Глава 4. СВЯТИЯТ ДУХ – ЛИЧНОСТ ИЛИ ДАРБА

Нека поясня нещо сега, като поставяме основата на нашето изучаване на индивидуалните дарби на Святия Дух. Има разлика между това, да получиш една или повече от дарбите на Святия Дух и славната опитност, да бъдеш изпълнен със Святия Дух. Когато говорим за тази чудесна опитност, изпълването с Духа (може би го наричате кръщение със Святия Дух), винаги помнете, че е отделна духовна опитност, различна от новорождението. Ако вие сте част от тялото на Христос, ако сте част от Божието семейство, родени в Неговата църква, то тази опитност е за вас. Нямат значение религиозните ви връзки, нито това, в коя църква членувате. Ако си бил роден в тялото на Христос, тогава тази чудесна опитност, изпълването с Духа, е част от твоето наследство.

Отворете на втора глава на книгата Деяния. Там ние четем за това славно преживяване в Горницата, когато Святият Дух дойде и те всички се изпълниха с Духа. Тогава Петър, говорейки под помазанието на Святия Дух, каза на евреите и на всички, които се бояха от Бог в Ерусалим:

Покайте се и кръстете се в името на Исус Христос, за да ви се простят греховете и да получите дара на Святия Дух.

Защото обещанието е на вас и на децата ви, и на ВСИЧКИ, които са далеч, колкото Господ, нашият Бог, ще призове.

Деяния 2:38-39 

Аз вярвам, че Святият Дух, говорейки чрез устата на Петър, беше много внимателен да изясни това, да не би някои да кажат, че тази опитност на изпълване със Святия Дух е била само за ранната църква. Святият Дух включи всички, „защото обещанието е на вас и на децата ви, и на ВСИЧКИ, които са далеч, колкото Господ, нашият Бог, ще призове”. Ако си бил призован да бъдеш християнин, призован да бъдеш наследник на Бог и сънаследник с Исус Христос, тогава ти си призован да бъдеш изпълнен с Духа. Това е част от твоето наследство!

Много от вас обикалят с измършавели и полумъртви от глад духове. Не е чудно, че не можеш да въздействаш на другите. Не е чудно, че хората те гледат и си мислят: „Ако това е да си християнин, то аз не искам да съм такъв, защото няма никаква радост, никаква сила, никакъв живот.” Когато притежаваш всичко, което Исус ти е дал като на християнин, ще се наслаждаваш на твоето наследство и ще си най-щастливият човек на света. Така че, излез и започни да завладяваш своето притежание сега!

Разберете ме правилно и не си мислете, че искам да кажа, че вече няма да има разочарования и болки във вашия християнски живот. Не казвам, че повече няма да боледуваш физически, защото никой от нас не е неподатлив на болест. Никой от нас не е застрахован срещу тъга, сърдечна болка или разочарование. Всъщност Исус каза, че ние не само ще имаме проблеми, но и че ще претърпим гонение. Въпреки всичко това, ние можем да сме побеждаващи. Ние можем да имаме непоклатима увереност вътре в нас. Бог ни е снабдил със сила чрез Личността на Святия Дух, която ще ни направи да се издигнем над проблемите си. Те няма да ни победят и ние няма да сме просто победители над нещастията, които ни се случват в живота, но ще сме ПОВЕЧЕ от победители чрез Исус, който ни обича. Ще притежаваме вътрешна радост, ще имаме увереност, знаейки, че нищо не може да ни се случи, освен онова, което Бог позволи и разреши. Ние можем да почиваме върху уверението, че каквото и да се случи в нашия живот, ние можем да го ИЗПОЛЗВАМЕ за духовно израстване и напредък за Божия слава.

Един неспасен човек и едно дете на Бог могат да срещнат един и същ проблем, могат да се изправят пред една и съща ситуация, която би повалила неспасения мъж или жена, обаче същите обстоятелства в живота на един християнин ще бъдат използвани за славата на Бог, за да доведат до духовен растеж, който ще заздрави характера на този човек. Това е спасението и духовността, в които аз вярвам. Това е ежедневна работа. Ти вървиш в това ден след ден и то работи!