Надежда за Морно село

Ако свърнете на север от Стресовград, продължите още няколко километра източно от Сломен връх и прекосите право през Смутен дол, накрая ще достигнете до умърлушените улички на Морно село.

Обитателите му определено отговарят на името. Тътрят се като каторжници след края на работния ден. Очите са забити в прахта. Лицата са изопнати. Раменете са сведени надолу. Накарайте ги да дадат обяснение за умърлушеното си поведение и те ще посочат към колите си: „Пробвайте и вие да теглите една от тези каруци, и ще запеете друга песен.“

Няма да повярвате, но те действително правят точно това! С въжета през рамо, те дърпат в прахта метър след метър, дърпат и опъват, пъшкат и напъват, теглейки автомобилите си по тесните улички. Други пък са подпрели превозните си средства отзад и ги бутат, плувнали в пот. Но никой не се сеща да седне зад волана.

Гледката ви озадачава. А звуците още повече ви изкарват от релси. Не можете да повярвате на ушите си. Двигателите на автомобилите си работят! Но вместо да натискат педалите, шофьорите са поставили скоростния лост в нулево положение и бутат ли бутат.

Отвътре ви изгаря да запитате някого защо. Наблизо една млада майка добутва своя миниван до паркинга на супермаркета. „Защо не използвате педалите?“ – я запитвате.

„Как да не ги използвам? – отвръща тя, избърсвайки потта от челото си. – Натискам педала, за да стартирам колата. А след това излизам да си я бутам.“

Причудлив отговор. Но съвсем не е толкова странен, колкото е обяснението на останалия без дъх тираджия малко понататьк. Той се е подпрял на грамадния си камион и диша като маратонец.

„Сам ли добутахте този ТИР дотук?“ – подхващате разговор.

„Естествено“ – казва той и поставя кислородна маска на устата си.

„А защо не използвахте педала за газта?“

Той повдига вежда. „Защото съм от Морно село. Тук всички сме достатъчно силни сами да си вършим работата.“

На вас обаче той никак не ви изглежда силен. Но не казвате нищо. Просто се отдалечавате, питайки се: Що за хора са тия? Само един педал ги дели от мощта на колите им, а те го пренебрегват. Кой би искал да живее по такъв начин?

Апостол Павел задава на една църква в Галатия подобен въпрос. „Започнахте живота си в Христос според Духа. А сега се опитвате да го довършите със собствени сили? Това е глупаво“ (Галатяни 3:3, ИСУ). Да не би ролята на Бога да се ограничава до тази на клеми за акумулатор? Дава ви стартова искра и толкова?

Първите християни в гр. Коринт също имали обичая да бутат колите си. „Още не сте духовни“ – ги укорява апостолът (I Коринтяни 3:3, ИСУ). Какви ги говориш, Павле? Нима тези хора не са получили спасение? Не, получили са. Самият той ги нарича свои „братя“ (I Коринтяни 3:1). Счита ги за Божии деца. За жители на небето. За спасени, но не и духовни хора. Включени са в контакта, но превключвателят им още е в позиция „ой“. Ето какво им пише той: „Братя и сестри, налага се да говоря с вас така, както го правя с хората без Духа -като с бебета в Христос. […] Все още вие не сте духовни, понеже между вас има завист и караници. А това само доказва, че не сте духовни. Държите се като хора от света“ (I Коринтяни 3:1-3, НСУ).

Някога смятах, че има само два вида хора – спасени и неспасени. Павел коригира тази представа, като описва и трети вид –спасени, но недуховни хора. Духовен човек е онзи, който се осланя на Духа, който се ръководи от Духа, който се определя от Духа. Такъв човек всячески се стреми да „ходи в Духа“ (Галатяни 5:16). И обратно, недуховният човек е онзи, който бута колата си самостоятелно. Трагичното тук е, че такива хора се държат „като хора от света“ (3 ст.). Техният език, начинът им на живот, приоритетите им, характерът им по нищо не се отличават от тези на невярващия човек. Такива хора допускат Бога достатъчно близо, колкото да ги спаси от греха, но след това поставят бариера, за да не може да ги промени.

Ето това „плътско“ християнство толкова много изнервя Павел. „Започнахте живота си в Христос според Духа. А сега се опитвате да го довършите със собствени сили? Това е глупаво“ (Галатяни 3:3, ЖГУ).

