Глава 3. „ТАКА КАЗВА ГОСПОД”

Нищо не е толкова силно, колкото написаното Слово на Бог. Ако аз кажа едно нещо, а Библията учи друго, Библията е права. Ако твоята църква или пастир учат едно нещо, а Библията казва друго, Библията е права. Понякога си мисля, че за хората най-трудното нещо на света е, да се обърнат от своите предварително възприети идеи и да се върнат отново към Словото на Бог. Ще бъде наистина един чудесен ден, когато всички християни, без значение на деноминации, ще се върнат при Словото на Бог, отново при онова „така казва Господ”. Ние имаме толкова много „църквология”, толкова много теория, толкова много вероучение. Има твърде много човешки доктрини и твърде малко от „така казва Господ”.

Нека повторя това, което казах преди: Има само един Свят Дух и ако мислиш, че твърде силно подчертавам този факт, може би случаят, който ще разкажа тук, ще ти помогне да разбереш.

Аз стоях пред едно голямо събрание, пълно със Святия Дух, Който използваше този съд, за да говори чрез устата от кал, напълно осъзнаваща помазанието на Святия Дух върху моето тяло. Святият Дух променяше сърцата и ги подготвяше да приемат Христос. Всичко това беше прекъснато от един човек от аудиторията, който разсейваше всички, като говореше на езици и даваше лично свидетелство.

Чуй ме! Има само ЕДИН Свят Дух. Той не се прекъсва Сам, когато говори чрез съд, носейки послание на вечен живот. Когато обаче първият свърши да говори, това вече е нещо различно, защото „има различни дарби” и ние всички сме части на едно тяло, но нека да помним, че „всяко нещо трябва да става с приличие и ред” (І Коринтяни 14:10). Бог не е Бог на бъркотия и безредие, но Бог на мир и хармония, който учи, изгражда и окуражава Своите хора.