Глава 7 – Завоевателят Ииуй

Бог призова и даде сила на Ииуй да бъде апостол на война, който да победи Езавел и да унищожи дома на Ахав.

Надявам се, че сте успели да научите някои неща за Езавел в предишните глави. Как тя действа и начина по който застава срещу вас за да се бори с вас. Вие може да живеете в територия, където влиянието на Езавел е много силно. Ние трябва да преминем отвъд фасадата и да видим кое влияе на града ни. Аз вярвам в сърцето си, че не можем да изградим мощна и единна Църква, докато не се научим да се съпротивявааме срещу това, което спира Евангелието.

Срещу Божиите хора работят неща, които те невинаги разпознават, разбират, или могат дори да обяснят. Когато пишем книги като тази, те излагат на показ скритите неща и ви дават възможност да разберете какво чувствате и усещате и какво работи в духовния свят срещу вас. В много градове има дух на Езавел. Ние трябва да застанем срещу нея, но не можем, докато не видим по-ясно как тя функционира и не разберем какво ще ни е нужно за боя срещу нея.

Библията говори за един мъж на име Ииуй, който Бог издигна в дните на цар Ахав и Езавел и на когото Бог даде поръчението да отиде и да унищожи тези двама владетели. Ние можем да направим един паралел между тези владетели и някои духовни принципи днес.

Сега, Ииуй беше много интересна личност, която ще разгледаме по-отблизо в тази глава. Той е Ииуй – “Апостолът на войната”.

Ииуй получи призив от Бог. Той беше инструмента, който Бог издигна, за да унищожи дома на Ахав. Бог определи Ииуй за битка. Както вече забелязахте, Бог е ревнив и разгневен Бог, що се отнася до Ваал и Ашера.

Една от 10-те Божии заповеди ни казва “да нямаш други богове и да не си правиш гравирани образи” (Изход 20:3-4). Никакви образи! Сега, какви бяха образите на Езавел? Знаете ли, че е трудно дори до ден днешен да се открие образ на Ашера. Също толкова трудно е да се намери образ на Ваал дори ако търсите в древните разкопки, които са били запазени. Кръстоносците са унищожили образите до толкова, щото може и да намерите някой древен образ, но много деформиран.

Военачалникът Ииуй 

“И като стигна, ето, военачалниците седяха заедно; и каза: Имам дума към тебе, о военачалнико. И Ииуй каза: Към кого от всички нас? А той каза: Към тебе военачалнико”

4 Царе 9:5

Думата военачалник  означава командир. Една от характеристиките, които бих искал да ви покажа е, че Ииуй беше командир. Той имаше командващ (заповеднически) тип помазание върху себе си. Той не беше обикновен човек, дори и в Божиите очи, или мога да го кажа по този начин – той беше мъж с висок духовен ранг. Той имаше дълбочина и сила вътре в себе си. Той не беше средния, апатичен вид човек. Той беше командир. Разбирате ли какво искам да кажа? Така че Бог изпрати пророка Си да помаже този военачалник с мощно войнствено помазание. 

“И той стана и влезе в къщата. Тогава пророкът изля мирото на главата му и му рече: Така казва Господ Израилевият Бог: Помазах те цар над Господните хора, над Израел”

4 Царе 9:6

“И ти да поразиш дома на господаря си Ахав, за да отмъстя върху Езавел за кръвта на слугите Си пророците, за кръвта на всичките Господни слуги”

4 Царе 9:7

Езавел беше известна с това, че заставаше срещу Божиите пророци, за да ги унищожи. Понеже Ахав продължаваше да служи на Ваал и се ожени за Езавел, Бог изпрати Илия при Ахав един ден като му каза: “Иди и кажи на Ахав (не на Езавел): няма да вали дъжд над земята, докато аз не кажа”. Илия освободи посланието си към Ахав и Библията доказва, че в продължение на три години и половина не валя дъжд. Имаше жестока суша на земята; животните и хората умираха. Йосиф казва, че сушата не е  била само там, но дори и по цялата земя.

Езавел се ядоса толкова много на този пророк, че тя започна да избива всички пророци на Йехова, които можеше да намери.

