в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

13. БОГ ДОКАЗВА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ ЧРЕЗ ЛЮБОВТА СИ КЪМ ЧОВЕКА

– Библейският Бог е истинският Бог –

Всички доказателства до тук по убедителен начин говорят за съществуването на Творец на Вселената, земята и живота. Това е неоспорим факт, който никой атеист не може да отрече. 

   Но остават открити два съществени въпроса: Първо – с тези доказателства ние не можем да отговорим на въпроса какъв е този Бог. Ние виждаме, че в света наред с добрите неща, има и много неща, които са несъвместими с един добър и милостив Бог. Както в животинския свят, така и при човека повсеместно владее злото – има отровни змии и кръвожадни зверове, които сеят смърт. А да не говорим за моралното състояние на човека, който стига до там, че отрича съществуването на своя Творец.   С основание хората биха се възмутили от такъв един Бог, Който допуска всичко това. Поради това мнозина са склонни от отричат съществуването на такъв Бог. Тогава с какво да убедим хората в съществуването на един добър и справедлив Бог?

Второ – много от приведените до тук научни доказателства не винаги ще бъдат напълно разбрани от всеки един човек. Има хора на различно интелектуално ниво.

   И тъй, има ли такова доказателство, което да е разбираемо и приемливо за всеки един човек и срещу което никой да не може да възрази? Разбира се, че такова доказателство може да се намери.

   Кое е онова нещо, от което се нуждае, което търси и за което бленува всеки човек – нещо, което е ценно, скъпо и незаменимо, което е в основата в изграждането и поддържането на човешките взаимоотношения и мира между хората, което е валидно за всеки човек от раждането до гроба. Всеки ще се досети – това е любовта.

   И сега нека да размишляваме логично: ако по някакъв начин може да се види, че Бог показва любов към човека, то от това следват две неща: а)  автоматично трябва да се приеме Неговото съществуване и б) да се познае Неговия характер.

   Как по принцип се демонстрира любовта към някого? Всеки знае, че когато обичаме някого, ние му даваме това, от което той има нужда, харесва му и естествено ще му достави радост. Когато обичаме някого ние се жертваме за него, търсим общение с него, показваме му това, което е най-добро за него, предпазваме го от опасности, грижим се за него и т.н. Пример в това отношение е обичта на родителя към детето, особено докато то е малко и беззащитно. Ето това са някои от най-често срещаните изрази на демонстрация на обич.

   

   Нека да видим как Бог проявява любовта Си към човека ? Ще спомена само някои жизнено важни неща, които Бог дава на човека като израз на Божията любов:

  А) Бог осигурява всичко онова, което е необходимо за биологичното съществуване на човека – Земята като планета с всички условия за съществуване на живот върху нея – въздух, вода, светлина, температура, растителни и животински източници на храна и т.н.

  Б) Бог е създал физични и биологични закони, които гарантират постоянството на всички тези условия и правят нашата планета като уникално място за живот.

  В) Бог дарява на човека здраве, чрез което човек да постигне целта, която Бог има с него. Бог е вложил закони в неговото тяло, за които човек не е необходимо непрекъснато да се грижи, за да могат те да функционират. Бог е вложил и програма в организма, за да може този организъм да се развива така, както е волята на Твореца. Библията потвърждава това с думите: „Защото ние чрез Него живее, и се движим, и съществуваме“ (Д.А. 17, 28).

  Г) Освен тези материални неща, Бог е вложил в човека много от Своите качества, които правят човека уникално творение във Вселената. За това богоподобие стана вече дума.

  Д) Бог е показал на човека истината за Себе Си и истината са самия човек, както и единствения  път, по който човек може да осигури общение със своя Творец. Бог показва на човека кое е доброто и му дарява сили и мъдрост да го следва.

  Е) Бог е дарил на човека Своето писмено Слово, въз основа на което човек да води богоугоден живот.

  Ж) Бог знае, че човек със собствени сили не може да се справи с греха и с многото си врагове, за да достигне вечен живот. Ето защо Бог дари на човека най-ценното, което може да се подари – Своя син Христос, който пое греха  и показа единствения път към вечния живот. Така се оправдават думите на светата Библия: „Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него“ (1 Иоан 4, 9).

  З) Изпитанията, които Бог праща, също са израз на Неговата голяма любов към човека. Те могат да доведат човека до покаяние, което гарантира неговата вечност при Бога.

  И) Предвид на моралното състояние на човечеството днес, мнозина вярващи християни си поставят с основание въпроса „Как Бог все още ни търпи? Хората отдавна са надминали ноевите дни“. Основната причина е, че Бог от любов към човека, му дава възможност да се обърне към Него и промени живота си. Ако това хората биха осъзнали, светът щеше да бъде друг. За нас хората ще остане велика загадка как Бог съчетава Своята любов към човеците със Своята справедливост към тях.

   Този списък с изява на Божията любов към човеците може да бъде продължен още дълго. Но и това е достатъчно, за да се види какво Бог дарява на човека, за да му покаже, че го обича и да му даде възможност да осъзнае къде е източника на всяко добро нещо.

   Това е гласът на Бога, който Той отправя не чрез вокално изражение, а по най-съвършения начин, по който се доказва любовта – на дело!

   Съвсем естествено е, когато се получава нещо, човек да се чувства задължен към този, който му дарява. Как човек реагира на тази Божия любов? Тук идваме до една област в битието на човека, където твърде много може да се каже, но аз ще спомена три категории хора:

   а) Едни си мислят, че всичко това си е нещо естествено, едва ли не задължително да си го притежаваме, поради което не се сещат да благодарят. За да се разбере какво значи това ще направя едно сравнение. Да си представим, че някой е роден в богато семейство и притежава всичко, което пожелае. Голяма е опасността такъв да приеме, че всичко, което има, е нещо естествено и дори задължително. Едва ли се пита от къде и как е дошло всичко това.

   б) Други, отричайки съществуването на Бога, лесно и бързо трансформират богоподобния си образ в демоноподобен. За да се разбере какво значи това, препоръчам да се прочете една част от книгата „Здраве болести страдания“, озаглавена „Моралното състояние на човечеството някога и днес“ (стр. 79). Така ще се добие представа до каква степен човек се е отдалечил от Бога.

в) Третата категория са хората, които добре съзират източника на всички тези добрини.

За такива хора Бог е реалност и любовта, която Той показва към

хората е много силно доказателство за Неговото съществуване.

Тези хора знаят много добре, че БОГ Е ЛЮБОВ (1 Иоан 4, 8).

А това е библейският Бог, истинският Бог.

     Тази категория хора не търсят в добрите дарове от Бога доказателство за Неговото съществуване. Те знаят много добре, че  нямат заслуга за тези дарове и са длъжници на Бога за всичко, което даром получават от Него. За това и служението, което те вършат за Бога, не е като отплата, а като дълг.