Глава 9 – Побеждаване на Езавел

Езавел не е всемогъща, тя може да бъде победена и Бог иска да ви екипира духовно за да бъдете тези, които да го направят.

Какво се изисква, за да се победи Езавел? От каква духовна екипировка се нуждаем?

Първо, трябва да имате достатъчно вяра, че можете да я победите. Имам в предвид, ако въобще имате малко духовна дълбочина в себе си, би трябвало да сте забелязали, че нещо не е наред с духовния климат над града ви. Има нещо, което възпрепятства и връзва Евангелието. Има нещо, което идва да събори всичко, което Бог се опитва да изгради. Има нещо, което се опитва да спре святостта и правдата, както и това Господното Слово да излезе ефективно.

Това началство Езавел мрази гласа на пророка. Тя буквално не може да го търпи. Имам в предвид, омразата се разразява като експлозия в нея. Тя мрази Божиите помазани пратеници. Езавел обича фалшивото управление и обича хората да седят на нейната трапеза и да се учат от нея. Ако не може да намери Ахав, тя ще намери някой друг да се храни на трапезата и. Ахав, противно на общоприетото мнение, е точно толкова порочен, колкото и Езавел.

Провокиращ дух 

Една от характеристиките на Ахав е, че той има провокиращ дух. Той ще ви провокира към война. Библията казва, че Ахав направи повече неща, за да провокира Господ към гняв, отколкото всеки друг преди него (3 Царе 6:33). Какво ви говори това? Това говори, че Ахав носи провокиращ дух.

Библията казва, че Ахав дойде точно както Еровоам, а името на Еровоам значи: “Този, който идва с дух на препиране”. Ахав служеше на Ваал, който беше познат като: “Бог на бурята”. Ахав влиза в стаята като буря. Виждате ли го? Така че този човек, който ние смятаме за мижитурка, въобще не е мижитурка. Ахав използва Езавел като средство и оръжие да се бие в собствените си битки. Само защото човек е женен за Езавел не го прави задължително мижитурка.

Името Ииуй 

Сега, името Ииуй е наистина интересно. То означава: “Йехова е”. Ииуй е също така син на Йосафат. Това са наистина интересни имена, понеже ние можем да разберем какви са хората по имената им. Йосафат означава: “Йехова отсъди”; той беше внук Намесий, което означава: “Този, който освобождава”. Ако комбинираме всички тези имена, виждаме от къде произлиза Ииуй или общо взето, можем да преведем името Ииуй така:   “Йехова е Този, Който съди и освобождава”. Не е ли интересно това?

Така че, когато идва Ииуй, Бог – Аз Съм – идва с него за да съди и да освобождава хората. Това е точно това, което Ииуй направи когато дойде да атакува и унищожи Ахавовия дом. Библията казва, че Ииуй беше помазан да унищожава. Той имаше Божествен призив и помазанието на Святия Дух върху себе си; той беше човек с духовна сила. Ииуй имаше поръчение от Бог да унищожи целия дом на Ахав. Думата унищожава означава: “удрям, убивам, събарям, разфасовам и преследвам. Това беше апостолски призив за война.

Апостол на войната 

Бог издигна апостол на войната, за да се справи с богинята на войната. Виждате ли това? Той го направи, за да разчупи този дух на Астарта и духа на Ваал. Бог издигна мъж на война, за да проправи път за правдата в страната. Ииуй е преобраз на Исус. Много пъти хората виждат Исус като малко, сладко агънце или като малко бебе в обора, а не виждат, че Исус притежава и войнствена страна на характера Си. Особено, що се отнася до чужди богове: “Да нямаш други богове освен Мене” (Изход 20:3). 

