в момента четеш
Ехад Сеги Говендър 

ГЛАВА 6 – ХЕРУВИМИТЕ И КАК ДА СТИГНЕМ ДО ЕХАД В ЕДИН ГРАД

Главите на бащините домове (локалните мрежи) в един град трябва да са в съгласие.

Тези глави са херувимите.

Херувимите са небесни същества, изобразяващи земно лидерство от висок ранг.

За да научите повече детайли относно херувимите, прегледайте Езекиил глава 1.

Изход 25:17-22:

17 Да направиш умилостивилище от чисто злато; два лакътя и половина да е височината му и лакът и половина широчината му.

18 И да направиш два херувима от злато; ковани да ги направиш от двете страни на умилостивилището.

19 Направи единия херувим от единия край, а другия херувим от другия край; да направиш херувимите от двата му края да бъдат свързани с умилостивилището. 20 И херувимите да прострат крилата си отгоре, покривайки умилостивилището с крилата си, и да са обърнати с лице един към друг; лицата на херувимите да бъдат към умилостивилището.

21 Да поставиш умилостивилището върху ковчега, а в ковчега да поставиш Свидетелството, което Аз ще ти дам.

22 И там ще се срещам с тебе, и ще говоря с тебе от умилостивилището, между двата херувима, които са върху ковчега на Свидетелството, за всичко, което ще ти дам като заповед за децата на Израел (NKJV).

Умилостивилището имаше периметър от 8 лакътя.

Умилостивилището и херувимът бяха направени от едно цяло парче злато.

Умилостивилището поддържаше херувимът.

Херувимът е символ на уникален носител на благодат в града. Вижте Езекиил глава 1ва глава. Неговите квалификации са:

 1. Управление. Той се занимава с въпроси от църковния ред.
 2. Откровение в смисъла на настоящото ограничение.
 3. Събиране на тялото.
 4. Подготвяне на лидери за нациите.
 5. Упълномощаване (подкрепяне на изпратените). 

На практично ниво, той събира пасторите в града всяка седмица или повече от веднъж на седмица, за да установи културата на Бог в града. Тези пастори са негови синове, които водят свои собствени домочадия и пастори от други домочадия в града, които нямат взаимоотношение на синове с него.

Носителят на благодат за града е пълен с Божията милост. Това е основата му. Той е вкоренен в Христос – представляван от числото 8.

Той стои върху манната, жезъла на Аарон и плочите на закона – благодат, власт и откровение от Бог.

Лидерите са позиционирани в милост, благодат, власт и просвещение, като краката им са свързани със същите добри новини – Евангелието на Царството.

Без съмнение това е било пророчески установено.

Бог каза, че ще говори върху умилостивилището и между херувимите.

Това беше локализацията на славата. Тази слава никога не беше покварена.

Това е в Пресвятото Място на Неговата слава.

Това беше локализацията на Неговия кабод или докса.

Това беше мястото на най-висшата съдба в присъствието Му.

Херувимите трябваше да са обърнати един към друг и към умилостивилището

Тези лидери в града трябва да са обърнати един към друг с милост.

Херувимите ни показват как да стигнем до ехад.

Има три изисквания в тази конструкция.

 1. Лице в лице. 

Това е познаване един на друг.

Това е диалог.

Диалога изисква взаимоотношения.

Това е изслушване един друг.

Изход 33:11:

11 И Господ говори на Мойсей лице в лице, както човек говори на приятеля си. И той се връщаше в лагера, но слугата му Исус сина на Навий, един младеж, не се отделяше от скинията (NKJV).

Това е място на приятелство.

Посланиците херувими (носителите на благодат) в града трябва да са приятели и често да са в диалог. Не става въпрос за телефонни разговори или за имейли. Те трябва да гледат един на друг като на равни. Единия не трябва да се опитва да башинствува другия или да го контролира. Това е мястото на еднакъв ръст. Те трябва да се познават един друг.

Лице в лице е символ на:

а. Приятелство.

б. Диалог.

в. Равенство.

Всички са свързани в контекста на слушане.

2 Йоан 12:

12 Като имам да ти пиша за много неща, не искам да го правя с хартия и мастило; но се надявам да дойда при теб и да говорим лице в лице, за да бъде радостта ни пълна (NKJV).

Това е първата част на чуване в Шемата.

 1. Очи в очи. 

Херувимите трябваше да се гледат един друг очи в очи.

Това е принципа на разбиране. Не може да има съгласие без разбиране.

(На кривогледите не им беше позволено да влизат в Святото Място. Кривогледството е метафора за неспособността да се гледа очи в очи.)

Това е следващото ниво на развитието на града.

Чрез разбиране, домът се установява.

Това идва до „единодушие“ и „единомислие“.

Това е втората част на чуване в Шемата – разбиране.

Само очи в очи все още няма да ни доведе в славата.

Исая 52:8-10:

8 Стражите ти ще издигнат гласовете си,

С гласовете си ще пеят заедно;

Защото ще видят очи в очи

Когато Господ връща Сион.

9 Избухнете в радост, пейте заедно,

Запустели места на Ерусалим!