Глупаво и трагично. Никой не иска да се вози в едно и също купе с недуховни християни. Те не знаят как да споделят добра дума. Между тях „има завист и съперничество“ (I Коринтяни 3:3, 1ЧА8В). Единствената радост, която познават, се е уволнила миналото лято. А какво да кажем за благодарност? „Благодарност за какво?“ – ви питат те. За двутонния хамър, който теглят нагоре по баира ежедневно? Спасеният, но недуховен човек вижда спасението така, както земеделецът вижда стоте акра неразорана земя. Работа, много работа! Ходене на църква, борба срещу греховете… Няма ли край всичко това?Нищо чудно, че са изплезили езици от изтощение. „Отнасяте се с ревност един към другиго и се дърпате за всичко. Не доказва ли това, че се водите единствено от собствените си желания?“ (I Коринтяни 3:3,1МЕТ).

Груби думи. Навъсени дни. Обтегнати нерви. Жадни сърца.

Сигурно в някой амишки абитуриентски бал ще намерите повече ентусиазъм от тук. Кой би искал да живее в Морно село? Или още по-важното, кой би искал да се премести да живее там? Едва ли има нещо, което отблъсква нехристияните повече от начумерените християни. Никой няма да иска безплатен джип, ако знае, че ще трябва да го бута по улиците. Нито ближният ви. Нито вие самият. Нито пък Бог го желае за някого от нас. Той въобще не е замислял християнския ви живот да бъде някакво константно мъкнене на тежести.

Знаете ли какво казва той на морните християни? „Както сте приели Христос Исус, нашия Господ, така и живейте в него“ (Колосяни 2:6, кСУ).

Как приемате Христос? Като идвате жадни и пиете дълбоко. Как тогава да живеете в него? Като идвате жадни и пиете дълбоко.

По този начин Божията сила да спасява се превръща във ваша сила да устоявате. „Онзи, който започна добро дело сред вас, ще го доведе до завършек в Деня, когато Христос Исус дойде“ (Филипяни 1:6, СП).

Христос никога не е подарявал кола, която вие да трябва да теглите. Нещо повече, той дори не очаква и да я карате. Знаете ли какво всъщност прави той за вас? Приканва ви да заемете пътническото място, да си закопчаете колана и да се настроите за приключението на живота си.

Когато влиза в морните селища на този свят, Христос застава на пресечката между ул. „Изнурен труженик“ и ул. „Грохнал песимист“ и извиква на висок глас: „Който е жаден, нека дойде при мен и пие. Както казва Писанието, реки от жива вода ще бликнат от сърцето на този, който вярва в мен.“ Той говореше за Духа, който щяха да получат тези, които вярваха в него. Духът^още не беше даден, защото Исус още не беше издигнат в слава.“ (Йоан 7:37-39, СП).

„Нека дойде при мен.“ Забелязахте ли, че не казва „елате в нашата църква“ или „опитайте от моята система“? Просто и ясно, „елате при мен“.

Елате при мен и пийте. Не се свенете. Не пестете водата. Време е за изобилие. Жадни гърла ще преглъщат свежата вода. Пресъхнали души ще се запишат с Христос. В една бележка под линия английският превод КА8В превежда този текст още по-пояснително: „Елате при Мен… и пийте неспирно.“ Не е достатъчно веднъж месечно или два-три пъти годишно. Не си представяйте, че това е като да дегустираш вино в някоя калифорнийска винарна. Вие вървите през Долината на смъртта и този мираж отпред всъщност не е мираж, а реката, без която бихте издъхнали. Затова не му мислете толкова, а направо се гмуркайте в нея и пийте на воля.

И докато пиете, гледайте какво става: „Реки от жива вода ще потекат…“ (38 ст., СП). Думата „реки“ тук може да се преведе и като „потоци“ (вижте Матей 7:25; Откровение 12:15-16). Виждали сме как могъщи водни маси отнасят цели къщи. Новинарските агенции отново и отново преповтарят подобни кадри всеки път, когато отразяват някое подобно бедствие. Каква е тази сила, която може да повдигне цяла къща?

Колкото и могъща да е, тя не може да се сравнява с онази, която наводнява вашето сърце. „Това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат“ (39 ст.). Божият Дух. Невидимото, неотменимо присъствие на Бога, пулсиращо през сърдечните канали. „Извор на вода, който напира в човека, давайки вечен живот“ (Йоан 4:14, ису).

Божият Дух бушува вътре във вас. Дали го усещате или не, няма особено значение. Дали го разбирате, не е твърде важно. Исус казва: „Живи води ще потекат от него“ (7:38,). Не казва „може да потекат“ или „евентуално ще потекат“, или „носи се слух, че текат“. А „ще текат“.

