ПРЕДГОВОР

към българското издание

Медицинската наука, на която сме много благодарни, тъй като тя е един необходим и прекрасен Божий дар, успява все още да ни убеди, че съществуват немалко неизличими болести, като РАК, СПИН и други.

Има обаче, една Божествена сила, която предлага свръхестествена помощ на всички хора, страдащи от такива заболявания.

С настоящата книга, „Изцелена от рак“ от Доди Остийн, желаем да покажем на нашия читател начина и пътя, по който трябва да тръгне, за да извоюва тази победа.

Нейните страници са наситени с много факти, резултат от жива вяра, постоянство и издръжливост, и изповед на творческата сила на Божието Слово, от което извира това свръхестествено изцеление и здраве.

„Изпраща словото си та ги изцелява“ (Псалм 107:20); „Сине мой, внимавай в думите ми. Приклони ухо към беседите ми. Да не се отдалечат от очите ти; Пази ги дълбоко в сърцето си; Защото те са живот на тия, които ги намират, и здраве на цялата им снага.“ (Притчи 4:20-22).

Препоръчваме на всеки, който чете книгата, да прави това заедно с Библията и своята уста – „…езикът ми е перо на бързописец…“ (Псалм 45:1), да начертае съдържанието на плочите на сърцето си. „Благост и верност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, начертай ги на плочата на сърцето си; Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците. Уповай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум“ (Притчи 3:3-5). Единствено там може да се зароди и израсне вярата, която чрез изповед да донесе желаното изцеление и да ни държи в съвършено божествено здраве.

Бог желае да ни научи как да започнем първите стъпки и да ни помага да усвоим напълно библейските принципи на абсолютно доверие в Неговата безкрайна любов и всестранна грижа за духа, душата и тялото, понеже сме „избавени от властта на тъмнината и сме преселени в царството на Неговия възлюбен Син“ (Колосяни 1:13). 

 

Преводачът