Духовен ранг 

Слугата на Илия дойде при “военачалника” Ииуй, човекът с духовен ранг. Това означава, че хората, които побеждават Езавел трябва да имат духовна дълбочина (нестихващ глад) вътре във себе си. Вие трябва да имате определен “духовен ранг” вътре във вас, преди да застанете срещу Езавел и Ваал. Хората с духовен ранг не са Християни, ходещи на събрание само за Великден. Те не са от тези, които се местят постоянно от Църква на Църква, без да бъдат посяти и установени някъде. Така няма да можете да победите Езавел, нито пък ще можете да промените духовния климат над града или дори над дома ви. Трябва да имате определена дълбочина, определен ранг вътре във вас. Духовният ранг идва от посветени взаимоотношения със Святия Дух.

Ииуй не загуби никакво време, а веднага започна да преследва дома на Ахав, след като получи поръчението си. Виждал съм хора да получават Божествен мандат от небето и въпреки това да продължават просто да си седят или да обикалят от съвещание на съвещание, искайки да говорят с всеки в града. Те говорят, говорят, говорят. Поради говоренето си, те загубват помазанието върху тях и тогава започват да се чудят дали наистина са призовани. Стойте настрана от “служението на плямпане само”. Когато Бог ни призове да направим нещо, ние не седим, нито пък сформираме съвещания – ние отиваме и го правим!

Отиди 

Ииуй разбираше значението на думата “Отиди”. Като че ли тогава значението и не беше толкова мистериозно, както изглежда е в настоящото ни поколение. Ииуй разбираше тази дума и той се хвана здраво за призванието си. Него не го притесняваше какво правеха останалите военачалници в града. Него не го беше грижа какво правеха всички останали; какво правеха останалите дарби на служение. Него го интересуваше единствено това да изпълни определеното за него призвание. Той имаше Божествено поръчение да унищожи дома на Ахав и той не загуби време, но се хвана здраво за призива си.

Колко хора чуват това, което Божият Дух им казва, но никога  всъщност не се хващат сериозно за него. Колко хора никога не напускат дори собствения си комфортен дом? Човек трябва да се хване за Божественото си поръчение, за помазанието и за призива си. Това е, което Ииуй направи.Той не губеше времето си, а веднага се захвана и каза: “Да вървим”! Това е твърдата решителност, която Ииуй имаше в себе си, “Да, да го направим още сега”!

Да се справиш с пратениците 

Ииуй знаеше как да се справи с пратениците на Езавел. Когато той пътуваше към Израел, Йорам изпрати двама пратеници да го посрещнат. Пратениците дойдоха и казаха: “С мир ли идваш?” Ииуй им отговори: “Какво знаете вие за мира, минете зад мен” (4 Царе 9:18). С други думи: “По- добре минете зад мен, иначе ще бъдете прегазени. Или влезте в съгласие с мен, или се махнете от пътя ми”. Това е, което Ииуй имаше в себе си. Призивът му го беше активирал толкова, че ако някой застанеше пред него и искаше да говори с него, той казваше: “Не искам да говоря, застани зад мен”. Ииуй имаше помазание, което привличаше хората в съгласие с него за предстоящата битка.

Кара лудо 

“Отиде прочее конник да го посрещне, и каза: Така казва царят: С мир ли идваш? А Ииуй каза: Какво общо имаш ти с мира? Обърни се и застани отзаде ми. И стражът извести, казвайки: Пратеникът стигна до тях, но не се връща”

4 Царе 9:18

Ииуй не позволява на нищо да застане на пътя му; нищо да блокира призива му; нищо да застава пред него и да го отклонява от това, което той знае, че е призован да извърши. Той имаше тази твърда решителност в себе си. Никой няма да попречи на призива му.

Вие също трябва да имате същата твърда решителност. Не трябва да се притеснявате за това колко хора идват на събранията ви, или дали ви приемат по начина, по който вие мислите, че трябва да ви приемат. Отношението ви трябва да бъде, че вие сте призовани да донесете промяна в града си като проповядвате Евангелието на царството – точка!

