ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА – ГЛАСЪТ НА ЕДИН ВИКАЩ…

„Гласът на един викащ…“

В Старият завет Бог говори на бащите чрез пророците, но в тези последни дни Той говори с езика на „Сина“:

1Бог, който в различни времена и по различни начини е говорил в миналото на бащите чрез пророците, 2в тези последни дни ни говори чрез Своя Син, когото постави за наследник на всичко, чрез когото също и направи световете (Евреи 1:1-2).

Можете да видите, че думата „Своя“ в стих 2 в не е в оригиналния текст; ето защо не е в курсив. Това, което оригиналният гръцки текст казва е, че езика, с който Бог сега говори е „син“. Бог не говори извън синовство.

Бог говори интимно; Той говори заветно; Той говори роднински; Той говори с любов.

Бог говори „син“.

Извън това, Бог не е чуван от човека.

За 400 години, от Малахия до Новия завет, Бог не беше чуван от човека. Човека се беше изключил от Неговия глас, и историята не съобщава нищо за това какво е говорил Бог.

Винаги ме е изненадвало, когато се новородих на 16 годишна възраст, точно преди 44 години, колко ясно можех да чувам гласа на Господа. Беше като че ли бях хванал честотата на Святия Дух. Натъжаваме това, че съм живял шестнадесет години извън честотата наречена „син“. Но сега живея с моя малък Нов завет в джоба и го чета ден и нощ, понеже мога да чувам Неговия глас ясно в него. Докато го чета, Той дори ми говори извън страниците, и аз не просто го чета; чувам го.

400те години на мълчание на Божия глас бяха нарушени от един глас викащ в пустинята. Когато Бог говори чрез Йоан, това беше гласът на един викащ в пустинята.

Спомнете си, историята на Йоан започва с неговия баща, който чу Божият глас чрез един ангел. Баща му трябваше да се покори в това да нарече сина си Йоан. Той наруши традициите на бащите си като му даде име, което щеше да определи служението му. Йоан щеше да бъде свещеник, както изискваше неговото потекло. Той щеше да бъде пророк в духа на Илия, обявявайки Божието Агне и обръщайки сърцата на синовете към техния Баща и към покорството. Неговият глас беше толкова мощен, че приготви пътя за Месията. Препятствия като планини бяха изравнени, а долини на мълчание бяха издигнати; и чрез неговия глас беше построена една магистрала в пустошта, за да се ускори процеса на Господа.

Гласът на Йоан беше Божият глас за Неговия Син, Божието Агне, Което щеше да понесе греха на света. Четири хиляди години на изкупителна история дойдоха до изпълнение и кулминация, сигнализирайки края на века. Времето се изпълни; всички сенки щяха да престанат и да намерят изпълнението си, прототипа си и същността си в Христос.

Когато Бог говори в Битие, Той започна да твори

Словото Му донесе светлина

Ако няма светлина, няма живот.

Защото Неговото Слово е Дух и живот.

Апостол Йоан започва своето евангелие с тези думи:

1В началото беше Словото, и Словото беше с Бога, и Словото беше Бог. 2Той беше в началото с Бога. 3Всичко беше направено чрез Него, и без Него не е направено нищо от това, което е направено. 4В Него беше живота, и живота беше светлината за хората. 5И светлината свети в тъмнината, и тъмнината не можа да я схване (Йоан 1:1-5).

Всичко в творението започва с Божият глас: „И Бог каза“. Всеки път когато Бог говореше, Той създаваше. Той даде съдържание на всичко чрез Словото Си. Ако няма Слово, няма начало на творението. Не е чудно, че Еремия каза: „Намерих думите Ти, и ги изядох, и думите ти бяха радост за мене и наслада за сърцето ми; защото съм призован чрез Твоето име, О ГОСПОДИ Боже на войнствата“.[1]

Йоан беше един мощен, но самотен викащ глас. Той обяви Исус Христос, Логоса, включващото всичко Божие Слово. Днес на земята има един корпоративен Илия, корпоративен глас, който отново прави мощно обявление. Дошло е времето Божието Слово да се изяви чрез корпоративния син на земята.

Както беше в дните на Йоан, има тъмнина навсякъде. Религиозна, политическа и икономическа тъмнина е покрила земята, но посланието е ясно сега повече от всякога:

1Стани, свети; защото светлината ти дойде! И славата на Господа се издигна върху тебе. 2Защото ето, тъмнината ще покрие земята, и дълбок мрак народите; но Господ ще се издигне над тебе, и славата Му ще бъде видяна върху тебе (Исая 60:1-2).

 

****

Благодат и милост на вас.

5 април 1969-2013 година: Празнувам 44 години от познаването на Господа. Той е верен![1] Еремия 15:16.