в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

15. БОГОЧОВЕКЪТ ХРИСТОС Е СЪЩНОСТ И ИЗЯВА НА ИСТИНСКИЯ БОГ

Най-силното доказателство за съществуването на истинския Бог е Неговата изява в света. Това стана преди 2000 години в лицето на Иисус Христос. Уникалният характер на Неговата личност и дело показват по най-убедителен начин, че Той е истинският Бог, дошъл като Богочовек и живял между хората. За да сме убедени, че това е така,  трябва да се покажат уникалните качества, които Той е притежавал. Първо те ще Го  отличат от всеки един човек и второ – ще Го отъждествят с качествата, присъщи на истинския Бог. Само тогава можем да бъдем сигурни, че Христос е истинският Бог, дошъл на земята.

   Темата за уникалните качества на живота и делото на  Христос е представена в подробен вид в книгата “Здраве Болести Страдания“ (стр. 269). Тук представям с резюмиран вид уникалните качества на Христос.

Уникалност на личността, учението и делото на Христос.

1) Неговото раждане беше предсказано (над 300 пророчество); 2) Той дойде на този свят не според биологичните закони на живота; 3) Притежателят на богатствата на целия свят живя в бедност; 4) Уникални са Неговото рождение, живот, учение, възкресение, възнесение и дело; 5) В Новия Завет на много места се казва, че Христос е Син Божий; 6) Христос донесе истината за Бога и за човека на понятен за хората език; 7) Оказва огромна духовна сила над човешката личност; 8) Има власт над природните закони; 9) Притежава ненадмината мъдрост, праведност, справедливост, обич, безкомпромисност, смирение, скромност, както и послушание към Своя Небесен Отец; 10) Безгранична морална мощ и нравствено съвършенство; 11) Единствената личност в света, родена и живяла без грях; 12) Прощава грехове, което човек не може да стори; 13) Уникално съчетание на Бог и човек в една личност; 14) Единственият, Който е казал: „Аз съм пътят и истината и животът“ (Иоан 14, 6); 15) Ненадминат в словата си, преведени на повече от 4000 езици, наречия и диалекти по цял свят; 16) Той лично не остави писмено наследство, но за Него, делото и учението Му са написани повече книги, отколкото за когото и да било другиго в човешката история; 17) Нямаше богословско образование, но познаваше Закона и Бога в съвършенство; 18) Делата му бяха необикновени и уникални – те са чудеса; 19) Абсолютна хармония между учение, думи и дела, което е възможно единствено, когато се говори истината и се преследва цел, отнасяща се до цялото човечество; 20) Като Богочовек с абсолютна власт над Творението, прие образ на слуга; 21) Той не правеше разлика между хората, а се отнасяше към всички с обич; 22) С Неговото рождение човешката история се раздели на два периода – преди и след Христа; 23) Прокламира любов към враговете и се моли за тях; 24) Най-великият страдалец на всички времена; 25) Неговото учение има пряко отношение към истинския смисъл и цел на живота на човека; 26) Той постави мирът между хората в зависимост от мирът с Бога; 27) Той показа най-добрият начин за победа над враговете – любовта към тях; 28) Той завеща златното правило: „Както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях“ (Лука 6, 31); 29) Той мрази греха, но обича грешника; 30) Той вижда помислите и познава характера на човека; 31) Той създаде уникално духовно общество – Неговата Църква. Тя не познава граници, етноси, възраст, пол, раса, образование, социално положение, разделение. Тя няма специфично наименование, а е „свята, вселенска и апостолска“. Нея Христос нарича „Моята Църква“, на която Той е глава и фундамент, а всички останали са братя и сестри по между си, за това и на тази Църква „портите адови няма да надделеят“ (Мат. 16, 18). Тя не е административна организация, а е поставена в света, да показва на човеците единствения път към вечния живот чрез благовестието Христово. Тя е Неговото представителство тук на земята и е призвана да печели души, които да се спасяват. И нещо изключително уникално – Христос обеща да бъде с всеки един, който е част от тази Църква, която е невидимото тяло Христово. 32) Христос оказа влияние върху културата, изкуството, литературата, архитектурата и върху цялата човешка история, така, както никой друг; 33) Премахването на робството и социалната дискриминация се дължи на учението на Христос; 34) Христос промени изцяло положението на жената и детето в обществото, библейската същност на брака и неговото равноправие; 35) Христос е ненадминат борец за социална правда; 36) Християнството донесе милосърдието и благотворителността в света; 37) Христос показа как може да се постигне истинската свобода на човека – не по политически път, а чрез познание на истината (Иоан 8, 32); Ето защо свободата без истината е безсмислена; 38) Уникално е преклонението пред личността на Христос на създателите на световното културно и научно наследство  – Пастьор, Нютон, Иван Павлов, Леонардо да Винчи и много други; 39) Христос показа единственото средство в борбата срещу грехът, вечната смърт и страшния съд – това е вяра, покаяние, новорождение и живот според волята Божия; 40) Учението на Христа е съвършено, неизменно, вечно и достатъчно за спасението на човека; 41) Уникални са обещанията, които Христос е дал на Своите последователи – да бъде с тях винаги, да отговаря на техните молитви, да им дарява мъдрост и да бъде с тях във вечността; 42) Христос даде уникално определение на понятието „вечен живот“ – това е познание на самия Христос като Бог и Спасител; 43) Христос беше мразен, гонен и преследван от мнозина, но същевременно обичан от милиони, които бяха готови да дадат живота си за Него; 44) Христос не създаде училище, но  през столетията и днес са създадени хиляди училища, където се изучава Неговото Слово и дело; 45) Христос не беше архитект, но в Негово име са построени хиляди величествени храмове и катедрали; 46) Христос не беше музикант, но чрез учението и личността Си е вдъхновявал най-великите композитори на света; 47) Христос не беше художник и литератор, но най-великите творби на световната класика са свързани с Неговия живот и дело; достатъчно е да споменем „Бен Хур“, „Quo Vadis“ и „Тайната вечеря“; 48) Христос не беше генерал, но Неговите войници наброяват милиони и са готови да дадат живота си за Него; те воюват не за територии, а за истината, те не убиват, а предпазват от вечна смърт; 49) Христос приема човека такъв, какъвто е, но иска от него радикално решение – „с Него“ или „против Него“; някаква си битова и мъглява  религиозност тук стойност няма; 50) Христос се идентифицира със Своите последователи, като ги нарича приятели и братя; 51) Христос представя реалността на задгробния свят и дава пълна свобода на човека да избира – рай или ад; 52) Последователите на Христос имат възможност да комуникират с Него по всяко време, да споделят с Него всичко и грижите си „Нему да възложат (1 Петр. 5, 7); 53) Възкресението на Христос е най-великото и уникално събитие в човешката история; 54) Христос разкри същността на истинския Бог – БОГ Е ЛЮБОВ и каза, че на Бога трябва да се покланяме с дух и истина; 55) Христос разкри истинската същност на човека и неговия огромен проблем, който той сам никога не може да разреши – ГРЕХЪТ, както и последствията от него; 56) Уникално е, че Христос дава винаги шанс на пропадналия и неуспял човек да стане отново; 57) Христос е свързващото звено между различните християнски вероизповедания, както и свързващо звено между Бог Отец и човека; 58) Уникално е, че за три години Той успя да извърши грандиозното дело на човешкото спасение, за което Той беше дошъл на земята; 59) Христос дава яснота за края на света и белези, по които да познаем кога ще стане това; 60) Библията учи, че Христос е незаменим с какъвто и да било друг авторитет в делото за спасение на човека: „В никого другиго няма спасение; защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“ (Д.А. 4, 11-12); 61) Уникално е, че Христос в Своето могъщество и неограничена сила и власт, употребява слабите и недостойни Свой последователи, за да се изяви на света, като им казва: „Идете… Аз съм с вас“ (Мат. 28, 20); Едни Го приемат и отиват. Други си мълчат и посещават от време на време храмовете;  62) Уникално е мнението на хората за Него: те Го смятат за велика личност, основател на религия, велик реформатор, един от пророците и авторитетите, централна личност в Библията и т.н. Така мислят хората, но не и Бог Отец, Който чрез апостол Петър каза, че Той е „Синът на живия Бог“ (Мат. 16, 16); 63) Уникален е фактът, как светът прие идването на Христос. Едни – като очакван Спасител, други – с радост, с тревога, със страх като голяма заплаха, трети – с цената на живота си и т.н. Няма по-пъстроцветна картина от хора, които по различен начин приеха идването на Христос в този свят; Това ще бъде напълно различно от картината, при която Христос ще посрещне хората от този свят във вечността – ще има само две категории: спасени и неспасени; 64) Уникален е фактът, че Христос не използва Своята божествена сила и власт, за да облекчи ежедневното Си битие като човек в този свят. Напротив Той живя в бедност и „нямаше де глава да подслони“ (Лука 9, 58); 65) Христос ще дойде отново (Д.А. 1, 11). В Библията има 318 пророчества за Неговото второ идване; 66) В края на времената „всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище“ (2 Кор. 5, 10). Христос е не само Учител и Спасител, но като Бог, Той е и Съдия; 67) Христос избра дванадесет апостоли, които не бяха образовани и бяха от ниско социално съсловие; едни се съмняваха в Него, други си мислеха, кой е по-горен; а един от тях беше крадец; в най-трудния момент всички Го изоставиха. Човешки погледнато от една такава група от различни характери едва ли би могло нещо да се очаква. А какво стана? Чрез тези хора тръгна Благата вест и завладя света. 68) За сравнително кратко време учението на Христос проникна и завладя тогавашния цивилизован свят, а днес е разпространено по целия свят. И това става не чрез ятагана и терора, а чрез силата на любовта. 

