Глава 11 – Невидимите начини на подпомагане и издръжка

Вероятно най труден за онези, които са решили да мисионерстват, си остава паричният въпрос. Как можете да сте сигурни, че парите ще се намерят тогава, когато ви трябват? Ами ако трябва да издържате и семейство? Ще можете ли да се грижи те за издръжката на детето си, ако иска да учи в колеж? Много християни употребяват термина „мисионер на вяра“, който сякаш звучи заплашително. Можете да си зададете въпроса: „Ами ако нямам достатъчна вяра, за да бъде мисионер?“

Най напред трябва да разберете, че след като Бог ви призовава на пълновременно служение, значи знае всичко, от което се нуждаете. Той знае колко деца имате или ще имате. Той се грижи за здравето на родителите ви. Той вижда дори разваления зъб на дъщеря ви. Бог е практичен. Не се страхувайте да се подчините на волята Му, като си мислите, че Той не мисли за всички ваши проблеми. Той мисли не само за тях, но и за нуждите, за които въобще нямате представа, че ще възникнат.

За това говорихме във втора глава  тайната, която носят птиците. Небесният Отец е отговорен за тях и затова те не се тревожат за нищо. А Той наистина носи отговорност за вашето оцеляване.

Бог подпомага пълновременните служители по различен начин. Не се опитвайте да Му диктувате начините за вашата издръжка. Някои хора не могат да забравят гордостта си и просто да разчитат на онова, което ще получат от хората. Грешката им е, че искат да пристъпят към служение, но само ако могат сами да поемат разходите си.
Други пък попадат в капана на духовното възгордяване като вярват, че единственият начин да работят за Бога е като само Той трябва да поеме ангажимента да накара хората да жертват, без обаче да знаят за нуждата им. А има и такива, които прекалено много разчитат на хората – те се надяват повече на личните си познанства, отколкото на Бога, и ако той ги води да постъпят по малко по различен начин, те ще се сблъскат с невъзможността напълно да Му се доверят.

Библията казва, че вярата идва от слушане на Божието Слово. Независимо от това дали сега започвате служението си, или от го дини работите за Бога, вслушвайте се в думите Му и правете само онова, което Той ви води да извършите.

Прочетете различните опитности, описани в Библията:

– Когато Исус и Петър се нуждаели от пари, за да си платят налога, Господ изпратил Петър на риболов, като му казал, че ще намери златна монета в устата на риба.

– Когато синовете на Божия служител щели да бъдат продадени в робство поради дългове, Елисей казал на майка им, вдовицата, да отиде при съседите си да поиска съдове, като започне да сипва вътре маслото, което има. Докато наливала съдовете, Господ увеличил количеството на маслото, така че жената започнала да го продава и натрупала средства за живеене.

– Когато Илия бил гладен, Бог го посъветвал, казано на съвременен език, да „призове за събиране на средства“. Но вместо разпращането на хиляди писма към потенциални дарители с надписани готови пликове за отговор, било му казано да отиде при една жена  много бедна  и направо да я помоли да му даде нещо.

Кой начин на подпомагане е най библейски? Продажбата на масло? Директната молба? Когато четете Писанието, ще се натъкнете само на една закономерност на Божия промисъл за издръжката на пълновременните служители: разнообразието. Левитите живеели от онова, което израилтяните носели в Божия дом. Пророците често разчитали на спонтанно възникнали желания за жертване, както и на гостоприемството на приятелите си. За известно време апостол Павел правил шатри и работил „ден и нощ“, за да се издържа в началото на своята дейност в Солун (1 Солунци 2:9). Друг път пък приемал дарения или пък хора, като Лидия го хранели и приютявали в домовете си.

Докато навърши 30 години, Христос живеел от спечеленото от Него като дърводелец. Но когато пристъпил към пълновременното Си служение, живеел с хората и ядял на трапезата им. Както видяхме в предходната глава, Той имал няколко близки приятели, които се отзовавали на нуждите Му  Божият Син имал поддръжници (Лука 8:3).

