Съдържание Цялата книга на една страница

XIV.

1. В Господния ден когато се съберете преломявайте хляба и благодарете  след като сте изповядали прегрешенията си, та жертвата ви да бъде чиста.

2. Всеки, който има спор със своя ближен, да не се събира с вас, докато се примирят, за да не се оскверни жертвата ви.

3. защото така гласи Господната (заповед): „На всяко място и на всяко време да Ми се принася чиста жертва; защото Аз Съм цар велик, казва Господ, и името Ми е чудно у народите.“

следваща глава XV.