Изисква се помазан мъж на война, за да застане срещу управляващото началство в определен град. Ако вие имате това “хубавичко малко религиозничко нещичко” във вас и просто искате да бъдете “добрички” към всички (ако искате да бъдете такива към този дявол), забравете и се прибирайте в къщи. Но ако искате да промените духовния климат над града си, научете се как да се биете с това началство, наречено Езавел и не позволявайте на никакви религиозни традиции да ви спрат. “Хората не искат да се молят с мен” Добре, тогава ти се моли сам, докато Бог ти изпрати подкрепление от молитвени воини.

Духовна битка 

Всеки обича да пророкува, но някой ще трябва да застане и да се бие с това началство. Какво имаш в предвид под бие? Говоря за духовна битка в областта на Духа чрез ходатайствена молитва, воюване срещу демоничните високи места в името на Исус и чрез силата на Святия Дух.

Войнствена решителност

“Тогава изпрати втори конник, който отиде при тях и каза: Така казва царят: С мир ли идваш? А Ииуй отговори: Какво общо имаш ти с мира? Обърни се и застани отзаде ми. И стражът извести, казвайки: Стигна до тях, но и той не се връща; а карането прилича на карането на Ииуя, Намесиевия син, защото кара като луд”

4 Царе 9:19-20

Думата “кара лудо” би ви накарала да си помислите, че е яздил наистина бързо, но тя не означава това въобще, понеже имаше време двама пратеника да бъдат изпратени при Ииуй. Очевидно той не яздеше толкова бързо; той беше постоянен в призива си. Думата “кара” означава, че Ииуй имаше войнствена решителност относно призива си. Тази войнственост беше решителността да завладява, дотолкова, че приличаше на невменяем, луд човек. Ето колко силен беше призива му. Той имаше в себе си: “Ще унищожа дома на Ахав и няма да позволя на никой да застава на пътя ми. Ще променя този град и никой няма да ме спре. Аз имам помазанието на Святия Дух. Имам военачалническа сила и Езавел ще бъде унищожена”. Ииуй беше човек с духовен ранг и решителност.

Завладяване в Духа 

“Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас”

Лука 11:20

Исус казва след това, че “Когато силният въоръжен човек пази двора си, имотът му е в безопасност. Но когато един по-силен от него нападне и му надвие, взема му всичкото оръжие на което се е надява и разподеля каквото грабне от него” (Лука 11:21-22).

Сега, думата надвивам е интересна дума, означаваща: завладявам, побеждавам. Ииуй беше завоевател. Той премина отвъд това да бъде мъж на война. Той беше човек, който знаеше как да завладява неща в Духа. Ииуй преследва Ахав и Езавел. Той застана срещу тези духове и събори олтарите им. Ето какво носеше Ииуй – завладяващ тип помазание.

Ето защо Бог издига апостоли и пророци днес. Ето защо Той ги възстановява обратно в Църквата, понеже има неща, които трябва да бъдат завладяни отново. Има началства-управляващи градове, които трябва да бъдат съборени. “Хубавичките” помазания няма да свършат работа. Те не знаят как да оперират във войнствен тип среда или място, където има бронзови небеса и където Астарта и Ваал управляват.

Апостоли и пророци 

Бог изпраща пророци в териториите, за да разпознаят кое е това, което пречи на Евангелието на царството. Те прихващат действията на Езавел в Духа и започват да я атакуват чрез молитва с пророчески декларации, като през същото време пророчески изваждат наяве нещата, действащи в хората и срещу придвижването на Евангелието.

Бог също така изпраща апостоли за да съборят това, което е било формално построено и не на място (в Духа) и да изгонят дяволите, които се опитват да управляват в териториите, където Бог се опитва да върне помазанието Си на мястото на идолопоклонството.

Бог възстановява апостолското служение на установяване и поставяне. Апостолите имат този тип духовна екипировка в себе си – “поставяне на нещата на местата им”. Те имат това пророческо “Баам” в тях, което удря началствата и казва “изчезвайте” в името на Исус. Виждате ли това?

