Съдържание Цялата книга на една страница

IX.

1. Що се отнася пък до евхаристията благодарете така:

2. Първо за чашата: Благодарим Ти, Отче наш, за светото лозе на сина ти Давида, което ни извести чрез Твоя син Исуса. Слава на Тебе през вековете.

3. За преломяването (на хляба): Благодарим Ти Отче наш, за живота и знанието, което ни извести чрез Своя син Исуса. Слава на Тебе през вековете.

4. Както тоя преломен хляб беше пръснат (т.е. като житни зърна) по хълмовете и събран стана едно, така нека църквата Ти се събере от краищата на земята в Твоето царство. Защото Твоя е славата и силата чрез Исуса Христа през вековете.

5. Никой друг да не яде нито да пие от вашата евхаристия, но само кръстените в Господното име. А и заради туй Господ е казал: Не хвърляйте свято нещо на кучетата.

следваща глава X.