Глава 3 – Боговете на Езавел

Чрез изучаване на боговете на Езавел можем да издърпаме булото на заблудата и да видим истинското естество на характера на Езавел.

В тази глава искаме да погледнем на боговете на Езавел и на съпруга и Ахав. От изучаването на тези богове можем да получим по-добро разбиране за личността и естеството на тези два характера – Езавел и Ахав.

Човек може да научи много за хората и характера им, като изследва боговете на които те служат. Така че, ако погледнем зад завесите на боговете на които Езавел и Ахав са служили, ще можем да научим нещо повече за тях. С това знание също така ще разберем срещу какво точно са се изправяли пророк Илия и Ииуй. Така че, нека издърпаме булото и разберем срещу какво са се борили в онези дни.

Ваал

Ахав и Езавел са били поклонници на Ваал. Нека видим някои неща за бога им Ваал, които ще ни помогнат да разбираме Ахав и Езавел по-добре.

Ваал изглежда като теле или бик. Той е бил главния мъжки бог на финикийците. Ахав издигна олтар на Ваал във Вааловия дом в Самария (3 Царе 16:32).

В Изход 32, Библията казва, че Мойсей се качи на планината за да получи заповедите от Бог, но още преди Мойсей да слезе от планината, Аарон вече се беше съгласил с хората да си направят друг бог, който беше оформен като теле (Ваал). Забележете притегателната сила на този дух.

Хората хвърлиха златото си в огъня и от там излезе златно теле, на което те започнаха да се кланят. Името на това златно теле беше Ваал. Същото божество беше, на което децата на Израел се покланяха по времето на цар Ахав и Езавел.

Когато Мойсей слезе от планината, той беше разярен поради такова досадно идолопоклонство. Той се ядоса, че тези хора са започнали да се покланят на Ваал, като са казали на Аарон: “Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас” (Изход 32:1).

Можете ли да си го представите? Те започнаха да служат на Ваал и му издигнаха олтар където вършеха всякакви мерзости (Изход 32:8). Когато Мойсей слезе от планината, той носеше със себе си Божия Завет, но като видя случилото се счупи плочите (Изход 32:19). Счупването на тези плочи беше символична пророческа декларация, че хората са нарушили (счупили) завета си с Бог.

Библията казва още, че те се бяха разсъблекли. Тази голота е също така символ, че те повече нямаха покритието или протекцията на Господ Йехова (Изход 32:25).

Бог беше толкова ядосан, че искаше да ги избие всичките и напълно да ги унищожи (Изход 32:10). Мойсей тогава застана пред Бог в молитва и ходатайство, викайки към Него: “Моля те Господи, спомни си името Си и не забравяй завета Си с Авраам, Исаак и Яков”. И Бог каза: “Ще залича от книгата си само тези, които Ми съгрешават” (Изход 32:32-33). Освен това, Бог развали завета си с тях и Библията казва, че Той беше много ядосан, но поради молитвата на Мойсей, Той се разкая от гнева Си. И Бог не спря до там. Той премести шатъра на присъствието Си отвън стана, който преди това беше посред хората.

Когато Бог премести присъствието Си извън стана, вътре в стана все още се случваха гнусотии, при все че Мойсей беше убил някои от идолопоклонниците. Мойсей влезе в стана и каза: “Кой е на Господната страна? Нека дойде до мен” (Изход 32:26). С други думи, изберете днес на кой ще служите и Мойсей изпрати Левитите в стана и те избиха 3000 мъже този ден (Изход 32:28). Ето колко ядосан беше Бог с хората, които започнаха да се покланят на този дух на Ваал.

Направи ни богове 

Учудващо е да се види, че след като Бог се разкая и премести присъствието Си извън стана, все още имаше облачен стълб през деня и огнен през нощта и въпреки всичко това, и въпреки всички чудеса, хората пак избраха да останат бунтари в пустинята.

Хората казаха на Аарон: “Направи ни богове, които да вървят пред нас; този Мойсей, който ни изведе от Египетската земя, не знаем какво стана с него” (Деяния 7:40).

“И през онези дни те си направиха теле и принесоха жертва на идола, и се веселиха с това, което техните ръце бяха направили.”

Деяния 7:41

С други думи, те си направиха златно теле за да му се покланят и то се казваше Ваал. Тогава Бог се отвърна и ги предаде да се покланят на небесното войнство.

“Затова Бог се отвърна от тях и ги предаде да служат на небесното войнство, както е писано в книгата на пророците: Доме Израелев, на Мен ли принасяхте заклани животни и жертви четиридесет години в пустинята?”

Деяния 7:42

Отговорът е не! Нека погледнем Ваал малко по-отблизо.