Ето защо, трябва апостолите и пророците да дойдат в областта и да ударят началника на тъмнината, декларирайки: “Ти няма да управляваш в духа повече на това място”! Но единствените, които ще могат да направят това са тези, които търсят екипировката, която Бог осигурява за бой срещу Езавел с безмилостна вяра. Имам в предвид, те са войнствени и настъпателни във вярата си и в любовта си към Исус.

Не става дума за обикновената Църквичка, нали? Някои казват, че искат просто да посещават обикновена  Църква. Обикновените Църкви няма да свършат работата. Не бъдете обикновени. Обикновената Църква е  с репутация на безжизнена Църква.

Има хора, които се оплакват и негодуват срещу магьосничеството, чародейството, контрола, страха, манипулацията и Езавел, но се изисква много повече от просто негодуване – вие трябва да атакувате тези неща в молитва.

Как получавате необходимото помазание? Като влезете в призива си и кажете с решителност: “Ще атакувам всичко, което се опитва да ме убие духовно”. Не говоря за естествена атака, а за духовно завладяване. Ииуй беше завоевател. Той имаше войнствена решителност да завладява по Божия заповед.

Аз имам призив и вие имате призив. Моят е да установява команден център в Южна Флорида и аз ще извърша моята част, като се съпротивлявам на началството там. Аз ще победя този дух в името на Исус. Ще я завладея. Евангелието на Исус ще завладее и ще спечели!

Ние имаме завладяващия дух на Ииуй в нас, който казва:  “Хей, ти си помазан, ти си призован, отиди и унищожавай! Защо? За да може хората да се покланят на Бог отново и изгубените да бъдат достигнати. Чужди богове, напуснете”!

“Защото всичко, което е родено от Бог, побеждава света; и тая победа, която е победила света е нашата вяра”

1 Йоан 5:4

Изисква се вяра, за да се изправите и да се молите. Трябва да имате това раздвижване вътре във вас, което казва: “ще се моля”.

Има един феномен, който искам да изоблича. Знаете ли, че когато небесата са бронзови, много Църкви са почти празни. Защо е това? Защото духовния климат е тежък. Ние не разбираме какво се случва с нас, затова си седим в къщи, гледаме телевизия, ядем сладолед и надебеляваме. След това се нареждаме на молитвената линия в неделя и казваме: “Моля ви, молете се, имам проблеми”. Проблемът се нарича силна плът и слаб дух.

“И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите”

Откровение 2:26

Думата победи означава завладявам. Не можете да отидете до нациите, докато не се научите да побеждавате Астарта и Ваал. И ако вие не се съпротивлявате на духовния климат, в който живеете, може би сте повлияни от него.

Когато влезете в определена територия, важно е да разпознаете и разберете действията на началството Езавел. Как тя работи в този климат, как тя влияе на хората, как действат те или как културата е манипулирана и се променя в зависимост от духовните сили, заставащи срещу нея. Познавам един пастор, който се премести в Маями и започна Църква. За период от 2 години, Църквата му нарастна на повече от 250 члена. След това, той се отказа. Защо? Езавел го изкара извън играта със страх и объркване.

Отне ми около 9 месеца разхождане в задния ми двор, за да разбера какво атакува служението ни. Никой никога не ме е учил, както аз сега го правя и аз ви казвам: “има началство там където сте опитващо се да убие призванието ви”. Аз се опитвах да бъда приятен проповедник, както съм сигурен, че и вие се опитвате. Аз се опитвах да бъда приятен. Но дори и в задния ми двор, това нещо дойде до мен и продължаваше да ме опресира. Толкова ми беше трудно да се моля. Понякога трябваше да стена доста дълго, преди да мога да чуя от Бог. Не знаех какво беше това. Не знаех, че има сила, опитваща се да върже града ни и да държи Словото на Господ надалече. Тогава не знаех това. Не знаех, че трябваше да се бия духовно, за да поддържам свободата в Бог (Галатяни 5:1). Не знаех, че трябваше да правя това. Аз просто се опитвах да казвам приятните молитви тип “сега аз си лягам да спя”, но те не работеха. След това говорех с приятни религиозни хора, които ме потупваха по гърба и казваха: “О, синко, всичко ще се оправи”! Не! Няма да се оправи, освен ако не се научите да ходите в призива си и в Словото, особено ако сте призован в служение. Ако имате призив за петкратно служение, внимавайте – по-добре да се изправите и да заемете позицията си.

Аз вярвам, че именно това е причината Бог да възстановява апостолското и пророческото служение днес. Аз го вярвам с цялото си сърце, понеже ние сме проповядвали все същите непомазани, отегчителни проповеди. И хората са спали през цялото време поради това.

Вместо да издигнем армия, ние сме издигнали една група от мижитурки, които просто са “приятни” Християни без помазание. Имаме изобилие от музиканти и приятни песнички, но без духовна сила.

Библията казва още, че Ииуй мразеше блудствата на Езавел – сексуалните и грехове (4 Царе 9:22). Той ги мразеше, имаше нещо вътре в него (Божият Дух), Който ги мразеше. Той разпозна това, което чародействата на Езавел вършеха на хората. Знаете ли какво е чародейството? То е контрол, заблуда, страх, манипулация чрез магьосничество и то е прелъстително, покваряващо влияние.

Магьосничествата на Езавел 

Езавел оперира чрез магьосничество, тя освобождава думи към хората. Магьосничеството е освобождаването на …. Тя ще освободи думи към вас – думи, думи, думи. Е, ние не мислим, че думите нараняват хората, но това е факт, ако дяволът работи с тях.

“Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му”

Притчи 18:21

С нетърпение очаквам деня, когато хората наистина ще схванат това и ще разберат духовната динамика, която става в света ни; ще разберат, че ние не сме на облак, свирещи на арфи. Ние сме въвлечени в духовна война. Има бог на този свят, който заслепява очите на тези, които Бог призовава в царството Си (2 Коринтяни 4:4).

Библията ни казва, че Божието намерение е чрез Неговата Църква да бъде изявена Неговата многообразна мъдрост на тези началства и власти в небесни места (Ефесяни 3:10). Павел каза: “Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу управниците на тъмнината в този свят, срещу духовните сили на нечестието в небесните места” (Ефесяни 6:12). Ето срещу кого се борите. Библията казва: “Защото оръжията, с които воюваме не са плътски, но пред Бог са силни за събаряне крепости” (2 Коринтяни 10:4). Астарта, Езавел, Ахав и Ваал – всички те са демонични крепости.

Атакуване на тежки климати

Е, как да ги съборим? Трябва да го направим чрез здрава ходатайствена молитва и не е лесно. От начало не е лесно да се молите здраво, трябва да имате силен дух във вас, който казва: “ще се моля, независимо как се чувства плътта ми”. Повечето хора искат да обиколят Ерихон единствено на последната обиколка.

Когато атакувате тежките духовни климати над града си, поднебесната ще започне да напуска първо вас. Областите, където сте били слаби, сега ще укрепите със сила чрез молитва. И когато този дявол  се опита да ви атакува в същите области, няма да може да намери нищо във вас, така че повече няма да може да ви контролира.

Бронзовите небеса са мястото, където изглежда, че молитвите ви стигат най-много до тавана на къщата ви. Като че ли нищо не работи. Бронзовите небеса са, когато на никой не му се ходи на Църква, не му се моли, не му се покланя на Бог, не му се дава за Евангелието въобще – не му се прави нищо.

Освобождение от Езавел 

Започвам да виждам някои неща, които не съм виждал никога преди. Ние сме атакували това началство в Духа чрез молитва и вече виждам хора да бъдат освободени. Нека ви кажа нещо: много време трябваше да мине, за да започнем да виждаме хора освободени от този дух, наречен Езавел. Най-наакрая, хората започват да се освобождават!

