Съдържание Цялата книга на една страница

XII.

1. Всеки, който идва в името Господне, приемайте, после, като го изпратите, ще го познаете, защото вие трябва да имате прозорливост и на дясно и на ляво.

2. Ако идващият е преминаващ помогнете му колкото можете; но не бива да остава у вас, освен два или три дена ако е нужно.

3. Ако той иска да отседне у вас, щом има занаят, нека работи и се храни.

4. Ако ли пък няма занаят. Промислете с вашата прозорливост, как един християнин да не живее при вас празен.

5. Ако ли пък не желае да постъпи така, той е христопродавец. Пазете се от такива!

следваща глава XIII.