Израстване в пророческото

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Превод: Емил Енчев
Редакция: Севдалина и Христо Христови

Съдържание


Отзиви
ПРЕДГОВОР
1 ГЛАВА - "ТРЯБВА ДА Е СТАНАЛА УЖАСНА ГРЕШКА"
2 ГЛАВА - ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОРОЧЕСТВА ЧРЕЗ БОЖИИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРИРОДАТА
3 ГЛАВА - ПРОРОЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ: ОТКРОВЕНИЕ, ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
4 ГЛАВА - ПРЕГЛЕД НА ПРОРОЧЕСКОТО СЛУЖЕНИЕ
5 ГЛАВА - РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДАРБАТА ПРОРОЧЕСТВО И ТОВА ДА БЪДЕШ ПРОРОК
6 ГЛАВА - ЖЕНИ, ДЕЙСТВАЩИ В ПРОРОЧЕСКО СЛУЖЕНИЕ
7 ГЛАВА - СЕДЕМ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОРОЧЕСКАТА ЦЪРКВА
8 ГЛАВА - ИДВАЩОТО ВЕЛИКО СЪЖИВЛЕНИЕ
9 ГЛАВА - БОРЕНЕ А ПЪЛНОТАТА НА ПРОРОЧЕСКОТО ПОМАЗАНИЕ
10 ГЛАВА - ФАЛШИВИ ПРИРАВНЯВАНИЯ ОТНОСНО ПРОРОЧЕСКИТЕ ДАРБИ
11 ГЛАВА - БОГ СЪБЛАЗНЯВА УМА, ЗА ДА РАЗКРИЕ СЪРЦЕТО
12 ГЛАВА - ПАСТОРИ И ПРОРОЦИ: ДВИЖЕЩИ СЕ ЗАЕДНО В ЦАРСТВОТО
13 ГЛАВА - ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПРОРОЧЕСКИЯ ПРИЗИВ
14 ГЛАВА - ВЪПЛЪЩАВАНЕ НА ПРОРОЧЕСКОТО ПОСЛАНИЕ
15 ГЛАВА - ЧЕСТО СРЕЩАНИ ЗЛОУПОТРЕБИ И НЕПРАВИЛНИ УПОТРЕБИ НА ПРОРОЧЕСТВОТО
16 ГЛАВА - ПРАКТИЧНИ НАЧИНИ ЗА РАСТЕЖ В ПРОРОЧЕСКОТО
17 ГЛАВА - ПРОРОЧЕСКОТО СЛОВО В ПУБЛИЧНО ПОКЛОНЕНИЕ
18 ГЛАВА - ПРОРОЧЕСКАТА ПЕСЕН НА ГОСПОД
19 ГЛАВА - ПРОЯВЛЕНИЯ НА СВЯТИЯ ДУХ
20 ГЛАВА - БОЖИЯТА СТРАТЕГИЯ НА МЪЛЧАНИЕ
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА