в момента четеш
Дързост Стив Мънси 

Предговор

За мен е чест, че тази книга е намерила своя път към вас. След много часове, дни и дори години на учение и практика, най-после стигнах до заключението, че в границите на евангелието, в центъра на ежедневната мозайка, в която всеки един от нас се труди, открих едно конкретно липсващо парче. За някои, това е много голямо парче, за други то може да е много малко. Без значение къде е мястото му – в ъгъла, в центъра може би – то трябва да бъде намерено и използвано, ако искаме да довършим картината.

Така да ни счита всеки човек, като Христови служители и настойници на Божиите тайни. 1 Коринтяни 4:1.

Апостолите на Христос са също и попечителите на тайните на Божието Царство. Тайните – скритите намерения, липсващото парче.

Бог е избрал да споделя Своите тайни с онези, които желаят да слушат. Обаче, това изявление е малко парадоксално. Той не очаква ние да пазим неговите тайни скрити, нито мистериите забулени. По-скоро Той ни стимулира да отидем и да ги разкажем на Всички.

Който има уши да слуша, нека слуша.

Тъй като сега ние сме представители на Самия Бог, трябва да подбираме много

Внимателно, как предаваме посланието.

И на мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дързостно тайната на благовестието. Ефесяни 6:19.

За да мога да отворя устата си дързостно. ДЪРЗОСТНО! Безстрашно, смело, храбро, безкомпромисно. Ние трябва да проповядваме истините на евангелието без въпрос или съмнение. Ако Бог нищо не задържа скрито, то тогава аз съм силно подтикнат да вярвам, че една от тайните, която трябва да ни бъде разкрита, няма да се скрие сама. Точно обратното, ние сме се скрили; ние покриваме очите и ушите си и оставаме неми. Отговорността за познанието изисква много повече от един самодоволен начин на живот; то изисква ДЪРЗОСТ!

От всекиму, комуто е много дадено много и ще се изисква. Лука 12:48.

Нашите мозайки са били напълно завършени в някои моменти, но изглежда ни липсват още едно или две парчета от тях. Мислите ли, че Бог може би е забравил да сложи всички детайли в кутията? Разбира се, не! Ние просто сме ги сложили някъде на погрешни места. Времената, в които живеем, оставят толкова много съкрушени, разбити, депресирани, пристрастни и напълно унижени от неуспеха хора.

Успеха в изкачването на обществената стълба няма нищо общо с нашия случай. Нито помощта на някои известни мъже или жени ще ни помогне да победим нашите врагове. Водачите на нашата велика страна (Америка) не могат да спечелят тази война вместо нас.

Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнина, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Ефесяни6:12,

И сега, Господи, погледни на техните заплашвания, и дай на твоите слуги да говорят твоето слово с пълна дързост, докато ти простираш ръката си да изявяваш и да стават знамения и чудеса чрез името на твоя Свят Служител Исус. И Като се помолиха, потресе се мястото дето бяха събрани; и Всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говореха Божието Слово. Деяния 4:29-31.

Нека се молим без да спираме. Нека да станем кръстени с дързост! Това не е само един дар, който да можем да изберем и да участваме. Това е характера на Самия Христос. Властта е изцяло парализирана, докато не хване ръката на дързостта. Тази ръка е протегната към всички нас. Кой ще я поеме?