Глава 5 – Пратеникът

Пратеникът на Езавел 

Духът на Езавел не е демон. Тя е воюващо началство. Тя освобождава дух на контролираща манипулация като поражда борби и изпраща демонични пророчески пратеници към вас, за да освободят страх.

Това е пратеник, от който всеки от вас получава послание от време на време. Някои от тях може да искат да “споделят” определено послание с вас още преди да сте свършили с четенето на тази книга.

Някога, някой споделял ли е послание с вас? Аз получавам послания постоянно. Бог ми ги изпраща и съответно и дяволът се опитва да го прави. Всеки от вас трябва да се научи как да откликва на посланието което чува. Не ме интересува дали посланието има широка усмивка на лицето си когато бъде доставяно, или пък е доставяно с меч. Вие ще трябва да се научите да разпознавате различните видове послания, да ги изчиствате и да разбирате от къде наистина са дошли.

Искам да ви запозная с още един пратеник в тази книга. Ние пеем една песен за духа на Илия идващ в сила и мощ. Това е много хубава песен с много добра духовна ударност. Но знаете ли, че когато Илия дойде, той трябваше да се бие с някой. Спомняте ли си името и? Той трябваше да се бие срещу една личност, наречена царица Езавел.

Езавел се конфронтираше с Божиите пророци. Тя ги мразеше силно и ги избиваше, когато и се удаваше възможност.

Библията казва, че тя намери съпруга си хленчейки и тюхкайки се един ден, понеже искаше да купи лозето на Навутей, но той не искаше да му го продаде. Езавел счете, че съпругът и беше цар и в крайна сметка, всички трябваше веднага да се поклонят на всяко негово желание. Така че със съгласието на Ахав, Езавел се зае със ситуацията като уби човека, неискащ да продаде лозето си на царя. Може би Ахав не искаше да убива Навутей, но Езавел беше прекарала няколко години, използвайки емоциите, болките и вътрешните рани на Ахав като средство да узурпира властта му. Тя реши в сърцето си да се отърве от съпротивата на Навутей. Мотивацията и беше власт и контрол. Тя щеше да завладее властта зад сцената, докато използва съпруга си като фасада за контролиращото си и манипулиращо влияние.

Илия, Божият пророчески глас трябваше да се бие срещу Езавел. Той трябваше да се бие с този дух или тази царица, наречена Езавел.

Сега, искам да изясня нещо точно тук. Когато пиша за Езавел в тази книга, моля ви не си мислете, че пиша само за жени. Въпреки че в много случаи, жените изглежда са по-податливи на работата на този дух, той не е ограничен само за жените. Не гледайте само за жени, опериращи с този дух, защото Езавел е управляващо духовно началство. Мъжете също могат да чародействат, контролират и манипулират.

Духът на Езавел не е демон, тя е началство. Езавел освобождава дух на контролиращо и манипулиращо чародейство. Тя оперира в тази духовна арена. Ние трябва да се научим как Библейски и духовно да и се противопоставяме, на нея и на демоничните и влияния. В тази глава ще ви покажа защо понякога се чувствате така, както се чувствате, когато духовно се борите срещу нея или влиянията и.

Духовен сблъсък 

Имаше време когато, докато се разхождах в задния си двор, това нещо (чувство на интензивна скръб) слизаше върху мен. Всичко, което можех да направя беше да се моля и моля Бог да ми открие какво е това. Тази скръб слизаше върху мен и изведнъж аз намирах себе си в нещо, подобно на духовна война. Ставаше някакъв духовен сблъсък. Дори не знаех какво е това, което става тогава. Наистина ми беше трудно дори да го опиша. Не знаех, че съм под атака и в някакъв вид духовна война.

Един ден чух един много известен служител да казва нещо от рода на: Аз трябваше да се науча как да се бия с Езавел за да мога да стартирам това служение. След това той описа накратко чувствата си, когато се е биел с този дух. Когато го чух да разказва това, нещо вътре в мен (вътрешния свидетел) сигнализира: “Това е същото, което и аз чувствам в духа си, когато се разхождам в двора си, молейки се”. Има времена, когато можете да усетите сблъсък в духа си.

