в момента четеш
ИСТИНСКИЯТ БОГ
Съдържание Цялата книга на една страница

АВТОРЪТ

Проф. д-р Дечко Свиленов (1941) има православно духовно и медицинско образование. Работил е 36 години в Българска академия на науките в областта на медицинските научни изследвания. Пенсионер от 2006 г. Голяма част от научната си дейност е осъществил в медицинския университет на гр. Улм (Германия). Професор от 1991 г. Доктор на науките.

   Автор е на следните книги: 1) Минало, настояще и бъдеще на човечеството според Библията – това, което всеки трябва да знае за края на света; 2) Еволюция или сътворение – какво казва науката?; 3) Сексуалност и секс – какво казва Библията?; 4) Какво е дал Израел на света?; 5) Въпросът за съществуването на Бога (немски); 6) Иисус Христос като фундамент в живота и служението на християнина (немски); 7) Живот след смъртта; 8) Християнство и ислям – две напълно различни религии. Къде е истината?; 9) Сатаната и неговите демони; 10) Атеизмът – същност, причини, източник; 11) Здраве Болести Страдания. Книгите са преведени на някои чужди езици. Има и над 100 научни публикации в областта на експерименталната патология и електронна микроскопия. 

   Съпругата му д-р Цветанка Свиленова е лекар-интернист. Имат двама сина – по-възрастният е лекар, а по-младият – зъболекар.

   Чрез благотворителни организации в чужбина осъществява внасянето на тонове хуманитарни помощи. Съвместно с Министерството на образованието организира отпечатването и разпространението в държавните училища на Библии, Нов Завет, детски Библии, Християнска етика и друга християнска литература.

следваща глава ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА