Съдържание Цялата книга на една страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Людете ми загиват поради липса на знание. 

Осия 4:6

Кой е сляп, ако не е служителят Ми? 

Исая 42:19

Някога аз бях Божи служител, който загиваше поради липса на знание относно такова явление като раздора. Раздорът е дух, изпратен от ада, за да погубва. Този дух бе част от живота ми прекалено дълго.

Преди аз непрекъснато се борех с нещо или с някого. Не разбирах същината на капана, в който ме бе примамил сатана. Обичах Бога, бях новородена, бях кръстена в Святия Дух и Бог ме бе призовал да Му посветя живота си в служение. Живеех обаче в раздори.

Библията говори доста по въпроса за препирните и раздорите, които всъщност представляват едно и също. Вярвам, че и вашите очи също ще се отворят и докато четете тази книга вие ще видите по-ясно от всякога пагубните и опустошителни последствия от препирането. Молитвата ми е да видите последиците толкова ясно, че раздорът никога вече да не остава неразпознат и непобеден в живота ви.

Днес духът на раздор унищожава църквите даже по-бързо, отколкото Бог успява да ги съгради. Хиляди бракове завършват с разводи поради духа на раздора, Хората боледуват заради стреса, на който са подложени, докато са впримчени в ежедневните свади. Мнозина жертват благополучието си или губят работата си заради това. Не едно бизнес начинание се намира на прага на фалита поради действието на този дух. Хиляди деца изпадат в състояние на бунт и объркване поради раздора.

Всичко това непрекъснато се случва около нас и все пак хората не виждат причината за своите проблеми. По какъв начин се вмъква сатана? И то в ежедневието на християните, които уж трябва да са предпазени от отрицателните неща?

Той получава достъп до живота ви посредством раздора!

Не е необходимо раздорът да ни унищожава. Исус ни даде Своя мир за наша защита. Словото казва, че трябва да „оставаме в мир“  (Изход 14:14) и да оставим „мирът да бъде съдия“ във всяка ситуация  (Колосяни 3:15). Ние трябва да „търсим мира и да се стремим към него“  (Псалм 34:14) и да „създаваме и да поддържаме мира“  (Матей 5:9).

В Божието Слово се съдържат прекрасни обещания за мирните хора. Едно от тях се намира в Псалм 37:37. „Забележи непорочния и гледай праведния; защото миролюбивият човек го очаква щастлив край“. Помислете за миг! Миролюбивият ще бъде щастлив!

Праведноста, мирът и радостта са наследството на вярващия. Божието царство се състои от тези три неща, но малцина, които твърдят, че Христос е техен Спасител, действително опитват от тези облаги в ежедневието си. Сатана им краде мира. Той подмамва, лъже и заблуждава вярващите поради липсата им на знание или чрез нежеланието им да приложат знанието, което имат.

Ако живеете във вражди, чрез тази книга това ще стане явно. Ще се научите да побеждавате духа на враждата и да живеете мирно така, както Бог желае от вас.

ДУХЪТ НА РАЗДОРА

Защото където има завист и крамолничество (англ. пр. разпри, раздори), там има бъркотия и всякакво лошо нещо.

Яков 3:16

Шлемът на гордостта

Чукът на осъждението

Нагръдникът на нечестието

Наметалото на заблудата

Мечът на огорчението

Обущата на гнева

Щитът на омразата Изговаряйки лъжи