Съдържание Цялата книга на една страница

15 ГЛАВА – ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗЛОУПОТРЕБИ И НЕПРАВИЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОРОЧЕСТВОТО

В тази глава ще говорим за често срещани злоупотреби с обикновеното пророчество. Помнете необходимата разлика между „обикновеното пророчество“ и служението на пророка. Обикновеното пророчество е ограничено до назидание, увещание и утеха (1 Коринтяни 14:3), докато служението на пророка има властта да коригира и/или да дава специфична насока на човек, служение или нация. Всеки може да функционира в обикновеното пророчество. Обаче, само хора с история на  точно пророкувани бъдещи събития могат да твърдят, че функционират в служение на пророк.

Всички пророчества трябва да подкрепят и почитат това, което е записано в Писанието. Поддържайки този единствен ръководен принцип, ние ще си спестим много болка и бъркотия. Ние не трябва да даваме или да приемаме пророчества, които накърняват духа и целта на това, което в записано в Писанието.

Някои, които са неопитни с пророчеството, са твърде бързи наивно да се покоряват на „пророчески“ директиви от тези, които смело им пророкуват. През годините аз съм виждал хора да получават „пророчески“ насоки, които са довеждали до ненужна болка и объркване. Много от тези неща могат да бъдат избягнати, като се спазват библейските принципи заедно с някои основни общи усещания. Когато за първи път бях изложен на лично пророчество, аз бях много отворен да приема „пророческа“ насока в области от моя личен семеен живот. И така, през 1986 аз положих няколко ръководни принципа за приемане на лично пророчество. Аз използвам същите тези принципи и днес.

Неправилна употреба №1: Даване на посока в семейни области

Обикновеното пророчество е предназначено да дава насърчение и утеха, а не да дава определена нова посока за семейния живот на някого. Примери за семейни области, в които трябва да избягваме да даваме или да приемаме пророческа насока, включват избирането на брачен партньор, дали да имаме бебета, инвестиране на пари, промяна на работа, преместване в друг град, купуване или продаване на къща, отиване на мисионерско пътуване, присъединяване към дадена църква, избиране на университет и т.н. Можем да си даваме благочестиви съвети един на друг в семейните области на нашия живот; обаче, аз съм силно против това да се дават под облика на пророчество. Мнозина искат пророчества за романтика и финанси. Други просто искат да им се каже какво да правят, така че да спрат колебанията, които тормозят живота им.

През годините са ми давани много пророчества, които са ми предлагали насока в семейни области от моя живот. Огромното мнозинство от тези „насочващи пророчества“ са се оказали безполезни и погрешни. Радвам се, че не съм ги приел. Бог никога не е възнамерявал пророчеството да се използва по този начин. Вместо това, Бог иска хората да се свързват директно с Него, да чуват от Него и да използват мъдростта в личния си живот. Бог иска да бъдем отговорни за решенията, които вземаме.

Някои са по-склонни да приемат насока от пророчески слова, така че да могат накрая да предадат на другите отговорността и товара  за решението, което са взели в своя живот.

Един младеж ми каза, че е получил пророчески слова да се ожени за една дама. Проблемът беше, че тази млада дама вече беше обвързана с друг благочестив мъж. Обаче, той настояваше, че е получил пророчески слова и сънища да се ожени за нея. Аз го посъветвах да отхвърли тези „пророчески слова“. Обаче, той продължи да притиска тази обвързана жена. Падането беше катастрофално, тъй като младежът беше създал напрежение върху дамата, като й беше направил множество предложения да прекара време с него. Разбира се, това разгневи годеника на младата дама. Когато всичко беше казано и направено, младежът свърши с разбито сърце поради тази неправилна употреба на пророческото.

Виждал съм много вярващи да вземат болезнени, а понякога и пагубни решения, понеже следват пророчество в област на лични финанси. Виждал съм мъдри и успешни бизнес лидери да захвърлят мъдростта си, като наивно приемат неточни „пророчески“ слова, което им причинява голяма ненужна финансова загуба.

Неправилна употреба №2: Пренасочване на ролите
на хората в църквата

Ние не трябва да даваме специфични пророчески слова на хора, за които се подразбира, че трябва да функционират в нови позиции в организацията на служението, в което служат. Ако Господ ви даде пророчески слова за промяна в ролята на някого, тогава дайте ги на лидера, който има власт да осъществява промени. Защо? Пророческите слова, които посочват промяна в ролята на някого, обикновено включват елемент на повишаване. Този, който получава позитивно пророчество, естествено оценява високо този, който е пророкувал. Обаче, ако лидерът не осъществи повишаването, тогава има потенциал за негодувание и разделяне.

Един мой приятел, който пастирува една мега църква, поканил човек с международно пророческо служение да говори в неговата църква. По време на една от службите този пророчески служител призовал всички от пастирския състав да дойдат отпред. Той пророкувал за всеки един. Казал на младежкия пастор, че Бог ще го повиши и ще го направи изпълнителен пастор над цялата църква. Докато този младежки пастор бил възбуден от повишаването, един от другите по-стари пастори бил очевидно смутен, тъй като било ясно от пророческото слово, че младежкият пастор ще заеме неговата позиция.

Всъщност, моят приятел, който беше главният пастор, е обмислял повишаването на младежкия пастор. Обаче, това, което старият пастор, който се ядосал, не разбирал, било, че моят приятел го е подготвял да го повиши в това да стане негов заместник, който да води църквата. Но когато гостуващият служител пророкувал за размяна на ролите, без първо да се консултира с главния пастор, той създал ненужен конфликт. Разгневеният пастор накрая напуснал църквата и повлякъл много от хората в своята нова църква. Всичко това можело да се избегне, ако гостуващият служител първо беше подчинил пророческото слово на правилните канали, като го представи на главния пастор, който да го прецени. Вместо това, „плодът“ от пророческото слово бил обиден лидер и разцепена църква.

Само защото може да сте получили истинско пророческо слово за пренасочване на ролите на хората в организацията на служението, не означава, че е полезно да давате словото публично, без първо да го представите по правилен начин на главното лидерство.

Неправилна употреба №3: Даване не корекция на хора

Обикновеното пророчество е предназначено да насърчава, да утешава и да изгражда, вместо да дава корекция, която е конфронтираща и често поставя хората в неудобно положение. Ние не трябва да поставяме хората в неудобно положение, като разкриваме негативни неща за тях на публични събрания. Този вид пророкуване е нито полезно, нито пък е библейско. Писанието е много ясно, че негативните слова първо трябва да се кажат лично на човека (Матей 18:15-17).

Често срещан пример за коригиране на хора публично, който съм виждал през годините, е да се слага етикет на хората, че имат дух на Езавел. Виждал съм много мъже, които са заплашвани от уверени жени в лидерство да използват етикета „духа на Езавел“, за да ги коригират.

Друг пример за неправилна употреба на пророкуването е публично да се заяви, че някой е бунтовен или със закоравено сърце. Виждал съм това да се случва с няколко тийнейджъри в моето служение, когато пророкът се изправи и декларира за тях, че са бунтовни, а в действителност те бяха незрели, но въпреки това искрени в своето протягане към Бог.

Ако младежът е наистина бунтовен, тогава използването на „пророческото“, за да се посочи това публично, всъщност е вредно, а не полезно.

Би било по-ефективно пророческият човек да съветва този младеж и да го попита за нещата, които е видял. Обаче е вредно за сърцето и духовния живот на младежа, ако пророческият човек просто заяви, че Бог го или я вижда като бунтовник.

Бил съм в събрания, където пророческият служител извиква хора, за да ги обвини за съмнение и неверие, смъмряйки ги за липсата на вяра. Пророческият служител заявява, че ако хората просто вярват, те ще видят работата на Бог. Хората се чувстват засрамени и деморализирани вместо назидани и утешени (1 Коринтяни 14:3).

Виждал съм хора да бъдат извиквани публично и „пророчески описвани“ като борещи се с лични проблеми – порнография или алкохол. Това унизява човека. Често „пророческото слово“ свършва като неточно. Обаче, поради фигурата на „пророка“ събранието вярва на негативните сведения. Това погрешно поставя на човека етикет в умовете на хората за следващите години, причинявайки много ненужна болка. Дори и пророчеството да е точно, такива слова трябва да се дават насаме с хора, на които изобличаваните се доверяват.

Такива слова трябва да се дават рядко. Обаче, когато се дават, трябва да се дават по правилния начин и без да се прибавя „така казва Господ“, за да се подсили обвинението срещу човека.

Ако пророческото слово е точно, тогава то трябва да произведе надежда, че има път за излизане от проблема, и особено, че Бог разкрива Своята огромна любов към този човек с желание да го освободи, както и да го доведе до по-голяма дълбочина във взаимоотношение с Него.

Пророческите хора трябва да подчертават, че Исус е благосклонен, състрадателен и милостив (Изход 34:6) към тези, които са искрени, дори да са незрели в своята вяра. Исус е готов да прости на всеки, който се обърне към Него, а не да се отвърне от Него. Запомнете, че Неговата доброта е, която ни води към покаяние (Римляни 2:4).

Някои Старозаветни пророчества са отправени към Израел във време на голям национален бунт. Пророческият човек днес не трябва да прилага пророческите слова със същия дух към човек, който искрено обича Исус, но се бори в някоя област на своя живот. Те трябва да запомнят, че Старозаветните пророци говореха на една закоравена нация, а не на хора, които искрено обичаха Бог. Дори посред тези пророчества Господ отново и отново ще заявява Своята благост и Своето желание Неговите хора да се върнат при Него за прошка и пълно възстановяване. Ние трябва да помним, когато пророкуваме на Неговата невяста, че често говорим на вярващи, които искрено Го обичат и които се стремят да ходят в Неговите пътища.

Неправилна употреба №4: Прекомерно доверяване на сънища

Мнозина, които са нови в пророческото служение, в началото прекомерно се облягат на сънища за насока в семейните неща на своя живот. Без съмнение Библията учи, че Бог ръководи Своите хора чрез пророчески сънища (Деяния 2:17). Обаче, повечето от нашите сънища не са предназначени да се разбират като такива, които ни дават пророческа насока. Сънищата не са предназначени да заместват придобиването и прилагането на мъдрост в живота ни.

Сънищата са много полезни, когато ни дават потвърждение за решение, което вече сме започнали да чувстваме. Някои прекалено се облягат на сънищата за своите решения, понеже ги освобождават от това да поемат лична отговорност за решения, които се оказват погрешни. През годините аз съм виждал хора да са повече объркани от сънищата, отколкото да са им помогнали. Това е, защото те не са отделили време да отделят сънищата, които не са били предназначени да се разбират като пророчески.

Аз получавам няколкостотин пророчески сънища всяка година от хора. Открил съм, че само около 10% от тях са полезни. За повече от 20 години почти всяка седмица аз съм получавал от две до три съновидения от хора, уверяващи ме, че Бог е доволен от мен и моето служение и че идва голямо благословение. В същото време аз също получавам от две до три съновидения всяка седмица, които ме предупреждават, че Бог ми е разгневен и че скоро идва бедствие в моя живот и служение.

Соломон ни учи, че има голяма суета в многото сънища и слова, които претендират, че са пророчески. Той каза в Еклесиаст 5:3,7: „Защото сънят идва от голяма активност, и гласът на глупавия се познава чрез многото му думи. . . . Защото в многото сънища и многото думи има суета. Но ти се страхувай от Бога“. С други думи, ние трябва да сме предпазливи в това да приемаме всички слова, които претендират, че са директни пророчества. Много искрени хора често са объркани от детайлите на техните „пророчески сънища“, както и от тези, които им се дават от другите.

Някои вярващи, които познавам, имат елемент на това, което аз наричам „духовно суеверие“. С други думи, те имат прекомерна ревност да следват детайлите на тези „пророчески сънища“, без да зачитат мъдростта или дори това, което Бог ясно е сложил в сърцата им.

