в момента четеш
Дързост Стив Мънси 

5 – Не се изморявайте да вършите добро – Галатяни 6:9-10

Да не ни дотяга да вършим добро; защото,  като се не уморяваме, своевременно ще пожънем. И тъй доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а особено на ония, които са от домочадието на вярата.

Има един дух, който ще дойде върху тялото Христово, върху всеки вярващ, точно преди Господ да дойде отново. Исус каза, че ще има голямо „отстъпление“, точно преди Той да дойде отново, което означава, че хората ще станат студени, обезсърчени и ще се предават. Изглежда като че ли отслабването или изморяването, за което Павел говори в нашия пасаж от Словото, е същото като отстъплението, което Исус описва. Понякога, ние просто нямаме енергията да извършим всичко, което трябва да се направи. Може да сме изправени пред огромни отговорности или пред чудесни възможности, но едва имаме достатъчно сила за да продължим. Ние сме изморени, крайно изморени. Понякога може да се наложи да починем от товара на преумората; или да се нуждаем от медицинска помощ за тялото, което не е добре; но понякога нашата енергия е била изразходена от тежкото бреме на печал и отчаяние. Бог те кани да споделиш твоето бреме с Него. Той дава почивка на изморените и сила на обремененото сърце.

В Матей 11:28, 29, Исус казва:

Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.

Колко от вас осъзнават, че когато се изморите, отпаднете – ставате малко изнервени? „Изгаси лампата!“, Затвори вратата!“ Би ли намалил телевизора!“, „Спри водата във ваната!“, „Спри водата да не тече в тоалетната чиния, разклати този лост!“. Хубаво е да знаем, че ние не сме единствените на света, които си имат своите проблеми. Когато си изморен – когато си отпаднал – ти си малко нервен и действително ставаш много чувствителен; лесно се разгневяваш; живееш на ръба. Ставаш остър с децата си, остър с твоя брачен партньор, с хората около теб. Защо? Поради умората – състояние на отпадналост – която го причинява. Исус знаеше това. Той казва: „Вие, които сте изморени, вие, които сте изнервени, вие, които сте обременени, вие, които сте окаяни“. Аз няма да бъда груб с вас; Аз ще бъда нежен“. Погледнах в речника за отслабнал, това означава „липса на сила, да стане слаб, да се обезсърчи“.

Значението, което най-много привлича вниманието ми в речника е последното: да се обезсърчи. От своя страна обезсърчението означава липса на смелост. Нека видим сега какво означава липса на смелост. Нека видим сега какво означава смелост: храброст, безстрашие, дръзновение. Когато стигнем до мястото, където сме изгубили нашата храброст поради умората, ние отваряме себе си за слабостта и обезсърчението, за дух на страхливост, който ни поставя в положение,  което дявола се възползва от нас. Трябва да се подвизаваме в доброто войнстване на вярата. Ако ще продължаваме напред до самия край, ние ще трябва да наблягаме; трябва да се борим.

Никой не желае да воюва, когато се чувства отслабнал и обезсърчен. Забележете какво Бог казва на Исус Навин в първата глава. Той казва „Бъди силен!“. Бог би могъл да му каже: „Исусе, Аз ще ти дам сила“. Но Бог му казва да бъде силен и насърчен. Единственият начин, по който ще постигнеш нещо в живота си – било естествено или духовно – е да бъдеш насърчен, храбър. Посланието към Евреите в четвъртата глава, последния стих ни учи, че ако се нуждаем от милост и помощ във време на нужда, трябва да отидем при трона. Не със срам или със страх – дързостно и там ще можем да намерим помощ във време на беда. Исус ни е казал, че можем да отидем при Него когато сме изморени и Той ще ни даде почивка. Той е нежен; няма да ни отхвърли нито ще ни порицае. Елате смело при Него – с вяра и упование в Бога – и Той ще ви даде благодат във време на нужда. Карали ли сте някога кола, когато някой внезапно е изскачал пред вас, или пък не сте видели стоп светлините на колата пред вас и тогава да извикате: „О, Господи!“ Вие не сте ругаели тогава; просто сте викали за помощ! Изпускали ли сте някога тенджерата в кухнята, или почти да се изгорите, или сте били близо до това да се нараните сериозно, и да сте викали към Бога, първо с молба, а след това и с благодарение? Не е ли интересно, че в момент на отчаяние забравяме за това къде се намираме, кои сме, или кой е около нас и ставаме смели, защото у нас става една експлозия на дара вяра. Ставаме много смели. Не мислим за нашата вина или осъждение – ние просто отправяме вик за помощ! Бог отговаря на хора, които са смели.

Когато се спасяваш, можеш да застанеш и да избираш всички причини, поради които Бог не би трябвало да чуе молитвата ти: „Боже, аз съм един недостоен грешник; Аз се боя Господи.“ Но ти осъзна в ума си, че вече си уморен от този греховен живот, от това дявола да те тласка наоколо, да те държи във вериги и тогава реши да получиш освобождение. Ти извика към Господа: “ Прости греховете ми!“ Тогава ти стана смел, храбър, безстрашен. Библията ни учи, че точно в това състояние на сърцето ние най-добре можем да получим помощта и милостта, от която се нуждаем.