Поръчението на Ииуй

“Защото целият Ахавов дом ще бъде изтребен, и ще погубя от Ахава всеки от мъжки пол, както малолетния, така и пълнолетния {Еврейски: Затвореният така и свободния.} в Израел; и ще направя дома на Ахава както дома на Еровоам, Наватовия син и както дома на Ваас, Ахиевия син. А Езавел – кучетата ще я изядат в градския край на Езраел, и не ще да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побягна”

4 Царе 9:8-10

 Езраел – Земя на откровението 

Ахав и Езавел живееха в местност, наречена Езраел, която се намираше в Самария. Тази земя и тази специфична област бяха дадени на едно от 12-те племена на Израел – Исахар. Исахар беше племето славещо се с хора, ходещи в откровение. Те бяха тези, които разбираха времената и сезоните на Бог и това, което Израел трябваше да прави (1 Летописи 12:32). Точно на това място Ахав построи храмовете на Ваал и Ашера – на мястото, наречено откровение. Можете ли да видите паралела? Не е ли интересно? Понеже те също имитират дарбите на Бог или потока на истинския пророчески кабинет.

Ииуй имаше поръчение от Бог. Той беше изпратен да извърши нещо. Неговата мисия, неговото помазание и призива на Бог върху него бяха да унищожи дома на Ахав (4 Царе 9:7). Ето какъв беше призива му. Той беше помазан и той имаше Духа на сила и мощ върху себе си. Той беше военачалник или човек с духовен ранг. Той имаше авторитет и Божествено поръчение. Затова излезе без да се бави. Харесва ми това.

Сега ще раздробя различните битки, които Ииуй имаше. След това ще опиша характера на Ииуй. Както казах по-рано, вие трябва да знаете какво да направите, за да се биете срещу това началство, наречено Ашера (Езавел), което управлява над много градове.

Различните битки 

Превъзвишеният 

Сега, Ииуй проведе няколко различни битки. Първата беше срещу един човек на име Йорам . Името Йорам означава “Превъзвишеният”. Той беше синът на Езавел.

“И Йорам, като видя Ииуй, каза: С мир ли идеш, Ииуй? А той отговори: Какъв мир докато са толкоз много блудствата и чародействата на майка ти Езавел? Тогава Йорам обърна юзда и побягна, като казваше на Охозия: Предателство, Охозие! А Ииуй дръпна лъка си с пълна сила и уцели Йорам между плещите му, така щото стрелата излезе през сърцето му; а той се прегърби в колесницата си. Тогава рече Ииуй на военачалника си Видкар: Вземи та го хвърли в оная част от нивата, която принадлежи на езраелеца Навутей; защото спомни си, че когато аз и ти яздехме подир баща му Ахав, Господ произнесе против него това пророчество: Не видях ли вчера кръвта на Навутей и кръвта на синовете му, казва Господ? И в тая част от нивата ще ти въздам, казва Господ. Сега прочее, дигни го и го хвърли в тая част, според Господното слово”

4 Царе 9:22-26

Библията ни казва,че Ииуй, с цялата си сила опъна тетивата и прониза този “Превъзвишения” в гърба и право през сърцето му (4 Царе 9:24).

Забележете, че Ииуй използва цялата си сила! Това е, което трябва да имаме в нас днес като Християни.

Този, който е присвоил притежания

“А Юдовият цар Охозия, като видя това побягна през пътя на градинската къща. И Ииуй се спусна след него и каза: Поразете го и него в колесницата. И поразиха го в нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; и той побягна в Магедон и умря там. И слугите му го докараха на колесница в Ерусалим, погребаха го в гроба му с бащите му в Давидовия град”

4 Царе 9:27-28

 След като Ииуй уби Йорам, той се обърна към някой си Охозия. Името Охозия е наистина интересно. То означава: “Този, който е присвоил притежания”. Охозия беше зъл човек според Писанията. Някога губили ли сте някое свое притежание?

“Охозия, Ахаавовият син, се възцари над Израел в Самария, в седемнадесетата година на Юдовия цар Йосафат, и царува две години над Израел. Той върши зло пред Господ, като ходи в пътя на баща си, и в пътя на майка си, и в пътя на Еровоам, Наватовия син, който направи Израел да греши; защото служи на Ваал и му се поклони, и разгневи Господ Израилевия Бог според всичко, което бе вършил баща му”

3 Царе 22:51-53

Ииуй ги преследваше и двамата и …Баам! Първо, той уби Йорам “Превъзвишеният”, този, който се превъзнасяше над града или територията в Ахавовия дом. След това, Ииуй преследва Охозия, този който е “присвоил града”. След това Ииуй отива в Езраел, за да се справи и със самата Езавел.