Спомняте ли си какво натискаше копчето за  активиране на Езавел? Думата: “Не”. “Не” е думичката, която я кара да чувства, че вече не е в контрол. Тази дума кара войнствения и дух да се надигне вътре в нея. Тя е готова да се бие за да си възвърне отново контрола, понеже чувства, че: “загубвам го, загубвам го, не съм в контрол на ситуацията”. Тя ще позволи на това войнствено нещо да се надигне в нея, ако усети, че губи контрола.

 Духът на Езавел трябва да се смири и да си тръгне. Това е напълно противно на войнствената и натура, която иска да сграбчи, да контролира, да сплаши и да манипулира. Бог казва: “Смири се и освобождавай”. Това е точно обратното на естеството и. Нещо в нея казва: “Не, не можеш да се освободиш сега”. Виждате ли? Това е страх и несигурност. Забелязали ли сте тенденции от ваша страна да контролирате, манипулирате и т.н.? Трябва да се освободите от тях. Трябва да се покорите и да бъдете покрити. Не се страхувайте от истинския духовен авторитет. Виждате ли, Езавел иска да контролира авторитета, ето защо тя се опитва да го узурпира през цялото време.

Молитва 

Татко, благодаря Ти за Твоето Слово. Благодаря Ти Исусе за това, че разчупи силата на този дявол. Благодаря Ти Господи! Ние заставаме като завоевателя Ииуй, за да воюваме със силите на тъмнината. Господи, ние ги връзваме в името на Исус, ние разчупваме силата на Езавел (Астарта) – прелъстителната богиня на войната. Благодарим Ти Исусе, благодарим Ти Господи затова, че Твоето име е над всяко друго име. Благодарим Ти Господи, че Ти Си Господ на Войнствата, Главнокомандващият. Ние Ти благодарим Господи, че ние не нарушаваме редиците, а че победоносно вървим напред в битката, в името на Исус. Благодарим Ти Исус, амин и амин!

Сара срещу Филис

Истинска история, типична за Езавелиния начин на действие 

Сара (това не е истинското и име) разказва как е била поканена от близка приятелка на домашна група. Приятелката и и казала, че Бог бил открил на водачката на домашната група, Филис (не е истинското и име), че Сара трябва да отиде там. Сара се почувствала странно относно това, но не искала да бъде непокорна на Господ. В крайна сметка, ако Господ е предсказал посещението и на домашната група чрез този човек, значи тя трябва да отиде.

Когато пристигнала, Филис направила така, че Сара да се чувства много специална и поучението на Филис наистина като че ли отговорило на някои от въпросите, които Сара имала. Филис дори имала лично пророчество за нея. Сара никога преди не била се чувствала толкова приета.

Духовният живот на Филис изглеждал толкова вълнуващ за Сара, понеже Филис постоянно имала видения, сънища и слово на знание. Сара почувствала, че и тя трябва да има същите преживявания и огладняла за повече от поученията на Филис. Как само тя копнеела да има същите взаимоотношения с Господ, които и Филис имала.

Един ден, Филис имала пророческо слово, че хората от групата никога не трябва да пропускат нито една домашна група. Сара почувствала, че ако пропусне дори една домашна група, тя ще обиди Господ и ще бъде в  пълен бунт.

Филис твърдяла, че е пророчица и че била в освободителното служение в Църквата си. След известно време, Сара открила, че Филис била малтретирана като дете, била изоставена от родителите си, била отхвърлена и малтретирана от бившия си съпруг и в миналото страдала от шизофрения.

Филис била убедила групата, че тя наистина е пророчица. Как само Сара копнеела да чуе директно от Господ. Много пъти Филис дори казвала, че Бог и казвал, че някои от хората в групата били усещали, че финансовите нужди на Филис трябва да бъдат тяхна отговорност.

Сара се опитала да стане приятелка на Филис. Но единственото взаимоотношение, което Филис позволявала, било центрирано около това Филис да служи на Сара. Филис винаги дълбаела в живота на хората в групата до най-незначителните детайли, но никога не отваряла собственото си сърце пред групата.

