Съдържание Цялата книга на една страница

XI.

1. Който прочее, дойде и ви учи на всичко, казано дотук, приемайте го.

2. Ако, обаче, дошлият да ви учи се обърне и почне да ви учи друго учение, за да ви освободи (от казаното дотук) не го слушайте. Но, ако учи, за да се умножат правдата и знанието Господне, приемете го като Господа.

3. С апостолите и пророците постъпвайте според заповедта на евангелието.

4. Всеки апостол, който дойде при вас, приемете го като Господа.

5. Той, обаче, няма да остане повече от един ден, а ако е нужно и втори ден; обаче три дни ако остане, лъжепророк е.

6. Като си отива, апостолът да не взима нищо освен хляб, (за времето) докато пренощува; ако ли иска пари, лъжепророк е.

7. Не изкушавайте, нито разследвайте който и да е пророк, който говори духом; защото всеки грях ще се прости, но тоя грях няма да се прости.

8. Обаче не всеки, който говори духом е пророк, а който има обноските на Господа; по обноските, прочее ще се познае лъжепророкът и пророкът.

9. Всеки пророк, който духом разпореди да се сложи трапеза нека не яде от нея, иначе е лъжепророк.

10. Всеки пророк, който учи истината, ако не върши туй, което учи, е лъжепророк.

11. Всеки истинен пророк, който постъпва съгласно мирското тайнство на църквата, но не учи да се прави всичко онова, което сам той върши, да не се осъжда у вас; защото Бог ще го съди. Но така сториха и старите пророци.

12. Който пък духом каже: – дай ми пари или нещо друго, да не го слушате. Но ако каже това за други, които имат нужда, никой да не го осъжда.

следваща глава XII.