Историята за монетата в рибата разкрива безрезервността, която Исус можел да разчита на Божията помощ.

Повтарящият се елемент в преведените примери е пълното подчинение на Божията воля. Ключът към невидимите начини на подпомагане е чуването на Божия глас и послушанието във всичко, което Той желае да извършите. Пазете се от опасността, която крие мнението ви, че всеки път Бог ще ви води по един и същи път Бъдете гъвкави и отворени за Неговото ръководство.

Питайте Бог каква стъпка да предприемете. Някой път Той може да иска да кажете на други хора за нуждите ви. Подчинявайте Му се! Възможно е понякога да ви накара да мълчите и само пред Него да изложите проблемите си. Подчинете Му се и тогава. Или пък ще трябва да направите някаква инвестиция, или да продадете нещо свое. Послушайте Го! Той може дори да ви предостави възможност за развитие на някакъв бизнес. Отново се възползвайте!

Но внимавайте за всички онези възможности и пътища, които ще ви отклонят от пълновременното ви призвание. Но пък и не се опитвайте да правите изобретателни алтернативи, с които да насилвате Господ да промисли за вас според вашето желание и начин. Всички чудеса на Божия промисъл се проявяват, ако се спазва съветът на Мария на сватбата в Кана Галилейска: „Каквото и да ви каже, направете го“.

Керън Лафърти била компаньонка в някакъв нощен бар, когато Бог я призовал към пълновременно служение. Тя била наясно, че ако продължи да се подвизава като платена бар дама, ще печели луди пари, но знаела също така, че това означава проява на непокорство. Пред нея стоял въпросът, от какво ще живее, ако на пусне бара.

По време на библейските уроци в църквата на Калвари, Южна Калифорния, Карън си спомнила за 6 та глава на Матей, стих 33. фразата просто заседнала в съзнанието й. След урока жената взела китарата си и мелодията сякаш сама зазвучала в съзвучие с думите: „Царството Божие търсете най напред…“. Може би и на вас в момента ви зазвучава добре познатата мелодия на песента, която се пее по целия свят и която била чута за първи път от Керън:”… Всичко останало Бог ще ви даде. Алилуя Алилууя“.

Керън бързо записала гамите и продала новосъздадената песен на няколко издатели. Понастоящем тя е мисионер и живее в Амстердам, а преиздаването на вече нотираната песен продължава да й носи печалба, с което тя посреща част от мисионерските си нужди.

Проверовъчен списък за проверка на вашето движение напред

1. Бог ли ме кара да направя това нещо?

Как разбирате дали Бог ви говори? Ще ви дам само няколко кратки характеристики и съвета. Помнете, че всяко едно впечатление може да се получи само от 4 източника: вашето съзнание, нечие друго съзнание, Бог и Сатана. Лесно може да бъде заглушен гласът на дявола: заповядайте му да млъкне в името на Исус. Както е казано в Яков 4:7, съпротивлявайте се и Той ще избяга от вас.

Как може да се справите с вашето собствено въображение? Да ли Бог желае да извършите нещо, или всичко е породено от огромното ви желание и вие само си мислите, че идва от Бога. С цел на истина да го чуете, попитайте Го и Го помолете да не дава път на всички мисли, които не са в съзвучие с Неговата воля (1 Коринтяни 10:5). Тогава Бог ще спре наплива и бъркотията от ваши и чужди идеи, ще ги заглуши и така ще ви позволи да чуете по ясно Неговия глас. Ако сте готови да Му се подчините, Той ще ви изясни желанието Си.

Помнете също така, че ако ви говори Бог, това ще бъде потвърдено или чрез обстоятелствата, или чрез съгласието на околните, например на духовните лидери, или чрез знак. Бог не избягва повторението, ако вие откровено желаете да следвате волята Му. Вземайте всички решения в Божието присъствие, записвайте си ги, ако трябва, и накрая действайте (Евреи 2:2).