Мишената на Езавел 

Причината, поради която усещате този духовен сблъсък понякога  в духа си е понеже Езавел се е прицелила във вас и ви атакува; или пък Духът на Бог вътре във вас се сблъсква с духовния климат около вас. Ето защо се чувствате неудобно в духа си понякога. Духът ви ще се бие се невидими неща. Когато Бог ме обучаваше за служение, Той ме учеше на тези неща в задния ми двор, така че да не съм невеж относно тактиките на дявола (2 Коринтяни 2:11). Винаги е добре да знаете кой е врага ви. Така че в задния ми двор, когато се молех, аз започнах да научавам как духовно да се противопоставям на Езавел. Днес съм много по-силен духовно и мога да ви помогна и на вас. Вие трябва да бъдете добре екипирани духовно, за да се биете с Езавел и Бог иска да екипира всичките Си деца за това. Нека погледнем как Илия се биеше с Езавел.

Илия се среща с Езавел 

“А като видя Илия, Ахаав му каза: Ти ли си, смутителю на Израел? А той отговори: Не смущавам аз Израел, а ти и твоят бащин дом; защото вие оставихте Господните заповеди, и ти последва ваалимите. Сега, прочее, прати та събери при мене целия Израел на планината Кармил, и четиристотин и петдесетте Ваалови пророци, и четирите стотин пророци на Ашера, които ядат на Езавелината трапеза”

3 Царе18:17-19

Виждаме пророк Илия да предизвиква пророците на Ваал и Езавел на планината Кармил и най-накрая да ги избива. Тези убити пророци бяха пророци на Езавел. Те се хранеха на нейната трапеза и слушаха поученията и. Бяха обучени от нея и знаеха как да оперират в същия дух, с който тя оперираше. Те знаеха как да се потопят в и как да освободят тъмните сили на Ашерата (Астартата). Те също така знаеха как да действат с Езавелините контролиращи сили на страх.

Има такова действие на контролиращи чародейства от страна на тези духове и понякога и Християните могат да влязат в тази област, дори без да знаят. Ще обсъдим това по-късно.

Пророците на Езавел 

“А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израел, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща.”

3 Царе 18:36

Илия се конфронтира с пророците на Езавел по заповед на Господното Слово. Бог каза на Илия да отиде и да се конфронтира с тях и в покорство към Словото на Господ, той го направи. Тук Илия всъщност казва: “Господи, аз се конфронтирах с тях, понеже Ти ми каза”.

 “Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тези хора, че Ти Господи си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им отново”

3 Царе 18:37

Обърнал сърцата на хората от какво? От поученията на Ваал. Те бяха заблудени да служат на едно началство – духът на Ваал, вместо на Бог.

“Тогава огън от Господ падна и изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа. И всичките хора, когато видяха това, паднаха на лицата си и казаха: Йехова, Той е Бог; Йехова, Той е Бог. И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци; нито един от тях да не избяга. И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла”

3 Царе 18:38-40

Те хванаха фалшивите пророци на Ваал и Илия ги заведе до потока Кисон и ги изкла там. Сега Божието Слово към Илия беше “изколи пророците”.

Демонично помазани послания 

“И като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос; но нямаше глас нито кой да отговори, нито кой да внимава.”

3 Царе 18:29

Пророците на Езавел пророкуваха. Те пророчески декларираха с демонично вдъхновение и помазани послания. Тези пророчества не бяха от или с Духа на Бог, а бяха демонично помазани.

Там, където ние живеем, в областта на Ft. Lauderdаle, Флорида, живее и един посланик, който има какво да каже. Научил съм от опит, че когато пътувам, за да проповядвам от град на град, от Църква на Църква, обикновено, има и някой преносител на демонично послание, който ще дойде при мен.