Познавам един млад човек, който бил отчаян да чуе Божия глас относно това, къде трябва да живее. Той бил женен с малки деца, но бил неспокоен и търсел Божия глас относно това, къде трябва да живее. Той имал няколко души в живота си, които „имали сънища“. Всяка седмица той получавал сън от някой от тях, казващ му да се премести тук или там, или просто да стои. Очевидно, много от „пророческите слова“, които той получавал, си противоречали едно на друго. Този млад човек прекарвал дните си, опитвайки се да анализира детайлите на всяка символична картина във всеки сън. Той се изтощил в процеса и изгубил фокуса си върху Исус.

Той живеел в толкова ненужно объркване. Бил скован от страх да не излезе от Божията воля. Колкото повече сънища получавал, толкова по-объркан ставал. Той слушал толкова много хора, които сънували собствените си планове. Те тълкували сънищата, които имали през призмата на собствените си мнения, докато твърдяли, че чуват от Бог. Това объркване създало хаос за него и за цялото му семейство. Да, той бил искрен пред Бог и искал да бъде в Неговата воля. Обаче, сънищата създали мъгла в него, която му попречила да прегърне Божията мъдрост и да чува по-ясно от Господ. С други думи, това имало много по-различен ефект, отколкото Бог бил предвидил.

Неправилна употреба №5: Тривиализиране на пророческото служение

Друг често срещан начин, по който хората използват неправилно пророческото, е да го правят тривиално, като търсят „пророческа“ насока в такива прости неща като кои обувки да носят или кое място за паркиране да използват. Докато искаме да бъдем водени от Духа, ние осъзнаваме, че използването на добро „общо усещане“ е също част от оперирането в Божията мъдрост.

Виждал съм хора да вършат ексцентрични неща в името на следването на Святия Дух. Например, една дама от нашето обкръжение отказа да съдейства на разпоредителя, който я молеше да се премести от мястото, запазено за друг човек, понеже „Господ й казал да седне там“. Един млад човек импулсивно започна да тича из сградата по средата на службата, понеже „Господ му казал да направи това“.

Виждал съм някои хора да живеят в ненужна нерешителност относно въпроси от обикновения живот, понеже отказват да вземат решение, докато „Господ не ги води“. Те стоят в ъгъла, чакайки Бог да им каже в коя посока да поемат, или стоят пред гардероба си, чакайки Бог да им каже какво да облекат. Да, те имат искрено желание да се покоряват на Духа. Обаче, отказвайки се от своята отговорност да вземат прости решения, те живеят като парализирани, а понякога дори и като инати, докато чакат за насока от Святия Дух. Това прави тривиална целта на пророческия дар. Този вид ексцентрично поведение не е част от оперирането в пророческото помазание.

Господ ни дава дух на мъдрост за практично действане в живота, без да трябва да получаваме специфично, директно слово за всяко малко решение. Да, има редки случаи, когато Духът ще ви насочи, както шофирате по магистралата, изведнъж да промените плановете си и да отидете някъде, където първоначално не сте планирали да ходите. Такива неща се случват, но те са рядкост. Ние трябва да ходим в мъдрост и с внимателно ухо за Господ, бивайки готови Той да ни прекъсне, но въпреки това, без да  правим тривиално пророческото помазание, като чакаме на него за всяко малко решение, което трябва да вземем.

Някои вярващи са импулсивни в името на следване на внушения, които те имат, като че ли всички те идват от Святия Дух. Такъв начин на мислене може да доведе до странна, нестабилна активност. Един от нашите хора беше убеден, че Господ му е казал да се върти на всяко събрание за дълго време. Импулси като този не са само демонстрация на липса на мъдрост; някои са наистина опасни. Виждал съм хора да правят еротични неща по време на служби за поклонение, като свалят дрехите си, за да покажат, че са смирени и ще се покорят на всичко, което казва Бог, или като се блъскат в стените, или лежат по средата на пода като замръзнали, и отказват да помръднат. Предаването на такива впечатления отваря вратата за по-странни впечатления и може прогресивно да доведе до повече и повече нестабилна и нездравословна активност. Това отваря една опасна врата за духовната реалност. Такива хора трябва да се покаят за това, че са се подчинявали на такива внушения, и не трябва да бъдат насърчавани да ги следват. Някои хора забавляват демоните в ходенето в някои от внушенията, които идват в умовете им.