Ваал – богът на небесата

Ваал беше главния мъжки бог на финикийците, съгражданите на Езавел. Той е познат като “бог на небесата” – той е бога на хороскопа, той е бога на телефонните номера на психомрежата. Той е бога на Уиджи борда, той е бога на пророческото предсказване и той е бога, който имал пророчески глас.

Ваал – пророческият глас

Спомняте ли си, когато Илия отиде да се конфронтира с пророците на Ваал? Какво се случи? Те започнаха да се режат и да викат към Ваал, понеже очакваха Ваал да им говори.

“И те викаха със силен глас и режеха се според обичая си с мечове и с ножове, докато бликна кръв от тях. И като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос; но нямаше глас нито кой да отговори, нито кой да внимава”

3 Царе 18:28-29

Забележете, че Вааловите служители наистина пророкуваха.

Молох 

“Напротив, носехте скинията на Молох и звездата на бога Рефан, изображенията, които си направихте, за да им се кланяте, затова ще ви преселя оттатък Вавилон”.

Деяния 7:43

 

Бог казва, че вместо шатъра на Йехова, децата на Израел взеха шатъра на Молох (който е свързан с Ваал), за да му се покланят в пустинята. Това беше след като бяха убити трите хиляди последователи на Ваал, по заповед на Мойсей (Изход 32:25). 

Сега, кой е този бог Молох? Молох (по-точно се произнася Мо-лок) е бога на човешките и по-точно детските жертви (Еремия 32:35; 19:5). Можем да видим връзката между аборта и този бог в нашите времена.

“Скинията на свидетелството беше с бащите ни в пустинята, според както заповяда Онзи, Който каза на Мойсей да я направи по образеца, който беше видял”

Деяния на апостолите 7:44

Бунтарите в пустинята имаха преносима палатка, която носеха със себе си за идолите си (Ваал и Молох). Те се покланяха на Молох, докато пътуваха през пустинята. Спомнете си, че това са същите хора, които Бог снабдяваше всеки ден с манна. Те се покланяха на Ваал, Молох и Рефан в един преносим храм. Представете си колко дълготърпелив беше Бог с тях всред всичкото това идолопоклонство. Но те никога не влязоха в обещаната земя и измряха в пустинята. Този бог Ваал е изключително презрян в очите на Бог. 

Титли на Ваал

Нека изследваме някои от титлите на бога-теле Ваал. Една от тях е “Превъзвишен Господ на земята” и “Господ на града”.

Имали ли сте някога проблем да проповядвате Евангелието в определен град? Някои градове са много по-трудни за проповядване на Евангелието от други. Може би градовете, където е по-трудно са управлявани от Ваал – началство, чиято титла е “Господ на града”. Титлата на Ваал показва назначението и работата му.

Ваал е също така познат като “Господ на небесата” или на хороскопа, или на небесните знаци. Ето още една титла: “Този, който язди облаците”. Историята също така говори за Ваал като син на един друг бог, казващ се Дагон.

Дагон

Дагон е бил познат като бога на “плодородието” (еротичната любов и похотта), който сам се борил срещу няколко врагове. За Дагон се смята,че е умрял и после се е преродил. Звучи ли ви познато? Той също е бил познат като “този, който язди облаците”, той е бил бога на дъжда и бурите. Той бил свързан с богинята “малка светкавица”, която била “дъщеря на светлината”, както и “малката роса” и “малката земя”. Колко много поклонение към “Майката земя” все още държим с изкривеното си мислене за средата около нас.

Съпругата на Дагон била Астарта, позната също като жената на Ваал. Астарта е богинята на войната. Бащата на Езавел е бил първосвещеника на Астарта, както и царя на Финикия.

За Дагон се смята, че се пренасял от едно място на друго чрез въображението си. Така се придвижвал. Интересно! Гледайте света на Дисни. Ще говоря повече за това, когато говоря за Ахав. Дагон е бил наречен още “Бог на небесата”, или “Бог на хороскопа”.

Сидонските богове 

Бащата на Ахав, Амрий, вкарал нова политика на достигане и сприятеляване с другите нации. Амрий подпечатал мира си с Финикия чрез сватбата на сина си Ахав с Езавел, дъщерята на Етваал, царя на сидонците (3 Царе 16:31). Тя въвела в брака им една богиня, наречена Астарта, на която тя се покланяла и служела. Това е много важно за запомняне. Следователно Астарта и Езавел днес са едно и също, само че с всички атрибути на Ваал, прибавени към тях.

Самата Езавел била от венецианките разположени в Ливанската област над Израел. Когато Езавел дошла в Израел, тя се омъжила за цар Ахав.

