Глава 15. ТАЙНИТЕ НА БОГ

Аз бях немощен сред вас, страхувах се и много треперех.

И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от Духа и от сила…

но не мъдрост от тоя свят…

но ние говорим тайнствената Божия премъдрост (мъдростта на Бог в тайна).

І Коринтяни 2:3-7

Павел написа тези думи под помазанието на Святия Дух към църквата в Коринт. Той беше красноречив, начетен и изкусен, но все пак се страхуваше и беше удивен от тайните на Бог.

Какви бяха страховете на Павел? Той не говореше за физическа слабост, той нямаше умствена слабост. Той не се страхуваше от телесни трудности, от лични врагове или от критиките на хора. Той не се страхуваше за своята позиция. Това не беше естествен страх, що се отнасяше до него.

Тогава защо Павел написа тези думи? Имаше страх, имаше тревога да не би – и мога ли тук да взема назаем една фраза от Библията – да не би „тромпетът да издаде неопределен звук”. Когато стане въпрос за духовния свят, в човешкия речник няма никакви думи, с които да изкажеш това, което искаш. Чувството на Павел за страх и слабост беше толкова голямо. Толкова дълбока беше липсата на доверие в него самия, да изкаже тайните на Бог, които бяха открити на сърцето му, отговорността, тегнеща върху Павел беше толкова преливаща, че той се тресеше и трепереше.

Какви са тези тайни на Бог, за които говори Павел? Не новороденият човек не може да разбере, че за един миг един човек и неговите желания са променени. Как може човек за един миг да премине от смърт в живот и да стане ново създание в Христос Исус? Как става така, че нещата, които някога обичаше, сега ги мрази и нещата, които мразеше, сега обича?

„Как може човек да се роди отново” – беше въпросът на Никодим към Исус. Цялото човечество се ражда физически по един и същ начин, но има едно друго раждане, духовно, което остава тайна за нашия естествен интелект. Ние се новораждаме, когато приемем Христос, когато ни се простят греховете и когато преминем от смърт към живот.

Научната медицина заявява, че не е възможно човек, чието тяло е пропито с алкохол в резултат на дългогодишен пиянски живот, да спре да пие моментално. Шокът за физиката е такъв, че човешкото тяло няма да бъде способно да понесе внезапната промяна. И все пак буквално хиляди мъже и жени могат да свидетелстват за факта, че това желание ги е напуснало моментално, когато са приели Христос за Спасител. Това желание на този човек за алкохол е било изкоренено и органите на този човек са били пречистени до такава степен, че все едно никога не е докосвал алкохол. За първи път от години желанията му са били нормални.

Когато стоя пред някой с отворена кошница, който се надява да му дам Божието Слово, аз не правя нищо друго, освен да застана и да се моля на моя Небесен Баща с тази проста молитва: „Татко, аз им го дадох по най-добрия начин, който мога. Ако съм сгрешила, прости ми”. Само Бог знае отговорността, която е в изказването на Словото за вечния живот към изгубените и умиращите мъже и жени.

Да, Павел стоеше една глава над всички останали духовни лидери в своето време, защото знаеше Закона добре и беше начетен във всички насоки. Но когато стана въпрос за това, което Бог му беше открил и поверил, когато се засягаха духовните неща и тайни, той дойде с голямо треперене, дойде със страх. Защо? Защото знаеше, че това, което прави, е проявлението на Духа, че това е свръхестествена сила.

Само за един момент нека да ви открия сърцето си и да ви кажа за личността на Кетрин Кулман, когато тя слиза от сцената от зад амвона след голямо събрание на чудеса, след което е видяла проявлението на Божията сила в изцеляването на болни тела. Може да си помислите, че се чувствам толкова доволна, възнаградена и отплатена. Ще ви кажа откровено – аз слизам от тази сцена с много страх и много треперене, като си помисля, че има още толкова много. Чувствам се като дете, което събира камъчета и им се удивява, докато голямото море се вълнува пред него. Ние виждаме само повърхността. Има толкова много ПОВЕЧЕ в Исус Христос. Има толкова ПОВЕЧЕ в силата на Бог, отколкото ти и аз можем да си представим, повече, отколкото бихме могли да научим чрез изучаване или наблюдаване. Има толкова много ПОВЕЧЕ в тази тайна на Бог, разкрита само от Святия Дух. Никой никога не е пресушил източниците на Бог, нито някога е получил всичко, което Бог има на склад за този живот. Има повече за мен, има повече за теб и аз те предизвиквам днес, да започнеш да притежаваш своите притежания.