в момента четеш
Дързост Стив Мънси 

3 – Дух на дързост

И те като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудеха се; и познаха, че са били с Исус, Деяния 4:13.

Във втората глава на Деяния, четем как църквата експлодира за съществуване в деня на Петдесятница. Те бяха в горната стая; силата на Бога вдигна шум наоколо. И в една служба в един ден – деня на Петдесятница, един юдейски празник, петдесет дни след Пасхата, когато Исус умря – дошли петстотин братя, които бяха видели Исус да се възнася в небето и на които им беше казано да се молят докато бъдат облечени със сила от горе, само сто и двадесет можеха да бъдат преброени измежду молещите се там. Къде бяха останалите триста и осемдесет?!!

Ако чудеса можеха да обърнат и насочат света към Бога, Израел не трябваше да има проблемите, които срещнаха докато скитаха четиридесет години в пустинята. Помислете за това! Червеното море се отвори точно пред тях и тогава десет милиона души преминаха по суха земя, където беше преди това. След това те видяха как морето падна – след като всички от тях бяха преминали – и погреба армията на фараона. Аз смятам, че това е едно доста добро чудо!

Над 105 000 души са преживяли кръщението в Святия Дух в границите на петнадесет години; всъщност целият този град (прочети Деяния на апостолите!) бил изпълнен с тяхното учение.

„Какви са тези хора?“ бил лозунга на религиозното общество в Ерусалим по това време. Те не се интересували от никакви чудеса. Чудото било това, което водело обикновените хора в събранията им. Но учените хора от обществото, инициаторите и водачите на деня били впечатлени от тяхната ДЪРЗОСТ. Не от чудесата; не от тяхната вяра; не от техните учения; не от техните добри дела; не от техния външен вид; не от техните религиозни традиции. Те разбрали, поради дързостта на учениците, че те са били с Исус. Те се страхували от тяхната дързост. Не дързост, за да се постъпва смешно или глупаво. Библията казва:

Който е мъдър, придобива души. Притчи 11:30 б.

Исус ни каза. че трябва да бъдем хитри като змиите. Ние трябва да бъдем хората, които ще влезем в това поколение и ще ги изненадаме с най-доброто, което те биха могли да преживеят!

Дързост означава „смелост, решителност, безстрашие“. Смелост означава „готов да посрещне опасност“. Решителност означава „храбър и безстрашен, смел“. Един човек на име Франциско беше в нашата църква, на инвалидна количка. Той не беше ходил много за няколко години, тъй като бил получил удар. Една вечер по време на служба, през юни 1991, имаше молитва за болни хора и те изцеляваха. Дъщерята на Франциско беше зад него, бутайки количката му. Святият Дух ми проговори: „Вдигни го от инвалидната количка“.

Аз си помислих: „Сигурно, това е или дявола или моята плът, която говори. Аз няма да ставам за смях. Махни се иззад мен. Тази жена е била в църквата ни толкова дълго време, а това е нейния баща. Какво ще стане, ако аз го вдигна, а той отново падне долу? Хората ще кажат: „О, аз си мислех, че Мънси е духовен: Аз си имам имидж, който да поддържам“. Отидох при евангелизатора, който се молеше за една дълга опашка от хора, като си мислех, че бих могъл да стоваря отговорността върху него и да разговарям. Аз го достигнах, а Святият Дух ми каза същото нещо: „Иди там долу и го вдигни“.

Имаше голяма навалица, така че никой не гледаше точно към мен. И тъй, аз се наведох, за да го вдигна, мислейки си, че ако падне, щях да отида и повикам евангелизатора. Обаче, един дух на смелост, безстрашие, дори решителност, дойде върху мен. Аз казах: „Стани! В името на Исус!“ И го вдигнах. Неговата дъщеря започна да се радва и да казва „Това е чудо! Това е чудо!“ Не беше нужно тя да ми казва, че това е чудо! Това не беше, защото не е имало чудеса придружаващи служението ми, преди това. Имало е огромни чудеса, давани от Бога в нашите служби. Но нещата, които искам да изтъкна относно това конкретно чудо, е моето КРЪЩЕНИЕ С ДЪРЗОСТ!
Има само един начин, по който да влезем в тронната зала на Бога. Не чрез вяра, не чрез вложената в нас праведност, нито чрез дела. Има само един единствен начин: ДЪРЗОСТ.

За това нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Евреи 4:16

Тук не се казва, че трябва да дойдем с вяра. Не се споменава и нищо за праведност. Не се казва нищо и за дела. Казва се, че ако ние искаме да се приближим при Неговия трон, ние идваме със смела решителност и безстрашие! Един по-различен превод предава тези думи така:

Нека безстрашно, уверено и смело да се приближаваме към трона на благодатта, за да можем да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага в точното време за свята нужда. Евреи 4:16

Бог желае да ни види в Неговата тронна зала, когато се нуждаем от помощ. Обикновено, когато сме в такова затруднено положение, ние не сме дързостни: ние сме пълни със страх. Ние нямаме желание да се молим, паднали сме, ние сме обезсърчени. Ако си в бедност, кой има желание да стане и да каже: „Аз ще посрещна всички демони, ще поема всички планини, ще понеса всички проблеми.“ Никой! Ние дори не Желаем да се молим. Тогава някой проповедник се изправя и казва „Нека извикаме!“ Но, на нас не ни се иска да извикаме. Вероятно ще сме почти готови да отвърнем на проповедника, почти готови да спрем. Аз говоря за истински хора.