Неправилна употреба №6: Ласкателство и манипулация

Понякога хората ще си измислят пророческо слово или ще прибавят към пророческото слово, за да ласкаят или манипулират хората с пари или за да може тези, които са в лидерството, да ги приемат. В 1 Коринтяни 13 Павел говори за любов в контекста на духовните дарби, подчертавайки, че любовта „не търси своето си“ (ст.5). Ние трябва да бъдем бдителни да не пророкуваме по начин, който ласкае хората, за да спечелим лична облага от тях. Повечето човешки същества имат достатъчно гордост, за да бъдат уязвими да бъдат засмукани в ласкателствата на вярващите. Това води до самоизмама.

Хора, които използват пророческото, за да ласкаят и манипулират другите, често се стремят да „пророкуват“ в тайно, така че останалите да не виждат какво се случва. Причината, поради която те искат да изолират човека, на когото „пророкуват“, е, за да не разберат другите колко глупаво и безсмислено е това пророчество.

Тези хора пророкуват от собствените си желания, за да мотивират хората да се свържат с тях. Те ще използват ласкателство и преувеличаване, за да посрещнат желанията на другите хора, и тогава ще вземат връх над тях.

Яков ни предупреждава, че „ако в сърцата си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, плътска, дяволска; защото, където има завист и свадливост, там има неуредици и всякакво зло. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. А плодът на правдата се сее в мир от миротворците“ (Яков 3:14-18).

Някои са по-уязвими за ласкателство от други, понеже те толкова копнеят да чуват пророчества за големината и уникалността на своя призив за служение.

Виждал съм различни пророчески служители, които ласкаят онези, които искат да присъединят към своя екип като помощници, като пророкуват, че „тяхната мантия“ ще бъде предадена на потенциалния помощник. Някои пророчески служители искат помощници, които сляпо да дойдат под тяхната власт.

Някои млади помощници са толкова пламенни да вярват, че са уникално призовани, че са склонни да правят почти всичко, за да се доберат до това призвание. Разбира се, манипулация като тази създава повече горчивина накрая, заедно с презиране на пророческото служение. Виждал съм някои стари „пророци“ да използват този вид ласкателство отново и отново, за да си спечелят верността на младите хора.

Неправилна употреба №7: Пророкуване в пълно уединение

Насърчавам ви да внимавате винаги когато някой иска да ви пророкува в пълно уединение, без други да бъдат свидетели на това, което се казва. Като общо правило, когато някой настоява, че има пророческо слово за вас, което той или тя може да ви даде единствено тайно, знайте, че нещо не е наред. Обикновено, когато пророческите хора се стремят да заведат другите в задната стая, за да им пророкуват, те правят това така, че онези, които са свидетели на пророческото слово, да не могат да разпознаят ласкателство или манипулация.

Тези, които ходят в светлината, не се притесняват да дават пророчества на светло или по начин, по който те са напълно отговорни за това, което казват. Добро е да се приемат пророчества, които са „на светло“, със свидетели. Аз увещавам всички пророчески тимове да записват пророчествата, които дават на другите, винаги когато е възможно.

Спомням си един инцидент, в който един гостуващ пророчески човек поиска да се срещне с няколко млади лидери в църквата, където аз говорих, за да им даде лични пророчески слова. Той настоя, че може да им даде слова единствено насаме. Когато всичко беше разкрито, този пророчески човек е поласкал тези млади лидери, като е казал на всеки един от тях колко са страхотни и как лидерството на църквата не може да разпознае тяхното страхотно лидерство. Той подметнал на всеки един по различен начин, че може да се наложи те да напуснат своята църква и да му помогнат да започне друга църква, след като той се премести в града. Повечето от тези млади хора напуснаха своята църква, за да се присъединят към него.

Отново, пазете се от хора, които твърдят, че са  пророчески и искат да ви заведат някъде насаме, за да ви пророкуват. Такива хора искат да спечелят вашето доверие, за да могат да упражнят своето влияние върху вас, за да могат да получат парите ви или да ви накарат да им помогнете.

Получаването на пророчество отваря сърцето на човека по един уникален начин. Нека да го обясня. Когато един пророчески служител гледа в очите някого, за да прокламира аспекти от неговата божествена съдба, това раздвижва сърцето на човека да слуша. Това понякога може да създаде душевна връзка. Някои пророчески служители използват това влияние, за да се стремят да развият „близки приятелства“, които накрая имат сексуален оттенък.