Териториално навлизане 

Бог може да ме изпрати в определена територия и който е управляващия дух там ще ми изпрати послание. Когато стъпите на определено място с намерението да разгласите Божието Слово и да потърсите загубените души с инвазия от страна на Евангелието на Исус Христос, това може да ви се случи и на вас. Демоничните сили са толкова горди, че те обичат да се хвалят и искат знанието за присъствието им да бъде открито на духовно чувствителните. Те са се метнали на Сатана, който самият е бащата на гордостта и поради това, постоянно ще продължава да учи изкуството на падането.

Различни послания 

Посланията идват по много различни начини. Не е важно само това, което посланика изговаря през устата си, много пъти можете да разберете и по изражението на хората или по начина, по който реагират. Те може да вирнат нос, да скръстят ръце и може би дори да ви се подиграват с телесни жестове. Само по начина, по който реагират и ви гледат, можете да разберете, че нещо не е наред. Може би не ви обръщат никакво внимание, или пък изражението им ви показва, че не са съгласни с това, което казвате. Те може и нищо да не кажат, но действията им говорят. Може да не са думите излизащи от устата им, а действията им, които са вербални в случая. Разбирате ли какво имам предвид? Те ви изпращат послание.

Много пъти вие може да се молите и някой да ви гледа по определен начин. Всичко това са послания, изпращани към вас с намерението да освободят духовна сила срещу вас.

Страх 

Демоничните духове ще се опитат да ви сплашат. След известно време вие ставате по-здрави духовно и просто разоравате през страха им така или иначе. Просто пробийте с Духа на сила и мощ и не се притеснявайте. Добре е да разпознавате какво се бие с вас и когато го разберете, станете по-смели и по-силни. Това, което дяволът не харесва, направете го два пъти. Амин? Това е, което аз правя. Когато видя Езавел в действие, аз просто се заздравявам. Удрям този дух още по-здраво, понеже знам каква е тя. Така че какво правя? Не и позволявам да взема контрол и да ми покрива събранията. Аз духовно отвръщам на атаката и я удрям с войнствена молитва в Духа. Това е което и вие ще трябва да направите.

Демонични атаки 

Нещо трябва да се задвижи във вашия дух (помазание), когато влезете в контакт с демонично влияние и трябва да ви накара да реагирате. Аз се научих в задния си двор как да реагирам правилно, не от плътта си, а от Духа. Аз се бия в Духа с тези демонични атаки, така че да мога да ги спра в областта на Духа, преди да могат те да постигнат демоничната си задача на Земята.

Демоничните атаки имат цел. Те искат да освободят покритие над вас, за да ви контролират и за да откраднат, убият и унищожат Божията работа в живота и служението ви (Йоан 10:10). 

Вратата на Даниил 

Когато Бог ви пророкува, Той отваря пророческа врата на изговор от небето.

Това е, което се случи на Даниил. Докато той се молеше, на небесата се провеждаше духовна война за живота му. Имаше пророческа врата на изговор отваряща се над него. Библията казва, че в деня когато Даниил започна да се моли, Бог отговори на молитвата му. Но трябваше да минат 21 дена, за да може отговорът да достигне до него. Над територията имаше княз на тъмнината, който блокираше и спираше изпълнението на молитвите на пророка. Имаше биеща се демонична сила, опитваща се да затвори пророческата врата на изговор. Даниил скърбеше в духа си, когато започна да пости и да се моли. Даниил можеше да усети конфликта на духовна война в духа си, но истинската битка беше в областта на Духа. Тя беше в духовните небеса над него (Даниил 10 глава). 

Отвръщане на удара 

Така и аз се разхождах в задния си двор и можех да усетя духовния конфликт в духа си. Тогава аз ходех насам-натам, незнаейки всъщност какво точно беше това, което ми се случваше. Не знаех, че около мен тече духовна война. Аз я усещах в духа си, но не знаех как да откликна, понеже никой не ми беше казвал как да го направя. Никой не ми беше обяснил какво точно чувствах. Аз се молех и молех, търсейки Бог за това и тогава малко по малко, започнах да получавам парчета светлина по въпроса. Най-накрая Бог ми показа какво беше всичко това – духовна атака. Това беше духовна война освободена към мен и тя караше духът ми да се вълнува. Тогава Бог ми даде духовното знание как да отвърна на удара.

