в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

Качествата на истинския Бог

Ние представихме до тук неопровержими доказателства за съществуването на истинския Бог, на които нито атеистите могат да противоречат, нито последователите на небиблейски религии могат да оспорят. По този начин се изяснява напълно въпроса за съществуването на един единствен истински Бог. Това е библейският Бог.

   Да знаем, че съществува такъв Бог е жизнено важно, но не е достатъчно. Този, който вярва в истинския Бог трябва да знае какъв е Този Бог и какви качества Той притежава. Това е необходимо поради следните две причини:

а) Да опознае по-добре своя Бог, което ще стимулира както вярата, така и любовта към този Бог;

б) Да направи разлика между истинския Бог и многото лъжливи божества на другите религии.

   От къде можем да получим информация за качествата на истинския Бог? За Бога можем да знаем на първо място от онова, което Той Сам е благоволил да ни открие за Себе Си. Едно от качествата на Бога е, че Той е светлина, което означава, че Той се саморазкрива и ни дава информация за Самия Себе Си (Исайя 60, 19; Иоан 8, 12; Яков 1, 17).

   За качествата на Бога научаваме от Творението, Библията, Богочовекът Христос и от многото начини, чрез които Бог се открива на човека, с които ние до сега се занимахме. От тези източници научаваме, че: 

   Бог е Върховното Същество, Творецът и Властелинът на всичко, което е; Той е вечен, което означава, че няма начало и край; Той е безсмъртен и безкраен; Не се променя и остава верен, за това на Него може винаги да се разчита;  Истинският Бог е несравним, което означава, че няма друг като Него и друг равен на Него; Библейският Бог е съвършен, всезнаещ и притежава изключителна и несравнима с никой друг свръхинтелигентност; Той е вездесъщ, което значи, че е над пространството и времето; Истинският Бог вижда както помислите на човека, така и всичко, което хората вършат; За Бога тайни няма; Той е неизследим, поради което ние не можем никога напълно да Го разберем; Бог е дълготърпелив, многомилостив и справедлив, любящ и свят; Бог е любов; не гледа на лице и не проявява пристрастие; дава винаги шанс на човека да се обърне и повярва в Него; Бог отговаря на молитвите; Не се отмята от това, което е обещал; Движи историята на отделни народи и на света; Бог е в и между хората;  Той е всемогъщ, Творец на всичко видимо и невидимо, активно поддържа света и има власт над смъртта, злото и природните закони; Библейският Бог е невидим триединен Дух – три личности в едно –  Личности, които са еднакви по същност, сила и власт: Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий (1 Иоан 5, 7); Обича всички хора и иска те да бъдат спасени; Открива се лично на хората, като им е оставил Своето послание – Библията; Бог се открива и директно на хора, които Той е избрал (Моисей, пророците, апорстол Павел и др.);

Той говори на хората чрез обстоятелствата в живота и ежедневието;; Изпратил е Своя Син, за да покаже на човеците единствения път как да отидат при него; Христос е „мостът“ между Бог Отец и човека и само чрез Божият Син можем да имаме опрощение на греховете;  Истинският Бог гарантира спасението на човека, ако той желае това; Името „Иисус“ в превод означава „Господ спасява“, „Господ Спасителят“; Бог мрази и осъжда греха, но обича грешника; Той освещава и прави хората святи; Той чува всяка молитва и отговаря по най-добрия начин за човека. Истинският Бог е суверен, което означава, че Той е върховен и абсолютен Бог и не е длъжен да дава отчет на хората; Библейският Бог е абсолютна истина неспособен да лъже и не се остава да бъде поругаван; Бог е близо до тези, които Го търсят; Истинският Бог ще бъде съдя на всички човеци, защото Той е техен Творец; Господ има план с всеки човек; Той знае трудностите и проблемите на хората и ги приканва Нему да възложат грижите си; Господ търси общение с човека; Светът, който Бог създаде беше в началото твърде добър и в него нямаше нищо зло; Библийският Бог не е създател на Сатаната; Бог и Неговото небесно войнство се радват на всеки каещ се грешник; Бог не допуска славата Му и величието Му да бъдат присвоявани от друг; Истинският Бог определя всички божества на народите като идоли и лъжа; Господ е Който изцелява и бди върху съдбата на човека; Той е истинският мир; Той е най-добрият авторитет на ценностната система; Той дава свобода на волята на човека; Неговото слово притежава творческа мощ – Той казва „Да бъде!“ и то става!; Той въздава справедливо според делата; като вечен Той е предузнал онези, които се спасяват; те стават негови чеда, които Той духовно е новородил и и те са част от Божието семейство; Като духовен Баща, Той дарява на Своите деца духовни дарби;

   Този истински Бог се откри на човеците в лицето, учението и делото на ИИСУС ХРИСТОС, който живя като Богочовек преди 2000 години и беше единствената уникална личност, несравнима с никой друг човек в цялата човешка история (вж. стр. 43).

   За Себе Си Христос каза:

   АЗ СЪМ: хлябът на живота; светлината на света; вратата; добрият пастир; пътят, истината и животът; възкресението и животът; истинската лоза; Месията; Този, Който иде от горе; вечният; Божият Син; Господ и Учител; Цар; Алфа и омега; първият и последният Който ще дойде втори път, за да съди живи и мъртви и царството Му ще бъде вечно; Христос е застъпник пред Своя Отец за всички, които вярват в Него и са живяли според Неговата воля; чрез саможертвата на Голгота Христос потвърди на дело духовния закон, че „любовта е силна като смъртта“ (П.П. 8, 6).

   Чрез тези свои качества , учението и живота Си Христос показа  как човеците могат да достигнат вечен живот, което е и крайната цел на живота.

следваща глава ПРОМЯНАТА