Понякога е дори по-безочливо от това. Веднъж един човек и съпругата му посетили мисионерската база на IHOP и видели една млада дама да пее. След като тя свършила, мъжът я приближил, за да й каже, че има „пророческо слово за нея“. Той й казал, че трябва да излязат навън, за да може да й каже словото, така че тя излязла с него и с жена му навън. Човекът пророкувал на момичето, че Господ иска той да й придаде „любящото сърце на Бог“. Момичето било озадачено. Преди да разбере какво става, човекът го прегърнал и започнал да си играе с косата му, докато жена му стояла там и се молела на езици! Когато момичето разбрало какво става, то го отблъснало и избягало на невредимо място. Чувал съм много истории от хора, които са преживявали това в една или друга форма. Обикновено „пророческият човек“ ги отвежда в някоя странична стая, гледа ги в очите, ласкае ги и им казва колко страхотна е съдбата им. На следващото събрание те пророкуват за това, колко свързани трябва да бъдат в духа и колко уникална е тяхната връзка.

В личните „пророчески сесии“ измамите се развиват повече и повече. Тогава, с времето, „пророческият човек“ започва да казва, че Господ иска те да имат физически връзки, за да демонстрират какво се случва в духа. Много са се хващали на това, тъй като сляпо следват манипулиращите пророчески хора, каквито са всъщност, използващи името на Бог напразно. Наивниците са толкова отчаяни да достигнат своята съдба, че са склонни да направят почти всичко. Дори и въобще да не са привлечени от „пророка“, някои са склонни да издържат всичко, за да достигнат своята „съдба“.

Неправилна употреба №8: Предположения за точното време

Ние трябва да внимаваме да не даваме наши предположения за точното време на изпълнението на пророческите слова, които можем да дадем на някого. Понякога пророческите хора правят това, за да „оживят“ пророческото слово. Понякога чувстват натиск от човека, получаващ пророчеството, да прибавят елемент за точното време на пророческото слово. Това завършва, носейки ненужно объркване. 

Неправилна употреба №9: „Безсилен съм/не мога да се спра“

През годините аз съм бил свидетел как пророчески хора са били молени да спрат да говорят или да се държат по определен начин. Някои пророчески хора твърдят, че не могат да спрат, понеже са „завладяни“ от Святия Дух. Обаче Писанията са ясни, че хората, действащи в силата на Святия Дух, са управлявани от любов и себеконтрол (Галатяни 5:22-23). Павел каза: „Духовете на пророците се покоряват на самите пророци“ (1 Коринтяни 14:32). С други думи, той поставяше отговорността върху пророческия човек да държи духа си под контрол. Той нямаше да позволи на пророческите хора в Новозаветната църква да твърдят, че не могат да спрат това, което правят в събранието. Да го повторим, всеки, който твърди, че не може да контролира това, което казва или прави, понеже е „завладян“ от Святия Дух, е наивен. Има определени типове хора, които искат да бъдат свободни от отговорността за това, което правят и казват, като твърдят, че Святият Дух „ги кара“ да се държат по такъв начин. Павел увещава и изисква всеки вярващ да дава това, което има, по един порядъчен начин, като използва себеконтрол (1 Коринтяни 14:28-40).

Павел учи пророческите хора да се контролират по такъв начин, докато дават своето пророчество, че да могат да направят пауза достатъчно дълго, за да позволят на друг пророчески човек да говори (ст.30).

Един аспект от себеконтрола е способността да управляваме нашите духове или да контролираме думите и действията си.

Този, който управлява духа си, [е по-мощен] от този, който завладява град.

—Притчи 16:32

Който не управлява духа си, е като разрушен град със съборени стени.

—Притчи 25:28

По време на една от нашите служби една жена сподели пророческо слово за нашето събрание. Когато тя го сподели с мен, аз дадох свидетелство, че това е истинско слово. За моя изненада, когато се изправи, за да сподели пророческото слово със събранието, тя започна да тресе ръцете и краката си, докато освобождаваше пророческото слово. Тя привлече повече внимание към себе си и дори попречи на събранието да чуе пророческото слово, което тя даваше. Когато говорих с жената за нейното ненужно и разсейващо поведение, тя заяви, че не е можела да се контролира. Когато й казах, че „духът на пророка се подчинява на самия пророк“, тя се разстрои и ме обвини, че „угасям Духа“.

Неправилна употреба №10: Привличане на внимание към нас

Павел каза, че трябва да търсим нещата, които са превъзходни, когато служим в дарбите на Святия Дух (1 Коринтяни 12:31; 14:12; Филипяни 1:9-10). Един от начините, по който показваме превъзходен дух, когато пророкуваме, е като привличаме вниманието към Исус, а не към нас, чрез нашия пищен стил на служене. Някои пророкуват с дух на себепоказност, вместо да бъдат фокусирани на Исус и на това, което помага на хората да приемат от Исус. С други думи, те привличат толкова много внимание върху себе си. Те може да се измъкват от това, в смисъл, че хората не ги смъмрят. Обаче, този начин не е най-превъзходният начин да се действа в пророческото служение.

Добре е да се пророкува по начин, който не привлича ненужно внимание към нас. Някои хора, които имат истинско пророческо слово, се надуват в очите на другите като по-святи или по-духовни, понеже са получили толкова точно откровение.

Аз насърчавам пророческите хора сред нас да се справят с емоциите, преди да дават пророческо слово и умерено да използват „Господ ми каза“ или „Така казва Господ“. Ние можем да пророкуваме по начин, който е „свръхестествено естествен“, без винаги да привличаме вниманието към факта, че ние пророкуваме. Ние сме насърчени да оперираме в помазанието на Духа с дух на превъзходство (1 Коринтяни 14:12).

Неправилна употреба №11: Пренебрегване да се дават
условията за пророческите слова

Повечето пророчески обещания са условни. Те ще се изпълнят само ако определени условия бъдат посрещнати. Например, можете да получите пророческо обещание, че голямо благословение ще дойде за вас, ако отделите повече време да търсите Господ. Но пренебрегвайки да дадат условията за пророческото обещание, пророческите хора могат така да направят, че хората да пропуснат благословението, което Господ ги кани да получат. Много пророчески слова не са гаранции, а покани за взаимодействие с  Бог. Бог изисква вяра и покорство, докато работим и се молим в съгласие с това, което Той е обещал.

Познавам хора, които са получавали истински пророчески слова за своите призвания, които са били потвърждавани по необикновени начини. Хората са разбирали словата като гаранции вместо като покани и по този начин не са успявали да се хванат за Господ по начина, по който Той е изисквал, за да влязат в тяхното ново служение.

Някога познавах един млад човек, който беше призован в едно голямо събрание и му беше дадено пророческо слово за неговия призив. Това беше потвърдено свръхестествено. Обаче, пророкът не даде условията, които бяха необходими, за да може този млад човек да ходи в своето призвание. Пророческото слово беше покана, а не обещание. Този млад човек завърши с фалшива увереност в пророческото слово. Той си мислеше, че може да си живее, както иска, мислейки си, че един ден пророческото слово просто изведнъж ще се изпълни.

Поради точността на словото и свръхестественото му потвърждение този млад човек имаше фалшиво разбиране за Божия суверенитет, работещ с неговата свободна воля. Той си мислеше, че когато словото дойде, това беше „свършена работа“. Обаче, Господ го канеше да живее живот достоен за неговото призвание, като направи промени, които щяха да го въведат в това, което Господ му предлагаше.

Пророческото слово беше предназначено да даде на този млад човек увереност, която щеше да го упълномощи да вземе радикални решения, за да живее различно в чистосърдечна любов към Исус. Пророческото слово беше предназначено да му даде вяра, за да вземе трудни решения и да стои здраво в тези решения с търпение.