В такъв случай, Макс, можеш ли да ми обясниш защо съм толкова раздразнителен и уморен? Щом като Божият Дух живее в мен, защо изпитвам състрадание ала Херман Гьоринг? Не мога да търпя майка си, не мога да озаптявам изблиците си, не мога да прощавам грешките си. И съм толкова уморен!

С помощта на един апостол Бог дава отговор на този въпрос с четири богати думи: „Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18). Повелителната форма на глагола вероятно е карала ранните читатели да виждат главни букви: ИЗПЪЛВАЙТЕ СЕ. Със същата ревност и настойчивост, с които на други места Бог казва: „Прощавайте“ или „Молете се“, или „Говорете истината“, тук той заповядва: „ИЗПЪЛВАЙТЕ СЕ С ДУХА.“

Апостол Павел не само записва тази заповед, но и поставя глагола в несвършен вид и в множествено число. Несвършеният вид показва, че изпълването е нещо ежедневно, редовно. Множественото число означава, че заповедта е отправена към всички хора. „Всички вие редовно се изпълвайте с Духа.“ И млади, и възрастни, и служители, и работодатели, и опитни вярващи, и нови обръщенци. Духът ще изпълва всекиго от вас. Не се налага да взимате успешно някаква духовна матура, за да получите достъп до Божия Дух. Не е необходимо да го убеждавате да дойде; той вече е у вас. Направо слагайте още една чиния за вечеря. Домът ви вече си има нов обитател. „Вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас“ (I Коринтяни 6:19). Като християнин вие имате цялата необходима сила, за да се изправяте пред проблемите в живота.

Истинският въпрос не е как да получите повече от Духа. А по-скоро как може Духът да получи повече от вас. На подобен въпрос сигурно си представяте, че ще има отговор, изискващ нещо от калибъра на Майка Тереза. Постройте сиропиталище, примерно. Или научете Левит наизуст. Или къпете прокажени хора. Или прочетете десетина книги на Лукадо, без да заспивате. Или нещо подобно. „Прави еди-какво-си – си казваме ние, – и ще се изпълниш с Духа.“

„Правете всичко това сами, и ще се изтощите от умора“ – поправя ни Бог. Искате ли да имате Божия Дух? Ето какво можете да направите. Искайте. „Всеки човек, който иска, получава. […] Вие знаете как да давате хубави неща на децата си. А колко ли повече пък вашият небесен Баща ще подарява Светия Дух на всекиго от онези, които го искат!“ (Лука 11:10, 13, ИСУ).

Духът изпълва онези души, от които текат молитви. Искате ли да се изпълвате със сила? Разбира се, що за въпрос. В такъв случай се молете. „Господи, ще приема твоята сила. Ще почерпя от енергията на Светия Дух и тогава ще мога да върша всякакви неща чрез Христос, който ми придава сили.“ Посрещнете присъствието на Духа във всяко едно помещение на сърцето си.

Нещо подобно правя и аз с въздуха от домашния ни климатик. Когато работя у нас в хола, прохладният въздух е изпълнил цялото помещение. Отвън тротоарът направо трепери от следобедната жега. Но вкъщи е прохладно като обратната страна на възглавницата. Защо? По две причини. Точно до къщата ни има компресор. Нито съм го строил, нито съм го инсталирал аз. Беше си там, когато купихме къщата. Отдайте прохладата у дома на качествения компресор.

Но също така я отдайте и на отворените вентили. Аз не съм монтирал устройството за хладния въздух, но съм отворил въздушните клапи. Ето затова у нас мога да се радвам на прохлада. Това е причината да ходя от стая в стая и да регулирам настройките за достъп на въздуха. Ако и вие правите същото, Светият Дух ще изпълва живота ви по подобен начин. Колкото повече клапи отваряте пред него, толкова повече помещения в сърцето ви ще се изпълват с неговото присъствие.

Опитайте следното. Преди да станете сутрин от леглото, мислено поканете Божия Дух във всяка една стая от жилището ви и го съпроводете там. Има ли в спалнята остатъчен гняв от вчера? Има ли неплатени сметки на бюрото? Има ли неразрешени конфликти в хола? Нуждае ли се таванът от проветряване? Поканете Духа да изпълни всеки един коридор в живота ви. А после, след като той се е настанил навсякъде, слезте долу в гаража, седнете на мястото до шофьора, закопчайте си колана и благодарете на Водача, че вече не ви се налага да живеете в Морно село.

следваща глава В очакване на сила