Ахав построил олтар на Ваал и Словото казва,че върху него той е продължил с греховете на Еровоам. Името Еровоам, означава “презряният”. 

Астарта 

Езавел повлияла на цар Ахав да построи още един олтар за богинята Астарта. Сега нека кажа отново за Езавел, че ние можем да разберем характера и гледайки на бога, на който тя е служила.

Ето титлите на Астарта, богинята на която Езавел служила. Името и било “Небесната Невяста”, а също и “Богинята на Святостта”. Ако можете да го повярвате, друго нейно име било “Добро Предсказване”. Тя била позната като “Небесната царица” – титла, давана днес от католиците на майката на Исус, Мария. Астартата е също позната с имената: Асторет, Иштар, Астарт, Ашера и Афродита – главния образ на днешното феминистко движение.

Астартата била “Богинята на секса” и “Богинята на войната”. Тя била женско божество, характтеризиращо се с брутална и неприлична чувствителност и похотливост. Поклонението към нея често било правено с пренасяне на човешки жертви, горене на тамян, женски украшения,  церемониални актове на поклонение и целуване, сексуални ритуали и приготвяне на свещени мистични сладкиши. Тези мистични сладкиши са били оформени в образа на Астартата. Били наричани и “хляба на живота”. За Астартата се смята, че била омъжена ва Ваал, сина на Дагон.

Влиянието на Астартата

Влиянието на Астартата може да бъде видяно и днес в тези, които пронизват телата си с различни “украшения”.

Хората са минали доста отвъд обикновеното пробиване на уши, за да стигнат до пронизване на ушния хрущял, на езика, устните, носа, веждите, пъпа и срамните части.

Американският Червен кръст дисквалифицира потенциалните кръвни донори, които имат пронизвания по тялото, поради високия риск от инфекции като хепатит, тетаност, туберкулоза и НIV.

Когато изследвате боговете на Ваал, ще откриете цял пантеон от богове, много от които са взаимно свързани. Според историята, от Астартата (богинята на Езавел) са произлязли още 70 други богове.

Има връзка между хомосексуалността и Астартата. Астарта е била обект на поклонение в храмовете, където е имало мъже и жени, които са проституирали, както и хомосексуалисти и лезбийки. В сексуалните ритуали свързани с поклонението на Астарта, хомосексуалността е била много често срещано явление. Естествено, самото идолопоклонство води до сексуално израждане и перверзия (Колосяни 3:5).

Когато един град е управляван от идолопоклонството на Астартата (Езавел), нейното влияние има вероятност да прелъсти хората и да ги обърне в хомосексуалисти. Така че навсякъде, където има здраво хомосексуално общество, корена вероятно е в Езавел, или в заблудителното прелъстително влияние на богинята Астарта.

Винаги, когато имате една здраво молеща се Църква в едно хомосексуално общество, ще има освобождаване на силни противопоставящи се чародейства от страна на Астартата, действаща в тази територия срещу Църквата. Езавел е чародейка. Чародейството работи в областта на духа за да освободи въображения и картини, изпратени с цел да изплашат Църквата.

Езавел е с войнствен дух. Ако някога срещнете някой, който носи Езавелски дух, ще забележите силно войнствено влияние. Когато и се противопоставите, Езавел ще изрази гняв, много отвъд обикновения. Този гняв цели да ви унищожи. Езавел е войн, понеже служи на Астартата – богинята на войната.

Ваал е пророчески дух на гадание. Помнете че Астартата е също богиня на предсказването, омъжена за Ваал – пророческия глас на гадаенето. Резултатът от тази връзка е контролиращо, манипулиращо, пророческо гадаене.

Където в Библията видите храм на богинята Астарта и Ваал, ще видите до него и храм за проституция. Хомосексуалността и проституцията са плод на слугуването на една и съща богиня – Астартата.

Нашето поколение е главна мишена за най-голямата заблуда, която света някога е виждал. В следващата глава  ще погледнем влиянието на Езавел върху хладката Църква в Лаодикия.

Факти относно Езавел 

  • Ваал носи пророчески дух.
  • Една от титлите на Ваал е: “Господ на Града”.
  • Дагон е познат като бога на “Плодородието на полето и добитъка”, който сам се борил срещу няколко врагове.
  • За Дагон се смята, че е умрял и после се е преродил.
  • Жената на Дагон е Астарта, която се смята още за жена на Ваал.
  • Астарта е богинята на войната.
  • За Дагон се е смятало, че може да се пренася чрез въображението си.
  • Астартата е наречена “Небесната невяста, Богинята на святостта, Добро предсказване и Небесната царица”.