Дни на въздаяние

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Изложение на книгата Откровение

Съдържание


ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА
ПРЕДГОВОР ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ИЗДАТЕЛ
ВЪВЕДЕНИЕ
Част първа: ВСТЪПЛЕНИЕ: ЧОВЕШКИЯТ СИН (Откровение 1)
1 – ЦАР НА ЦАРЕТЕ
Част втора: ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЛОГ: ПИСМАТА ДО СЕДЕМТЕ ЦЪРКВИ (Откровение 2-3)
2 – ДУХЪТ ГОВОРИ КЪМ ЦЪРКВАТА: ПОБЕЖДАВАЙ!
3 – МАНДАТЪТ ЗА ГОСПОДСТВО
Част трета: ЕТИЧНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА (Откровение 4-7)
4 – ПРЕСТОЛЪТ НАД МОРЕТО
5 – CHRISTUS VICTOR
6 – ПО ПЪТЯ НА БЕЛИЯ КОННИК
7 – ИСТИНСКИЯТ ИЗРАЕЛ
Част четвърта: ЗАВЕТНИ САНКЦИИ: СЕДЕМТЕ ТРЪБИ (Откровение 8-14)
8 – ЛИТУРГИЯ И ИСТОРИЯ
9 – ЦЕЛИЯТ АД СЕ ОТПРИЩВА
10 – ВЕРНИЯТ СВИДЕТЕЛ
11 – КРАЯТ НА НАЧАЛОТО
12 – СВЕЩЕНА ВОЙНА
13 – ЛЕВИАТАН И ВЕЕМОТ
14 – ЦАРЯТ НА ХЪЛМА СИОН
Част пета: ЗАВЕТНО НАСЛЕДЯВАНЕ И ПРИЕМСТВЕНОСТ: СЕДЕМТЕ ЧАШИ (Откровение 15-22)
15 – СЕДЕМ ПОСЛЕДНИ ЯЗВИ
16 – СЪД ОТ СВЕТИЛИЩЕТО
17 – ЛЪЖЕНЕВЯСТАТА
18 – ВАВИЛОН ПАДНА!
19 – ПРАЗНИЦИТЕ НА ЦАРСТВОТО
20 – МИЛЕНИУМЪТ И СЪДЪТ
21 – НОВИЯТ ЕРУСАЛИМ
22 – ЕЛА, ГОСПОДИ ИСУСЕ!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УРОЦИТЕ НА ОТКРОВЕНИЕ
Приложение А: ЛЕВИТСКИЯТ СИМВОЛИЗЪМ В ОТКРОВЕНИЕ
Приложение Б: ХРИСТИЯНСКИЯТ ЦИОНИЗЪМ И МЕСИАНСКИЯТ ЮДАИЗЪМ
Приложение В: ОБЩАТА БЛАГОДАТ, ЕСХАТОЛОГИЯТА И БИБЛЕЙСКИЯТ ЗАКОН
ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА