел: те са призив за покаяние и обръщение към живия Бог. Чрез избрани хора Бог предизвестява Своите намерения да изпрати съд над грешното човечество. Така беше преди потопа, преди унищожението на Содом и Гомора , както и за големия град Ниневия. Едни чуха, не се покаяха и бяха унищожени, други чуха, покаяха се и бяха пощадени. Божията стратегия с човека не се е променила ни най-малко – както преди хиляди години, така и сега. И днес грехът залива човечеството и Бог е готов да извърши съд на греха. Мнозина са онези Божии служители, които викат денем и нощем и предупреждават от името на Бога. Кой път ще избере човечеството? Дали то ще последва ноевите дни или ниневиици? Ной и пророк Йона изпълниха заповедта Божия и предупредиха, но хората реагираха по различен начин. Апостол Павел ни предупреждава чрез тези старозаветни истории: „Всички тия неща им се случваха, за да послужат за образи, а бяха написани за поука нам“ (1 Кор. 10, 11).

10) Пророчествата имат сила тогава, когато тяхното изпълнение се доказва по исторически път и чрез лична опитност. В Библията има много пророчества относно съдбата на големи цветущи градове, велики народи и цели цивилизации. Ето някои от тези пророчества: Разрушаването на големите градове Ниневия, Вавилон и Йерусалим е предсказано и буквално се е изпълнило. Безспорно най-многобройни са пророчествата за еврейския народ – неговото въздигане, падение и разпръсване по цял свят. На много места в Библията има пророчества, че Израел ще бъде възстановен като нация и ще се завърне отново в земята, която Господ му е дал (Йезекиил 11, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39). Това пророчество се изпълнява буквално пред очите ни. Библията казва, че тези събития са белег за настъпване на последните дни: „Това ще бъде в последните дни, и Аз ще те доведа в Моята земя, та народите да Ме познаят, когато Аз явя над тебе, Гоге, Моята светост пред очите им“ (Иезекиил 38, 16). Повече по въпроса за последните времена читателят може да намери в книжката „Минало, настояще и бъдеще на човечеството според Библията“.

   Библейските пророчества нямат нищо общо с разнообразни човешки предсказания, включено в понятието футурология. Тук се имат предвид астрология, зодии, гадатели, врачки, предсказвачи, гледане на кафе и карти, въглен, хиромантия, хороскопи, спиритизъм, екстрасенси, Нострадамус, Ванга, Майте и т.н. Към тях винаги се е проявявал голям интерес и естествено човек да се постави въпроса защо това е така? Науката задоволява много от интересите и потребностите на хората, но не може да даде отговор относно смисъла и целта на човешкия живот, на въпроса за отвъдното и т.н. Интересът към тези неща е голям и хората търсят отговор, за съжаление не по правилния път. Освен това светът е пълен със свръхестествени феномени, на които науката не може да отговори. Хората търсят отговор.

   Всичко това повдига въпроса кой стои зад тези свръхестествени феномени? Отговорът е лесен – след като тези свръхестествени феномени се осъждат от Библията (Втор. 18, 10-12; Исаия 8, 19), техен източник е свръхестествена сила, която е враг на Библията. Това е Сатаната.

  Разлика между всички тези окултни практики и библейските пророчества е източникът, целта и последствията. Целта на библейските пророчества е спасението на човека и вечния живот. Всички останали окултни практики имат предимно зрелищен характер и задоволяват интереса и любопитството на невежи хора. Нека да не забравяме, че единствено правилния отговор относно бъдещето може да даде само Онзи, Който ни е сътворил, Който ни обича и Който е извън времето. Сатаната не отговаря на нито едно от тези условия.