Ииуй преследва Езавел 

“Така Ииуй дойде в Езраел и Езавел като чу, начерни клепачите на очите си, накити главата си и надникна през прозореца. И като влизаше Ииуй в портата, тя каза: С мир ли идваш, ти Зимриевце, убиецо на господаря си? А той повдигна лицето си към прозореца и каза: Кой е от към мене? Кой? И надникнаха към него двама трима скопци. И каза: Хвърлете я долу. И те я хвърлиха долу; и пръсна от кръвта й по стената и по конете; и той я сгази”

4 Царе 9:30-33

Езавел се показва от прозореца на кулата си; тя е гримирала лицето си (всеки познава тази история) и нарича Ииуй: Зимри. “Успокои ли се Зимри, кaто уби господаря си”.

Зимри беше един от царете, който беше убил царя преди него и след това се беше самоубил. Това е последното освобождаване на чародейство срещу Ииуй. Ииуй я погледна лице в лице и заповяда на скопците, които стояха на балкона да я хвърлят долу. Така Ииуй се справи с нея и тя падна на земята, и умря на улицата.

“И като влезе, той яде и пи и каза: Идете сега и вижте тая проклета и погребете я, защото е царска дъщеря. И отидоха да я погребат, но не намериха от нея освен черепа, нозете и дланите на ръцете. И когато се върнаха и му казаха това, той каза: Това е словото, което Господ говори чрез слугата Си тесвиеца Илия, като каза: В градския край на Езраел кучетата ще изядат месата на Езавел; и трупът на Езавел в градския край на Езраел ще бъде като гной по лицето на полето, така щото няма да могат да кажат: Това е Езавел”

4 Царе 9:34-37

Библията казва, че кучетата изядоха Езавел цялата, без ръцете, главата и краката. Това не е ли чудесна участ? Нямаше нужда да и правят прекалено голям ковчег, в който да я погребат, нали? Тя беше една зла, зла, зла жена. Езавел е един зъл, зъл, зъл дух.

Седемдесетте сина на Ахав 

“А Ахав имаше седемдесет сина в Самария. И Ииуй написа писма и ги изпрати в Самария до Езраелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахавовите деца, в които написа: Щом пристигне до вас това писмо, понеже синовете на господаря ви са при вас, и имате колесници и коне, укрепен град и оръжия, то вижте кой е най-добър и най-способен от синовете на господаря ви и го поставете на бащиния му престол, и бийте се за дома на господаря си”

4 Царе 10:1-3

След смъртта на Езавел, Ииуй преследва 70-те сина на Ахав. Той тръгна да преследва и тях; този човек не се спря, докато не изпълни поръчението си. Когато преследваше 70-те сина на Ахав, той изпрати писмо до града, казвайки: “Хей, всички синове на Ахав живеят при вас. Изберете си един от тях за цар, съберете воините си и излезте да се бием”. Те изпратиха писмо обратно до него: “За нищо на света”. Перефразирам, естествено. Ииуй каза: “Добре. Ако ще бъдете на моя страна, изпратете ми 70-те глави на 70-те сина на Ахав”.

“Тогава им писа второ писмо, в което рече: Ако сте от към мене, и ако послушате моя глас, отнемете главите на тия човеци, синовете на господаря ви и утре по това време елате при мене в Езраел. (А царските синове, седемдесетте човека, бяха при градските големци, които ги възпитаваха). И като стигна писмото до тях, хванаха царските синове, седемдесетте човека, и ги изклаха, и сложиха главите им в кошници и му ги изпратиха в Езраел”

4 Царе 10:6-7

Така че гледачите на Ахавовите синове, тези които ги бяха отгледали и се бяха грижели за тях; бяха ги хранели и обличали, една нощ влязоха в стаите им с меч в ръка и отсякоха главите им, и като ги поставиха в кошници, изпратиха ги на Ииуй.

Сега, това е безмилостно. Езавел е безмилостен дух и когато Бог реши да свали съд върху него, гледката няма да е много привлекателна. Помнете, че тези старозаветни битки са естествени примери за духовни истини. Бог изпрати Ииуй, апостолският войн, за да  отиде и напълно, да унищожи целия дом на Ахав.

“И тъй, Ииуй порази всичките останали от Ахавовия дом в Езраел, и всичките му големци, близките му приятели и свещениците му, докато не му остави остатък”

4 Царе 10:11

 Братята на юдовия цар Охозия 

“Ииуй срещна братята на Юдовия цар Охозия, и попита: Кои сте вие? А те отговориха: Ние сме братя на Охозия, и слизаме да поздравим децата на царя и децата на царицата. И каза: Хванете ги живи. И хванаха ги живи и ги изклаха при рова на стригачницата, четиридесет и двама човека; не остави ни един от тях”

4 Царе 10:13-14

След това Ииуй реши да отиде в Самария и по пътя  го срещнаха 42-ма мъже. За тях, това беше неправилното място, неправилното време и неправилната среща. Ииуй каза: “Къде сте тръгнали момчета”? Те отговориха: “О, отиваме да говорим с царицата – майка”. Ииуй каза: “О,наистина ли”? “Да, ние сме роднини и просто искахме да кажем “здрасти” на всички и да се уверим, че царското семейство е живо и здраво”. “О, наистина ли” – каза Ииуй. “Какво съвпадение!” (Перефразирам, естествено). “Аз току-що идвам оттам”.

Тогава Ииуй заповяда на мъжете си да ги хванат и да ги екзекутират. Неправилното място, неправилното време, неправилната среща – ето колко погълнат беше Ииуй от изпълнението на поръчението си. Той беше твърд и упорит. Той имаше мисия от Бог и знаеше точно какво беше призован да извърши. Това обяснява цялата поглъщаща ревност, която Ииуй имаше за изпълнението на призива си.

Ахавовия дом в Самария 

“И той каза: Ела с мене и виж ревността ми за Господ. Така го качиха в колесницата му. И когато стигна в Самария, поразяваше всичките останали от Ахава в Самария докато го изтреби, според словото, което Господ говори на Илия”

4 Царе 10:16-17

След като Ииуй влезе в Самария, той започна да преследва останалото от Ахавовия дом. Той намери и уби всички от тях, които живееха там.

Ииуй избива поклонниците на Ваал 

Последното нещо, което виждаме Ииуй да върши е да влиза в един от градовете, за да празнува празника на Ваал. Ииуй провъзгласява ден за поклонение и казва: “Всеки в този град, който се покланя на Ваал да дойде. Нека празнуваме и нека принесем една грандиозна жертва”. Около три хиляди човека се стекоха към храма на Ваал и Ииуй накара хората си да облекат поклонниците на Ваал с определени (специфични) облекла, за да могат да ги разпознават и идентифицират.

След това Ииуй застана да наблюдава как поклонниците и пророците на Ваал принасяха жертвите си и се покланяха. Тогава Ииуй заповяда на воините си да се огледат и да се уверят, че на поклонението не присъства никой от служителите на Йехова. Те го направиха. Тогава Ииуй заповяда на мъжете си да обградят мястото и да избият всички поклонници на Ваал. “Избийте ги всичките и не пропускайте нито един от тях”. И така, виждаме всички поклонници на Ваал унищожени от Ииуй и мъжете му. Помнете, че Езавел е свирепа сила. Тя е войн.

Думата не 

Нещото, което ще раздвижи войнствения дух на Езавел повече от всичко останало и нещото, което тя мрази най-много, е думата – “не“! Езавел мрази думата – “не”! Езавел е завоевателка, тя има завоевателски дух в себе си и тя иска да ви победи. Езавел иска да има власт над вас, така че тя ще направи всичко възможно за да го постигне.

Предсказване 

Когато видите порнография на определено място, там е влиянието на богинята Астарта. Когато видите реклами на хороскопи, става дума за влиянието на Ваал. Предсказването в най-класическия му вариант идва от Астарта. Тя е наречена: “богинята на доброто предсказване” – щастие, щастие, щастие. Ако можехте да видите Астарта, тя ще лети наоколо и ще се носи благодатно, хвърляйки цветя навсякъде. Така изглежда тя в митологията, но зад това стои силен, войнствен, заблудителен и борещ се дух.

Сега, ще разкрием пълновластното помазание, което Бог даде на Ииуй, за да навлезе в и да завладее територията на Езавел.

Факти отностно Езавел 

  • Езавел застава срещу Божиите пророци за да ги унищожи.
  • Гледащите порнография отварят себе си за контрола и прелъстяванията на Ашерата (Езавел).
  • Езавел е свирепа сила, тя е войн.
  • Езавел мрази думата “Не”.
  • Порнографията по земята е поради влиянието на Ашерата.
  • Предсказването е освобождаването на духа на Ваал.
следваща глава Глава 8 - С всичка сила