Филис имала необикновено “умение”  за излагане на показ и говорене за грешките на някои от жените в групата, така че те да могат да победят и да имат по-близко общение с Исус. Тя също така провеждала частни (лични) пророчески, съветнически сесии. Те продължавали до сълзи. Филис била майстор в показването на съчувствие, дори със сълзи от нейна страна. Това създавало един вид емоционално обвързване между нея и съветваните хора.

Филис винаги представяла такова взаимоотношение с Господ, което изглеждало невъзможно за постигане, освен за нея. Сара си помислила,че емоционалното излагане от страна на Филис на другите жени я правело да изглежда духовно по-висша от тях.

Един ден Филис казала пред групата, че те не трябва да позволяват на никой друг освен на нея, да ги съветва или да се моли с тях. Сара казала, че тя била говорила с пастора си и попитала, дали това се отнася и до него. Филис отговорила, че пасторът не можел да познава Сара толкова добре, колкото тя я познавала. Освен това, той не ходел в същата духовна власт, както нея и затова по-добре било да не говори с него.

Сара имала близка приятелка от друга Църква, която от време на време я окуражавала. Един ден, Филис извикала Сара, доста рано сутринта и  и казала да избягва приятелката си, понеже тя имала сън, че Сара ще попадне в голяма опастност, ако продължава това взаимоотношение. До това време, Сара била чувала Филис да дава такива предупреждения и се страхувала да не ги приеме като предупреждения от Господ. Веднъж, една жена от групата напуснала и Сара се почудила, дали жената ще запази освобождението си поради това.

Филис имала начин да накара Сара и останалите да чувстват огромна нужда от още пророчески откровения от нея. Филис била наистина добра в използването на Писанията. Изглеждало, че никой не можел да тълкува Библията както нея.

Филис прекарвала много време, разказвайки на всеки в групата за постиженията си. Изглеждало че всичко което тя вършила било съвършено.

Филис никога не се задържала продължително време в една Църква. Много пъти Филис карала групата да посещава нова Църква с нея или определени съживителни събрания. След събранията Филис обяснявала на групата какво означавало всичко това за тях.

Когато Филис отидела в определена Църква, тя правела така, че хората да разберат за нейните сънища и видения. Тя също така търсела хора за своята домашна група. Филис винаги получавала пророчески думи и сънища за пасторите и лидерите в Църквата. Сара никога не можела да разбере защо пророческите предупреждения на Филис за греха в Църквите никога не били приемани от пасторите. Ако пасторите не приемали Филис, тя се ядосвала и казвала на останалите да ги отбягват.

Веднъж, Сара била с Филис в една Църква и пасторът като че ли наистина искал да говори с Филис. Изглеждало, че той наистина имал сърце за нея. Филис обач, започнала да си остава в къщи и да отбягва пастора. Тя казала на Сара, че трябвало да прекарва повече време сама в молитва пред Господ.

Една неделя на Църква, Сара имала невероятно преживяване при олтара. Святият Дух  отворил очите и за да види заблудата, контрола и манипулацията, под които Филис я била поставила. Като че ли тя била поставила Филис на мястото на Исус. Но сега очите и били отворени. Станало и ясно, че тя трябва да се освободи от влиянието на Филис.

Тя се изправила пред Филис и и казала, че не може повече да посещава домашната и група и че иска да прекъсне взаимоотношенията си с нея. Филис се ядосала и казала на Сара, че тя попада в голяма опастност, правейки това. Но вече било твърде късно за този тип духовно звучащи предупреждения. Сара била решена да бъде свободна.

Сара видяла Филис в магазина, около една година след като била напуснала групата. Сара все още можела да усети духовното привличане от Филис. Днес, Сара все още превъзмогва времето, прекарано в заблуда от Филис. Групата се разпаднала, но Филис все още скача от Църква на Църква, търсейки други на които да може да служи.

Сега, Сара има силното желание да направи така, че други да не попадат под същата заблуда както нея.