Ако се научите духовно да удряте неща първо в областта на духа (чрез молитва и Словото), вие ще унищожавате демоничните задачи, преоди те да влязат в естественото и в хората. Разбирате ли? Ето защо е толкова важно да се молим. Захванете се с нещата, първо, в молитва преди да се появат в материалната област, защото тогава ще трябва, да се занимавате и с хората, в които е дошло проявлението.Виждате ли какво имам предвид?

Нека никой да не се измъкне 

И Илия каза: ”Хванете пророците на Ваал и нека никой от тях да не се измъкне” (3 Царе 18:40).

Не изпускайте нито един! Защо Бог не искаше абсолютно никой да не се измъкне? Виждате ли сърцето Му? Бог не искаше дори и един пророк на Ваал да остане жив. Нито един! Той не остави нито един слуга на Езавел да избяга. Илия хвана тези Езавелини пророци, заведе ги при потока и ги изкла. Това е “сладичкото” малко пророческо помазанийце. Амин? Виждате ли? Илия имаше войнствен, биещ се дух вътре в него, който казваше: “Ще избия тези пророци в подчинение към Господното Слово”. Той имаше биещо се помазание.

Ахав каза на Езавел 

“И Ахав съобщи на Езавел всичко, което Илия беше направил, и как беше избил с меч всичките пророци”

3 Царе 19:1

Ахав каза на Езавел всичко, което Илия беше направил. Той си отиде в къщи, хленчейки, понеже се страхуваше от Илия и дори се страхуваше от това, което Езавел може да каже. Нека помислим за това за момент. Пренесете се във времето мислено, застанете там и наблюдавайте събитията. На мястото стоят 450 пророка на Ваал и още 400 на Езавел и Илия изважда меча си и започва да ги коли един по един.

Вие сте царя и сте видели какво се е случило и сега трябва да си отидете и да кажете на жена си: “Познай какво стана скъпа? Току-що загубихме всичките си пророци. Трапезата ти ще бъде празна тази вечер. Никой няма да го има за да слуша поученията ти”. Това е, което пророците и правеха – идваха за вечеря и слушаха духовните поучения на Езавел. Сега, изведнъж всичките и пророци са изклани от един Божии пророк. Можете да си представите колко бясна ще стане тя. Можеше да подскочи до тавана. Можете да си представите как се е почувствала, когато всичките и ученици са били елиминирани от един малък пророк на Йехова.

Оръженосецът на пратеника 

“Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на един от тях”

3 Царе 19:2

Тогава Езавел изпрати пратеник (заобградете си това в Библията). Езавел винаги ще изпрати демоничен пророчески пратеник при вас. Ще разгледаме по отблизо този пратеник. Забелязал съм, че с пратеника ще дойде и още една личност. Него аз наричам гарда или оръженосеца на пратеника.

Някои от нещата, които поучавам съм научил в битката. Аз трябваше да преживея тези духовни атаки. Трябваше да се бия в някои духовни битки, чудейки се какво е това, което ме атакува. Ние трябва да можем да разпознаваме духовната атака.

Много пъти Езавел ще изпрати и гарда с пророческия пратеник. Гардът обикновено идва за да заздрави Езавелиния посланик. Понякога двамата ще идват срещу вас – този, който ще освободи посланието на Езавел и оръженосецът на посланика.

Забелязал съм, че когато пътувам в различни страни, ето духът на Езавел ми изпраща пророческото си послание чрез пратеника си и когато това стане, аз се оглеждам и за оръженосецът. Обикновено и той е наоколо. Понякога името на гарда е Ахав: “Ти просто не разбираш жена ми, тя просто си действа така”. Ахав ще пази Езавел (като гард) и ще и позволи да действа и оперира с неговото съгласие. Нека погледнем каква беше задачата на този гард.

