в момента четеш
Ехад Сеги Говендър 

ВЪВЕДЕНИЕ

Основното вярване на юдаизма е молитвата Шема, която включва три пасажа от Писанието:

  • Второзаконие 6:4-9
  • Второзаконие 11:13-21
  • Числа 15:37-41 

Нека да погледнем първата част на Шема:

Второзаконие 6:4-9:

4 Слушай, О Израел: Господ нашия Бог, Господ е един!

5 Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила.

6 И тези думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти.

7 Да учиш на тях прилежно децата си, и да говориш за тях когато седиш у дома си, когато ходиш по пътя, когато лежиш и когато ставаш.

8 Да ги връзваш като белег на ръката си, и да бъдат като ленти между очите ти.

9 Да ги пишеш на гредите на къщата си и на портите си (NKJV).

Обикновения юдеин е цитирал Шема сутрин и вечер.

Слушай

На еврейски, думата слушай означава „да слушате, да разбирате и да правите“. Ако не правите, не сте чули. Тази дума стои в Шема заедно с думата един.

Един

Еврейската дума за „един“ е ехад и означава „обединен в едно“. Исус се моли за цялостност или за едно.

Йоан 17:11:

11 Сега Аз вече не съм в света, но тези са в света, а Аз идвам при Теб. Святи Татко, пази чрез името Си онези, които Си Ми дал, за да бъдат едно както Ние сме едно (NKJV).

Йоан 17:21:

21 За да бъдат всички едно, както Ти, Татко, Си в Мене, и Аз в Тебе; да бъдат всички едно в Нас, за да повярва света, че Ти Си Ме пратил (NKJV).

Изявлението на Исус за Цялостност

Йоан 10:30

30 Аз и Татко сме едно (KJV).

Цялостност срещу Единство

Библията говори за цялостност вместо за единство.

Ние трябва да бъдем едно както Бог е едно.

Единството е комбинация или свързване на части в едно цяло. Това е обратното на това да бъдеш разделен. Дефиницията не гарантира характер, доктрина или цел.

Обединението е свързване на две или повече части.

Единството е всеобщо еднообразие, хомогенност.

Докато, цялостността е да бъдеш едно както Бог е едно. Цялостността гарантира характер, доктрина и цел.

следваща глава ГЛАВА 1 – КАКВО Е ЕХАД