в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

КАК БОГ СЕ ОТКРИВА НА СВЕТА?

  

 Бог, след като в старо време много пъти и по много
начини говори (се откри, б.а.) на отците чрез пророците,
в последните тия дни говори ни (се откри – б.а.) чрез Сина,
Когото постави за наследник на всичко,
чрез Когото сътвори и световете…,
и Който държи всичко чрез Своето могъщо Слово….

(Евреите 1, 1-3)

 

   Християнинът е задължен да може да обоснове и да защити вярата си. Той трябва да знае, че единствено библейската вяра притежава истинския Бог, Който се открива в Своето творение, в Библията, както и в лицето и делото на Иисус Христос. А най-добрият и лесен начин да се докаже истинността на библейския Бог и на християнската вяра е животът на самият християнин.

   Чрез живота си той може да спечели или да отблъсне хората от този Бог. Сляпата вяра и фанатичното безбожие не се доказват, те се демонстрират.

Истинската вяра трябва да бъде обоснована чрез разума

и доказана на дело.

       В настоящата книга аз се спирам на редица доказателства, чрез които Бог по убедителен начин се открива на света като единствен и истински Бог, като по този начин Сам доказва Своето съществуване. 

За самия християнин тези доказателства не би трябвало да имат

някакво голямо значение, тъй като неговата вяра се гради и расте не на доказателства, а на пълно доверие, лично взаимоотношение и общение с този Бог.

А това е най-високата степен на убеденост в съществуването на Бога.

Тази убеденост се казва жива и действена ВЯРА.

    Доказателствата, чрез които Бог се открива на света, ще бъдат от полза само за тези, които търсят отговор на въпроса от къде идват, защо живеят и къде отиват и имат желание да научат нещо за истинския Бог. Такива трябва да знаят, че този Бог протяга ръка към всички, които Го търсят и те ще имат чудесната възможност да Го познаят и да повярват в Него. Това е единственият път да променят мисленето си и начина си на живот тук и осигурят вечността си на небето при Бога. Всичко това е от значение както за хора, които никога не са знаели нещо за Бога (атеисти), така и за онези, които вярват в божества, създадени от хората (небиблейски  религии).

   Не си въобразявам, че истината за библейския Бог ще се приеме изведнъж от тези, които я чуват за първи път. Най-трудно се руши онова, което е наслоено от векове, па макар и то да е лъжа. Трудно е да накараш някой да приеме истината, ако той не иска да знае друго, освен това, което знае и него приема за истина. Психологията учи, че лъжата много по-лесно се възприема, но много трудно се изоставя.

   Немският философ А. Шопенхауер казва:

„Всяка истина преминава през три фази: Отначало е осмивана.

След това е яростно отричана, изстрадана или заплатена със живота.

Накрая бива възприемана като очевидна“.

  Известна е мъдростта на Уинстън Чърчил: „Лъжата е обиколила половин света, докато истината си обува обувките“.

   Християнската апологетична литература изобилства с доказателства за съществуването на Бога. В началото давам списък на многото начини, чрез които Бог се открива на света, доказвайки Своето съществуване. Инициативата за доказването на съществуването на Бога е на Самият Бог. Това е велик израз на Божията любов към човека.

   Доказателствата разделям на две голями групи: 

   Първите дванадесет (1-12 ) са общи, принципни доказателства за съществуване на Бога, без да се конкретизира кой и какъв е този Бог. Вторите девет (13-21) са конкретни доказателства, които показват, че библейският Бог е истинският Бог.

   

БОГ СЕ ОТКРИВА В СВЕТА ЧРЕЗ:

1) Творението

2) Целта в природата

3) Хармонията в природата

4) Природните закони

5) Сложността на живите организми

6) Генетичната информация

7) Антинаучният характер на еволюционната теория

8) Човекът

9) Вярата и религията

10) Съвестта

11) Смисъл и цел на живота   

12) Безсмъртието на човешката душа

13) Любовта към човека

14) Добрата ценностна система

15) Исус Христос

16) Библията

17) Стремежа у човека за търсене на истината

18) Вярата на водещи личности в науката и културата

19) Библейските пророчества

20) Чудесата

21) Еврейският народ

 

следваща глава ОБЩИ ДОКАЗАТЕЛСТВА