Идвам да те убия 

“Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: Така да ми направят боговете, да! и повече да притурят, ако утре, около тоя час, не направя твоя живот както живота на един от тях”

3 Царе 19:2

С други думи: “Илия, до утре ще те убия”! Някога някой казвал ли ви е, че ще ви убие и вие да знаете, че има силата да го направи? На мен ми се е случвало повече от веднъж. Веднъж пистолетът беше опрян в лицето ми. Човекът каза: “Хей, голямата работа, престани с нещата си, или ще ти пръсна мозъка”. Аз не знаех кой беше той, но той ме познаваше и беше опрял пистолета в лицето ми. Можеше да ме убие моментално. В друг случай, един човек отново искаше да ме застреля. Можех да видя убийство в очите му. Ако знаете, че някой ще се опита да ви убие, имайки способността да го направи, вие ще мислите различно. Би трябвало да започнете да се молите веднага. Така че когато четем за посланика на Езавел, ние трябва да осъзнаем, че това беше сериозна заплаха. Аз мога да видя пратеника, идващ и казващ на Илия: “Ще те убия” и Илия знаеше, че Езавел има способността да го направи. Репутацията и я предшестваше и тя беше известна с това, че избиваше Господните пророци. 

Илия размисли върху посланието й 

“А като видя това Илия се уплаши, стана и отиде за живота си, и като дойде във Вирсавее Юдово, остави слугата си там.”

3 Царе 19:3

Изведнъж, Илия изгуби духовността си. Когато той размисли върху посланието  на Езавел, страх се роди в него и той избяга за да спаси живота си. Едно нещо е да избягаш на скришно място, за да избегнеш удара и после пак да излезеш да се биеш, но това послание удари духа на Илия. Не бих искал да обвинявам Илия, но той дори не трябваше да се замисля върху думите на Езавелиния пратеник. Илия трябваше просто да върже тези думи, които посланика изговори и да му отговори: “Знаеш ли какво, въобще няма  да ме убиеш, а аз ще се справя с вас утре. Така че изпрати на шефката си това послание”. Обърнете наобратно посланието на Езавел и и го върнете. Езавел е от тези, на които постоянно трябва да се напомня, че Исус е Господ.

Веднъж, един човек ми каза, че съм щял да умра до 30 дни, защото не съм го бил приел като личен пророк. Не е ли това интересно? “Ти ще умреш в 30 дневен срок и от служението ти няма да остане нищо”. Познайте какво стана? До 30 дни трябваше да имаме нова сграда, поради увеличавенето на Господното благословение. Амин?

Има демонични пророчески послания и задачи, изпратени за да освободят духовната сила на страха към вас. Не говорим просто за думи написани на някакъв си лист хартия. Говорим за освободена сила, която прави нещо да се случи в областта на духа около вас. Това е духовна сила, идваща срещу вас, опитвайки се да ви атакува.Тази контролираща сила ще се опита да ви накара да извършите волята и поради страх.

Раждането на посланието 

Илия размисли върху посланието на Езавел. Когато това послание беше изговорено от пратеника, то носеше със себе си демонична сила, която освободи страх директно към Божия пророк. Посланието на Езавел беше демонично освободено към Илия, който представлява гласа и плана на Бог. Посланието беше освободено към него и Илия размисли върху това, което чу. Когато той размисли върху посланието, той се отвори за да бъде наранен от демоничната духовна сила, която беше примесена с посланието. Стрелата на Езавел улучи мишената и изпълни целта си. Когато Илия размисли върху посланието, то беше като демонична стрела, която улучи сърцето му и роди страх вътре в него.

Когато този дух дойде към вас, той ще се опита да ви изкара от вярата и да ви вкара в страх. Дори и спомена  за нещо велико, което Бог е извършил на предния ден в живота ви изведнъж няма да има никакво  значение за вас. Изведнъж страхът ще ви удари и вие ще започнете да бягате от служението си, от призива си и от Божието помазание; дори ще избягате от Бог. Защо? Понеже сте размислили със страх за това, което посланика на Езавел е имал да каже. Никога не се покланяйте на духа на страх.

Плановете на Езавел да ви откаже

Всеки един от вас ще трябва да се справи с тези посланици в определен период на живота си. Бог иска да изпрати пратеник в живота ви и дяволът също иска да го направи.