Словото на Бога ни казва, че точно преди хората да пожънат, точно преди да дойде чудото, ще настъпи време на умора; време за плач. Обаче, плачът ще трае само една вечер. Радост ще дойде на сутринта. Винаги има едно сребристо сияние около тъмните сиви облаци; винаги има едно слънчево сияние от другата страна на буреносните облаци.

Исая 40:28, 29 и 31 казва:

Вечният Бог Йеова не отслабва и не се уморява. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Ония, които чакат Господа, ще подновяват силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.

Колко от вас биха желали да застанат срещу духа на отпадналост и да кажат: „Ти си между мен и моето чудо и няма да те оставя ти да надделееш! Защото, Библията казва, че ние ще пожънем на точното време ако не отпаднем. Аз ще устоя до самия край!“

Лука 18:1 казва:

Каза им и една притча за това, как трябва всякога да се молят и да не отслабват.

Трябва да спрем да отпадаме! Един друг превод предава този пасаж по следния начин: „Продължавай да се молиш, докато отговора дойде“. В притчата, която е след тези думи, имаше една вдовица, която продължаваше да ходи при съдията казвайки: „Моля те, съдия! Моля те, съдия, моля те, съдия!“ Тя никога не се предаде. Тя получи отговор на прошението си, защото въобще не престана да се бори за молбата си. 2 Коринтяни 4:1 казва:

Затова, като имаме това служение, както и придобиваме милост, не се обезсърчаваме (не отпадаме).

Живата Библия предава това така:

Затова, разбирайки, че имаме служение, да разказваме за неговата блага вест на другите, ние не се отказваме.

Ние никога няма да се откажем да представяме благата вест на евангелието. Това е неговата заповед.

Много от вас сте се молили за спасението на децата си. Други от вас са се молили за някой близък и скъп човек да се спаси; съпруг или съпруга да се спаси. Някои от вас може да сте се молили за спасението на някои съседи. Молили сте се за някакъв вид чудо – нуждаете се от финансова помощ; по-добра работа, по-добри условия за живеене. Защо сте се молили за тези неща? Мислите ли, че Бог ще ви отговори? Ако вярвате това, то това което Павел казва ще се случи във вашия живот!

Не се изморявайте да вършите добро. Не гледайте на обстоятелствата около вас; НЕ СЕ ИЗМОРЯВАЙТЕ ДА ВЪРШИТЕ ДОБРО! Защото в правилното време вие ЩЕ пожънете това, от което се нуждаете. От тук подразбирам, че точно преди да дойде отговорът ти, точно преди да пристигне твоето чудо, ти ще почувстваш като че ли се предаваш на страхливост и обезсърчение. Библията ни казва, че ние не трябва да бъдем невежи относно плановете на дявола. Когато се появи това проявление на „отслабване“, трябва да се привдигнеш и да кажеш: „Сигурно вече идва!“

Евреи 12:2

Следователно и ние като сме обиколени от такъв облак свидетели…

Библията ни казва в Псалм 91, че има ангели служители, които се грижат за нас. Това означава, че има един ангел някъде близо до нас през цялото време. Може би твоите ангели стоят точно над главата ти, ако само можехме да видим това. Те вероятно стоят пред теб, до теб, в колата ти, чакайки за да ти осигурят закрила, докато шофираш. Аз не знам къде са моите ангели. Аз знам, кой върви след мен. Знаеш ли кой върви след теб? Благост и милост те следват! Знаеш ли какво благостта и милостта казват на дявола, когато ти го смъмряш и му кажеш да се махне зад теб? Те казват: Дяволе, отивай също така и зад нас“. Благостта може би казва на дявола: „Ти си болестта, а аз съм лекарството“. Милостта може би му казва: „Освободи деня ми!“ Ние сме в една битка, обаче не сме сами в нея. Не само Бог, Който живее вътре в нас е с нас да воюва, но също имаме и ангелите, на които Той е възложил грижата за нас. Това трябва да ни повдигне. Това трябва да ни говори: „Ти можеш да се довериш на Бога, защото Библията казва, че Той ще воюва твоите битки!

Някои от вас трябва да подсвирнат от радост днес. Радостта иска да върви пред вас. Ако желаете да разпалите радостта си и тя да върви пред вас, знай, че благост и милост са зад вас и ангелите са наоколо, ще разберете че имате сила да бъдете смели, да бъдете пълни с безстрашие. Може да кажете: „Аз не мога да се радвам. Ти не знаеш през какво преминавам“. Ще се погрижим и за това точно сега. Готови ли сте за това меча да отреже малко от вас днес? Да се върнем на Евреи 12:

Следователно и ние като сме обиколени от такъв облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота.