Защото Господ утеши хората Си,

Той изкупи Ерусалим.

10 Господ направи разкрита святата Си мишца

Пред очите на всички народи;

И всички земни краища ще видят

Спасението на нашия Бог (NKJV).

Това разбиране се основава на факта, че за да гледам очи в очи, аз също така трябва да гледам към умилостивилището. В милост, аз декларирам колко са красиви краката на онзи, който носи добри новини. Аз трябва да почитам всички, които носят добри новини. Занимавайки се с другите посланици, аз съм върху умилостивилището, а не на престол, за да управлявам над някой друг посланик.

Същата глава казва:

Исая 52:7:

7 Колко красиви върху планините

Са краката на онзи, който носи добри новини,

Който известява мир,

Който носи радостни вести за добри неща,

Който известява спасение,

Който казва на Сион

„Твоя Бог царува!“ (NKJV)

Гледайте в краката му преди да гледате очи в очи.

Това е централния предшественик на славата. Славата в този сезон няма да дойде само защото се гледаме очи в очи или се разбираме един друг.

Еремия 32:3-5:

3 Защото юдейския цар Седекия го беше затворил, казвайки: „Защо пророкува и каза: Така казва Господ: „Ето, Аз ще предам този град в ръцете на вавилонския цар, и той ще го превземе;

4 и юдейския цар Седекия няма да избяга от ръцете на халдейците, но със сигурност ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар, и ще говори с него лице в лице, и ще го види очи в очи;

5 тогава той Ще отведе Седекия във Вавилон, и ще остане там докато Аз не го посетя“, казва Господ; „дори и да воюваш с халдейците, няма да успееш”’?“ (NKJV)

Седекия беше поставен за цар от вавилонския цар. Той се разбунтува и се свърза с египетския цар. Вавилонския цар го нападна, уби синовете му и също така му извади очите.

Ние имаме посланици днес, които са очи в очи с Вавилон. Те заговорничат с фалшиво измерение. Те искат да бъдат в единодушие с Вавилон. Обаче, не можете да бъдете очи в очи с Вавилон и след това очи в очи с изпратените от Бог. Двете реалности не могат да съществуват заедно.

Очите им ще бъдат извадени. Те няма да видят славата. Религиозната, политическата и икономическата система на този свят ще ви извади очите.

Вавилон иска да ви управлява. Вавилон ще ви извади очите поради тази причина.

Той управлява над слепите.

Затова, посланиците трябва да гледат един към друг. (Славата е между лицата.)

Няма сила, включително и политиците, която да е по-висша от Църквата.

 1. Крило към крило и крак към крак – ръка към ръка. 

Ръката държаща молитвеното наметало е като крило. Работейки заедно и ходейки заедно.

Бог иска Неговите посланици да се държат за ръце. Това е последното изискване на Шемата – да се върши. Не сте чули докато не го извършите.

(Прегледайте също притчата Шема за сеяча и семената.)

Исая 52:11-12:

11 Отделете се! Отделете се! Излезте от там,

Не докосвайте нечисто нещо;

Излезте изсред него,

Бъдете чисти,

Вие, които носите съдовете на Господа.

12 Защото няма да излезете набързо,

Нито ще излезете бягайки;

Защото Господ ще върви пред вас,

И Бога на Израел ще ви бъде задна стража (NKJV).

Славата е задната ви стража.

Исая 58:8:

8 Тогава славата ти ще изгрее като утрото,

Здравето ти бързо ще разцъфне,

И правдата ти ще върви пред теб;

Славата на Господа ще бъде задната ти стража (NKJV).

Частта на извършването е вашето отделяне от Вавилон и от всичката нечистота.

По този начин позицията на херувимите поставя три изисквания преди да се види славата:

а. Слушане.

б. Разбиране.

в. Вършене.

Това се изисква от градските посланици.

Въпреки че можем да покриваме местната църква и да достигаме небесата, главните ни дефекти включват: неспособността ни да гледаме лице в лице, и когато „крилете ни“ не докосват други посланици.

Запомнете, славата е между лицата.

Бог иска Неговите посланици да дойдат до лице в лице, очи в очи и ръка за ръка.

Това е началото на ехада в Неговата общност, Църквата.

Това е едното парче злато, за което Бог чака.

Изисква се да има представителен образец в ехад, за да се изяви славата.

Йоан Кръстител трябваше да направи пътя прав преди Месията да дойде. Това беше една малка група, която беше „изправена“ преди да дойде Исус.

На деня на Петдесятница, 120 свалиха славата.

Ние искаме всички да могат да се съберат заедно, но запомнете, Бог винаги работи с компанията на първородните – остатъка.

От евреина се изискваше да прави цялостта на Бог. Това е, което означава „слушай“.

Славата установява тези принципи, и тези принципи установяват славата. Привържете се към Христос, и Христос ще се привърже към вас.

Така е в нашия град, Бог очаква ехад.

Всички, които чакат Господа трябва да дойдат до горните четири изисквания.

Трябва да отхвърлим изолацията и индивидуализма.

Трябва да се разделим с блудството на нашата младост.