Вместо да  откликне по този начин, младият човек  просто каза: „Каквото има да става, ще си стане“, и живееше живота си в бизнеса както обикновено, и пропусна това, което Господ искаше да направи с него. Както казах преди, пророческите слова са покани, а не обещания. Ако получим ясно пророческо слово, което Бог свръхестествено потвърждава, тогава ние трябва да треперим с чувство на страх, така че да можем да отговорим по начин, който да се хареса на Господ. Когато даваме такива пророчески слова, ние трябва да казваме на хората, че тяхната свободна воля трябва да работи с Божия суверенитет.

Неправилна употреба №12: Даване на негативни слова, без
да казваме, че те могат да бъдат предотвратени

Има времена, когато е подходящо да се даде на някого пророческо слово, което е негативно в своите приложения. Тези негативни слова често ни дават прозрение за това, какви са намеренията на Сатана в живота на човека, и могат да бъдат Божията милост в разкриването на плановете на врага. Обаче, важно е да се предаде, че изпълнението на тези негативни слова може да бъде предотвратено чрез покаяние, вяра и покорство. Пренебрегването на това да се предаде, че негативното изпълнение може да бъде предотвратено, може да доведе до погрешни отклици, като страх и безпокойство, вместо отклика, който Бог търси, който е покаяние, искрена любов към Бог и покорство.

Натъжавам се и се дразня, когато виждам това да се случва. Хора, които вярват, че негативното пророческо слово е истинско и все пак няма начин за излизане от негативните последствия, завършват в отчаяние, мислейки си, че няма начин да излязат от „осъждението“, под което са. Знам за един пророк, който казал на една млада жена, която се изповядала, че е била в грешна връзка, че трябва да „отпадне“ за седем години и след това да се върне при Господ. Жената била съсипана от греха си и дошла при пророка, искайки да се покае. Тя молела Бог за милост, но вместо да й каже, че Бог ще й прости и ще й помогне в Своята милост, пророкът я осъдил. Момичето било оставено да си мисли отчаяно, че няма шанс и трябва да живее „срещу Бог“ в продължение на седем години в тъмнина. Тя била ужасена от мисълта да бъде без Бог и отчаяно искала да ходи в светлината, но си мислела, че няма шанс. Тя си мислела, че „пророческото слово“ било неизбежно, вместо да види това като плана на Сатана за нейния живот, който може да бъде спрян. Тя приела това, като че ли сценарият бил вече написан и завършен, така че вече не можел да се промени. Това е срещу Писанието и Божието сърце да се дават подобни негативни слова. Исус снабдява изходен път за тези, които се покаят и викат към Него (1 Коринтяни 10:13).

Неправилна употреба №13: Говорене без яснота

Аз насърчавам хората да дават значението на своите пророчества по начин, който може да бъде разбран, вместо да говорят по начин, който е прекалено мистичен или загадъчен. Не е много полезно да се дава пророческо слово, което хората не могат да дешифрират.

Някои смятат, че говорейки по странни и мистични начини с неразрешими загадки, те стават някак си по-духовни. Това е абсурд, понеже води до объркване и неразбиране вместо до изграждане. Когато давате пророческо слово, опитайте се да бъдете колкото се може по-ясни и по-прости, така че хората да могат напълно да откликнат на това.

Виждал съм пророчески хора да дават мистични слова, които носят такова объркване, понеже те са отворени за всякаква интерпретация и с много различни възможни значения.

Неправилна употреба №14: Непризнаване на неизпълнените
пророчески слова, които даваме

Ние трябва да бъдем отговорни за пророческите слова, които даваме и които се оказват неверни. До някаква степен всички ние бъркаме, когато даваме на някого пророческо слово. Когато го правим, важно е да поемем отговорност за сгрешаването. Някои хора може да се страхуват, че бивайки честни за това, че са сбъркали пророческото слово, тяхната правдоподобност ще бъде накърнена. Обаче, аз вярвам, че обратното е истина.

Когато пророчески хора са честни за това, когато са сбъркали, установява се определено ниво на доверие, понеже те са честни не само когато са прави, но също и когато не са прави. Пророческите хора, които отказват да си признават, когато са сбъркали и продължават да пророкуват, само ще загубят своята правдоподобност, но тези, които бъркат и си признават, че са дали невярно слово, печелят доверие.

Аз насърчавам всички онези, които служат пророчески на нашата платформа, да бъдат наясно, че ще има неточности.