Някои от вас имат проблеми, които ви теглят на долу като олово. Би ли те направило да се чувстваш по-добре, ако ти кажа, че има още някой на тази планета, преминаващ през същото нещо като теб? Библията казва, че същите страдания, които понасяш ти, биват преминавани и от твоите братя. Няма да има никаква възможност за извинение в съдния ден: „О, Боже. Знаеш ли Ти, през какво преминавам аз?“ Бог знае броя на космите на главата ти. Той знае колко стъпки си направил, колко пъти е било сърцето ти. Той те СЪЗДАДЕ. Той знае точно къде си!

Мога ли да бъда откровен с вас? Приятели, няма никой достоен да отиде отново в ада. Не позволявайте ситуации или състояния да ви потискат, отстраняват от любовта на Бога, да задържат от вас големи благословения! Делата на плътта ще ви изтощят, Клюката ще ви измори. Давид казва, че ако изчиствате живота си и живеете един покаян живот, това е здраве в тялото ви, докато може да се издигнете над греха. Но, когато позволите на малките неща да влязат в живота ви, това ще ви разболее; това ще ви кара да се обезпокоите, това ще ви притисне, това ще ви ПОПРЕЧИ да имате смелост. В името на Исус ние трябва да отхвърлим настрани нашите чувства. Ако някой не признава каква скъпоценност си като християнин, оставете настрани всички тези чувства на отхвърляне. Ако не видиш името си върху някоя дъска, остави това настрани. Ако неправилно са се отнесли с теб, остави това настрани. Ако се озовеш в спор по пътя към църквата, остави това настрани. Ако проповедника каже нещо, което не харесваш, остави това настрани. Ако децата ти не постъпват правилно, остави това настрани. Някои от вас държат и разчитат на своите чувства. Някои от вас обичат да са свадливи. Някои от вас си мислят, че получават много внимание като се самосъжаляват. Това няма да ви помогне! Когато започнеш да казваш: „Аз ще оставя това настрани. Аз ще стана смел. Аз ще стъпя върху съдбата. Аз ще пожъна това, което Бог ми е обещал“, тогава ще ходиш в истината на Божието Слово.

Ако Бог е казал, че в последните дни ще излива Духа Си, а славата ще слезе, и има едно велико действие на Бога, което ще дойде на земята, то аз искам да съм точно в средата му. Аз не желая да стоя настрани и да казвам: „Това става в Африка. Райнхард Бонке го има. Това става с Кенет Копланд. Това става с д-р Лари Лий!“ Вижте! Бог не е такъв, Който предпочита различните личности различно. Ако Бог не е такъв, то тогава Лари Лий не е по-добра личност от теб. Кенет Копланд не е по-добра личност от теб. Джеймс Робинсън не е по-добър от теб; Райнхард Бонке не е по-добър от теб. Стив Мънси не е по-добър от теб! „Господи, аз следвам моето чудо. Аз няма да отслабна“.

Може би си мислиш: „О, ти не познаваш съпругата, с която живея, или съпруга с който живея. Ако ти имаше децата, които аз имам… Ако ти имаше моята работа… Ако ти имаше моите сметки… Ако ти караше колата ми. Знаеш ли, проповеднико. Аз имам вяра! Защото когато се кача в колата си аз не знам дали тя ще запали или не. Когато карам по пътя, аз имам вяра, защото незнам тя ще върви ли или не. „Когато спре да върви, нека видим как твоята вяра действа. Риташ ли я и проклинаш ли Бога като казваш: „Просперитет – не вярвам на всичко това“? Дяволът се смее и казва: „Хванах те!“ Ти не знаеш това, че Бог щеше да те благослови, но аз те хванах точно там, където исках. ТИ отпадна преди да можеш да получиш твоето чудо“. Прочети това в Библията. Бог беше обещал, че Израел щеше да притежава Обещаната Земя. Обаче, някои не влязоха в нея поради НЕВЕРИЕ. Те отпаднаха! В действителност, някои от тях обикаляха наоколо и обезсърчаваха други хора като се оплакваха за всяко дребно нещо, което се изпречи пред тях. Те не харесваха Мойсей. Те не харесваха манната, която Бог им осигури. Те не харесваха еднообразието на дните си. Бог не ги допусна в Обещаната Земя, защото Той задържа благословенията Си от тези, които се предават на обезсърчение. Ти трябва да оставиш настрани; трябва да се научиш да се съпротивиш.

Не можеш да седнеш отзад и да си казваш, че си никой, че никога няма да постигнеш нищо. Знаеше ли, че Библията казва за това как първите ще бъдат последни, а последните ще бъдат първи? Ти СИ някой. Ти трябва да се отърсиш от всички тези пречки. Хвани здраво юздите на твоя ум. Разтърси ги. Няма значение   къде си бил роден, къде работиш, какво образование имаш, колко пари имаш в банката. Ти имаш превъзходно богатство за милиарди долари вложени между ушите ти и когато почерпиш от него, ще намериш, че Бог е вложителя, Ти си бил сътворен по образа на Бога. Почерпи от ресурсите, които Той е оставил на твое разположение. Спри да позволяваш на дявола да ти отнема тези неща, които Бог ти е дал! Не се изморявайте да вършите добро и не ОТПАДАЙТЕ!

следваща глава 6 - Непоколебима смелост