2. Какво ще ми струва това?

Изработването на перспективен бюджет е много съществена част от послушанието на вярващите. Някои смятат, че духовните хора са особен вид дремещи, живеещи сякаш насън личности, че те вървят по въздуха, като ангели поставят твърда основа под краката им при всяка стъпка.

Интересен е фактът, че едно от най великите чудеса, описани в Библията, започва с разработен бюджет. Когато Исус казва на апостолите да нахранят множеството, Филип прави бърза сметка и изчислява, че 200 динария няма да са достатъчни за поемане на разходите. От своя страна, Исус не го смъмря за това, защото не е намерил нищо недуховно в това, да се прави разчет на средствата.

Направете списък на необходимите ви неща. Независимо от това дали ще се заемете с мисионерската кариера, или за определен срок от време ще участвате в някакво мероприятие, задължително е да проучите цените, разходите и да си запишете всичко. Когато си правите разчета, избягвайте да предвиждате варианти на крайна бедност или задоволяване на особени екстравагантности. Една млада жена, решила да разчита на Божията  помощ в мисионерството, ми зададе въпроса: „Бог ще ми даде ли пари за козметика?“ Ако едно нещо е необходимо за вас, то Той го смята за важно. Но, от друга страна, би трябвало да не забравяме, че Бог е обещал да отговаря на нуждите, а не на капризите ни.

3. Какво имам?

Всеки път, когато Бог ви говори, има предвид и онова, с което вече разполагате. Той не помага с чудесата Си, докато вие не започнете със собствени усилия да придвижвате нещата. Петте хиляди са били нахранени, като в началото едно малко момче решило да отстъпи яденето си. Илия попитал бедната вдовица: „Какво имаш в дома си?“ (2 Царе 4:2), а тя отговорила: „Нищо друго, освен малко масло“.

Това, което вече имате, може би ви се струва, че е почти нищо, но Бог иска да го дадете някому. Имате ли кола за продан? Държите ли нещо за черни дни? Попитайте Бог какво да направите с онова, с което разполагате. Той може да желае да продадете нещо, или да ви накара да инвестирате в нещо част от собствеността си. И отново  пълното подчинение на волята Му е ключът към всичко.

Има хора, които неправилно смятат, че единственият начин да проявят послушание е да не притежават нищо. Христос казва на младия богаташ да раздаде всичко, което има, но не дава същия съвет на Никодим, въпреки че и той е бил от знатните хора.

Има много случаи, когато Бог казва на хората да раздадат и малкото, което имат, въпреки че те самите Го молят за пари. Мно го често начинът за получаване на пари е да се дадат пари, като това е извършено в послушание, а не с користна цел или с цел манипулиране на някого.

4. Аз ли трябва да кажа на другите за нуждата си?         

Още в началото на дейността на У…АМ почувствах, че нашите работници не бива да запознават хората с нуждите си. Години наред не съм споменавал за финансовите затруднения на У…АМ в нито едно писмо, в нито един вестник. Не смятах, че това е единственият библейски начин за организиране на мисионерска дейност – просто това бе пътят, по който Бог ни водеше.

Докато веднъж през 1971г., когато бяхме в процес на закупуване на първото ни собствено имущество – хотел в Швейцария –аз почувствах, че Бог иска да напиша за читателите на брошурите ни (отпечатвахме ги в няколко хиляден тираж) колко много вярваме в Божия промисъл и че бихме искали всички наши съмишленици да се молят за нас.

Бях изненадан от собствената си реакция на това ръководство – последва вътрешна борба в мен дали да се подчиня и да напиша посланието. Не осъзнавах колко много се бях възгордял от факта, че сме по-различни от другите мисионерски организации  трябваше просто да разчитаме Бог да води хората да жертват за нас.

Освен това не бях подготвен и за реакцията на някои хора, които се бяха запознали с апела ни. Един мой близък приятел ми пра ти гневно писмо: „Мислех, че УАМ не вярва в силата на апели те за финансова помощ!“ Това ми беше достатъчно, за да се обърна отново към Бога, а Той ме увери,че правилно съм Го разбрал и че съм Го последвал.. Тази ми постъпка показваше колко тесногръди сме били, като сме се опитвали да накараме Бога да работи по стария начин непрекъснато. И така неусетно сме прехвърлили вярата си от Него към хората, от които очаквахме подкрепа.

Успяхме да купим хотела, като събрахме точната, до последния франк, сума и то в определения ден от крайния срок.

Вярата представлява акт на подчинение спрямо онова, което Бог изисква, и нищо друго. Така че питайте трябва ли да сподели те нуждата си с някого или не. Спомнете си как Илия е бил хранен от враните, водени единствено от Бога, докато един ден изворът пресъхнал и пророкът трябвало да помоли за помощ вдовицата Сарепта. Какво ли би станало, ако Илия беше възкликнал: „Но, Господи, Ти знаеш, че не казвам на хората за нуждите си! За тях знаеш само Ти и Ти ме храниш, защото аз съм прекалено духовен, за да моля хората за помощ!“

Може би съществуват определени причини, поради които трябва да оповестите нуждите си или пък заради които трябва да мълчите. Една част от този проблем зависи от нивото на служението ви. Понякога Бог изисква от вас да не споделяте от какво се нуждаете, с цел по най драматичен начин да докаже любовта Си към вас. А тези Негови чудеса се превръщат в маркировка по пътя на вярата, по който да можете да се връщате, когато ви е най трудно, за да черпите сили.

5. Какво да направя, за да започна дейността си?

Има много хора, които цял живот чакат възможност да започнат да работят и да вършат велики дела за Бога. Но те никога не се залавят с нещо, защото чакат Господ да го извърши..

Иска ми се да запитам тези хора: „Виждали ли сте някога куче да гони паркирана кола?“ Разбира се, че не. Исус казва: „И знамения ще придружават повярвалите“ (Матей 16:17). „знаменията“  не  биха  могли  да ви  съпътстват, ако сте „паркирани“. Вие трябва да се раздвижите, да преодолеете инерцията, защото вярата не е пасивна. Павел казва: „.. аз гоня изподир дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа“ (Филипяни 3:12).

Така че, ако искате действително да започнете отнякъде, нарушете спокойствието на безделието и се опитайте да се вслушате в Божия глас. Ако Бог ви каже да извършите нещо, започнете от там, където сте, и с това, с което разполагате. За останалото ще промисли Той.

Можете да наложите ограничение на Божия промисъл.

Когато Бог ви е говорил, бъдете готови да Го послушате! Той обича агресивността във вярата. Съчетайте целите си с индивидуалната си инициативност и Божието ръководство.

В историята с Илия и маслото на вдовицата широтата на Божия промисъл е била ограничена единствено от броя на съдовете, които жената е поискала назаем от съседите си.

Когато Бог ви обещава нещо, то е зависимо и от качеството на вашата част от работата. Човешките усилия, положени наполовина, могат да забавят или променят Божието обещание при изпълнението му, както и да ограничат обхвата на Неговото действие. Затова работете от сърце и с пълни сили.

Не забравяйте, че Бог иска да ни дава голяма широта на погледа, по-големи предизвикателства и цели, а след това съответно ще ни накара да работим за осъществяването им. Днес може да сте се молили за няколкостотин долара, необходими за кратко мисионерско пътуване. А след няколко години може да разчитате на Него за милиони, които да вложите в голям евангелизаторски проект. Във всяка ситуация, в която се намирате, обърнете се най напред към Бога, за да получите ръководството Му, а след това упорито работете, за да осъществите поставените цели.