Трябва да сме в съгласие с фундаментите на Божието слово.

Ние се съгласяваме да растем в нашата цел и воля в Бог.

Още изисквания за установяване на ехад

 1. Чрез славата. 

Йоан 17:22:

22 И славата, която Ти Ми даде Аз я дадох на тях, за да бъдат едно както и ние сме едно (NKJV).

Славата има много значения – блясък, моралните атрибути на Бог, Божието присъствие, чест и величие са само някои.

Има две важни точки тука:

 • Славата беше дадена – минало време.
 • Славата беше дадена, за да донесе цялостност. 

Какво е славата? Очевидно, това беше нещо, което те никога са нямали преди. В един етап, тя им беше дадена. Това не беше блясък, не беше чест (те бяха презрени). Святият Дух още не беше даден.

Лука 9 и 10 глава хвърлят някаква светлина за това какво е било дадено:

Лука 9:1-2:

1 Тогава Той извика дванадесетте Си ученика и им даде сила и власт над всички демони, и да изцеляват болести.

2 Той ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните (NKJV).

Лука 10:1:

1 След това Господ определи още седемдесет души, и ги изпрати двама по двама пред лицето Си във всеки град и място, където Самият Той щеше да отиде (NKJV).

Лука 10:17-19:

17 Тогава седемдесетте се върнаха с радост, казвайки: „Господи, дори демоните ни се покоряват в Твоето име“.

18 А Той им каза: „Видях Сатана да пада като светкавица от небето.

19 Ето, давам ви власт да стъпвате върху змии и скорпиони, и над цялата сила на врага, и нищо по никакъв начин няма да ви навреди (NKJV).

Славата е силата и властта, която Той предава на вярващите да побеждават царството на тъмнината.

Матей 18:11:

11 Защото Човешкият Син дойде да спаси това, което е загубено (NKJV).

Лука 19:10:

10 Защото Човешкият Син дойде да потърси и да спаси това, което е загубено (NKJV).

Славата отчасти е власт над демоничната област. Човека загуби тази власт. Това, всъщност, е Божието Царство. Благоволението на Татко е да ни даде Царството. Това е господството и управлението на Бог.

Царството на тъмнината винаги атакува цялостта. Божията слава върху нас, тази власт, управление на Бог винаги ще побеждава и ще ни прави едно. Ние имаме славата. Царството е в нас. Тази власт трябва да бъде изявена. Божията власт е праведност, мир и радост в Святия Дух.

Славата е свързана с Божията култура.

Бележка: Култура преди ехад.

а. Ковчега подслоняваше манната, жезъла на Аарон и плочите на закона. Това е картина на апостолската доктрина:

 • Манна – благодатта в доктрината.
 • Жезъла на Аарон – властта в доктрината.
 • Плочите на закона – доктрината. 

б. Краката на херувимите бяха върху една равнина като част от умилостивилището. Това е символ на общение (с кого танцувате). Основата за общението е милост – незабелязвайте грешките на братята си; иначе никога няма да общувате с някого.

в. Кръвта върху умилостивилището, символ на Господната трапеза.

г. Крилете докосващи се едни други, като ръце с талит, докосващи се едни други – символ на молитва.

И така, четирите стълба на апостолската култура се виждат в един мебел. Най-високото ниво е молитва.

Ехад е изграден в тази структура. Само тука, реда е променен като молитвата е най-висшата. Всичките три стълба поставят платформата за молитвата.

Друга тайна:

Херувимите стояха върху кутията.

Стояха върху манната, жезъла на Аарон и плочите на закона.

Манната – благодатта на Божието Слово.

Жезъла на Аарон е властта на Божието Слово.

Плочите – буквата на Божието Слово.

Човек трябва да стои върху Словото за ехад.

Всеки спор се разрешава чрез Словото.

 1. Чрез любов. 

Йоан 17:26:

26 И им изявих Твоето име, и ще го изявя, така че любовта, с която Ти ме възлюби да бъде в тях, и Аз в тях (NKJV).

Чрез любовта на Татко.

Каква е тази любов?

Той ни възлюби повече отколкото обичаше Сина Си.

Синът е Бог. Бог ни обича повече от Себе Си.

Новата заповед е точно това.

Обичайте другия ученик както Христос обича вас.

Христос ме възлюби повече отколкото обичаше Себе Си.

Аз трябва да обичам както Христос, което означава, че обичам другия човек повече от собствения си живот. Това е самата основа за цялостност.

Без любов, властта, която сме получили ще бъде разрушителна.

Цел на цялостта:

За да може светът да познае, че Татко е изпратил Синът.

Йоан 17:21:

21 За да могат да бъдат всички те едно, както Ти, Татко, Си в Мен, и Аз в Теб; така и те да могат да бъдат едно в Нас, за да може света да повярва, че Ти Си Ме изпратил (NKJV).

За да може светът да познае, че Татко ни обича.

Йоан 17:23:

23 Аз в тях, и Ти в Мене; за да могат да бъдат направени съвършени в едно, и светът да може да познае, че Ти Си Ме изпратил, и Си възлюбил тях както Си възлюбил и Мен (NKJV).