Има демоничен план за всеки град. Плановете на Сатана за областта, където е разположено нашето служение са да напълни мястото с наркотици, проституция и порнография. Сатана има демонична стратегия начертана за всеки град. Изведнъж се появява вашата Църква и вие започвате да пречите на плановете му като проповядвате Евангелието и спасявате хората. Есттествено, той ви се ядосва и откликва. Той ще ви изпрати пратеник, който ще ви каже: “Ще те убия, ако се бъркаш в плановете ми”. Посланието на Сатана ще се опита да освободи страх към вас или да ви накара да “почувствате”, че няма да може да се справите. “В крайна сметка какво можем да направим ние, нека просто се разотидем по къщите си и да си пуснем телевизора”. Сатана иска да се откажете. Насилете се! Винаги, когато ви се иска да се откажете, вие сте били ударени от демоничен пратеник.

Всеки път, когато “почувствате”, че трябва да се откажете, това е знак, че нещата вървят добре и вие печелите! Били сте ефективни, т.е. успешно сте ударили нещо в духа. Винаги, когато започнете да се чувствате като: “Защо, въобще правя всичко това”?, трябва да ударите отново. Това означава, че нещата вървят добре за вас, щом като срещу вас идва духовна сила, опитваща се да ви накара да спрете. Разбирате ли какво имам в предвид? Това означава, че сте ефективни. Това означава, че съм ефективен и че молитвите ми са ефективни. Дяволът няма да ви изпрати посланик, ако не сте ефективни. Той няма да си губи времето с вас, ако вече ви притежава. Колкото по-голям е отклика от страна на Езавел, толкова по-точни са молитвите ви.

Отговаряне на посланика на Езавел 

Как да отвърнем на посланието на Езавел? Ще направим ли като Илия? Това е което много хора правят – хукват да бягат. Те влизат в “духа на посланието” като го вярват и  изговарят. Изговарянето на Езавелиното послание я заздравява още повече. Виждали ли сте това да се случва? Езавел обича да сее раздори.

Точно както в естественото, има и духовни сили. Така че, ако започнете с дух на разпра и раздор, този дявол се опитва да ви изкара от Божията слава и от ходенето в Духа, моментално. Така че, цял ден вие се опитвате да се оправите и това, кооето всъщност се случва е че вие просто чакате, докато дойде времето да си легнете и започнете всичко отново на другия ден. Ето как дяволът се опитва да ви удари с разпри. Какво е това? Това е пратеникът!

Пратеникът на Езавел обикновено не идва в лицето на някой непознат, освен ако току-що не навлизате в нова територия. Във вашия дом, нещата ще започнат от някой, който вие познавате.

Пророкуване на дяволския план

Знаете ли, че вие може да прихванете и да пророкувате и декларирате дяволския план за вашия дом? Знам, че това звучи малко странно, но е вярно. Вие може да кажете: “О, отказвам се вече. Не мога повече. Отивам на небето”. Е, това не е Божия план за вас. Божият план за вас е да отидете на небето и Божият план е да живеете дълъг живот – ето какъв е Божият план. Ако започенете да казвате нещо различно, значи пророкувате неправилния план за живота си. Това означава, че сте влезли при неправилния пратеник и послание. И си го изговаряте върху себе си. Сега, ако и брачния ви партньор се съгласи с вас и започне да пази това послание, вие сте в проблем.

Илия размисли върху посланието на Езавел. Всеки ден вие ще получавате послания. Може да дойде пратеник и да каже: “Ще те убия. Ще унищожа децата ти”. Някога идвал ли е пратеник с посланието: “Ще убия едно от децата ти”.

Веднъж бяхме в Дисни Ленд селището в Орландо, Флорида. Може би имаше 10 000 човека тази вечер и дъщеря ми беше на около 3 години. Изведнъж, тя изчезна. Имам в предвид, обърнах се за десетина секунди за да и взема шоколад и нея я нямаше. Там имаше 10 000 човека облечени с демонични костюми (беше вечер на празника Хелуин). Беше вечер и един глас се опита да проговори в съзнанието ми: “Ще я убия. Хванах я”! Това е посланик на страх. Сега, аз трябваше да бъда много внимателен да не размислям и да не се съгласявам с това послание. Знаете ли какво трябваше да направя? Трябваше да кажа: “Не , дяволе, няма да приема това послание, не,не,не!” Започнах да се моля в Святия Дух, а не в онзи , другия пратеник, опитващ се да вкара страх в мен.

Пратеникът идва при вас, казвайки негативни неща и вие трябва да разпознаете: “какво е това послание; Божието послание ли е или дяволското”? Трябва да се хванете за правилното. Нека завърша историята си за дъщеря ми. След около 30 минути охраната я забелязала в някакъв театър, наблюдавайки картинките. Тя беше жива и здрава. Слава на Бога!

Предаване на посланието 

Нека ви дам още един пример. Някога виждали ли сте, някой да влиза в офиса или в дома ви като духовна вихрушка? Просто влиза и избухва веднага: “Трябва да говоря с теб веднага. Остави тази телефонна слушалка. Сега”! Вие започвате веднага да усещате раздвижване в духа си. Много е лесно да влезете в същия дух, който те са внесли в стаята с влизането си. След това и вие напускате офиса си като фурия, понеже имате среща с приятеля си, само дето сега вече същия дух е и върху вас. Вие съответно го разтоварвате върху приятеля си по време на обяда. Това означава, че сте пренесли посланието или духа от едно място на друго.

Наскоро имах събиране с пасторите си и им казах: “Слушайте, в Църквата ни се случват всякакви неща. Имаме хора викащи от отчаяние и такива викащи от гняв понякога. Има различни духове, които се навъртат наоколо и ние, като персонал и като Църква трябва да внимаваме да не влизаме в същия дух, с който те действат; или пък да приемаме посланието, или духа на ситуацията при която се е появил съответния дух. Трябва да бъдем много внимателни, да откликваме на хората от Святия Дух, а не от неправилния дух. Научил съм следния принцип. Аз може да съм толкова прав, че да не може повече, но ако се занимавам със случая с неправилен дух, тогава аз съм точно толкова сбъркал, колкото и човека, с когото се занимавам греши. Така че трябва да внимавам да не се справям с нещата със същия дух, с който хората са действали, или защото са раздвижили духа ми по неправилен начин. Разбирате ли? Всички трябва да бъдем много внимателни да не “влизаме в” и да не “пренасяме” неправилния дух. Амин?

Някога случвали ли ви са тези неща, за които говоря? Някога виждали ли сте някой да предава дух на разпри от човек на човек? Някога виждали ли сте някой да влиза в спор и след това да е със същия дух както човека, с който е спорил, ако и да го е опровергал? Човекът беше толкова чудесен преди да тръгне. Какво му стана? Много жени се чудят с какъв дух ще се прибере съпруга им този ден. Дали ще се прибере с дух на човек, работещ в Църквата, или ще се върне с духа на човека, с който се е занимавал? Разбирате ли? Какъв дух ще носи той?

Сега ще разгледаме живота на Ахав, който носи провокиращ дух, тъй като използва прелъстителните и войнствени способности на Езавел, за да прокара собствените си себични цели.

Факти относно Езавел 

  • Духът на Езавел не е обикновен демон, тя е воюващо началство.
  • Езавел действа чрез дух на контролиращо, манипулиращо чародейство.
  • Езавел винаги ще изпрати демоничен пророчески пратеник за да ви каже нещо.
  • Ахав ще пази Езавел и ще и позволи да действа.
  • Езавел обича да носи разделение и да освобождава страх.
  • Пратеника на Езавел обикновено не е някой, когото не познавате и виждате за първи път.
  • При разговор, Езавел търси области на обезкуражение, или предишни проблеми, за да може да придобие достъп до емоциите ви.
  • Винаги когато почувствате, че искате да се откажете, знайте, че явно сте ударени от демоничен пратеник.