Така щото дързостно казваме: „Господ ми е помощ; няма да се убоя; какво ще ми стори човек? Евреи 13:6

Как звучи това? Небрежно казване? Духовно казване? НЕ! ДЪРЗОСТНО казваме! Какво ще кажем нима си мислиш, че не можеш да кажеш „Господ ми е помощник“, докато не го кажеш със смелост, с решителност, с безстрашие? Това означава, че никой няма нищо общо с думите „Господ ми е помощник“, ако не го каже ДЪРЗОСТНО. Недей дори да изговаряш „Бог ще ми помогне“, ако нямаш малко дързост вътре в себе си. Ние трябва да действаме без какъвто и да е страх!

Защото Бог ни е дал дух, не на боязън, а на сила, любов и себевладение. 2 Тимотей 1:7

Святият Дух иска да разпали в пламък духът на дързост, който е наследство на всяко дете на Бога.

Градът Ерусалим, описан в Деяния 3 глава, беше изплашен до смърт. Те не се бояха от подскачането в храма. Силите не противостояха на това, не се опитваха да ни заглушат, защото викаме, или защото говорим на езици, или защото вярваме в дарбите на Духа, или защото виждаме чудеса помежду ни. Религиозните водачи не хвърлиха Петър и Йоан в затвора, заради техните добри дела в храма. Тези всички водачи бяха възбудени, защото видяха ДЪРЗОСТТА на тези мъже.

Ейми Симпъл Макферсън може би е била най-силната жена в Съединените Щати. По време на разгара на депресията, тя построила църква с 5000 седящи места в Лос Анжелис и я напълнила. Веднъж в месеца, неделя вечер е имало не по-малко от четиридесет линейки, превозващи най-тежките случаи от болниците до църквата. Прекарвали ги на носилки до централната пътека, тя просто издигала ръцете си, а когато те достигали до предния ред, скачали от носилките. Тя дори не ги докосвала.

Нейната дързост била толкова безпощадна, че мафията я заплашвала и преследвала. Нейната майка, напълно бездуховна личност, направила сделка с членове на мафията, ръководещи медиите по това време и те опетнили името и в този град. Не заради чудесата, които ставали в храма на ангелите, но защото тя имала дързостта да отиде право при мафията и да заяви: “ Исус Христос ви обича, и вие ще се спасите“.

Ако ние искаме да разбием ситуацията с наркоманите, съществуваща днес, някой ще трябва да стане достатъчно смел да я посрещне лице с лице; достатъчно смел, за да се противопостави на корупцията в политиката; да има силите, решителността, смелостта да се изправи пред нея и да прогласи: „Стига толкова! Ти напускаш града, тъй като този район не е достатъчно голям за двама ни, а аз оставам“. Хората, които са против мен в областта където живея, не са ми ядосани, защото аз съм пастор на църква. Те не са обезпокоени, защото сме една растяща единица. Те не биха били щастливи, ако аз просто се затворя и си проповядвам само от амвона. Те са обезпокоени, защото аз влизам в кабинетите на политическото им управление и казвам „Аз идвам след вас“. Както и да е, обаче Бог не ме е призовал да стоя между нашите четири стени и да подскачам и танцувам наоколо славейки Бога. Бог иска да разтърси нашата страна. Не с духа на политиците, но с Неговото кръщение с дързост.

И сега Господи, погледни на техните заплашвания и дай на твоите слуги да говорят твоето слово с пълна дързост, докато ти простираш ръката си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на твоя свят служител Исус. И като се помолиха, потресе се мястото гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието Слово. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях. Пък и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго, според колкото имаше нужда. Деяния 4:29-35.

Забелязахте ли последователността? Те се помолиха за дързост; Словото на Бога беше говорено с дързост; чудеса и знамения дойдоха; мястото се изпълни със Святия Дух; те всички се събираха единомислено и единодушно; и изведнъж на никой не му липсваше нищо.

Проповедници, които имат смелостта, решителността и безстрашието да проповядват словото, да стоят срещу управниците на духовната тъмнина, да заявят евангелието на Исус Христос в лицето на явната борофация: тези са лидерите, Които имат Божия народ зад себе си, молещ се с ходатайствени молитви за тяхната постоянна дързост. Нека Бог насърчи сърцата ни, за да получим нашата индивидуална дързост и да се молим за постоянно силни водачи, които ще изведат църквата напред в името и поради каузата на Исус Христос. Нека Бог кръсти вашите люде с ДЪРЗОСТ.