За уникалните качества на Христос съобщават и Неговите съвременици политици. В писмо управителят на Юдея Публий Лентул Пилат пише до римския император Тиберий: Между нас се яви един добър човек на име Иисус Христос…за него много чудеса слушам всеки ден…само с една дума мъртвите възкресява, болните оздравява… според както разказват, не са виждали такъв учен човек, дори мнозина вярват и казват, че е Бог“. Оригиналът на писмото се пази в библиотеката на цезарите в Рим.

   Въз основа на всички тези уникални качества сме задължени да направим следните изводи:

а) Христос притежава качества, каквито никой друг човек на света не е притежавал;

б) Тези уникални качества ни дават пълно основание да приемем и да вярваме в Христос като Бог, тъй като човек такива качества не може да притежава;

в) Между Христос като основател на християнството и основателите на всички по-големи или по-малки религии, не може да се прави никакво сравнение, тъй като те не притежават споменатите уникални качества на Христос. 

г) Христос е най-великото откровение на Бога в света.

д) Личността и делото на Христос е доказателство за съществуването на Бога.

   В заключение една насърчителна история: „Дете пита баща си: „Какво е това гравитация, тате?“  Бащата отговаря: „Това е природен закон, въз основа на който всичко се притегля към земята“. Детето продължило с въпросите си: „Как тогава лалетата растат нагоре?“ Бащата отговаря: „Има друг природен закон – Закона на живота, който е по-силен от закона на гравитацията. Той освобождава лалетата от закона за земното притегляне, докато те са живи. След като умрат те стават подвластни на закона на гравитацията“.   

Символиката: Иисус олицетворява закона на живота, който ни освобождава от влечението ни към земната суета. Ако притежаваме този живот ние ще преодолеем земното притегляне.